Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иоиля
 

 
 • Я́ко се́, а́зъ во дни́ ты́я и во вре́мя о́но, егда́ воз­вращу́ плѣ́н­ники Иу́дины и Иерусали́мли,
 • и соберу́ вся́ язы́ки, и сведу́ я́ на юдо́ль Иосафа́тову, и разсужду́ся съ ни́ми ту́ о лю́дехъ мо­и́хъ и о наслѣ́дiи мо­е́мъ Изра́или, и́же разсѣ́яшася во язы́цѣхъ, и зе́млю мою́ раздѣли́ша.
 • И на лю́ди моя́ верго́ша жре́бiя, и да́ша о́трочища блудни́цамъ, и отрокови́цы продая́ху на винѣ́ и пiя́ху.
 • И что́ вы мнѣ́, ти́ре и Сидо́не и вся́ Галиле́а иноплеме́н­никовъ? еда́ воз­дая́нiе вы́ воз­даете́ мнѣ́? или́ памятозло́б­ст­вуете вы́ на мя́? Остро́ и бы́стро воз­да́мъ воз­дая́нiе ва́­ше на главы́ ва́шя,
 • поне́же сребро́ мое́ и зла́то мое́ взя́сте, и избра́н­ная моя́ и до́брая внесо́сте въ тре́бища ва́ша,
 • и сы́ны Иу́дины и сы́ны Иерусали́мли прода́сте сыно́мъ е́ллинскимъ, я́ко да иждене́те я́ от­ предѣ́лъ и́хъ.
 • И се́, а́зъ воз­ста́влю я́ от­ мѣ́ста, въ не́же прода́сте я́ та́мо, и воз­да́мъ воз­дая́нiе ва́­ше на главы́ ва́шя:
 • и от­да́мъ сы́ны ва́шя и дще́ри ва́шя въ ру́цѣ сыно́въ Иу́диныхъ, и продадя́тъ я́ въ плѣ́нъ во страну́ дале́че су́щу, я́ко Госпо́дь глаго́ла.
 • Проповѣ́дите сiя́ во язы́цѣхъ, освяти́те ра́ть, воз­ста́вите сѣчцы́, при­­веди́те и восходи́те, вси́ му́жiе во́инстiи,
 • разсѣцы́те ра́ла ва́ша на мечы́ и серпы́ ва́шя на ко́пiя: немощны́й да глаго́летъ, я́ко могу́ а́зъ:
 • совокупля́йтеся и входи́те, вси́ язы́цы о́крестъ, и собери́теся ту́: кро́ткiй да бу́детъ хра́бръ.
 • Да воста́нутъ и взы́дутъ вси́ язы́цы на юдо́ль Иосафа́тову, я́ко та́мо ся́ду разсуди́ти вся́ язы́ки я́же о́крестъ.
 • Испусти́те серпы́, я́ко предсто­и́тъ объима́нiе виногра́да: вни́дите, топчи́те, я́ко испо́лнь точи́ло, излива́ют­ся подточи́лiя, я́ко умно́жишася зло́бы и́хъ.
 • Гла́си прогласи́шася на по́ли суде́бнѣмъ, я́ко бли́зъ де́нь Госпо́день на юдо́ли суде́бнѣй.
 • Со́лнце и луна́ поме́ркнутъ, и звѣ́зды скры́ютъ свѣ́тъ сво́й.
 • Госпо́дь же от­ Сiо́на воз­зове́тъ и от­ Иерусали́ма да́стъ гла́съ сво́й, и потрясе́т­ся не́бо и земля́: Госпо́дь же пощади́тъ лю́ди своя́ и укрѣпи́тъ [Госпо́дь] сы́ны Изра́илевы.
 • И увѣ́сте, я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, вселя́яся въ Сiо́нѣ въ горѣ́ мо­е́й святѣ́й: и бу́детъ Иерусали́мъ свя́тъ, и иноплеме́н­ницы не про́йдутъ сквоз­ѣ́ его́ ктому́.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, иска́плютъ го́ры сла́дость, и хо́лми источа́тъ млеко́, и вси́ исто́чницы Иу́дины источа́тъ во́ды, и исто́чникъ от­ до́му Госпо́дня изы́детъ и напо­и́тъ водоте́чь си́тiя.
 • Еги́петъ въ поги́бель бу́детъ, и Идуме́а въ по́ле поги́бели бу́детъ за озлобле́нiе сыно́въ Иу́диныхъ, поне́же пролiя́ша кро́вь пра́ведную на земли́ сво­е́й:
 • Иуде́а же во вѣ́ки насели́т­ся, и Иерусали́мъ въ ро́ды родо́въ.
 • И взыщу́ кро́ви и́хъ и не обезвиню́: и Госпо́дь всели́т­ся въ Сiо́нѣ.
 • Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима,
 • Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили.
 • И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили.
 • И что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне возмездие? хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я обращу возмездие ваше на головы ваши,
 • потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши,
 • и сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их.
 • Вот, Я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу.
 • И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному; так Господь сказал.
 • Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы.
 • Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: «я силен».
 • Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев.
 • Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду.
 • Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика.
 • Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!
 • Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой.
 • И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых.
 • Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него.
 • И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим.
 • Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью – за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их.
 • А Иуда будет жить вечно и Иерусалим – в роды родов.
 • Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.
 • διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅταν ἐπι­στρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ
 • καὶ συν­άξω πάν­τα τὰ ἔθνη καὶ κατα­́ξω αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσαφατ καὶ δια­κριθήσομαι προ­̀ς αὐτοὺς ἐκεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς κληρο­νο­μίας μου Ισραηλ οἳ διεσπάρησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ τὴν γῆν μου κατα­διείλαν­το
 • καὶ ἐπι­̀ τὸν λαόν μου ἔβαλον κλήρους καὶ ἔδωκαν τὰ παιδάρια πόρναις καὶ τὰ κοράσια ἐπώλουν ἀν­τὶ οἴνου καὶ ἔπινον
 • καὶ τί καὶ ὑμεῖς ἐμοί Τύρος καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλοφύλων μὴ ἀν­ταπόδομα ὑμεῖς ἀν­ταποδίδοτέ μοι ἢ μνησικακεῖτε ὑμεῖς ἐπ᾿ ἐμοὶ ὀξέως καὶ ταχέως ἀν­ταποδώσω τὸ ἀν­ταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν
 • ἀνθ᾿ ὧν τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου ἐλάβετε καὶ τὰ ἐπι­́λεκτά μου καὶ τὰ καλὰ εἰσηνέγκατε εἰς τοὺς ναοὺς ὑμῶν
 • καὶ τοὺς υἱοὺς Ιουδα καὶ τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ ἀπέδοσθε τοῖς υἱοῖς τῶν ᾿Ελλήνων ὅπως ἐξώσητε αὐτοὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν
 • ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω αὐτοὺς ἐκ τοῦ τόπου οὗ ἀπέδοσθε αὐτοὺς ἐκεῖ καὶ ἀν­ταποδώσω τὸ ἀν­ταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν
 • καὶ ἀπο­δώσομαι τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν εἰς χεῖρας υἱῶν Ιουδα καὶ ἀπο­δώσον­ται αὐτοὺς εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς ἔθνος μακρὰν ἀπέχον ὅτι κύριος ἐλάλησεν
 • κηρύξατε ταῦτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἁγιάσατε πόλεμον ἐξεγείρατε τοὺς μαχητάς προ­σαγάγετε καὶ ἀναβαίνετε πάν­τες ἄνδρες πολεμισταί
 • συγκόψατε τὰ ἄροτρα ὑμῶν εἰς ῥομφαίας καὶ τὰ δρέπανα ὑμῶν εἰς σειρομάστας ὁ ἀδύνα­τος λεγέτω ὅτι ἰσχύω ἐγώ
 • συν­αθροίζεσθε καὶ εἰσπορεύ­εσθε πάν­τα τὰ ἔθνη κυκλόθεν καὶ συν­άχθητε ἐκεῖ ὁ πραὺ:ς ἔστω μαχητής
 • ἐξεγειρέσθωσαν καὶ ἀναβαινέτωσαν πάν­τα τὰ ἔθνη εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσαφατ διότι ἐκεῖ καθιῶ τοῦ δια­κρῖναι πάν­τα τὰ ἔθνη κυκλόθεν
 • ἐξαποστείλατε δρέπανα ὅτι παρέστηκεν τρύγητος εἰσπορεύ­εσθε πατεῖτε διότι πλή­ρης ἡ ληνός ὑπερεκχεῖται τὰ ὑπολήνια ὅτι πεπλή­θυν­ται τὰ κακὰ αὐτῶν
 • ἦχοι ἐξήχησαν ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης
 • ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσιν καὶ οἱ ἀστέρες δύσουσιν φέγγος αὐτῶν
 • ὁ δὲ κύριος ἐκ Σιων ἀνακεκράξε­ται καὶ ἐξ Ιερουσαλημ δώσει φωνὴν αὐτοῦ καὶ σεισθή­σε­ται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὁ δὲ κύριος φεί­σε­ται τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἐνισχύσει κύριος τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
 • καὶ ἐπι­γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ κατα­σκηνῶν ἐν Σιων ἐν ὄρει ἁγίῳ μου καὶ ἔσται Ιερουσαλημ πόλις ἁγία καὶ ἀλλογενεῖς οὐ διελεύ­σον­ται δι᾿ αὐτῆς οὐκέτι
 • καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπο­σταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν καὶ οἱ βουνοὶ ῥυήσον­ται γάλα καὶ πᾶσαι αἱ ἀφέσεις Ιουδα ῥυήσον­ται ὕδατα καὶ πηγὴ ἐξ οἴκου κυρίου ἐξελεύ­­σε­ται καὶ ποτιεῖ τὸν χειμάρρουν τῶν σχοίνων
 • Αἴγυπτος εἰς ἀφανισμὸν ἔσται καὶ ἡ Ιδουμαία εἰς πεδίον ἀφανισμοῦ ἔσται ἐξ ἀδικιῶν υἱῶν Ιουδα ἀνθ᾿ ὧν ἐξέχεαν αἷμα δίκαιον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν
 • ἡ δὲ Ιουδαία εἰς τὸν αἰῶνα κατοικηθή­σε­ται καὶ Ιερουσαλημ εἰς γενεὰς γενεῶν
 • καὶ ἐκδικήσω τὸ αἷμα αὐτῶν καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσω καὶ κύριος κατα­σκηνώσει ἐν Σιων