Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иоиля
 

 
 • Я́ко се́, а́зъ во дни́ ты́я и во вре́мя о́но, егда́ воз­вращу́ плѣ́н­ники Иу́дины и Иерусали́мли,
 • и соберу́ вся́ язы́ки, и сведу́ я́ на юдо́ль Иосафа́тову, и разсужду́ся съ ни́ми ту́ о лю́дехъ мо­и́хъ и о наслѣ́дiи мо­е́мъ Изра́или, и́же разсѣ́яшася во язы́цѣхъ, и зе́млю мою́ раздѣли́ша.
 • И на лю́ди моя́ верго́ша жре́бiя, и да́ша о́трочища блудни́цамъ, и отрокови́цы продая́ху на винѣ́ и пiя́ху.
 • И что́ вы мнѣ́, ти́ре и Сидо́не и вся́ Галиле́а иноплеме́н­никовъ? еда́ воз­дая́нiе вы́ воз­даете́ мнѣ́? или́ памятозло́б­ст­вуете вы́ на мя́? Остро́ и бы́стро воз­да́мъ воз­дая́нiе ва́­ше на главы́ ва́шя,
 • поне́же сребро́ мое́ и зла́то мое́ взя́сте, и избра́н­ная моя́ и до́брая внесо́сте въ тре́бища ва́ша,
 • и сы́ны Иу́дины и сы́ны Иерусали́мли прода́сте сыно́мъ е́ллинскимъ, я́ко да иждене́те я́ от­ предѣ́лъ и́хъ.
 • И се́, а́зъ воз­ста́влю я́ от­ мѣ́ста, въ не́же прода́сте я́ та́мо, и воз­да́мъ воз­дая́нiе ва́­ше на главы́ ва́шя:
 • и от­да́мъ сы́ны ва́шя и дще́ри ва́шя въ ру́цѣ сыно́въ Иу́диныхъ, и продадя́тъ я́ въ плѣ́нъ во страну́ дале́че су́щу, я́ко Госпо́дь глаго́ла.
 • Проповѣ́дите сiя́ во язы́цѣхъ, освяти́те ра́ть, воз­ста́вите сѣчцы́, при­­веди́те и восходи́те, вси́ му́жiе во́инстiи,
 • разсѣцы́те ра́ла ва́ша на мечы́ и серпы́ ва́шя на ко́пiя: немощны́й да глаго́летъ, я́ко могу́ а́зъ:
 • совокупля́йтеся и входи́те, вси́ язы́цы о́крестъ, и собери́теся ту́: кро́ткiй да бу́детъ хра́бръ.
 • Да воста́нутъ и взы́дутъ вси́ язы́цы на юдо́ль Иосафа́тову, я́ко та́мо ся́ду разсуди́ти вся́ язы́ки я́же о́крестъ.
 • Испусти́те серпы́, я́ко предсто­и́тъ объима́нiе виногра́да: вни́дите, топчи́те, я́ко испо́лнь точи́ло, излива́ют­ся подточи́лiя, я́ко умно́жишася зло́бы и́хъ.
 • Гла́си прогласи́шася на по́ли суде́бнѣмъ, я́ко бли́зъ де́нь Госпо́день на юдо́ли суде́бнѣй.
 • Со́лнце и луна́ поме́ркнутъ, и звѣ́зды скры́ютъ свѣ́тъ сво́й.
 • Госпо́дь же от­ Сiо́на воз­зове́тъ и от­ Иерусали́ма да́стъ гла́съ сво́й, и потрясе́т­ся не́бо и земля́: Госпо́дь же пощади́тъ лю́ди своя́ и укрѣпи́тъ [Госпо́дь] сы́ны Изра́илевы.
 • И увѣ́сте, я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, вселя́яся въ Сiо́нѣ въ горѣ́ мо­е́й святѣ́й: и бу́детъ Иерусали́мъ свя́тъ, и иноплеме́н­ницы не про́йдутъ сквоз­ѣ́ его́ ктому́.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, иска́плютъ го́ры сла́дость, и хо́лми источа́тъ млеко́, и вси́ исто́чницы Иу́дины источа́тъ во́ды, и исто́чникъ от­ до́му Госпо́дня изы́детъ и напо­и́тъ водоте́чь си́тiя.
 • Еги́петъ въ поги́бель бу́детъ, и Идуме́а въ по́ле поги́бели бу́детъ за озлобле́нiе сыно́въ Иу́диныхъ, поне́же пролiя́ша кро́вь пра́ведную на земли́ сво­е́й:
 • Иуде́а же во вѣ́ки насели́т­ся, и Иерусали́мъ въ ро́ды родо́въ.
 • И взыщу́ кро́ви и́хъ и не обезвиню́: и Госпо́дь всели́т­ся въ Сiо́нѣ.
 • Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима,
 • Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили.
 • И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили.
 • И что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне возмездие? хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я обращу возмездие ваше на головы ваши,
 • потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши,
 • и сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их.
 • Вот, Я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу.
 • И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному; так Господь сказал.
 • Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы.
 • Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: «я силен».
 • Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев.
 • Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду.
 • Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика.
 • Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!
 • Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой.
 • И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых.
 • Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него.
 • И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим.
 • Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью – за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их.
 • А Иуда будет жить вечно и Иерусалим – в роды родов.
 • Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.
 • 到 那 日 , 我 使 犹 大 和 耶 路 撒 冷 被 掳 之 人 归 回 的 时 候 ,
 • 我 要 聚 集 万 民 , 带 他 们 下 到 约 沙 法 谷 。 在 那 里 施 行 审 判 , 因 为 他 们 将 我 的 百 姓 , 就 是 我 的 产 业 以 色 列 , 分 散 在 列 国 中 , 又 分 取 我 的 地 土 ,
 • 且 为 我 的 百 姓 拈 阄 , 将 童 子 换 妓 女 , 卖 童 女 买 酒 喝 。
 • 推 罗 , 西 顿 , 和 非 利 士 四 境 的 人 哪 , 你 们 与 我 何 干 。 你 们 要 报 复 我 麽 。 若 报 复 我 , 我 必 使 报 应 速 速 归 到 你 们 的 头 上 。
 • 你 们 既 然 夺 取 我 的 金 银 , 又 将 我 可 爱 的 宝 物 带 入 你 们 宫 殿 , ( 或 作 庙 中 ) ,
 • 并 将 犹 大 人 , 和 耶 路 撒 冷 人 , 卖 给 希 腊 人 ( 原 文 是 雅 完 人 ) , 使 他 们 远 离 自 己 的 境 界 。
 • 我 必 激 动 他 们 离 开 你 们 所 卖 到 之 地 , 又 必 使 报 应 归 到 你 们 的 头 上 。
 • 我 必 将 你 们 的 儿 女 卖 在 犹 大 人 的 手 中 , 他 们 必 卖 给 远 方 示 巴 国 的 人 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 当 在 万 民 中 宣 告 说 , 要 预 备 打 仗 。 激 动 勇 士 。 使 一 切 战 士 上 前 来 。
 • 要 将 犁 头 打 成 刀 剑 , 将 镰 刀 打 成 戈 矛 。 软 弱 的 要 说 , 我 有 勇 力 。
 • 四 围 的 列 国 阿 , 你 们 要 速 速 地 来 , 一 同 聚 集 。 耶 和 华 阿 , 求 你 使 你 的 大 能 者 降 临 。
 • 万 民 都 当 兴 起 , 上 到 约 沙 法 谷 。 因 为 我 必 坐 在 那 里 , 审 判 四 围 的 列 国 。
 • 开 镰 吧 。 因 为 庄 稼 熟 了 。 践 踏 吧 。 因 为 酒 榨 满 了 , 酒 池 盈 溢 。 他 们 的 罪 恶 甚 大 。
 • 许 多 许 多 的 人 在 断 定 谷 。 因 为 耶 和 华 的 日 子 临 近 断 定 谷 。
 • 日 月 昏 暗 , 星 宿 无 光 。
 • 耶 和 华 必 从 锡 安 吼 叫 , 从 耶 路 撒 冷 发 声 。 天 地 就 震 动 。 耶 和 华 却 要 作 他 百 姓 的 避 难 所 , 作 以 色 列 人 的 保 障 。
 • 你 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 , 且 又 住 在 锡 安 我 的 圣 山 。 那 时 , 耶 路 撒 冷 必 成 为 圣 , 外 邦 人 不 再 从 其 中 经 过 。
 • 到 那 日 , 大 山 要 滴 甜 酒 。 小 山 要 流 奶 子 , 犹 大 溪 河 都 有 水 流 。 必 有 泉 源 从 耶 和 华 的 殿 中 流 出 来 , 滋 润 什 亭 谷 。
 • 埃 及 必 然 荒 凉 , 以 东 变 为 凄 凉 的 旷 野 , 都 因 向 犹 大 人 所 行 的 强 暴 , 又 因 在 本 地 流 无 辜 人 的 血 。
 • 但 犹 大 必 存 到 永 远 , 耶 路 撒 冷 必 存 到 万 代 。
 • 我 未 曾 报 复 ( 或 作 洗 除 下 同 ) 流 血 的 罪 , 现 在 我 要 报 复 。 因 为 耶 和 华 住 在 锡 安 。