Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Ионы

 
 • И повелѣ́ Госпо́дь ки́ту вели́кому пожре́ти Ио́ну. И бѣ́ Ио́на во чре́вѣ ки́товѣ три́ дни́ и три́ но́щи.
 • И помоли́ся Ио́на ко Го́споду Бо́гу сво­ему́ от­ чре́ва ки́това
 • и рече́: возопи́хъ въ ско́рби мо­е́й ко Го́споду Бо́гу мо­ему́, и услы́ша мя́: изъ чре́ва а́дова во́пль мо́й, услы́шалъ еси́ гла́съ мо́й:
 • от­ве́рглъ мя́ еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и рѣ́ки обыдо́ша мя́: вся́ высоты́ твоя́ и во́лны твоя́ на мнѣ́ преидо́ша.
 • И а́зъ рѣ́хъ: от­ри́нуся от­ о́чiю тво­е́ю еда́ при­­ложу́ при­­зрѣ́ти ми́ ко хра́му свято́му тво­ему́?
 • Возлiя́ся на мя́ вода́ до души́ мо­ея́, бе́здна обы́де мя́ послѣ́дняя, понре́ глава́ моя́ въ разсѣ́лины го́ръ,
 • снидо́хъ въ зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи вѣ́чнiи: и да взы́детъ изъ истлѣ́нiя живо́тъ мо́й къ тебѣ́, Го́споди Бо́же мо́й.
 • Внегда́ скончава́тися от­ мене́ души́ мо­е́й, Го́спода помяну́хъ, и да прiи́детъ къ тебѣ́ моли́тва моя́ ко хра́му свято́му тво­ему́.
 • Храня́щiи су́етная и ло́жная ми́лость свою́ оста́виша
 • а́зъ же со гла́сомъ хвале́нiя и исповѣ́данiя пожру́ тебѣ́, ели́ка обѣща́хъ, воз­да́мъ тебѣ́ во спасе́нiе мое́ Го́сподеви.
 • И повелѣ́ Госпо́дь ки́тови, и изве́рже Ио́ну на су́шу.
 • И опеча́лися Ио́на печа́лiю вели́кою и смути́ся,
 • и помоли́ся ко Го́споду и рече́: о Го́споди, не сiя́ ли у́бо словеса́ моя́, я́же глаго́лахъ, еще́ су́щу ми́ на земли́ мо­е́й? сего́ ра́ди предвари́хъ бѣжа́ти въ Ѳарси́съ, зане́ разумѣ́хъ, я́ко ми́лостивъ ты́ еси́ и ще́дръ, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ, и ка́яйся о зло́бахъ [человѣ́ческихъ]:
 • и ны́нѣ, Влады́ко Го́споди, прiими́ ду́шу мою́ от­ мене́, я́ко у́не ми́ умре́ти, не́жели жи́ти.
 • И рече́ Госпо́дь ко Ио́нѣ а́ще зѣло́ опеча́лил­ся еси́ ты́?
 • И изы́де Ио́на изъ гра́да и сѣ́де пря́мо гра́да, и сотвори́ себѣ́ ку́щу и сѣдя́ше подъ не́ю въ сѣ́ни, до́ндеже уви́дитъ, что́ бу́детъ гра́ду.
 • И повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ ты́квѣ, и воз­расте́ надъ главо́ю Ио́ниною, да бу́детъ сѣ́нь надъ главо́ю его́, е́же осѣни́ти его́ от­ злы́хъ его́. И воз­ра́довася Ио́на о ты́квѣ ра́достiю вели́кою.
 • И повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ че́рвiю ра́н­нему во у́трiе, и подъяде́ ты́кву, и и́зсше.
 • И бы́сть вку́пѣ внегда́ воз­сiя́ти со́лнцу, и повелѣ́ Бо́гъ вѣ́тру зно́йну жегу́щу, и порази́ со́лнце на главу́ Ио́нину, и малоду́ш­ст­воваше и от­рица́­шеся души́ сво­ея́ и рече́:
 • у́не ми́ умре́ти, не́жели жи́ти. И рече́ Госпо́дь Бо́гъ ко Ио́нѣ: зѣло́ ли опеча́лил­ся еси́ ты́ о ты́квѣ? И рече́ [Ио́на]: зѣло́ опеча́лихся а́зъ да́же до сме́рти.
 • И рече́ Госпо́дь: ты́ оскорби́л­ся еси́ о ты́квѣ, о не́йже не труди́л­ся еси́, ни воскорми́лъ еси́ ея́, я́же роди́ся объ но́щь и объ но́щь поги́бе:
 • а́зъ же не пощажду́ ли Ниневі́и гра́да вели́каго, въ не́мже живу́тъ мно́жайшiи не́же два­на́­де­сять те́мъ человѣ́къ, и́же не позна́ша десни́цы сво­ея́, ниже́ шу́йцы сво­ея́, и ско́ти и́хъ мно́зи?

  Коне́цъ кни́зѣ проро́ка Ио́ны: и́мать въ себѣ́ главы́ 4.
 • И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи.
 • И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита
 • и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой.
 • Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною.
 • И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святый храм Твой.
 • Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова моя.
 • До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада.
 • Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святаго Твоего.
 • Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердаго своего,
 • а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!
 • И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.
 • Иона сильно огорчился этим и был раздражен.
 • И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии.
 • И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить.
 • И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно?
 • И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом.
 • И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма обрадовался этому растению.
 • И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло.
 • Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить.
 • И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти.
 • Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало:
 • Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?