Скрыть
10:1
10:2
10:3
10:4
10:5
10:6
10:7
10:8
10:9
10:10
10:11
10:12
10:13
10:14
10:15
10:16
10:17
10:18
10:19
10:20
10:21
10:22
10:23
Церковнославянский (рус)
И бы́сть я́ко преста́ вопiю́щи ко Бо́гу Изра́илеву и сконча́ вся́ глаго́лы сiя́,
и воста́ от­ поверже́нiя и при­­зва́ рабы́ню свою́ и сни́де въ до́мъ, въ не́мже пребыва́­ше во дни́ суббо́тнiя и въ пра́здники своя́,
и сложи́ вре́тище, и́мже одѣва́­шеся, и совлече́ ри́зы вдов­ст­ва́ сво­его́, и обмы́ тѣ́ло водо́ю и пома́зася ми́ромъ бога́тымъ, и разчеса́ власы́ главы́ сво­ея́ и воз­ложи́ увя́сло на ню́ и облече́ся въ ри́зы весе́лiя сво­его́, и́миже одѣва́­шеся во дни́ живота́ му́жа сво­его́ Манассі́и:
и взя́ санда́лiя на но́ги своя́, и обложи́ мони́ста и цѣ́пки, и пе́рстни и усеря́зи и все́ украше́нiе свое́, и украси́ся зѣло́ на прельще́нiе оче́съ му́жескихъ, ели́цы а́ще уви́дятъ ю́:
и даде́ рабы́ни сво­е́й оплете́нъ сосу́дъ вина́ и чва́нецъ еле́а, и мѣше́цъ напо́лни муко́ю и плетени́цы смо́квами и хлѣ́бы чи́стыми, и обви́ вся́ сосу́ды своя́, и воз­ложи́ на ню́.
И изыдо́стѣ ко врато́мъ гра́да ветилу́и и обрѣто́стѣ стоя́щихъ при­­ ни́хъ Озі́ю и ста́рцевъ гра́да хаври́на и Харми́на.
Я́коже уви́дѣша ю́, и бѣ́ измѣне́но лице́ ея́, и ри́зу премѣне́н­ну ея́, и удиви́шася о красотѣ́ ея́ попремно́гу зѣло́ и рѣ́ша е́й:
Бо́гъ, Бо́гъ оте́цъ на́шихъ да да́стъ тя́ въ благода́ть и соверши́тъ начина́нiя твоя́ въ вели́чiе сыно́въ Изра́илевыхъ и воз­выше́нiе Иерусали́ма. И поклони́ся Бо́гу
и рече́ къ ни́мъ: повели́те от­ве́рсти ми́ врата́ гра́да, и изы́ду ко соверше́нiю слове́съ, и́хже глаго́ласте со мно́ю. И повелѣ́ша ю́ношамъ от­ве́рсти ей, я́коже глаго́лаше.
И сотвори́ша та́ко. И изы́де Иуди́ѳъ сама́ и рабы́ня ея́ съ не́ю: назира́ху же ю́ му́жiе гра́да, до́ндеже сни́де съ горы́, до́ндеже пре́йде юдо́ль, и ктому́ не уви́дѣша ея́.
И идя́стѣ юдо́лiю пря́мо. И срѣ́те ю́ пе́рвая стра́жа Ассирі́йская,
и взя́ша ю́ и вопроси́ша: от­ ко́ихъ еси́? и от­ку́ду гряде́ши? и ка́мо и́деши? И рече́: дщи́ е́смь Евре́овъ и убѣга́ю от­ лица́ и́хъ, я́ко и́мутъ пре́дани бы́ти ва́мъ на поглоще́нiе:
и а́зъ гряду́ предъ лице́ Олофе́рна вождонача́лника си́лы ва́­шея, е́же воз­вѣсти́ти глаго́лы и́стины, и покажу́ предъ лице́мъ его́ пу́ть, по нему́же по́йдетъ и воз­облада́етъ все́ю го́рнею, и не поги́бнетъ от­ муже́й его́ пло́ть еди́на, ниже́ ду́хъ жи́зни.
Я́коже услы́шаша му́жiе глаго́лы ея́ и усмотри́ша лице́ ея́, и бя́ше предъ ни́ми чудна́ красото́ю зѣло́, и рѣ́ша къ не́й:
спасла́ еси́ ду́шу твою́, потща́в­шися сни́ти предъ лице́ господи́на на́­шего: и ны́нѣ при­­ступи́ ко шатру́ его́, и от­ на́съ прово́дятъ тя́, до́ндеже предаду́тъ тя́ въ ру́цѣ его́:
а́ще же ста́неши предъ ни́мъ, да не убо­и́шися се́рдцемъ тво­и́мъ, но воз­вѣсти́ по глаго́ломъ тво­и́мъ, и бла́го тебѣ́ сотвори́тъ.
И избра́ша от­ себе́ муже́й сто́ и при­­совокупи́ша е́й и рабы́ни ея́, и ведо́ша я́ ко шатру́ Олофе́рнову.
И бы́сть стече́нiе во все́мъ ополче́нiи, разгласи́ся бо по шатро́мъ при­­ше́­ст­вiе ея́: и при­­ше́дше окружа́ху ю́, я́ко стоя́ше внѣ́ шатра́ Олофе́рнова, до́ндеже воз­вѣсти́ша ему́ о ней.
И чудя́хуся о красотѣ́ ея́ и удивля́хуся сыно́мъ Изра́илевымъ о не́й, и рѣ́ша кі́йждо ко бли́жнему своему́: кто́ пре́зритъ люді́й си́хъ, и́же и́мутъ у себе́ же́нъ таковы́хъ? я́ко не добро́ е́сть оста́вити изъ ни́хъ му́жа еди́наго, и́же оста́влени бы́в­ше воз­мо́гутъ прехи́трити всю́ зе́млю.
И изыдо́ша спя́щiи при­­ Олофе́рнѣ и вси́ служи́телiе его́ и введо́ша ю́ въ шате́ръ.
И бѣ́ Олофе́рнъ опочива́я на одрѣ́ сво­е́мъ подъ завѣ́сою, я́же бѣ́ от­ порфи́ры и зла́та и смара́гда и ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ втка́н­ныхъ.
И воз­вѣсти́ша ему́ о не́й, и изы́де въ предсѣ́нiе, и лампа́ды сре́бряныя предъидя́ху ему́.
Егда́ же прiи́де предъ лице́ его́ Иуди́ѳъ и слу́гъ его́, диви́шася вси́ о красотѣ́ лица́ ея́. И па́дши на лице́ поклони́ся ему́: и воз­двиго́ша ю́ раби́ его́.
Когда она перестала взывать к Богу Израилеву и окончила все эти слова
то поднялась на ноги, позвала служанку свою и вошла в дом, в котором она проводила субботние дни и праздники свои.
Здесь она сняла с себя вретище, которое надевала, сняла и одежды вдовства своего, омыла тело водою и намастилась драгоценным миром, причесала волосы и надела на голову повязку, оделась в одежды веселия своего, в которые она наряжалась во дни жизни мужа своего Манассии;
обула ноги свои в сандалии, и возложила на себя цепочки, запястья, кольца, серьги и все свои наряды, и разукрасила себя, чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее.
И дала служанке своей мех вина и сосуд масла, наполнила мешок мукою и сушеными плодами и чистыми хлебами и, обвернув все эти припасы свои, возложила их на нее.
Выйдя к воротам города Ветилуи, они нашли стоявшими при них Озию и старейшин города, Хаврина и Хармина.
Когда они увидели ее и перемену в ее лице и одежде, очень много дивились красоте ее и сказали ей:
Бог, Бог отцов наших, да даст тебе благодать и да совершит твои намерения на радость сынов Израиля и на возвеличение Иерусалима. Она поклонилась Богу
и сказала им: велите отворить для меня ворота города; я выйду для исполнения дела, о котором вы говорили со мною. И велели юношам отворить для нее, как она сказала.
Они исполнили это. И вышла Иудифь и служанка ее с нею; а мужи городские смотрели вслед за нею, пока она сходила с горы, пока проходила долиной и пока не скрылась от их глаз.
Они шли прямо долиною, и встретила Иудифь передовая стража Ассириян,
и взяли ее и спросили: чья ты, откуда идешь и куда отправляешься? Она сказала: я дочь Евреев и бегу от них, потому что они будут преданы вам на истребление.
Я иду к Олоферну, вождю вашего войска, возвестить слова истины и указать ему путь, которым он пойдет и овладеет всею нагорною страною, так что не погибнет из мужей его ни один человек и ни одна живая душа.
Когда эти люди слушали слова ее и всматривались в лице ее, – она показалась им чудом по красоте, и они сказали ей:
ты спасла душу твою, поспешив прийти к господину нашему; ступай же к шатру его, а наши проводят тебя, пока не передадут тебя ему на руки.
Когда ты станешь перед ним, – не бойся сердцем твоим, но выскажи слова твои, и он тебя облагодетельствует.
И, выбрав из среды своей сто человек, приставили их к ней и к служанке ее, и они повели их к шатру Олоферна.
Во всем стане произошло движение, потому что весть о приходе ее разнеслась по шатрам: сбежавшиеся окружили ее, так как она стояла вне шатра Олоферна, пока не возвестили ему о ней;
и дивились красоте ее, а из-за нее дивились и сынам Израиля, и говорили каждый ближнему своему: кто пренебрежет таким народом, который имеет таких жен у себя! Неблагоразумно оставить из них ни одного мужа, потому что оставшиеся будут в состоянии перехитрить всю землю.
Между тем спавшие при Олоферне и все служители его вышли и ввели ее в шатер.
Олоферн отдыхал на своей постели за занавесом, украшенным пурпуром, золотом, изумрудом и драгоценными камнями.
Когда ему доложили о ней, он вышел в переднее отделение шатра, и перед ним несли серебряные лампады.
Когда Иудифь представилась ему и служителям его, все удивились красоте лица ее. Она, пав на лице, поклонилась ему, и служители его подняли ее.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible