Скрыть
15:1
15:2
15:3
15:4
15:5
15:6
15:7
15:8
15:9
15:10
15:11
15:12
15:13
15:14
И егда́ услы́шаша въ шатрѣ́хъ су́щiи, ужасо́шася о бы́в­шемъ,
и нападе́ на ня́ стра́хъ и тре́петъ, и не бѣ́ человѣ́ка пребыва́юща предъ лице́мъ бли́жняго ктому́, но исте́кше единоду́шно бѣжа́ху по вся́кому пути́ по́ля и наго́рныя:
и и́же ополчи́в­шiися въ го́рней о́крестъ ветилу́и обрати́шася въ бѣ́г­ст­во: и тогда́ сы́нове Изра́илевы вся́къ му́жъ ра́тникъ от­ ни́хъ устреми́шася на ни́хъ.
И посла́ Озі́а въ ветомасѳе́мъ и виваю́, и ховаю́ и холу́, и во вся́къ предѣ́лъ Изра́илевъ, вѣ́ст­ники о соверши́в­шихся, и да вси́ потеку́тъ вслѣ́дъ враго́въ на погубленiе и́хъ.
Егда́ же услы́шаша сы́нове Изра́илевы, вси́ единоду́шно нападо́ша на ни́хъ и сѣко́ша и́хъ да́же до ховы́. Та́кожде же и и́же изъ Иерусали́ма прiидо́ша и изъ всея́ наго́рныя: воз­вѣсти́ша бо и́мъ бы́в­шая ополче́нiю враго́въ и́хъ: и и́же въ Галаа́дѣ и въ Галиле́и бодо́ша и́хъ я́звою вели́кою, до́ндеже мину́ша Дама́скъ и предѣ́лы его́.
Про́чiи же живу́щiи во ветилу́и, нападо́ша на по́лкъ Ассу́ровъ и плѣни́ша и́хъ и обогати́шася зѣло́.
Сы́нове же Изра́илевы воз­врати́в­шеся от­ сѣ́чи, воз­облада́ша про́чими, и ве́си и се́ла, я́же въ го́рней и напо́льнѣй, воз­облада́ша мно́гими коры́стьми: бѣ́ бо мно́же­с­т­во мно́го зѣло́.
Иоаки́мъ же иере́й вели́кiй и старѣ́йшины сыно́въ Изра́илевыхъ живу́щiи во Иерусали́мѣ прiидо́ша е́же зрѣ́ти блага́я, я́же сотвори́ Госпо́дь Изра́илю, и е́же ви́дѣти Иуди́ѳъ и глаго́лати съ не́ю ми́ръ.
Егда́ же прiидо́ша къ не́й, благослови́ша ю́ вси́ единоду́шно и рѣ́ша къ не́й: ты́ воз­выше́нiе Изра́илево! ты́ ра́дованiе вели́ко Изра́илево! ты́ сла́ва велiя ро́да на́­шего!
сотвори́ла еси́ вся́ сiя́ руко́ю тво­е́ю, сотвори́ла еси́ блага́я со Изра́илемъ, и да благоволи́тъ о ни́хъ Бо́гъ: благослове́на бу́ди у Вседержи́теля Го́спода въ вѣ́чное вре́мя. И рѣ́ша вси́ лю́дiе: бу́ди.
И плѣня́ху вси́ лю́дiе по́лкъ чрезъ дні́й три́десять, и да́ша Иуди́ѳѣ шате́ръ Олофе́рновъ и вся́ сре́бряныя сосу́ды, и одры́ и умыва́лницы, и вся́ устрое́нiя его́. И прiе́мши она́ воз­ложи́ на мска́ сво­его́, и впряже́ колесни́цы, и сложи́ я́ на ня́.
И при­­тече́ вся́кая жена́ Изра́илска е́же ви́дѣти ю́, и благослови́ша ю́ и сотвори́ша е́й ли́къ от­ себе́. И взя́ ко́пiя цвѣта́ми укра́шен­ная въ ру́цѣ сво­и́ и даде́ жена́мъ су́щымъ съ не́ю:
и увѣнча́ся ма́слиною сама́ и я́же съ не́ю, и идя́ше предъ всѣ́ми людьми́ въ ли́цѣ, веду́щи всѣ́хъ же́нъ. И послѣ́доваше вся́къ му́жъ Изра́илевъ вооруже́ни съ вѣнцы́ и пѣ́сньми во уста́хъ сво­и́хъ.
И нача́ Иуди́ѳъ исповѣ́данiе сiе́ во все́мъ Изра́или, и воз­глаша́ху вси́ лю́дiе хвале́нiе сiе́.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible