Скрыть
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
Церковнославянский (рус)
И услы́шаша сы́нове Изра́илевы живу́щiи во Иуде́и вся́, ели́ка сотвори́ Олофе́рнъ язы́комъ, вождонача́лникъ навуходоно́сора царя́ Ассирі́йскаго, и и́мже о́бразомъ расхи́ти вся́ свяще́н­ная и́хъ и даде́ сiя́ во истребле́нiе:
и убоя́шася зѣло́ от­ лица́ его́, и о иерусали́мѣ и о хра́мѣ Го́спода Бо́га сво­его́ смято́шася,
поне́же неда́вно изыдо́ша от­ плѣне́нiя и неда́вно вси́ лю́дiе собра́шася Иуде́йстiи, и сосу́ди и олта́рь и до́мъ от­ оскверне́нiя освяще́на бы́ша.
И посла́ша во вся́кiй предѣ́лъ самарі́и и коні́и, и веѳоро́на и велме́на и иерихо́на, и въ хову́ и есо́ру и во юдо́ль Сали́мскую,
и предпрiя́ша вся́ верхи́ го́ръ высо́кихъ, и огради́ша стѣна́ми су́щыя въ ни́хъ се́ла, и от­ложи́ша на пи́щу ко при­­уготовле́нiю бра́ни, я́ко неда́вно бы́ша поля́ и́хъ пожа́та.
И писа́ Иоаки́мъ иере́й вели́кiй, и́же бѣ́ во дне́хъ о́нѣхъ во Иерусали́мѣ, живу́щымъ во ветилу́и и ветомесѳе́мѣ, и́же е́сть проти́ву есдрило́на, на лицы́ по́ля су́щаго бли́зъ Доѳаи́ма,
глаго́ля одержа́ти восхо́ды го́рнiя, и́бо и́ми бѣ́ вхо́дъ во Иуде́ю, и бѣ́ удо́бно воз­браня́ти и́хъ при­­ходя́щихъ, тѣ́сну прохо́ду су́щу, я́ко всѣ́мъ муже́мъ по два́ [про­ити́].
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы, я́коже повелѣ́ и́мъ Иоаки́мъ иере́й вели́кiй и старѣ́йшин­ство всего́ со́нма Изра́илева, и́же сѣдя́ху во Иерусали́мѣ.
И возопи́ша вся́кiй му́жъ Изра́илевъ къ Бо́гу съ при­­лѣжа́нiемъ вели́кимъ и смири́ша ду́шы своя́ въ при­­лѣжа́нiи вели́цѣмъ:
са́ми и жены́ и́хъ и младе́нцы и́хъ, и ско́ти и́хъ, и вся́кiй при­­шле́цъ и нае́мникъ, и сребро́мъ ку́пленый и́хъ, воз­ложи́ша вре́тища на чре́сла своя́.
И вся́кiй му́жъ Изра́илевъ и жена́, и дѣ́ти, и живу́щiи во і́ерусали́мѣ падо́ша предъ лице́мъ хра́ма, и посы́паша пе́рстiю главы́ своя́, и простро́ша вре́тища своя́ предъ лице́мъ Госпо́днимъ,
и олта́рь вре́тищемъ одѣ́яша, и возопи́ша къ Бо́гу Изра́илеву единоду́шно при­­лѣ́жно, е́же не да́ти въ расхище́нiе младе́нцевъ и́хъ, и же́нъ въ плѣне́нiе, и градо́въ наслѣ́дiя и́хъ въ разоре́нiе, и свята́я во оскверне́нiе и поноше́нiе, обра́дованiе язы́комъ.
И услы́ша Госпо́дь гла́съ и́хъ и при­­зрѣ́ на ско́рбь и́хъ. И бя́ху лю́дiе постя́щеся дни́ мно́ги во все́й Иуде́и и Иерусали́мѣ, предъ лице́мъ святы́хъ Го́спода Вседержи́теля.
И Иоаки́мъ иере́й вели́кiй, и вси́ предстоя́щiи предъ Го́сподемъ, иере́е и служа́щiи Го́сподеви, вре́тищами препоя́сани о чре́слѣхъ сво­и́хъ, при­­ноша́ху всесожже́нiе непреста́н­ное и обѣ́ты и про­изво́льная дая́нiя люді́й:
и бѣ́ пе́пелъ на кида́рѣхъ и́хъ, и вопiя́ху ко Го́споду от­ всея́ си́лы, да посѣти́тъ во благо ве́сь до́мъ Изра́илевъ.
Сыны Израиля, жившие в Иудее, услышав обо всем, что сделал с народами Олоферн, военачальник Ассирийского царя Навуходоносора, и как разграбил он все святилища их и отдал их на уничтожение,
очень, очень испугались его и трепетали за Иерусалим и храм Господа Бога своего;
потому что недавно возвратились они из плена, недавно весь народ Иудейский собрался, и освящены от осквернения сосуды, жертвенник и дом Господень.
Они послали во все пределы Самарии и Конии, и Ветерона и Вельмена, и Иерихона, и в Хову и Эсору, и в равнину Салимскую,
заняли все вершины высоких гор, оградили стенами находящиеся на них селения и отложили запасы хлеба на случай войны, так как нивы их недавно были сжаты,
а великий священник Иоаким, бывший в те дни в Иерусалиме, написал жителям Ветилуи и Ветомесфема, лежащего против Ездрилона, на передней стороне равнины, близкой к Дофаиму,
чтобы они заняли восходы в нагорную страну, потому что чрез них был вход в Иудею, и легко было им воспрепятствовать приходящим, так как тесен был проход даже для двух человек.
Сыны Израиля поступили так, как велел им великий священник Иоаким и старейшины всего народа Израильского, пребывавшие в Иерусалиме.
И с великим усердием возопили к Богу все мужи Израиля и смирили души свои с великим усердием:
они и жены их, и дети их, и скот их; и всякий пришлец, и наемник, и купленный за серебро наложили вретища на чресла свои.
И всякий муж Израильский и всякая жена, и дети, и жители Иерусалима пали пред храмом, посыпали пеплом свои головы, разостлали пред Господом свои вретища,
облекли жертвенник во вретище и прилежно и единодушно взывали к Богу Израилеву, чтобы Он, на радость язычникам, не предал детей их на расхищение, жен их в добычу, городов наследия их на разорение, святынь их на осквернение и поругание.
И Господь услышал голос их и призрел на скорбь их; и во всей Иудее и Иерусалиме народ много дней постился пред святилищем Господа Вседержителя.
А Иоаким, великий священник, и все предстоящие пред Господом священники, служители Его, препоясав вретищем чресла свои, приносили непрестанные всесожжения, обеты и доброхотные дары народа.
На кидарах их был пепел, и они от всей силы взывали к Господу, чтобы Он посетил милостью весь дом Израиля.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов