Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иудифи

 
 •  
 • 6:1
 • 6:2
 • 6:3
 • 6:4
 • 6:5
 • 6:6
 • 6:7
 • 6:8
 • 6:9
 • 6:10
 • 6:11
 • 6:12
 • 6:13
 • 6:14
 • 6:15
 • 6:16
 • 6:17
 • 6:18
 • 6:19
 • 6:20
 • 6:21
 •  
 • И егда́ утиши́ся мяте́жъ муже́й су́щихъ о́крестъ засѣда́нiя и рече́ Олофе́рнъ вождонача́лникъ си́лы Ассу́рскiя ко Ахiо́ру предъ всѣ́мъ наро́домъ иноплеме́н­никовъ и ко всѣ́мъ сыно́мъ Моа́влимъ:
 • и кто́ еси ты́, Ахiо́ре, и нае́мницы Ефре́мли, я́ко проро́че­с­т­вовалъ еси́ въ на́съ, я́коже дне́сь, и ре́клъ еси́ ро́дъ Изра́илевъ не во­ева́ти, я́ко Бо́гъ и́хъ защища́етъ и́хъ? и кто́ Бо́гъ, а́ще не навуходоно́соръ? се́й по́слетъ держа́ву свою́ и истреби́тъ и́хъ от­ лица́ земли́, и не изба́витъ и́хъ Бо́гъ и́хъ:
 • но мы́ раби́ его́ порази́мъ и́хъ я́ки человѣ́ка еди́наго, и не претерпя́тъ крѣ́пости ко́ней на́шихъ,
 • попере́мъ бо и́хъ и́ми, и го́ры и́хъ упiю́т­ся въ кро́ви и́хъ, и поля́ и́хъ испо́лнят­ся ме́ртвыми и́хъ, и не посто­и́тъ стопа́ но́гъ и́хъ проти́ву лица́ на́­шего, но погубле́нiемъ поги́бнутъ, глаго́летъ ца́рь навуходоно́соръ, господи́нъ всея́ земли́, рече́ бо: не вотще́ бу́дутъ глаго́лы слове́съ его́:
 • ты́ же, Ахiо́ре, нае́мниче Аммо́нь, и́же глаго́лалъ еси́ словеса́ сiя́ въ де́нь непра́вды тво­ея́, не у́зриши ктому́ лица́ мо­его́ от­ дне́ сего́, до́ндеже не ото­мщу́ ро́ду су́щихъ изъ Еги́пта,
 • и тогда́ про́йдетъ ме́чь во́ин­ства мо­его́ и наро́да рабо́въ мо­и́хъ ре́бра твоя́, и паде́ши въ я́звен­ныхъ и́хъ, егда́ воз­вращу́ся:
 • и от­веду́тъ тя́ раби́ мо­и́ въ го́рнюю, и оста́вятъ тя́ во еди́нѣмъ от­ градо́въ восхо́довъ,
 • и не поги́бнеши до́ндеже истребле́нъ бу́деши съ ни́ми:
 • и а́ще упова́еши се́рдцемъ тво­и́мъ, я́ко не во́змут­ся да не испада́етъ твое́ лице́: рѣ́хъ, и ничто́же от­паде́тъ от­ глаго́ловъ мо­и́хъ.
 • И повелѣ́ Олофе́рнъ рабо́мъ сво­и́мъ, и́же предстоя́ху въ шатрѣ́ его́, я́ти Ахiо́ра и от­всти́ его́ къ ветилу́и и преда́ти въ ру́ки сыно́въ Изра́илевых.
 • И я́ша его́ раби́ его́ и изведо́ша его́ внѣ́ полка́ на по́ле, и воз­двиго́шася от­ среды́ напо́льныя въ го́рнюю и прiидо́ша на исто́чники, и́же бы́ша подъ вети́лу́ею.
 • И я́ко уби́дѣша и́хъ му́жiе гра́да на верху́ горы́, взя́ша ору́жiя своя́ и от­идо́ша внѣ́ гра́да на ве́рхъ горы́: и бся́кiй му́жъ пра́щникъ одержа́ша восхо́дъ сво́й и мета́ху ка́менiемъ на ни́хъ.
 • И подше́дше подъ го́ру, связа́ша Ахiо́ра и оста́виша пове́ржен­на подъ ко́ренемъ горы́, и от­идо́ша ко господи́ну сво­ему́.
 • Снизоше́дше же сы́нове Изра́илевы от­ гра́да сво­его́ ста́ша надъ ни́мъ, и разрѣши́в­ше его́ введо́ша въ ветилу́ю и поста́виша его́ предъ нача́лниками гра́да сво­его́,
 • и́же бы́ша во дне́хъ ты́хъ, Озі́а сы́нъ ми́хинъ от­ пле́мене Симео́ня, и хаврі́й сы́нъ Гоѳонiи́левъ, и Хармі́й сы́нъ Мелхiи́левъ.
 • И созва́ша всѣ́хъ старѣ́йшинъ гра́да: и стеко́шася вся́кiй ю́ноша и́хъ и жены́ въ собра́нiе, и поста́виша Ахiо́ра посредѣ́ всего́ наро́да сво­его́. И вопроси́ его́ Озі́а о случи́в­шемся.
 • И от­вѣща́въ воз­вѣсти́ и́мъ глаго́лы засѣда́нiя Олофе́рнова и вся́ глаго́лы, ели́ка глаго́ла посредѣ́ князе́й сыно́въ Ассу́рскихъ, и ели́ка велерѣ́чева Олофе́рнъ на до́мъ Изра́илевъ.
 • И па́дше лю́дiе поклони́шася Бо́гу и возопи́ша, глаго́люще:
 • Го́споди Бо́же небесе́, при́зри на горды́ни и́хъ, и поми́луй смире́нiе ро́да на́­шего, и при́зри на лице́ освяще́н­ныхъ тебѣ́ въ де́нь се́й.
 • И утѣ́шиша Ахiо́ра и похвали́ша его́ зѣло́.
 • И взя́ его́ Озі́а изъ собра́нiя въ до́мъ сво́й и сотвори́ пи́ръ старѣ́йшинамъ, и при­­зыва́ху Бо́га Изра́илева на по́мощь всю́ но́щь о́ну.
 • Когда утих шум вокруг собрания, Олоферн, военачальник войска Ассирийского, сказал Ахиору пред всем народом иноплеменных и всем сынам Моава:
 • кто ты такой, Ахиор, с наемниками Ефрема, что напророчил нам сегодня и сказал, чтобы мы не воевали с родом Израильским, потому что Бог их защищает? Кто же Бог, как не Навуходоносор? Он пошлет свою силу и сотрет их с лица земли, – и Бог их не избавит их.
 • Но мы, рабы его, поразим их, как одного человека, и не устоять им против силы наших коней.
 • Мы растопчем их; горы их упьются их кровью, равнины их наполнятся их трупами, и не станет стопа ног их против нашего лица, но гибелью погибнут они, говорит царь Навуходоносор, господин всей земли. Ибо он сказал, – и не напрасны будут слова повелений его.
 • А ты, Ахиор, наемник Аммона, высказавший слова эти в день неправды твоей, от сего дня не увидишь больше лица моего, доколе я не отомщу этому народу, пришедшему из Египта.
 • Когда же я возвращусь, меч войска моего и толпа слуг моих пройдет по ребрам твоим, – и ты падешь между ранеными их.
 • Рабы мои отведут тебя в нагорную страну и оставят в одном из городов на высотах,
 • и ты не умрешь там, доколе не будешь с ними истреблен.
 • Если же ты надеешься в сердце твоем, что они не будут взяты, то да не спадает лице твое. Я сказал, и ни одно из слов моих не пропадет.
 • И приказал Олоферн рабам своим, предстоявшим в шатре его, взять Ахиора, отвести его в Ветилую и предать в руки сынов Израиля.
 • Рабы его схватили и вывели его за стан на поле, а со среды равнины поднялись в нагорную страну и пришли к источникам, бывшим под Ветилуею.
 • Когда увидели их жители города на вершине горы, то взялись за оружия свои и, выйдя за город на вершину горы, все мужи-пращники охраняли восход свой и бросали в них каменьями.
 • А они, подойдя под гору, связали Ахиора и, оставив его брошенным при подошве горы, ушли к своему господину.
 • Сыны же Израиля, вышедшие из своего города, остановились над ним и, развязав его, привели в Ветилую, и представили его начальникам своего города,
 • которыми были в те дни Озия, сын Михи из колена Симеонова, Хаврий, сын Гофониила, и Хармий, сын Мелхиила.
 • Они созвали всех старейшин города, и сбежались в собрание все юноши их и жены, и поставили Ахиора среди всего народа своего, и Озия спросил его о случившемся.
 • Он в ответ пересказал им слова собрания Олофернова и все слова, которые он высказал среди начальников сынов Ассура, и все высокомерные речи Олоферна о доме Израиля.
 • Тогда народ пал, поклонился Богу и воззвал:
 • Господи, Боже Небесный! воззри на их гордыню и помилуй смирение рода нашего, и призри на лице освященных Тебе в этот день.
 • И утешили Ахиора и расхвалили его.
 • Потом Озия взял его из собрания в свой дом и сделал пир для старейшин, – и целую ночь ту они призывали Бога Израилева на помощь.