Скрыть
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
6:7
6:8
6:9
6:10
6:11
6:12
6:13
6:14
6:15
6:16
6:17
6:18
6:19
6:20
6:21
Церковнославянский (рус)
И егда́ утиши́ся мяте́жъ муже́й су́щихъ о́крестъ засѣда́нiя и рече́ Олофе́рнъ вождонача́лникъ си́лы Ассу́рскiя ко Ахiо́ру предъ всѣ́мъ наро́домъ иноплеме́н­никовъ и ко всѣ́мъ сыно́мъ Моа́влимъ:
и кто́ еси ты́, Ахiо́ре, и нае́мницы Ефре́мли, я́ко проро́че­с­т­вовалъ еси́ въ на́съ, я́коже дне́сь, и ре́клъ еси́ ро́дъ Изра́илевъ не во­ева́ти, я́ко Бо́гъ и́хъ защища́етъ и́хъ? и кто́ Бо́гъ, а́ще не навуходоно́соръ? се́й по́слетъ держа́ву свою́ и истреби́тъ и́хъ от­ лица́ земли́, и не изба́витъ и́хъ Бо́гъ и́хъ:
но мы́ раби́ его́ порази́мъ и́хъ я́ки человѣ́ка еди́наго, и не претерпя́тъ крѣ́пости ко́ней на́шихъ,
попере́мъ бо и́хъ и́ми, и го́ры и́хъ упiю́т­ся въ кро́ви и́хъ, и поля́ и́хъ испо́лнят­ся ме́ртвыми и́хъ, и не посто­и́тъ стопа́ но́гъ и́хъ проти́ву лица́ на́­шего, но погубле́нiемъ поги́бнутъ, глаго́летъ ца́рь навуходоно́соръ, господи́нъ всея́ земли́, рече́ бо: не вотще́ бу́дутъ глаго́лы слове́съ его́:
ты́ же, Ахiо́ре, нае́мниче Аммо́нь, и́же глаго́лалъ еси́ словеса́ сiя́ въ де́нь непра́вды тво­ея́, не у́зриши ктому́ лица́ мо­его́ от­ дне́ сего́, до́ндеже не ото­мщу́ ро́ду су́щихъ изъ Еги́пта,
и тогда́ про́йдетъ ме́чь во́ин­ства мо­его́ и наро́да рабо́въ мо­и́хъ ре́бра твоя́, и паде́ши въ я́звен­ныхъ и́хъ, егда́ воз­вращу́ся:
и от­веду́тъ тя́ раби́ мо­и́ въ го́рнюю, и оста́вятъ тя́ во еди́нѣмъ от­ градо́въ восхо́довъ,
и не поги́бнеши до́ндеже истребле́нъ бу́деши съ ни́ми:
и а́ще упова́еши се́рдцемъ тво­и́мъ, я́ко не во́змут­ся да не испада́етъ твое́ лице́: рѣ́хъ, и ничто́же от­паде́тъ от­ глаго́ловъ мо­и́хъ.
И повелѣ́ Олофе́рнъ рабо́мъ сво­и́мъ, и́же предстоя́ху въ шатрѣ́ его́, я́ти Ахiо́ра и от­вести́ его́ къ Ветилу́и и преда́ти въ ру́ки сыно́въ Изра́илевых.
И я́ша его́ раби́ его́ и изведо́ша его́ внѣ́ полка́ на по́ле, и воз­двиго́шася от­ среды́ напо́льныя въ го́рнюю и прiидо́ша на исто́чники, и́же бы́ша подъ вети́лу́ею.
И я́ко уби́дѣша и́хъ му́жiе гра́да на верху́ горы́, взя́ша ору́жiя своя́ и от­идо́ша внѣ́ гра́да на ве́рхъ горы́: и бся́кiй му́жъ пра́щникъ одержа́ша восхо́дъ сво́й и мета́ху ка́менiемъ на ни́хъ.
И подше́дше подъ го́ру, связа́ша Ахiо́ра и оста́виша пове́ржен­на подъ ко́ренемъ горы́, и от­идо́ша ко господи́ну сво­ему́.
Снизоше́дше же сы́нове Изра́илевы от­ гра́да сво­его́ ста́ша надъ ни́мъ, и разрѣши́в­ше его́ введо́ша въ ветилу́ю и поста́виша его́ предъ нача́лниками гра́да сво­его́,
и́же бы́ша во дне́хъ ты́хъ, Озі́а сы́нъ ми́хинъ от­ пле́мене Симео́ня, и хаврі́й сы́нъ Гоѳонiи́левъ, и Хармі́й сы́нъ Мелхiи́левъ.
И созва́ша всѣ́хъ старѣ́йшинъ гра́да: и стеко́шася вся́кiй ю́ноша и́хъ и жены́ въ собра́нiе, и поста́виша Ахiо́ра посредѣ́ всего́ наро́да сво­его́. И вопроси́ его́ Озі́а о случи́в­шемся.
И от­вѣща́въ воз­вѣсти́ и́мъ глаго́лы засѣда́нiя Олофе́рнова и вся́ глаго́лы, ели́ка глаго́ла посредѣ́ князе́й сыно́въ Ассу́рскихъ, и ели́ка велерѣ́чева Олофе́рнъ на до́мъ Изра́илевъ.
И па́дше лю́дiе поклони́шася Бо́гу и возопи́ша, глаго́люще:
Го́споди Бо́же небесе́, при́зри на горды́ни и́хъ, и поми́луй смире́нiе ро́да на́­шего, и при́зри на лице́ освяще́н­ныхъ тебѣ́ въ де́нь се́й.
И утѣ́шиша Ахiо́ра и похвали́ша его́ зѣло́.
И взя́ его́ Озі́а изъ собра́нiя въ до́мъ сво́й и сотвори́ пи́ръ старѣ́йшинамъ, и при­­зыва́ху Бо́га Изра́илева на по́мощь всю́ но́щь о́ну.
Когда утих шум вокруг собрания, Олоферн, военачальник войска Ассирийского, сказал Ахиору пред всем народом иноплеменных и всем сынам Моава:
кто ты такой, Ахиор, с наемниками Ефрема, что напророчил нам сегодня и сказал, чтобы мы не воевали с родом Израильским, потому что Бог их защищает? Кто же Бог, как не Навуходоносор? Он пошлет свою силу и сотрет их с лица земли, – и Бог их не избавит их.
Но мы, рабы его, поразим их, как одного человека, и не устоять им против силы наших коней.
Мы растопчем их; горы их упьются их кровью, равнины их наполнятся их трупами, и не станет стопа ног их против нашего лица, но гибелью погибнут они, говорит царь Навуходоносор, господин всей земли. Ибо он сказал, – и не напрасны будут слова повелений его.
А ты, Ахиор, наемник Аммона, высказавший слова эти в день неправды твоей, от сего дня не увидишь больше лица моего, доколе я не отомщу этому народу, пришедшему из Египта.
Когда же я возвращусь, меч войска моего и толпа слуг моих пройдет по ребрам твоим, – и ты падешь между ранеными их.
Рабы мои отведут тебя в нагорную страну и оставят в одном из городов на высотах,
и ты не умрешь там, доколе не будешь с ними истреблен.
Если же ты надеешься в сердце твоем, что они не будут взяты, то да не спадает лице твое. Я сказал, и ни одно из слов моих не пропадет.
И приказал Олоферн рабам своим, предстоявшим в шатре его, взять Ахиора, отвести его в Ветилую и предать в руки сынов Израиля.
Рабы его схватили и вывели его за стан на поле, а со среды равнины поднялись в нагорную страну и пришли к источникам, бывшим под Ветилуею.
Когда увидели их жители города на вершине горы, то взялись за оружия свои и, выйдя за город на вершину горы, все мужи-пращники охраняли восход свой и бросали в них каменьями.
А они, подойдя под гору, связали Ахиора и, оставив его брошенным при подошве горы, ушли к своему господину.
Сыны же Израиля, вышедшие из своего города, остановились над ним и, развязав его, привели в Ветилую, и представили его начальникам своего города,
которыми были в те дни Озия, сын Михи из колена Симеонова, Хаврий, сын Гофониила, и Хармий, сын Мелхиила.
Они созвали всех старейшин города, и сбежались в собрание все юноши их и жены, и поставили Ахиора среди всего народа своего, и Озия спросил его о случившемся.
Он в ответ пересказал им слова собрания Олофернова и все слова, которые он высказал среди начальников сынов Ассура, и все высокомерные речи Олоферна о доме Израиля.
Тогда народ пал, поклонился Богу и воззвал:
Господи, Боже Небесный! воззри на их гордыню и помилуй смирение рода нашего, и призри на лице освященных Тебе в этот день.
И утешили Ахиора и расхвалили его.
Потом Озия взял его из собрания в свой дом и сделал пир для старейшин, – и целую ночь ту они призывали Бога Израилева на помощь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible