Скрыть
1:5
1:9
1:28
1:30
1:36
Церковнославянский (рус)
И бы́сть по сконча́нiи иису́совѣ, и вопроша́ху сы́нове Изра́илевы Го́спода, глаго́люще: кто́ взы́детъ на́мъ къ Ханане́ю во­ево́да, ра́товати на ни́хъ?
И рече́ Госпо́дь: Иу́да взы́детъ: се́, да́хъ зе́млю въ ру́ку его́.
И рече́ Иу́да къ Симео́ну бра́ту сво­ему́: взы́ди со мно́ю въ жре́бiй мо́й, и ополчи́мся на Ханане́а: и пойду́ и а́зъ съ тобо́ю въ жре́бiй тво́й. И по́йде съ ни́мъ Симео́нъ.
И взы́де Иу́да, и предаде́ Госпо́дь Ханане́а и Ферезе́а въ ру́цѣ и́хъ: и изби́ша и́хъ въ везе́цѣ до десяти́ ты́сящъ муже́й.
И обрѣто́ша Адонивезе́ка въ везе́цѣ, и сѣко́шася съ ни́мъ: и изби́ша Ханане́а и Ферезе́а.
И побѣже́ Адонивезе́къ: и гна́ша вслѣ́дъ его́, и я́ша его́, и от­сѣко́ша краи́ ру́къ его́ и краи́ но́гъ его́.
И рече́ Адонивезе́къ: седми́десяти царе́мъ обсѣко́хъ краи́ ру́къ и́хъ и краи́ но́гъ и́хъ, и бы́ша собира́юще [от­ крупи́цъ] подъ трапе́зою мо­е́ю: я́коже у́бо сотвори́хъ, та́ко воз­даде́ ми Бо́гъ. И при­­ведо́ша его́ во Иерусали́мъ, и у́мре та́мо.
И во­ева́ша сы́нове Иу́дины на Иерусали́мъ, и взя́ша его́, и порази́ша его́ о́стрiемъ меча́, и гра́дъ сожго́ша огне́мъ.
И по си́хъ снидо́ша сы́нове Иу́дины во­ева́ти на Ханане́а живу́щаго въ го́рнѣй къ ю́гу и въ ра́внѣй.
И по́йде Иу́да на Ханане́а живу́щаго въ Хевро́нѣ. И изы́де Хевро́нъ со страны́: и́мя же бѣ́ Хевро́ну пре́жде карiаѳарво́къ-се́феръ: и уби́ша сеси́на и Ахима́на и Ѳолмі́а, ро́ды ена́ковы.
И взыдо́ша от­ту́ду къ живу́щымъ въ дави́рѣ: и́мя же дави́ру бѣ́ пре́жде карiаѳсе́феръ, гра́дъ пи́сменъ.
И рече́ хале́въ: и́же а́ще порази́тъ гра́дъ пи́сменъ и во́зметъ его́, да́мъ ему́ Асха́нь дще́рь мою́ въ жену́.
И взя́ его́ Гоѳонiи́лъ сы́нъ Кене́за бра́та хале́вова юнѣ́йшiй, и даде́ ему́ хале́въ Асха́нь дще́рь свою́ въ жену́.
И бы́сть внегда́ от­ходи́ти е́й, и подви́же ю́ Гоѳонiи́лъ проси́ти у отца́ сво­его́ села́, и ропта́­ше [сѣдя́щи] на осля́ти, и вопiя́ше со осля́ти: на зе́млю ю́жную от­да́лъ мя́ еси́. И рече́ е́й хале́въ: что́ ти е́сть?
И рече́ ему́ Асха́нь: да́ждь ми́ благослове́нiе: я́ко на зе́млю ю́жную от­да́лъ еси́ мя́, да да́си мнѣ́ и исхо́дища водна́я. И даде́ е́й хале́въ по се́рдцу ея́ исхо́дища вы́шнихъ и исхо́дища ни́жнихъ.
И сы́нове Иоѳо́ра кине́ева, у́жика Моисе́ова, взыдо́ша от­ гра́да Фини́ческа къ сыно́мъ Иу́динымъ въ пусты́ню су́щую на ю́гъ Иу́ды ко исхо́ду Аредо́ву, и по­идо́ша, и всели́шася съ людьми́.
И по́йде Иу́да съ Симео́номъ бра́томъ сво­и́мъ, и изби́ Ханане́а живу́щаго въ сефе́ѳѣ, и потреби́ша его́: и прозва́ша и́мя гра́ду потребле́нiе.
И взя́ Иу́да Га́зу и предѣ́лъ ея́, и Аскало́на и предѣ́лъ его́, и аккаро́нъ и предѣ́лъ его́, и азо́тъ и окре́стная его́.
И бя́ше Госпо́дь со Иу́дою. И взя́ го́ру, я́ко не воз­мого́ша потреби́ти живу́щихъ во юдо́ли, зане́ риха́въ противоста́ и́мъ, и колесни́цы желѣ́зныя бя́ху ты́мъ.
И да́ша хале́ву Хевро́нъ, я́коже глаго́ла Моисе́й: и наслѣ́д­ст­вова та́мо три́ гра́ды сыно́въ ена́ковыхъ, и изгна́ от­ту́ду три́ сы́ны ена́ковы.
И Иевусе́а живу́щаго во Иерусали́мѣ не изгна́ша сы́нове Венiами́новы, и живя́ше Иевусе́й съ сынми́ Венiами́ни во Иерусали́мѣ да́же до сего́ дне́.
И взыдо́ша сы́нове Ио́сифли и сі́и въ Веѳи́ль: и Госпо́дь бя́ше съ ни́ми.
И ополчи́шася, и согля́даша [сы́нове Ио́сифовы] Веѳи́ль: и́мя же бѣ́ пре́жде гра́ду лу́за.
И ви́дѣша стрегу́щiи му́жа исходя́щаго изъ гра́да, и я́ша его́ и реко́ша ему́: покажи́ на́мъ вхо́дъ во гра́дъ, и сотвори́мъ съ тобо́ю ми́лость.
И показа́ и́мъ вхо́дъ гра́дный: и порази́ша гра́дъ о́стрiемъ меча́, му́жа же и сро́д­ст­во его́ от­пусти́ша.
И отъи́де му́жъ въ зе́млю Хеттiи́мъ, и созда́ та́мо гра́дъ, и прозва́ и́мя ему́ лу́за: сiе́ и́мя ему́ да́же до дне́ сего́.
И не разори́ Манассі́й веѳса́на, и́же е́сть ски́ѳскiй гра́дъ, ниже́ дще́рей его́, ниже́ окре́стныхъ [предѣ́лъ] его́, ниже́ Ѳана́ха, ниже́ дще́рей его́, ниже́ живу́щихъ въ до́рѣ, ниже́ дще́рей его́, ниже́ живу́щихъ во Иевла́мѣ, ниже́ окре́стныхъ его́, ниже́ дще́рей его́, и живу́щихъ въ Магеддо́нѣ, ниже́ окре́стныхъ его́ и дще́рей его́. И нача́ Ханане́й жи́ти на земли́ се́й.
И бы́сть егда́ укрѣпи́ся Изра́иль, и сотвори́ Ханане́а да́н­ника: изгна́нiемъ же не изгна́ его́.
И Ефре́мъ не изгна́ Ханане́а живу́щаго въ газе́рѣ: и живя́ше Ханане́й средѣ́ его́ въ газе́рѣ, и бы́сть ему́ въ да́н­ника.
И Завуло́нъ не изгна́ живу́щихъ въ Хевро́нѣ и живу́щихъ во Амма́нѣ: и всели́ся Ханане́й посредѣ́ и́хъ и бы́сть ему́ да́н­никъ.
И Аси́ръ не изгна́ живу́щихъ во акхо́рѣ, [и бы́сть ему́ да́н­никъ,] ни живу́щихъ въ до́рѣ, ни живу́щихъ въ Сидо́нѣ, ни живу́щихъ въ дала́фѣ и во Ахази́вѣ, и во е́лвѣ и во Афе́кѣ и въ роо́вѣ.
И всели́ся Аси́ръ посредѣ́ Ханане́а живу́щаго на земли́ [то́й], зане́ не воз­мо́же изгна́ти его́.
И Нефѳали́мъ не изгна́ живу́щихъ въ веѳсами́сѣ, ниже́ живу́щихъ въ веѳана́хѣ: и всели́ся Нефѳали́мъ средѣ́ Ханане́а живу́щаго на земли́ [се́й]: живу́щiи же въ веѳсами́сѣ и въ веѳана́хѣ бы́ша ему́ да́н­ницы.
И утѣсни́ Аморре́й сы́ны Да́новы въ горѣ́, я́ко не попусти́ и́мъ низходи́ти во юдо́ль.
И нача́ Аморре́й жи́ти въ горѣ́ чре́пнѣй, идѣ́же медвѣ́ди и лиси́цы, въ мирсино́нѣ и въ Салави́нѣ: и отяготѣ́ рука́ до́му Ио́сифля на Аморре́а, и бы́сть ему́ да́н­никъ.
И предѣ́лъ Аморре́йскiй Идуме́й от­ восхо́да акрави́ня, от­ ка́мене и вы́ше.
Синодальный
По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: кто из нас прежде пойдет на Хананеев – воевать с ними?
И сказал Господь: Иуда пойдет; вот, Я предаю землю в руки его.
Иуда же сказал Симеону, брату своему: войди со мною в жребий мой, и будем воевать с Хананеями; и я войду с тобою в твой жребий. И пошел с ним Симеон.
И пошел Иуда, и предал Господь Хананеев и Ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке десять тысяч человек.
В Везеке встретились они с Адони-Везеком, сразились с ним и разбили Хананеев и Ферезеев.
Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его.
Тогда сказал Адони-Везек: семьдесят царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали [крохи] под столом моим; как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там.
И воевали сыны Иудины против Иерусалима и взяли его, и поразили его мечом и город предали огню.
Потом пошли сыны Иудины воевать с Хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле и на низменных местах.
И пошел Иуда на Хананеев, которые жили в Хевроне [имя же Хеврону было прежде Кириаф-Арбы], и поразили Шешая, Ахимана и Фалмая [от рода Енакова].
Оттуда пошел он против жителей Давира; имя Давиру было прежде Кириаф-Сефер.
И сказал Халев: кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену.
И взял его Гофониил, сын Кеназа, младшего брата Халевова, и Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою.
Когда надлежало ей идти, Гофониил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе?
[Ахса] сказала ему: дай мне благословение; ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды. И дал ей [Халев по желанию ее] источники верхние и источники нижние.
И сыны [Иофора] Кенеянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудиными в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа.
И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили Хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма.
Иуда взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его, и Екрон с пределами его [и Азот с окрестностями его].
Господь был с Иудою, и он овладел горою; но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы.
И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, [и получил он там в наследие три города сынов Енаковых] и изгнал оттуда трех сынов Енаковых.
Но Иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут Иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня.
И сыны Иосифа пошли также на Вефиль, и Господь был с ними.
[И остановились] и высматривали сыны Иосифовы Вефиль [имя же городу было прежде Луз].
И увидели стражи человека, идущего из города, [и взяли его] и сказали ему: покажи нам вход в город, и сделаем с тобою милость.
Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили.
Человек сей пошел в землю Хеттеев, и построил [там] город и нарек имя ему Луз. Это имя его до сего дня.
И Манассия не выгнал жителей Бефсана [который есть Скифополь] и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегиддона и зависящих от него городов; и остались Хананеи жить в земле сей.
Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он Хананеев данниками, но изгнать не изгнал их.
И Ефрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере; и жили Хананеи среди их в Газере [и платили им дань].
И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и жили Хананеи среди их и платили им дань.
И Асир не изгнал жителей Акко [которые платили ему дань, и жителей Дора] и жителей Сидона и Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова.
И жил Асир среди Хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их.
И Неффалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа и жил среди Хананеев, жителей земли той; жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками.
И стеснили Аморреи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину.
И остались Аморреи жить на горе Херес [где медведи и лисицы], в Аиалоне и Шаалвиме; но рука сынов Иосифовых одолела [Аморреев], и сделались они данниками им.
Пределы Аморреев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее.
Арабский
وكان بعد موت يشوع ان بني اسرائيل سألوا الرب قائلين من منّا يصعد الى الكنعانيين اولا لمحاربتهم.

فقال الرب يهوذا يصعد. هوذا قد دفعت الارض ليده.

فقال يهوذا لشمعون اخيه اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين فاصعد انا ايضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه.

فصعد يهوذا. ودفع الرب الكنعانيين والفرزّيين بيدهم فضربوا منهم في بازق عشرة آلاف رجل.

ووجدوا ادوني بازق في بازق فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفرزّيين.

فهرب ادوني بازق. فتبعوه وامسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه.

فقال ادوني بازق سبعون ملكا مقطوعة أباهم ايديهم وارجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي. كما فعلت كذلك جازاني الله. وأتوا به الى اورشليم فمات هناك

وحارب بنو يهوذا اورشليم واخذوها وضربوها بحد السيف واشعلوا المدينة بالنار.

وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهل.

وسار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون. وكان اسم حبرون قبلا قرية اربع. وضربوا شيشاي واخيمان وتلماي.

وسار من هناك على سكان دبير. واسم دبير قبلا قرية سفر.

فقال كالب. الذي يضرب قرية سفر وياخذها اعطيه عكسة ابنتي امرأة.

فأخذها عثنيئيل بن قناز اخو كالب الاصغر منه. فاعطاه عكسة ابنته امرأة.

وكان عند دخولها انها غرّته بطلب حقل من ابيها. فنزلت عن الحمار فقال لها كالب ما لك.

فقالت له اعطني بركة. لانك اعطيتني ارض الجنوب فاعطني ينابيع ماء. فاعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى

وبنو القيني حمي موسى صعدوا من مدينة النخل مع بني يهوذا الى برية يهوذا التي في جنوبي عراد وذهبوا وسكنوا مع الشعب.

وذهب يهوذا مع شمعون اخيه وضربوا الكنعانيين سكان صفاة وحرّموها ودعوا اسم المدينة حرمة.

واخذ يهوذا غزة وتخومها واشقلون وتخومها وعقرون وتخومها.

وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل ولكن لم يطرد سكان الوادي لان لهم مركبات حديد.

واعطوا لكالب حبرون كما تكلم موسى. فطرد من هناك بني عناق الثلاثة.

وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان اورشليم فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في اورشليم الى هذا اليوم

وصعد بيت يوسف ايضا الى بيت ايل والرب معهم.

واستكشف بيت يوسف عن بيت ايل. وكان اسم المدينة قبلا لوز.

فرأى المراقبون رجلا خارجا من المدينة فقالوا له ارنا مدخل المدينة فنعمل معك معروفا.

فأراهم مدخل المدينة فضربوا المدينة بحد السيف واما الرجل وكل عشيرته فاطلقوهم.

فانطلق الرجل الى ارض الحثيين وبنى مدينة ودعا اسمها لوز وهو اسمها الى هذا اليوم

ولم يطرد منسّى اهل بيت شان وقراها ولا اهل تعنك وقراها ولا سكان دور وقراها ولا سكان يبلعام وقراها ولا سكان مجدو وقراها. فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الارض.

وكان لما تشدد اسرائيل انه وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طردا.

وافرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر فسكن الكنعانيون في وسطه في جازر

زبولون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان نهلول فسكن الكنعانيون في وسطه وكانوا تحت الجزية.

ولم يطرد اشير سكان عكّو ولا سكان صيدون واحلب واكزيب وحلبة وافيق ورحوب.

فسكن الاشيريون في وسط الكنعانيين سكان الارض لانهم لم يطردوهم.

ونفتالي لم يطرد سكان بيت شمس ولا سكان بيت عناة بل سكن في وسط الكنعانيين سكان الارض. فكان سكان بيت شمس وبيت عناة تحت الجزية لهم.

وحصر الاموريون بني دان في الجبل لانهم لم يدعوهم ينزلون الى الوادي.

فعزم الاموريون على السكن في جبل حارس في أيلون وفي شعلبيم. وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية.

وكان تخم الاموريين من عقبة عقربّيم من سالع فصاعدا

Now after the death of Joshua it came to pass that the children of Israel asked the LORD, saying, «Who shall be first to go up for us against the Canaanites to fight against them?»

And the LORD said, «Judah shall go up. Indeed I have delivered the land into his hand.»

So Judah said to Simeon his brother, «Come up with me to my allotted territory, that we may fight against the Canaanites; and I will likewise go with you to your allotted territory.» And Simeon went with him.

Then Judah went up, and the LORD delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand; and they killed ten thousand men at Bezek.

And they found Adoni-Bezek in Bezek, and fought against him; and they defeated the Canaanites and the Perizzites.

Then Adoni-Bezek fled, and they pursued him and caught him and cut off his thumbs and big toes.

And Adoni-Bezek said, «Seventy kings with their thumbs and big toes cut off used to gather scraps under my table; as I have done, so God has repaid me.» Then they brought him to Jerusalem, and there he died.

Now the children of Judah fought against Jerusalem and took it; they struck it with the edge of the sword and set the city on fire.

And afterward the children of Judah went down to fight against the Canaanites who dwelt in the mountains, in the South, and in the lowland.

Then Judah went against the Canaanites who dwelt in Hebron. (Now the name of Hebron was formerly Kirjath Arba.) And they killed Sheshai, Ahiman, and Talmai.

From there they went against the inhabitants of Debir. (The name of Debir was formerly Kirjath Sepher.)

Then Caleb said, «Whoever attacks Kirjath Sepher and takes it, to him I will give my daughter Achsah as wife.»

And Othniel the son of Kenaz, Caleb́s younger brother, took it; so he gave him his daughter Achsah as wife.

Now it happened, when she came to him, that she urged him to ask her father for a field. And she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, «What do you wish?»

So she said to him, «Give me a blessing; since you have given me land in the South, give me also springs of water.» And Caleb gave her the upper springs and the lower springs.

Now the children of the Kenite, Moseś father-in-law, went up from the City of Palms with the children of Judah into the Wilderness of Judah, which lies in the South near Arad; and they went and dwelt among the people.

And Judah went with his brother Simeon, and they attacked the Canaanites who inhabited Zephath, and utterly destroyed it. So the name of the city was called Hormah.

Also Judah took Gaza with its territory, Ashkelon with its territory, and Ekron with its territory.

So the LORD was with Judah. And they drove out the mountaineers, but they could not drive out the inhabitants of the lowland, because they had chariots of iron.

And they gave Hebron to Caleb, as Moses had said. Then he expelled from there the three sons of Anak.

But the children of Benjamin did not drive out the Jebusites who inhabited Jerusalem; so the Jebusites dwell with the children of Benjamin in Jerusalem to this day.

And the house of Joseph also went up against Bethel, and the LORD was with them.

So the house of Joseph sent men to spy out Bethel. (The name of the city was formerly Luz.)

And when the spies saw a man coming out of the city, they said to him, «Please show us the entrance to the city, and we will show you mercy.»

So he showed them the entrance to the city, and they struck the city with the edge of the sword; but they let the man and all his family go.

And the man went to the land of the Hittites, built a city, and called its name Luz, which is its name to this day.

However, Manasseh did not drive out the inhabitants of Beth Shean and its villages, or Taanach and its villages, or the inhabitants of Dor and its villages, or the inhabitants of Ibleam and its villages, or the inhabitants of Megiddo and its villages; for the Canaanites were determined to dwell in that land.

And it came to pass, when Israel was strong, that they put the Canaanites under tribute, but did not completely drive them out.

Nor did Ephraim drive out the Canaanites who dwelt in Gezer; so the Canaanites dwelt in Gezer among them.

Nor did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron or the inhabitants of Nahalol; so the Canaanites dwelt among them, and were put under tribute.

Nor did Asher drive out the inhabitants of Acco or the inhabitants of Sidon, or of Ahlab, Achzib, Helbah, Aphik, or Rehob.

So the Asherites dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land; for they did not drive them out.

Nor did Naphtali drive out the inhabitants of Beth Shemesh or the inhabitants of Beth Anath; but they dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land. Nevertheless the inhabitants of Beth Shemesh and Beth Anath were put under tribute to them.

And the Amorites forced the children of Dan into the mountains, for they would not allow them to come down to the valley;

and the Amorites were determined to dwell in Mount Heres, in Aijalon, and in Shaalbim; yet when the strength of the house of Joseph became greater, they were put under tribute.

Now the boundary of the Amorites was from the Ascent of Akrabbim, from Sela, and upward.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки