Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И собра́шася му́жiе Ефре́мли и прiидо́ша въ сефи́ну, и рѣ́ша Иефѳа́ю: почто́ ходи́лъ еси́ ополчи́тися на сы́ны Аммо́ни, и на́съ не позва́лъ еси́ ити́ съ тобо́ю? до́мъ тво́й съ тобо́ю сожже́мъ огне́мъ.
 • И рече́ къ ни́мъ Иефѳа́й: имѣ́хъ прю́ а́зъ и лю́дiе мо­и́, и сы́нове Аммо́ни оскорби́ша мене́ зѣло́: и воз­зва́хъ ва́съ, и не изба́висте мене́ от­ руки́ и́хъ:
 • и ви́дѣхъ, я́ко не бя́ше спаса́ющаго, и положи́хъ ду́шу мою́ въ ру́ку мою́, и прiидо́хъ къ сыно́мъ Аммо́нимъ, и предаде́ я́ Госпо́дь въ ру́ку мою́: и вску́ю прiидо́сте ко мнѣ́ дне́сь, ополчи́ти ли ся на мя́?
 • И собра́ Иефѳа́й вся́ му́жы Галаа́дски и ополчи́ся на Ефре́ма: и изби́ша му́жiе Галаа́дстiи Ефре́ма, поне́же глаго́лаху: уцѣлѣ́в­шiи от­ Ефре́ма, вы́ Галаа́дъ средѣ́ Ефре́ма и средѣ́ Манассі́и.
 • И зася́де Галаа́дъ прохо́ды у Иорда́на Ефре́мовы. И бы́сть егда́ рѣ́ша уцѣлѣ́в­шiи от­ Ефре́ма: пре́йдемъ: и реко́ша и́мъ му́жiе Галаа́дстiи: еда́ ли от­ Ефре́ма вы́? И рѣ́ша: нѣ́смы.
 • И рѣ́ша и́мъ: рцы́те, кла́съ. И не упра́виша рещи́ та́ко: и има́ху и́хъ, и закала́ху у прехо́довъ Иорда́нихъ: и падо́ша въ то́ вре́мя от­ Ефре́ма четы́редесять и двѣ́ ты́сящы.
 • И суди́ Иефѳа́й Изра́илеви лѣ́тъ ше́сть: и у́мре Иефѳа́й Галаади́тинъ, и погребе́нъ бы́сть во гра́дѣ сво­е́мъ въ Галаа́дѣ.
 • И суди́ по не́мъ Изра́илеви есево́нъ от­ Виѳлее́ма:
 • и бы́ша ему́ три́десять сы́ны и три́десять дще́ри, я́же от­даде́ во́нъ [муже́мъ], и три́десять же́нъ при­­веде́ сыно́мъ сво­и́мъ от­внѣ́: и суди́ Изра́илеви се́дмь лѣ́тъ:
 • и у́мре есево́нъ, и погребе́нъ бы́сть въ Виѳлее́мѣ.
 • И суди́ по не́мъ Изра́илеви Ело́нъ Завуло́нянинъ де́сять лѣ́тъ:
 • и у́мре Ело́нъ Завуло́нянинъ, и погребе́нъ бы́сть во Ели́мѣ въ земли́ Завуло́ни.
 • И суди́ по не́мъ Изра́илеви Авдо́нъ сы́нъ Елли́ховъ фараѳони́тинъ:
 • и бы́ша ему́ четы́редесять сы́нове и три́десять вну́цы, ѣ́здящiи на седми́десяти ослѣ́хъ: и суди́ Изра́илеви о́смь лѣ́тъ:
 • и у́мре Авдо́нъ сы́нъ Елли́ховъ фараѳони́тинъ, и погребе́нъ бы́сть въ фараѳо́нѣ, въ земли́ Ефре́мли, въ горѣ́ Амали́ковѣ.
 • Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иеффаю: для чего ты ходил воевать с Аммонитянами, а нас не позвал с собою? мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе.
 • Иеффай сказал им: я и народ мой имели с Аммонитянами сильную ссору; я звал вас, но вы не спасли меня от руки их;
 • видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на Аммонитян, и предал их Господь в руки мои; зачем же вы пришли ныне воевать со мною?
 • И собрал Иеффай всех жителей Галаадских и сразился с Ефремлянами, и побили жители Галаадские Ефремлян, говоря: вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии.
 • И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян, и когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: «позвольте мне переправиться», то жители Галаадские говорили ему: не Ефремлянин ли ты? Он говорил: нет.
 • Они говорили ему «скажи: шибболет», а он говорил: «сибболет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи.
 • Иеффай был судьею Израиля шесть лет, и умер Иеффай Галаадитянин и погребен в одном из городов Галаадских.
 • После него был судьею Израиля Есевон из Вифлеема.
 • У него было тридцать сыновей, и тридцать дочерей отпустил он из дома [в замужество], а тридцать дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьею Израиля семь лет.
 • И умер Есевон и погребен в Вифлееме.
 • После него был судьею Израиля Елон Завулонянин и судил Израиля десять лет.
 • И умер Елон Завулонянин и погребен в Аиалоне, в земле Завулоновой.
 • После него был судьею Израиля Авдон, сын Гиллела, Пирафонянин.
 • У него было сорок сыновей и тридцать внуков, ездивших на семидесяти молодых ослах; он судил Израиля восемь лет.
 • И умер Авдон, сын Гиллела, Пирафонянин, и погребен в Пирафоне в земле Ефремовой, на горе Амаликовой.
 • Gli uomini di Èfraim si radunarono, passarono il Giordano verso Safon e dissero a Iefte: "Perché sei andato a combattere contro gli Ammoniti e non ci hai chiamati con te? Noi bruceremo te e la tua casa".
 • Iefte rispose loro: "Io e il mio popolo abbiamo avuto grandi lotte con gli Ammoniti; quando vi ho chiamati in aiuto, non siete venuti a salvarmi dalle loro mani.
 • Vedendo che non venivate voi a salvarmi, ho esposto al pericolo la vita, ho marciato contro gli Ammoniti e il Signore li ha consegnati nelle mie mani. Perché dunque siete venuti oggi contro di me a muovermi guerra?".
 • Iefte, radunati tutti gli uomini di Gàlaad, diede battaglia a Èfraim; gli uomini di Gàlaad sconfissero gli Efraimiti, perché questi dicevano: "Voi siete fuggiaschi di Èfraim; Gàlaad sta in mezzo a Èfraim e in mezzo a Manasse".
 • I Galaaditi occuparono i guadi del Giordano in direzione di Èfraim. Quando uno dei fuggiaschi di Èfraim diceva: "Lasciatemi passare", gli uomini di Gàlaad gli chiedevano: "Sei un Efraimita?". Se rispondeva: "No",
 • i Galaaditi gli dicevano: "Ebbene, di' scibbòlet", e se quello diceva: "Sibbòlet", non riuscendo a pronunciare bene, allora lo afferravano e lo uccidevano presso i guadi del Giordano. In quell'occasione perirono quarantaduemila uomini di Èfraim.
 • Iefte fu giudice d'Israele per sei anni. Poi Iefte, il Galaadita, morì e fu sepolto nella sua città in Gàlaad.
 • Dopo di lui fu giudice d'Israele Ibsan, di Betlemme.
 • Egli ebbe trenta figli e trenta figlie: fece sposare queste ultime con uomini di fuori e fece venire da fuori trenta fanciulle per i suoi figli. Fu giudice d'Israele per sette anni.
 • Poi Ibsan morì e fu sepolto a Betlemme.
 • Dopo di lui fu giudice d'Israele Elon, lo Zabulonita; fu giudice d'Israele per dieci anni.
 • Poi Elon, lo Zabulonita, morì e fu sepolto ad Àialon, nel territorio di Zàbulon.
 • Dopo di lui fu giudice d'Israele Abdon, figlio d'Illel, di Piratòn.
 • Ebbe quaranta figli e trenta nipoti, i quali cavalcavano settanta asinelli. Fu giudice d'Israele per otto anni.
 • Poi Abdon, figlio d'Illel, di Piratòn, morì e fu sepolto a Piratòn, nel territorio di Èfraim, sul monte dell'Amalecita.