Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И и́де сампсо́нъ въ Га́зу, и ви́дѣ та́мо жену́ блудни́цу и вни́де къ не́й.
 • И повѣ́даша га́зяномъ, глаго́люще: прiи́де сампсо́нъ сѣ́мо. И обыдо́ша и подсѣдо́ша ему́ всю́ но́щь у вра́тъ гра́дныхъ, и утаи́шася всю́ но́щь, глаго́люще: до́ндеже освѣта́етъ у́тро, и убiе́мъ его́.
 • И спа́ сампсо́нъ до полу́нощи: и воста́ въ полу́нощи, и восхи́ти две́ри у вра́тъ гра́да со обѣ́ими верея́ми, и подъя́ о́ныя съ заво́рою, и воз­ложи́ я́ на ра́мена своя́, и воз­несе́ я́ на ве́рхъ горы́, я́же предъ лице́мъ Хевро́на, и положи́ и́хъ та́мо.
 • И бы́сть по се́мъ, и воз­люби́ жену́ от­ водоте́чи сори́ховы: и́мя же е́й дали́да.
 • И взыдо́ша къ не́й кня́зи иноплеме́н­ничи и реко́ша е́й: прельсти́ его́, и ви́ждь, въ че́мъ е́сть крѣ́пость его́ вели́кая, и чи́мъ премо́жемъ его́, и свя́жемъ его́, я́ко смири́ти его́: и мы́ тебѣ́ дади́мъ кі́йждо ты́сящу и сто́ сре́брениковъ.
 • И рече́ дали́да къ сампсо́ну: повѣ́ждь ми́ ны́нѣ, въ че́мъ крѣ́пость твоя́ [та́ко] вели́кая, и чи́мъ свя́жешися и смири́шися?
 • И рече́ е́й сампсо́нъ: а́ще свя́жутъ мя́ седмiю́ тятива́ми сыры́ми неистлѣ́в­шими, и изнемогу́, и бу́ду я́ко еди́нъ от­ человѣ́къ.
 • И при­­несо́ша е́й кня́зи от­ иноплеме́н­никъ се́дмь тяти́въ мо́крыхъ неистлѣ́в­шихъ, и связа́ его́ и́ми:
 • и подса́да ему́ сѣдя́ше въ хра́минѣ. И рече́ ему́: иноплеме́н­ницы на тя́, сампсо́не. И расто́рже тятивы́, а́ки бы кто́ расто́ргнулъ соска́нiе изгре́бiй, егда́ ко́снет­ся ему́ о́гнь: и не увѣ́дася крѣ́пость его́.
 • И рече́ дали́да къ сампсо́ну: се́, прельсти́лъ еси́ мя́, глаго́ля ко мнѣ́ лжу́: ны́нѣ у́бо повѣ́ждь ми́, чи́мъ свя́жешися?
 • И рече́ къ не́й: а́ще вя́жуще свя́жутъ мя́ у́жы но́выми, и́миже не дѣ́лано, и изнемогу́, и бу́ду я́ко еди́нъ от­ человѣ́къ.
 • И взя́ дали́да у́жы но́вы и связа́ его́ и́ми, и рече́ ему́: иноплеме́н­ницы на тя́, сампсо́не. Подса́да же сѣдя́ше въ хра́минѣ. И расто́рже я́ от­ руку́ свое́ю а́ки ни́ть.
 • И рече́ дали́да къ сампсо́ну: да́же до ны́нѣ прельща́лъ мя́ еси́ и глаго́лалъ ко мнѣ́ лжу́: повѣ́ждь ми́ у́бо, чи́мъ свя́жешися? И рече́ е́й: а́ще сплете́ши се́дмь плени́цъ вла́съ главы́ мо­ея́ спряде́нiемъ и вбiе́ши ко́ломъ въ стѣ́ну, и бу́ду не́мощенъ я́ко еди́нъ от­ человѣ́къ.
 • И успи́ дали́да его́ на колѣ́нѣхъ сво­и́хъ, и бы́сть внегда́ усну́ти ему́, взя́ дали́да се́дмь плени́цъ вла́съ главы́ его́ и сплете́ спряде́нiемъ и вонзе́ ко́ломъ въ стѣ́ну, и рече́: иноплеме́н­ницы на тя́, сампсо́не. И воз­бну́ от­ сна́ сво­его́ и исто́рже ко́лъ сплете́нiемъ изъ стѣны́, и не увѣ́дася крѣ́пость его́.
 • И рече́ къ нему́ дали́да: ка́ко глаго́леши, воз­люби́хъ тя́, и се́рдце твое́ нѣ́сть со мно́ю? се́, тре́тiе прельсти́лъ еси́ мя́, и не повѣ́далъ еси́ мнѣ́, въ че́мъ крѣ́пость твоя́ вели́кая.
 • И бы́сть егда́ стужи́ ему́ словесы́ сво­и́ми по вся́ дни́, и убѣди́ его́, и изнемо́же да́же до уме́ртвiя.
 • И повѣ́да е́й все́ се́рдце свое́, и рече́ къ не́й: желѣ́зо не взы́де на главу́ мою́, я́ко назоре́й е́смь а́зъ Го́споду от­ утро́бы ма́тере мо­ея́: а́ще у́бо обрі́юся, от­сту́питъ от­ мене́ крѣ́пость моя́, и изнемогу́, и бу́ду я́коже вси́ человѣ́цы.
 • И ви́дѣ дали́да, я́ко повѣ́да е́й все́ се́рдце свое́, посла́ и при­­зва́ кня́зи иноплеме́н­ничи, глаго́лющи: взы́дите еще́ еди́ною, я́ко повѣ́да ми́ все́ се́рдце свое́. И взыдо́ша къ не́й вси́ кня́зи иноплеме́н­ничи, и при­­несо́ша сребро́ въ рука́хъ сво­и́хъ.
 • И успи́ дали́да сампсо́на на колѣ́нѣхъ сво­и́хъ: и при­­зва́ стригача́, и остриже́ се́дмь плени́цъ вла́съ главы́ его́: и нача́ смиря́тися, и от­ступи́ крѣ́пость его́ от­ него́.
 • И рече́ дали́да: иноплеме́н­ницы на тя́, сампсо́не. И воз­буди́ся от­ сна́ сво­его́ и рече́: изы́ду я́коже и пре́жде, и отрясу́ся. И не разумѣ́, я́ко Госпо́дь от­ступи́ от­ него́.
 • И я́ша его́ иноплеме́н­ницы, и избодо́ша ему́ о́чи, и введо́ша его́ въ Га́зу, и окова́ша его́ пу́ты мѣ́дяны: и бя́ше меля́ въ хра́минѣ темни́чнѣй.
 • И нача́ша власы́ главы́ его́ расти́ по остриже́нiи.
 • И кня́зи иноплеме́н­ничи собра́шася пожре́ти же́ртву вели́ку даго́ну бо́гу сво­ему́ и воз­весели́тися, и реко́ша: предаде́ бо́гъ на́шъ въ ру́ки на́шя сампсо́на врага́ на́­шего.
 • И ви́дѣша его́ лю́дiе, и похвали́ша бо́га сво­его́, я́ко рѣ́ша: предаде́ бо́гъ на́шъ въ ру́ки на́шя врага́ на́­шего, опустоши́в­шаго зе́млю на́шу, и и́же умно́жи я́звен­ныхъ на́шихъ.
 • И бы́сть егда́ воз­блажа́ се́рдце и́хъ, и реко́ша: при­­зови́те сампсо́на изъ до́му темни́чнаго, и да игра́етъ предъ на́ми. И при­­зва́ша сампсо́на изъ до́му темни́чнаго, и игра́­ше предъ ни́ми: и зауша́ху его́, и поста́виша его́ между́ столпы́.
 • И рече́ сампсо́нъ ко ю́ноши держа́щему его́ за ру́ку: оста́ви мене́, да осяжу́ столпы́, на ни́хже до́мъ се́й утвержде́нъ е́сть, и опру́ся на ни́хъ. Ю́ноша же сотвори́ та́ко.
 • До́мъ же бя́ше по́лнъ муже́й и же́нъ, и та́мо вси́ кня́зи иноплеме́н­ничи: на кро́вѣ же то́мъ до тре́хъ ты́сящъ муже́й и же́нъ, зря́ще руга́емаго сампсо́на.
 • И воз­зва́ сампсо́нъ ко Го́споду и рече́: Адонаи́ Го́споди, Го́споди си́лъ, помяни́ мя ны́нѣ, и укрѣпи́ мя еще́ еди́ною, Бо́же, да воз­да́мъ мще́нiе еди́но за два́ о́ка моя́ Филисти́момъ.
 • И объя́ сампсо́нъ о́ба столпа́ сре́днiя, на ни́хже хра́мина бя́ше утвержде́на, и опре́ся на ни́хъ, держя́ еди́нъ руко́ю десно́ю, а другі́й лѣ́вою.
 • И рече́ сампсо́нъ: да у́мретъ душа́ моя́ со иноплеме́н­ники. И преклони́ся крѣ́постiю, и паде́ хра́мина на кня́зи и на вся́ лю́ди и́же въ не́й: и бы́сть ме́ртвыхъ, и́хже умертви́ сампсо́нъ при­­ сме́рти сво­е́й, мно́жае не́же и́хже умертви́ въ животѣ́ сво­е́мъ.
 • И снидо́ша бра́тiя его́ и ве́сь до́мъ отца́ его́, и взя́ша его́: и взыдо́ша, и погребо́ша его́ между́ сараи́ и между́ есѳао́ломъ во гро́бѣ мано́я отца́ его́. И се́й суди́ Изра́илю лѣ́тъ два́десять. [И воста́ по сампсо́нѣ Емега́ръ сы́нъ Ена́нь, и уби́ от­ иноплеме́н­никовъ ше́сть со́тъ муже́й кромѣ́ скота́, и спасе́ и о́нъ Изра́иля.]
 • Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней.
 • Жителям Газы сказали: Самсон пришел сюда. И ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: до света утреннего подождем, и убьем его.
 • А Самсон спал до полуночи; в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону, [и положил их там].
 • После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей Далида.
 • К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей: уговори его, и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его; а мы дадим тебе за то каждый тысячу сто сиклей серебра.
 • И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?
 • Самсон сказал ей: если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду как и прочие люди.
 • И принесли ей владельцы Филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими.
 • [Между тем один скрытно сидел у нее в спальне.] И сказала ему: Самсон! Филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь. И не узнана сила его.
 • И сказала Далида Самсону: вот, ты обманул меня и говорил мне ложь; скажи же теперь мне, чем связать тебя?
 • Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди.
 • Далида взяла новые веревки и связала его и сказала ему: Самсон! Филистимляне идут на тебя. [Между тем один скрытно сидел в спальне.] И сорвал он их с рук своих, как нитки.
 • И сказала Далида Самсону: все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь; скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде, [то я буду бессилен, как и прочие люди].
 • [И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида семь кос головы его,] и прикрепила их к колоде, и сказала ему: Филистимляне идут на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью; [и не узнана сила его].
 • И сказала ему [Далида]: как же ты говоришь: «люблю тебя», а сердце твое не со мною? вот, ты трижды обманул меня, и не сказал мне, в чем великая сила твоя.
 • И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти.
 • И он открыл ей все сердце свое, и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от чрева матери моей; если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди.
 • Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев Филистимских, сказав им: идите теперь; он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы Филистимские и принесли серебро в руках своих.
 • И усыпила его [Далида] на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его.
 • Она сказала: Филистимляне идут на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего, и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него.
 • Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников.
 • Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены.
 • Владельцы Филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши.
 • Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас.
 • И когда развеселилось сердце их, сказали: позовите Самсона [из дома темничного], пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, [и заушали его] и поставили его между столбами.
 • И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. [Отрок так и сделал.]
 • Дом же был полон мужчин и женщин; там были все владельцы Филистимские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона.
 • И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи Боже! вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже! чтобы мне в один раз отмстить Филистимлянам за два глаза мои.
 • И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правою рукою своею, а в другой левою.
 • И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил [Самсон] при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей.
 • И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорою и Естаолом, во гробе Маноя, отца его. Он был судьею Израиля двадцать лет. [После Самсона восстал Емегар, сын Енана, и убил из иноплеменников шестьсот человек, кроме скота. И он спас Израиля.]
 • 参 孙 到 了 迦 萨 , 在 那 里 看 见 一 个 妓 女 , 就 与 她 亲 近 。
 • 有 人 告 诉 迦 萨 人 说 , 参 孙 到 这 里 来 了 。 他 们 就 把 他 团 团 围 住 , 终 夜 在 城 门 悄 悄 埋 伏 , 说 , 等 到 天 亮 我 们 便 杀 他 。
 • 参 孙 睡 到 半 夜 , 起 来 , 将 城 门 的 门 扇 , 门 框 , 门 闩 , 一 齐 拆 下 来 , 扛 在 肩 上 , 扛 到 希 伯 仑 前 的 山 顶 上 。
 • 后 来 参 孙 在 梭 烈 谷 喜 爱 一 个 妇 人 , 名 叫 大 利 拉 。
 • 非 利 士 人 的 首 领 上 去 见 那 妇 人 , 对 她 说 , 求 你 诓 哄 参 孙 , 探 探 他 因 何 有 这 麽 大 的 力 气 , 我 们 用 何 法 能 胜 他 , 捆 绑 克 制 他 。 我 们 就 每 人 给 你 一 千 一 百 舍 客 勒 银 子 。
 • 大 利 拉 对 参 孙 说 , 求 你 告 诉 我 , 你 因 何 有 这 麽 大 的 力 气 , 当 用 何 法 捆 绑 克 制 你 。
 • 参 孙 回 答 说 , 人 若 用 七 条 未 乾 的 青 绳 子 捆 绑 我 , 我 就 软 弱 像 别 人 一 样 。
 • 于 是 非 利 士 人 的 首 领 拿 了 七 条 未 乾 的 青 绳 子 来 , 交 给 妇 人 , 她 就 用 绳 子 捆 绑 参 孙 。
 • 有 人 预 先 埋 伏 在 妇 人 的 内 室 里 。 妇 人 说 , 参 孙 哪 。 非 利 士 人 拿 你 来 了 。 参 孙 就 挣 断 绳 子 , 如 挣 断 经 火 的 麻 线 一 般 。 这 样 , 他 力 气 的 根 由 人 还 是 不 知 道 。
 • 大 利 拉 对 参 孙 说 , 你 欺 哄 我 , 向 我 说 谎 言 。 现 在 求 你 告 诉 我 当 用 何 法 捆 绑 你 。
 • 参 孙 回 答 说 , 人 若 用 没 有 使 过 的 新 绳 捆 绑 我 , 我 就 软 弱 像 别 人 一 样 。
 • 大 利 拉 就 用 新 绳 捆 绑 他 。 对 他 说 , 参 孙 哪 。 非 利 士 人 拿 你 来 了 。 有 人 预 先 埋 伏 在 内 室 里 。 参 孙 将 臂 上 的 绳 挣 断 了 , 如 挣 断 一 条 线 一 样 。
 • 大 利 拉 对 参 孙 说 , 你 到 如 今 还 是 欺 哄 我 , 向 我 说 谎 言 。 求 你 告 诉 我 , 当 用 何 法 捆 绑 你 。 参 孙 回 答 说 , 你 若 将 我 头 上 的 七 条 发 绺 , 与 纬 线 同 织 就 可 以 了 。
 • 于 是 大 利 拉 将 他 的 发 绺 与 纬 线 同 织 , 用 橛 子 钉 住 , 对 他 说 , 参 孙 哪 。 非 利 士 人 拿 你 来 了 。 参 孙 从 睡 中 醒 来 , 将 机 上 的 橛 子 和 纬 线 一 齐 都 拔 出 来 了 。
 • 大 利 拉 对 参 孙 说 , 你 既 不 与 我 同 心 , 怎 麽 说 你 爱 我 呢 。 你 这 三 次 欺 哄 我 , 没 有 告 诉 我 , 你 因 何 有 这 麽 大 的 力 气 。
 • 大 利 拉 天 天 用 话 催 逼 他 , 甚 至 他 心 里 烦 闷 要 死 。
 • 参 孙 就 把 心 中 所 藏 的 都 告 诉 了 她 , 对 她 说 , 向 来 人 没 有 用 剃 头 刀 剃 我 的 头 , 因 为 我 自 出 母 胎 就 归 神 作 拿 细 耳 人 。 若 剃 了 我 的 头 发 , 我 的 力 气 就 离 开 我 , 我 便 软 弱 像 别 人 一 样 。
 • 大 利 拉 见 他 把 心 中 所 藏 的 都 告 诉 了 她 , 就 打 发 人 到 非 利 士 人 的 首 领 那 里 , 对 他 们 说 , 他 已 经 把 心 中 所 藏 的 都 告 诉 了 我 , 请 你 们 再 上 来 一 次 。 于 是 非 利 士 人 的 首 领 手 里 拿 着 银 子 , 上 到 妇 人 那 里 。
 • 大 利 拉 使 参 孙 枕 着 她 的 膝 睡 觉 , 叫 了 一 个 人 来 剃 除 他 头 上 的 七 条 发 绺 。 于 是 大 利 拉 克 制 他 , 他 的 力 气 就 离 开 他 了 。
 • 大 利 拉 说 , 参 孙 哪 。 非 利 士 人 拿 你 来 了 。 参 孙 从 睡 中 醒 来 , 心 里 说 , 我 要 像 前 几 次 出 去 活 动 身 体 。 他 却 不 知 道 耶 和 华 已 经 离 开 他 了 。
 • 非 利 士 人 将 他 拿 住 , 剜 了 他 的 眼 睛 , 带 他 下 到 迦 萨 , 用 铜 链 拘 索 他 。 他 就 在 监 里 推 磨 。
 • 然 而 他 的 头 发 被 剃 之 后 , 又 渐 渐 长 起 来 了 。
 • 非 利 士 人 的 首 领 聚 集 , 要 给 他 们 的 神 大 衮 献 大 祭 , 并 且 欢 乐 , 因 为 他 们 说 , 我 们 的 神 将 我 们 的 仇 敌 参 孙 交 在 我 们 手 中 了 。
 • 众 人 看 见 参 孙 , 就 赞 美 他 们 的 神 说 , 我 们 的 神 将 毁 坏 我 们 地 , 杀 害 我 们 许 多 人 的 仇 敌 交 在 我 们 手 中 了 。
 • 他 们 正 宴 乐 的 时 候 , 就 说 , 叫 参 孙 来 , 在 我 们 面 前 戏 耍 戏 耍 。 于 是 将 参 孙 从 监 里 提 出 来 , 他 就 在 众 人 面 前 戏 耍 。 他 们 使 他 站 在 两 柱 中 间 。
 • 参 孙 向 拉 他 手 的 童 子 说 , 求 你 让 我 摸 着 托 房 的 柱 子 , 我 要 靠 一 靠 。
 • 那 时 房 内 充 满 男 女 , 非 利 士 人 的 众 首 领 也 都 在 那 里 。 房 的 平 顶 上 约 有 三 千 男 女 , 观 看 参 孙 戏 耍 。
 • 参 孙 求 告 耶 和 华 说 , 主 耶 和 华 阿 , 求 你 眷 念 我 。 神 阿 , 求 你 赐 我 这 一 次 的 力 量 , 使 我 在 非 利 士 人 身 上 报 那 剜 我 双 眼 的 仇 。
 • 参 孙 就 抱 住 托 房 的 那 两 根 柱 子 , 左 手 抱 一 根 , 右 手 抱 一 根 ,
 • 说 , 我 情 愿 与 非 利 士 人 同 死 。 就 尽 力 屈 身 , 房 子 倒 塌 , 压 住 首 领 和 房 内 的 众 人 。 这 样 , 参 孙 死 时 所 杀 的 人 , 比 活 着 所 杀 的 还 多 。
 • 参 孙 的 弟 兄 和 他 父 的 全 家 , 都 下 去 取 他 的 尸 首 , 抬 上 来 葬 在 琐 拉 和 以 实 陶 中 间 , 在 他 父 玛 挪 亚 的 坟 墓 里 。 参 孙 作 以 色 列 的 士 师 二 十 年 。