Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • Въ ты́я дни́ не бя́ше царя́ во Изра́или: и въ ты́я дни́ пле́мя да́ново иска́­ше себѣ́ наслѣ́дiя всели́тися, я́ко не паде́ ему́ наслѣ́дiе до дні́й о́ныхъ средѣ́ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И посла́ша сы́нове Да́новы от­ со́нмовъ сво­и́хъ пя́ть муже́й от­ ча́сти сво­ея́, му́жы си́льны от­ сараи́ и есѳао́ла, согля́дати зе́млю и изслѣ́дити ю́, и реко́ша къ ни́мъ: иди́те и изслѣ́дите зе́млю. И прiидо́ша до горы́ Ефре́мли, до до́му ми́хина, и ста́ша та́мо въ дому́ ми́хи.
 • И ті́и позна́ша гла́съ ю́ноши Леви́тина, и уклони́шася та́мо, и реко́ша ему́: кто́ тя́ при­­веде́ сѣ́мо? и что́ твори́ши въ мѣ́стѣ се́мъ? и что́ тебѣ́ здѣ́?
 • И рече́ и́мъ: си́це и си́це сотвори́ мнѣ́ ми́ха, и ная́ мя́, и бы́хъ ему́ жре́цъ.
 • И реко́ша ему́: вопроси́ у́бо Бо́га, и увѣ́мы, а́ще благопоспѣши́т­ся пу́ть на́шъ, въ о́ньже мы́ и́демъ.
 • И рече́ и́мъ жре́цъ: иди́те съ ми́ромъ: предъ Го́сподемъ пу́ть ва́шъ, въ о́ньже и́дете.
 • И идо́ша пя́ть му́жiе и прiидо́ша въ лаи́съ: и ви́дѣша люді́й живу́щихъ въ не́мъ, сѣдя́щихъ со упова́нiемъ по обы́чаю Сидо́нянъ, въ тишинѣ́ и наде́ждѣ, и не бѣ́ устраша́яй, или́ посрамля́яй словесе́ на земли́, наслѣ́дникъ истязу́яй сокро́вища: зане́ дале́че бя́ху от­ Сидо́нянъ, и не имя́ху словесе́ съ кі́имъ либо человѣ́комъ.
 • И прiидо́ша пя́ть муже́й ко бра́тiи сво­е́й въ сараю́ и есѳао́лъ и реко́ша бра́тiи сво­е́й: что́ вы́ сѣдите́?
 • И рѣ́ша: воста́ните, и взы́демъ на ня́, зане́ ви́дѣхомъ зе́млю, и се́, блага́ зѣло́, и вы́ молчи́те: не облѣни́теся ити́ и вни́ти е́же наслѣ́дити зе́млю:
 • и егда́ прiи́дете, вни́дете въ лю́ди живу́щыя со упова́нiемъ, а земля́ простра́н­на: я́ко предаде́ ю́ Бо́гъ въ ру́ки ва́шя, мѣ́сто на не́мже нѣ́сть ску́дости во все́мъ е́же на земли́.
 • И воз­двиго́шася от­ту́ду от­ пле́мене да́нова, от­ сараи́ и есѳао́ла, ше́сть со́тъ муже́й препоя́сани во ору́жiе ополче́нiя,
 • и взыдо́ша и ополчи́шася въ карiаѳiари́мѣ во Иу́дѣ: сего́ ра́ди нарече́ся мѣ́сто то́ по́лкъ да́новъ и до сего́ дне́: се́ созади́ карiаѳiари́ма.
 • И преидо́ша от­ту́ду въ го́ру Ефре́млю и прiидо́ша до до́му ми́хина.
 • И от­вѣща́ша пя́ть муже́й ходи́в­шiи согля́дати зе́млю лаи́съ и реко́ша ко бра́тiи сво­е́й: разумѣ́сте ли, я́ко е́сть въ дому́ се́мъ Ефу́дъ и Ѳерафи́нъ, и изва́яно и слiя́но? и ны́нѣ увѣ́дите, что́ сотворите́.
 • И уклони́шася та́мо и внидо́ша въ до́мъ ю́ноши Леви́тина, въ до́мъ ми́хинъ, и вопроси́ша его́ въ ми́рѣ.
 • И ше́сть со́тъ муже́й препоя́сани во ору́жiе ополче́нiя сво­его́, стоя́ще у две́рiй вра́тныхъ, и́же от­ сыно́въ да́новыхъ.
 • И взыдо́ша пя́ть муже́й ходи́в­шихъ согля́дати зе́млю: и в­ше́дше та́мо взя́ша изва́яно, и Ефу́дъ и Ѳерафи́нъ, и слiя́но­е: жре́цъ же стоя́ше у две́рiй вра́тныхъ, и ше́сть со́тъ муже́й препоя́сани во ору́жiе во́инско:
 • и сі́и внидо́ша въ до́мъ ми́хинъ и взя́ша Ефу́дъ и Ѳерафи́нъ, и слiя́но и изва́яно. И рече́ къ ни́мъ жре́цъ: что́ вы́ творите́?
 • И рѣ́ша ему́: умолчи́, положи́ ру́ку твою́ на уста́ твоя́ и пойди́ съ на́ми, и бу́ди на́мъ оте́цъ и жре́цъ: еда́ у́не е́сть тебѣ́ бы́ти жерцу́ еди́наго му́жа до́му, не́жели бы́ти жерцу́ пле́мени и до́му и со́нма Изра́илева?
 • И воз­блажа́ се́рдце жре́ческо, и взя́ Ефу́дъ и Ѳерафи́нъ, и изва́яное и слiя́ное, и вни́де посредѣ́ люді́й.
 • И воз­врати́шася и от­идо́ша, и пусти́ша предъ собо́ю ча́да и при­­тяжа́нiе свое́ честно́е.
 • Удали́в­шымся же и́мъ от­ до́му ми́хина, и се́, ми́ха и му́жiе и́же въ жили́щахъ, я́же съ до́момъ ми́хинымъ бы́ша, воз­зва́ша и постиго́ша сы́ны Да́новы,
 • и возопи́ша къ сыно́мъ Да́новымъ: и обрати́ша сы́нове Да́новы ли́ца своя́ и рѣ́ша къ ми́хѣ: что́ е́сть тебѣ́, я́ко воз­зва́лъ еси́?
 • И рече́ ми́ха: я́ко изва́яное мое́, е́же сотвори́хъ, взя́сте, и жерца́, и по­идо́сте: и что́ мнѣ́ еще́? и что́ сiе́ глаго́лете мнѣ́: что́ вопiе́ши?
 • И реко́ша ему́ сы́нове Да́новы: да не услы́шит­ся ны́нѣ гла́съ тво́й вслѣ́дъ на́съ, да не воста́нутъ на вы́ му́жiе лю́тою душе́ю, и положи́ши ду́шу твою́ и ду́шу до́му тво­его́.
 • И идо́ша сы́нове Да́новы въ пу́ть сво́й. И ви́дѣ ми́ха, я́ко си́льнѣйшiи су́ть па́че его́, и воз­врати́ся въ до́мъ сво́й.
 • И сы́нове Да́новы взя́ша, ели́ка сотвори́ ми́ха, и жерца́, и́же бя́ше у него́, и прiидо́ша въ лаи́съ, къ лю́демъ молча́щымъ и упова́ющымъ наде́ждею, и изби́ша и́хъ о́стрiемъ меча́, и гра́дъ сожго́ша огне́мъ:
 • и не бя́ше избавля́яй, я́ко дале́че бя́ху от­ Сидо́нянъ, и словесе́ не бя́ше и́мъ съ человѣ́комъ: и се́й [гра́дъ бы́сть] во удо́лiи до́му роо́вля: и согради́ша гра́дъ и всели́шася въ не́мъ,
 • и нареко́ша гра́ду и́мя да́нъ, во и́мя Да́на отца́ сво­его́, и́же роди́ся Изра́илю: и бя́ше пре́жде и́мя гра́ду лаи́съ.
 • И поста́виша себѣ́ сы́нове Да́новы изва́яно­е: Ионаѳа́нъ же сы́нъ Гирсо́нь сы́нъ Манассі́инъ, то́й и сы́нове его́ бя́ху жерцы́ пле́мени да́нову до дне́ преселе́нiя земли́:
 • и поста́виша себѣ́ изва́яное, е́же сотвори́ ми́ха, во вся́ дни́, въ ня́же бя́ше до́мъ Бо́жiй въ Сило́мѣ.
 • В те дни не было царя у Израиля; и в те дни колено Даново искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми.
 • И послали сыны Дановы от племени своего пять человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтоб осмотреть землю и узнать ее, и сказали им: пойдите, узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там.
 • Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: кто тебя привел сюда? что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?
 • Он сказал им: то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником.
 • Они сказали ему: вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем.
 • Священник сказал им: идите с миром; пред Господом путь ваш, в который вы идете.
 • И пошли те пять мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю Сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем, или имел бы власть: от Сидонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела.
 • И возвратились [оные пять человек] к братьям своим в Цору и Естаол, и сказали им братья их: с чем вы?
 • Они сказали: встанем и пойдем на них; мы видели землю, она весьма хороша; а вы задумались: не медлите пойти и взять в наследие ту землю;
 • когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна; Бог предает ее в руки ваши; это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли.
 • И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Естаола, шестьсот мужей, препоясавшись воинским оружием.
 • Они пошли и стали станом в Кириаф-Иариме, в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф-Иарима.
 • Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи.
 • И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: знаете ли, что в одном из домов сих есть ефод, терафим, истукан и литый кумир? итак подумайте, что сделать.
 • И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его.
 • А шестьсот человек из сынов Дановых, перепоясанные воинским оружием, стояли у ворот.
 • Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан и ефод и терафим и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми шестьюстами человек, препоясанных воинским оружием.
 • Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: что вы делаете?
 • Они сказали ему: молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами и будь у нас отцом и священником; лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?
 • Священник обрадовался, и взял ефод, терафим и истукан [и литый кумир], и пошел с народом.
 • Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед.
 • Когда они удалились от дома Михи, [Миха и] жители домов соседних с домом Михи собрались и погнались за сынами Дана,
 • и кричали сынам Дана. [Сыны Дановы] оборотились и сказали Михе: что тебе, что ты так кричишь?
 • [Миха] сказал: вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли; чего еще более? как же вы говорите: что тебе?
 • Сыны Дановы сказали ему: молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего; иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое.
 • И пошли сыны Дановы путем своим; Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой.
 • А [сыны Дановы] взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис, против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем.
 • Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. [Город сей] находился в долине, что близ Беф-Рехова. И построили снова город и поселились в нем,
 • и нарекли имя городу: Дан, по имени отца своего Дана, сына Израилева; а прежде имя городу тому было: Лаис.
 • И поставили у себя сыны Дановы истукан; Ионафан же, сын Гирсона, сына Манассии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли;
 • и имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме.
 • Ошол убакта Ысрайылда падыша болгон эмес. Ошол убакта Дан уруусу отурукташууга жер издеп жєргљн, анткени ошол кєнгљ чейин Ысрайыл урууларынын ичинен аларга єлєш тие элек эле.
 • Жер чалып, жерди кљрєп келиш єчєн, Дан уулдары љз уруусунан, Сора менен Эштаулдан беш эр жєрљк кишини: «Баргыла, жер чалып келгиле», – деп жиберишти. Алар Эпрайым тоосундагы Миханын єйєнљ келип, тєнљп калышты.
 • Миханын єйєнєн жанында жєргљн алар жаш лебинин єнєн таанып, єйгљ кирип: «Сени бул жерге ким алып келди? Бул жерде эмне кылып жатасыњ, эмне єчєн бул жерде жєрљсєњ?» – деп сурашты.
 • Ал аларга: «Миха мага муну-тигини кылды, мени жалдады, мен анын ыйык кызмат кылуучусу болуп калдым», – деп жооп берди.
 • Алар ага: «Биз алган багытта жолубуз болобу, Кудайдан сурачы, билип алалы», – дешти.
 • Ыйык кызмат кылуучу аларга: «Тынчтык менен бара бергиле, силер бара жаткан жол Тењирдин алдында», – деди.
 • Ал беш киши жєрєп отуруп, Лаишке келди. Ал жерден сидондуктарга окшоп тынч, бейкапар, эч нерседен кам санабай жашап жаткан элди кљрдє. Ал жерде ыза кылып кордоо деген, єстљмдєк кылуу деген жок эле. Алар сидондуктардан алыс жашап, эч ким менен эч кандай иштери жок эле.
 • Анан алар Сора менен Эштаулга, љз бир туугандарына кайтып келишти. Бир туугандары алардан: «Кандай кабар менен келдињер?» – деп сурашты.
 • Алар: «Биз ал жерди кљрдєк, ал укмуштай сонун жер экен. Жєргєлљ, ал жерди басып алалы. Ойлонуп турбагыла, тезирээк баралы да, ал жерди энчибизге алалы.
 • Барганда, эч нерседен кам санабай жаткан элди кљрљсєњљр. Ал жер љтљ кенен, аны Кудай колуњарга берип жатат. Ал жер эч нерседен кем эмес жер экен», – дешти.
 • Ошондо Дан уруусунан алты жєз эркек курал-жарак асынып, Сора менен Эштаулдан жљнљп кетти.
 • Алар Жєйєт жериндеги Кирийат-Жейаримге жетип, станы менен туруп калышты. Ошондуктан Кирийат-Жейаримдин батыш тарабындагы ал жерди бєгєнкє кєнгљ чейин «Дан станы турган жер» деп аташат.
 • Ал жерден алар Эпрайым тоосуна бет алып, Миханын єйєнљ келишти.
 • Лаиш жерин кљрєєгљ барган жанагы беш киши љз бир туугандарына: «Бул єйлљрдєн биринде эфод, терафим, жасалма кудай жана куюлуп жасалган буркан бар экенин билесињерби? Демек, эмне кылуу керек экендигин ойлонгула», – дешти.
 • Алар жаш лебинин єйєнљ, Миханын єйєнљ киришип, анын ал-жайын сурашты.
 • Ал эми Дан уулдарынын курал-жарак асынган алты жєз кишиси дарбазанын жанында турду.
 • Жер чалганы барган беш киши єйгљ кирип, жасалма кудайды, эфодду, терафимди, куюлуп жасалган бурканды тартып алды. Ыйык кызмат кылуучу курал-жаракчан алты жєз киши менен дарбазанын жанында турган.
 • Алар Миханын єйєнљ кирип, жасалма кудайды, эфодду, терафимди жана куюлуп жасалган бурканды алып жатышканда, ыйык кызмат кылуучу алардан: «Эмне кылып жатасыњар?» – деп сурады.
 • Алар ага: «Yнєњдє чыгарбай, колуњ менен оозуњду басып, биз менен жєр. Бизге ата жана ыйык кызмат кылуучу бол. Бир кишинин єйєндљ ыйык кызмат кылуучу болгонуњ жакшыбы же бєт Ысрайыл урууларына ыйык кызмат кылуучу болгонуњ жакшыбы?» – дешти.
 • Ыйык кызмат кылуучу кубанып, эфодду, терафимди жана бурканды алып, алар менен жљнљдє.
 • Алар жолго чыгышты, аялдар менен балдарды, малды, оор жєктљрдє алдыга коё беришти.
 • Алар Миханын єйєнљн узап кетишкенден кийин, Миханын кошуналары чогулуп, Дан уулдарынын артынан тєшєштє.
 • Алар Дан уулдарына кыйкырышты. Дан уулдары кайрылып, Михага: «Сага эмне керек, эмне кыйкырасыњ?» – дешти.
 • Миха аларга: «Жасаткан кудайларымды да, ыйык кызмат кылуучумду да алып кеттињер. Мага эч нерсе калтырган жоксуњар! “Сага эмне керек?” – деп, кантип айтып жатасыњар?» – деди.
 • Дан уулдары ага: «Унчукпа, єнєњдє укпайлы, болбосо арабыздагы кээ бирљљлљр ачууланып, силерге кол салышат. Љзєњдє да, єй-бєлљњдє да мерт кылып аласыњ», – дешти.
 • Дан уулдары љз жолдору менен кете беришти. Миха алардын кєчтєє экенин кљрєп, артына кайрылып єйєнљ келди.
 • Дан уулдары болсо Миха жасагандарды жана анын ыйык кызмат кылуучусун алып кетишти. Алар Лаиште бейкапар, тынч жашаган элге каршы барып, аларды кылыч мизине алып, шаарына от коюп, љрттљп жиберишти.
 • Жардам берер эч ким болгон жок, анткени алар Сидондон алыс жашашчу, эч ким менен иштери жок болчу. Бул шаар Бейт-Рекоптун жанындагы љрљљндљ жайгашкан. Дан уулдары шаарды кайра куруп, ошол шаарга отурукташышты.
 • Шаарга Ысрайыл уулу Дан уруусунун атасынын атынан «Дан» деген ат коюшту. Шаардын мурдагы аты Лаиш болчу.
 • Дан уулдары љздљрєнљ бурканды коюп алышты. Ал жерде жашоочулар туткундалып кеткенге чейин, Менашенин уулу Гейиршомдун уулу Жонатан жана анын уулдары Дан уруусуна ыйык кызмат кылуучу болушту.
 • Кудайдын жыйын чатыры Шилодо турган убакыт аралыгында алар Миха жасаган ошол бурканга табынышкан.