Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • Въ ты́я дни́ не бя́ше царя́ во Изра́или: и въ ты́я дни́ пле́мя да́ново иска́­ше себѣ́ наслѣ́дiя всели́тися, я́ко не паде́ ему́ наслѣ́дiе до дні́й о́ныхъ средѣ́ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И посла́ша сы́нове Да́новы от­ со́нмовъ сво­и́хъ пя́ть муже́й от­ ча́сти сво­ея́, му́жы си́льны от­ сараи́ и есѳао́ла, согля́дати зе́млю и изслѣ́дити ю́, и реко́ша къ ни́мъ: иди́те и изслѣ́дите зе́млю. И прiидо́ша до горы́ Ефре́мли, до до́му ми́хина, и ста́ша та́мо въ дому́ ми́хи.
 • И ті́и позна́ша гла́съ ю́ноши Леви́тина, и уклони́шася та́мо, и реко́ша ему́: кто́ тя́ при­­веде́ сѣ́мо? и что́ твори́ши въ мѣ́стѣ се́мъ? и что́ тебѣ́ здѣ́?
 • И рече́ и́мъ: си́це и си́це сотвори́ мнѣ́ ми́ха, и ная́ мя́, и бы́хъ ему́ жре́цъ.
 • И реко́ша ему́: вопроси́ у́бо Бо́га, и увѣ́мы, а́ще благопоспѣши́т­ся пу́ть на́шъ, въ о́ньже мы́ и́демъ.
 • И рече́ и́мъ жре́цъ: иди́те съ ми́ромъ: предъ Го́сподемъ пу́ть ва́шъ, въ о́ньже и́дете.
 • И идо́ша пя́ть му́жiе и прiидо́ша въ лаи́съ: и ви́дѣша люді́й живу́щихъ въ не́мъ, сѣдя́щихъ со упова́нiемъ по обы́чаю Сидо́нянъ, въ тишинѣ́ и наде́ждѣ, и не бѣ́ устраша́яй, или́ посрамля́яй словесе́ на земли́, наслѣ́дникъ истязу́яй сокро́вища: зане́ дале́че бя́ху от­ Сидо́нянъ, и не имя́ху словесе́ съ кі́имъ либо человѣ́комъ.
 • И прiидо́ша пя́ть муже́й ко бра́тiи сво­е́й въ сараю́ и есѳао́лъ и реко́ша бра́тiи сво­е́й: что́ вы́ сѣдите́?
 • И рѣ́ша: воста́ните, и взы́демъ на ня́, зане́ ви́дѣхомъ зе́млю, и се́, блага́ зѣло́, и вы́ молчи́те: не облѣни́теся ити́ и вни́ти е́же наслѣ́дити зе́млю:
 • и егда́ прiи́дете, вни́дете въ лю́ди живу́щыя со упова́нiемъ, а земля́ простра́н­на: я́ко предаде́ ю́ Бо́гъ въ ру́ки ва́шя, мѣ́сто на не́мже нѣ́сть ску́дости во все́мъ е́же на земли́.
 • И воз­двиго́шася от­ту́ду от­ пле́мене да́нова, от­ сараи́ и есѳао́ла, ше́сть со́тъ муже́й препоя́сани во ору́жiе ополче́нiя,
 • и взыдо́ша и ополчи́шася въ карiаѳiари́мѣ во Иу́дѣ: сего́ ра́ди нарече́ся мѣ́сто то́ по́лкъ да́новъ и до сего́ дне́: се́ созади́ карiаѳiари́ма.
 • И преидо́ша от­ту́ду въ го́ру Ефре́млю и прiидо́ша до до́му ми́хина.
 • И от­вѣща́ша пя́ть муже́й ходи́в­шiи согля́дати зе́млю лаи́съ и реко́ша ко бра́тiи сво­е́й: разумѣ́сте ли, я́ко е́сть въ дому́ се́мъ Ефу́дъ и Ѳерафи́нъ, и изва́яно и слiя́но? и ны́нѣ увѣ́дите, что́ сотворите́.
 • И уклони́шася та́мо и внидо́ша въ до́мъ ю́ноши Леви́тина, въ до́мъ ми́хинъ, и вопроси́ша его́ въ ми́рѣ.
 • И ше́сть со́тъ муже́й препоя́сани во ору́жiе ополче́нiя сво­его́, стоя́ще у две́рiй вра́тныхъ, и́же от­ сыно́въ да́новыхъ.
 • И взыдо́ша пя́ть муже́й ходи́в­шихъ согля́дати зе́млю: и в­ше́дше та́мо взя́ша изва́яно, и Ефу́дъ и Ѳерафи́нъ, и слiя́но­е: жре́цъ же стоя́ше у две́рiй вра́тныхъ, и ше́сть со́тъ муже́й препоя́сани во ору́жiе во́инско:
 • и сі́и внидо́ша въ до́мъ ми́хинъ и взя́ша Ефу́дъ и Ѳерафи́нъ, и слiя́но и изва́яно. И рече́ къ ни́мъ жре́цъ: что́ вы́ творите́?
 • И рѣ́ша ему́: умолчи́, положи́ ру́ку твою́ на уста́ твоя́ и пойди́ съ на́ми, и бу́ди на́мъ оте́цъ и жре́цъ: еда́ у́не е́сть тебѣ́ бы́ти жерцу́ еди́наго му́жа до́му, не́жели бы́ти жерцу́ пле́мени и до́му и со́нма Изра́илева?
 • И воз­блажа́ се́рдце жре́ческо, и взя́ Ефу́дъ и Ѳерафи́нъ, и изва́яное и слiя́ное, и вни́де посредѣ́ люді́й.
 • И воз­врати́шася и от­идо́ша, и пусти́ша предъ собо́ю ча́да и при­­тяжа́нiе свое́ честно́е.
 • Удали́в­шымся же и́мъ от­ до́му ми́хина, и се́, ми́ха и му́жiе и́же въ жили́щахъ, я́же съ до́момъ ми́хинымъ бы́ша, воз­зва́ша и постиго́ша сы́ны Да́новы,
 • и возопи́ша къ сыно́мъ Да́новымъ: и обрати́ша сы́нове Да́новы ли́ца своя́ и рѣ́ша къ ми́хѣ: что́ е́сть тебѣ́, я́ко воз­зва́лъ еси́?
 • И рече́ ми́ха: я́ко изва́яное мое́, е́же сотвори́хъ, взя́сте, и жерца́, и по­идо́сте: и что́ мнѣ́ еще́? и что́ сiе́ глаго́лете мнѣ́: что́ вопiе́ши?
 • И реко́ша ему́ сы́нове Да́новы: да не услы́шит­ся ны́нѣ гла́съ тво́й вслѣ́дъ на́съ, да не воста́нутъ на вы́ му́жiе лю́тою душе́ю, и положи́ши ду́шу твою́ и ду́шу до́му тво­его́.
 • И идо́ша сы́нове Да́новы въ пу́ть сво́й. И ви́дѣ ми́ха, я́ко си́льнѣйшiи су́ть па́че его́, и воз­врати́ся въ до́мъ сво́й.
 • И сы́нове Да́новы взя́ша, ели́ка сотвори́ ми́ха, и жерца́, и́же бя́ше у него́, и прiидо́ша въ лаи́съ, къ лю́демъ молча́щымъ и упова́ющымъ наде́ждею, и изби́ша и́хъ о́стрiемъ меча́, и гра́дъ сожго́ша огне́мъ:
 • и не бя́ше избавля́яй, я́ко дале́че бя́ху от­ Сидо́нянъ, и словесе́ не бя́ше и́мъ съ человѣ́комъ: и се́й [гра́дъ бы́сть] во удо́лiи до́му роо́вля: и согради́ша гра́дъ и всели́шася въ не́мъ,
 • и нареко́ша гра́ду и́мя да́нъ, во и́мя Да́на отца́ сво­его́, и́же роди́ся Изра́илю: и бя́ше пре́жде и́мя гра́ду лаи́съ.
 • И поста́виша себѣ́ сы́нове Да́новы изва́яно­е: Ионаѳа́нъ же сы́нъ Гирсо́нь сы́нъ Манассі́инъ, то́й и сы́нове его́ бя́ху жерцы́ пле́мени да́нову до дне́ преселе́нiя земли́:
 • и поста́виша себѣ́ изва́яное, е́же сотвори́ ми́ха, во вся́ дни́, въ ня́же бя́ше до́мъ Бо́жiй въ Сило́мѣ.
 • В те дни не было царя у Израиля; и в те дни колено Даново искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми.
 • И послали сыны Дановы от племени своего пять человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтоб осмотреть землю и узнать ее, и сказали им: пойдите, узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там.
 • Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: кто тебя привел сюда? что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?
 • Он сказал им: то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником.
 • Они сказали ему: вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем.
 • Священник сказал им: идите с миром; пред Господом путь ваш, в который вы идете.
 • И пошли те пять мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю Сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем, или имел бы власть: от Сидонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела.
 • И возвратились [оные пять человек] к братьям своим в Цору и Естаол, и сказали им братья их: с чем вы?
 • Они сказали: встанем и пойдем на них; мы видели землю, она весьма хороша; а вы задумались: не медлите пойти и взять в наследие ту землю;
 • когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна; Бог предает ее в руки ваши; это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли.
 • И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Естаола, шестьсот мужей, препоясавшись воинским оружием.
 • Они пошли и стали станом в Кириаф-Иариме, в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф-Иарима.
 • Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи.
 • И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: знаете ли, что в одном из домов сих есть ефод, терафим, истукан и литый кумир? итак подумайте, что сделать.
 • И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его.
 • А шестьсот человек из сынов Дановых, перепоясанные воинским оружием, стояли у ворот.
 • Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан и ефод и терафим и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми шестьюстами человек, препоясанных воинским оружием.
 • Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: что вы делаете?
 • Они сказали ему: молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами и будь у нас отцом и священником; лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?
 • Священник обрадовался, и взял ефод, терафим и истукан [и литый кумир], и пошел с народом.
 • Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед.
 • Когда они удалились от дома Михи, [Миха и] жители домов соседних с домом Михи собрались и погнались за сынами Дана,
 • и кричали сынам Дана. [Сыны Дановы] оборотились и сказали Михе: что тебе, что ты так кричишь?
 • [Миха] сказал: вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли; чего еще более? как же вы говорите: что тебе?
 • Сыны Дановы сказали ему: молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего; иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое.
 • И пошли сыны Дановы путем своим; Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой.
 • А [сыны Дановы] взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис, против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем.
 • Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. [Город сей] находился в долине, что близ Беф-Рехова. И построили снова город и поселились в нем,
 • и нарекли имя городу: Дан, по имени отца своего Дана, сына Израилева; а прежде имя городу тому было: Лаис.
 • И поставили у себя сыны Дановы истукан; Ионафан же, сын Гирсона, сына Манассии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли;
 • и имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме.
 • 那 时 , 以 色 列 中 没 有 王 。 但 支 派 的 人 仍 是 寻 地 居 住 。 因 为 到 那 日 子 , 他 们 还 没 有 在 以 色 列 支 派 中 得 地 为 业 。
 • 但 人 从 琐 拉 和 以 实 陶 打 发 本 族 中 的 五 个 勇 士 , 去 仔 细 窥 探 那 地 , 吩 咐 他 们 说 , 你 们 去 窥 探 那 地 。 他 们 来 到 以 法 莲 山 地 , 进 了 米 迦 的 住 宅 , 就 在 那 里 住 宿 。
 • 他 们 临 近 米 迦 的 住 宅 , 听 出 那 少 年 利 未 人 的 口 音 来 , 就 进 去 问 他 说 , 谁 领 你 到 这 里 来 。 你 在 这 里 作 什 么 。 你 在 这 里 得 什 么 。
 • 他 回 答 说 , 米 迦 待 我 如 此 如 此 , 请 我 作 祭 司 。
 • 他 们 对 他 说 , 请 你 求 问 神 , 使 我 们 知 道 所 行 的 道 路 通 达 不 通 达 。
 • 祭 司 对 他 们 说 , 你 们 可 以 平 平 安 安 地 去 , 你 们 所 行 的 道 路 是 在 耶 和 华 面 前 的 。
 • 五 人 就 走 了 , 来 到 拉 亿 , 见 那 里 的 民 安 居 无 虑 , 如 同 西 顿 人 安 居 一 样 。 在 那 地 没 有 人 掌 权 扰 乱 他 们 。 他 们 离 西 顿 人 也 远 , 与 别 人 没 有 来 往 。
 • 五 人 回 到 琐 拉 和 以 实 陶 , 见 他 们 的 弟 兄 。 弟 兄 问 他 们 说 , 你 们 有 什 么 话 。
 • 他 们 回 答 说 , 起 来 , 我 们 上 去 攻 击 他 们 吧 。 我 们 已 经 窥 探 那 地 , 见 那 地 甚 好 。 你 们 为 何 静 坐 不 动 呢 。 要 急 速 前 往 得 那 地 为 业 , 不 可 迟 延 。
 • 你 们 到 了 那 里 , 必 看 见 安 居 无 虑 的 民 , 地 也 宽 阔 。 神 已 将 那 地 交 在 你 们 手 中 。 那 地 百 物 俱 全 , 一 无 所 缺 。
 • 于 是 但 族 中 的 六 百 人 , 各 带 兵 器 , 从 琐 拉 和 以 实 陶 前 往 ,
 • 上 到 犹 大 的 基 列 耶 琳 , 在 基 列 耶 琳 后 边 安 营 。 因 此 那 地 方 名 叫 玛 哈 尼 但 , 直 到 今 日 。
 • 他 们 从 那 里 往 以 法 莲 山 地 去 , 来 到 米 迦 的 住 宅 。
 • 从 前 窥 探 拉 亿 地 的 五 个 人 对 他 们 的 弟 兄 说 , 这 宅 子 里 有 以 弗 得 和 家 中 的 神 像 , 并 雕 刻 的 像 与 铸 成 的 像 , 你 们 知 道 麽 。 现 在 你 们 要 想 一 想 当 怎 样 行 。
 • 五 人 就 进 入 米 迦 的 住 宅 , 到 了 那 少 年 利 未 人 的 房 内 问 他 好 。
 • 那 六 百 但 人 各 带 兵 器 , 站 在 门 口 。
 • 窥 探 地 的 五 个 人 走 进 去 , 将 雕 刻 的 像 , 以 弗 得 , 家 中 的 神 像 , 并 铸 成 的 像 , 都 拿 了 去 。 祭 司 和 带 兵 器 的 六 百 人 , 一 同 站 在 门 口 。
 • 那 五 个 人 进 入 米 迦 的 住 宅 , 拿 出 雕 刻 的 像 , 以 弗 得 , 家 中 的 神 像 , 并 铸 成 的 像 , 祭 司 就 问 他 们 说 , 你 们 作 什 么 呢 。
 • 他 们 回 答 说 , 不 要 作 声 , 用 手 捂 口 , 跟 我 们 去 吧 。 我 们 必 以 你 为 父 , 为 祭 司 。 你 作 一 家 的 祭 司 好 呢 。 还 是 作 以 色 列 一 族 一 支 派 的 祭 司 好 呢 。
 • 祭 司 心 里 喜 悦 , 便 拿 着 以 弗 得 和 家 中 的 神 像 , 并 雕 刻 的 像 , 进 入 他 们 中 间 。
 • 他 们 就 转 身 离 开 那 里 , 妻 子 , 儿 女 , 牲 畜 , 财 物 都 在 前 头 。
 • 离 米 迦 的 住 宅 已 远 , 米 迦 的 近 邻 都 聚 集 来 , 追 赶 但 人 ,
 • 呼 叫 但 人 。 但 人 回 头 问 米 迦 说 , 你 聚 集 这 许 多 人 来 作 什 么 呢 。
 • 米 迦 说 , 你 们 将 我 所 作 的 神 像 和 祭 司 都 带 了 去 , 我 还 有 所 剩 的 麽 。 怎 麽 还 问 我 说 作 什 么 呢 。
 • 但 人 对 米 迦 说 , 你 不 要 使 我 们 听 见 你 的 声 音 , 恐 怕 有 性 暴 的 人 攻 击 你 , 以 致 你 和 你 的 全 家 尽 都 丧 命 。
 • 但 人 还 是 走 他 们 的 路 。 米 迦 见 他 们 的 势 力 比 自 己 强 盛 , 就 转 身 回 家 去 了 。
 • 但 人 将 米 迦 所 作 的 神 像 和 他 的 祭 司 都 带 到 拉 亿 , 见 安 居 无 虑 的 民 , 就 用 刀 杀 了 那 民 , 又 放 火 烧 了 那 城 ,
 • 并 无 人 搭 救 。 因 为 离 西 顿 远 , 他 们 又 与 别 人 没 有 来 往 。 城 在 平 原 , 那 平 原 靠 近 伯 利 合 。 但 人 又 在 那 里 修 城 居 住 ,
 • 照 着 他 们 始 祖 以 色 列 之 子 但 的 名 字 , 给 那 城 起 名 叫 但 。 原 先 那 城 名 叫 拉 亿 。
 • 但 人 就 为 自 己 设 立 那 雕 刻 的 像 。 摩 西 的 孙 子 , 革 舜 的 儿 子 约 拿 单 , 和 他 的 子 孙 作 但 支 派 的 祭 司 , 直 到 那 地 遭 掳 掠 的 日 子 。
 • 神 的 殿 在 示 罗 多 少 日 子 , 但 人 为 自 己 设 立 米 迦 所 雕 刻 的 像 也 在 但 多 少 日 子 。