Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И бы́сть въ ты́я дни́ не бя́ше царя́ во Изра́или: и бы́сть му́жъ Леви́тинъ живы́й во странѣ́ горы́ Ефре́мовы, и поя́ себѣ́ жену́ подло́жницу от­ Виѳлее́ма Иу́дина:
 • и разгнѣ́вася на́нь подло́жница его́, и отъи́де от­ него́ въ до́мъ отца́ сво­его́ въ Виѳлее́мъ Иу́динъ, и бѣ́ та́мо четы́ри ме́сяцы:
 • и воста́ му́жъ ея́ и и́де вслѣ́дъ ея́ глаго́лати въ се́рдце ея́, обрати́ти ю́ къ себѣ́ и при­­вести́ па́ки къ себѣ́: и о́трокъ его́ съ ни́мъ, и дво́е осля́тъ: она́ же введе́ его́ въ до́мъ отца́ сво­его́:
 • и ви́дѣ его́ оте́цъ отрокови́цы и изы́де съ весе́лiемъ во срѣ́тенiе его́, и удержа́ его́ те́сть его́ оте́цъ отрокови́цы, и пребы́сть съ ни́мъ три́ дни́, и ядо́ша и пи́ша, и спа́ша та́мо.
 • И бы́сть въ де́нь четве́ртый, и обу́трѣша зау́тра, и воста́ по­ити́. И рече́ оте́цъ отрокови́цы къ зя́тю сво­ему́: укрѣпи́ се́рдце твое́ укру́хомъ хлѣ́ба, и по се́мъ по́йдете.
 • И сѣдо́ша, и ядо́ша о́ба вку́пѣ и пи́ша. И рече́ оте́цъ отрокови́цы къ му́жу: иди́ ны́нѣ и преспи́, и воз­блажа́етъ се́рдце твое́.
 • И воста́ му́жъ по­ити́: и пону́ди его́ те́сть его́, и сѣ́де, и пребы́сть та́мо.
 • И воста́ ра́но въ пя́тый де́нь да и́детъ. И рече́ оте́цъ отрокови́цы: укрѣпи́ у́бо се́рдце твое́ хлѣ́бомъ, и пребу́ди до́ндеже преклони́т­ся де́нь. И ядо́ша и пи́ша о́ба.
 • И воста́ му́жъ да и́детъ са́мъ и подло́жница его́ и о́трокъ его́. И рече́ ему́ те́сть его́ оте́цъ отрокови́цы: се́, уже́ преклони́ся де́нь къ ве́черу, пребу́ди здѣ́, и воз­блажа́етъ се́рдце твое́, и обу́трѣете у́тро въ пу́ть ва́шъ, и отъи́деши въ селе́нiе свое́.
 • И не изво́ли му́жъ пребы́ти, и воста́ и отъи́де: и прiи́де да́же пря́мо Иеву́су, се́й е́сть Иерусали́мъ, и съ ни́мъ дво́е осля́тъ съ бремены́, и подло́жница его́ съ ни́мъ.
 • И прiидо́ша до Иеву́са, и де́нь преклони́ся къ ве́черу зѣло́: и рече́ о́трокъ ко господи́ну сво­ему́: гряди́ у́бо, да уклони́мся во гра́дъ се́й Иеву́съ и пребу́демъ въ не́мъ.
 • И рече́ къ нему́ господи́нъ его́: не уклони́мся во гра́дъ чу́ждь, въ не́мже нѣ́сть от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, но пре́йдемъ до гавао́на.
 • И рече́ ко о́троку сво­ему́: гряди́, да при­­сту́пимъ ко еди́ному от­ мѣ́стъ гавао́нскихъ и пребу́демъ въ гавао́нѣ или́ въ ра́мѣ.
 • И мину́ша, и идо́ша, и за́йде и́мъ со́лнце бли́зъ гавао́на, и́же е́сть Венiами́нь:
 • и уклони́шася та́мо вни́ти превита́ти въ гавао́нѣ, и внидо́ша и сѣдо́ша на сто́гнахъ гра́да: и не бѣ́ му́жъ вводя́й и́хъ въ до́мъ превита́ти.
 • И се́, му́жъ ста́ръ идя́ше съ дѣ́ла сво­его́ изъ по́ля въ ве́черъ, и се́й му́жъ от­ горы́ Ефре́мли, и то́й обита́­ше въ гавао́нѣ: и му́жiе мѣ́ста сы́нове Венiами́ни.
 • И воз­ве́дъ о́чи сво­и́, ви́дѣ му́жа пу́тника на сто́гнахъ гра́дныхъ, и рече́ му́жъ ста́рецъ: ка́мо и́деши и от­ку́ду гряде́ши?
 • И рече́ къ нему́: гряде́мъ мы́ от­ Виѳлее́ма Иу́дина да́же до стра́нъ горы́ Ефре́мли, от­ону́дуже а́зъ е́смь: и ходи́хъ до Виѳлее́ма Иу́дина, и иду́ а́зъ въ до́мъ мо́й: и нѣ́сть му́жа вводя́щаго мя́ въ до́мъ:
 • а пле́вы и пи́ща осля́томъ на́шымъ е́сть, и мнѣ́ хлѣ́бъ и вино́ е́сть, и отрокови́цѣ и о́троку: рабо́мъ тво­и́мъ нѣ́сть ску́дно ни ко­ея́ ве́щи.
 • И рече́ му́жъ ста́ръ: ми́ръ тебѣ́: и ве́сь недоста́токъ тво́й на мнѣ́, оба́че на сто́гнахъ не ля́зи.
 • И введе́ его́ въ до́мъ сво́й, и даде́ мѣ́сто осля́томъ его́: и омы́ша но́ги своя́, и ядо́ша и пи́ша.
 • Егда́ же воз­весели́ся се́рдце и́хъ, и се́, му́жiе гра́дстiи сы́нове беззако́н­никовъ обыдо́ша до́мъ бiю́ще въ две́ри, и рѣ́ша му́жу господи́ну до́му ста́рцу, глаго́люще: изведи́ му́жа и́же вни́де въ до́мъ тво́й, да позна́емъ его́.
 • И изы́де къ ни́мъ му́жъ господи́нъ до́му и рече́: ни́, бра́тiя, не сотвори́те зла́ му́жу сему́ повнегда́ вни́ти ему́ въ до́мъ мо́й, и не сотвори́те безу́мiя сего́:
 • се́, дще́рь моя́ дѣ́ва, и подло́жница его́: изведу́ и́хъ, и смири́те и́хъ, и сотвори́те и́мъ е́же бла́го предъ очи́ма ва́шима: а му́жу сему́ не сотвори́те словесе́ безу́мiя сего́.
 • И не изво́лиша му́жiе послу́шати его́. И взя́ му́жъ подло́жницу его́ и изведе́ ю́ къ ни́мъ во́нъ: и позна́ша ю́ и руга́шася надъ не́ю всю́ но́щь да́же до у́тра, и от­пусти́ша ю́, егда́ взы́де ден­ни́ца.
 • И прiи́де жена́ къ зау́трiю, и паде́ у две́рiй до́му, идѣ́же бя́ше му́жъ ея́, до разсвѣта́нiя.
 • И воста́ му́жъ ея́ зау́тра, и от­ве́рзе две́ри до́му и изы́де по­ити́ въ пу́ть сво́й: и се́, жена́ его́ подло́жница лежа́­ше при­­ две́рехъ до́му, и ру́цѣ ея́ на преддве́рiи.
 • И рече́ къ не́й: воста́ни, да и́демъ. И не от­вѣща́ ему́, бя́ше бо мертва́. И воз­ложи́ ю́ на осля́, и воста́ му́жъ и по́йде на мѣ́сто свое́.
 • И прiи́де въ до́мъ сво́й, и взя́ но́жъ, и взя́ подло́жницу свою́, и раздроби́ ю́ по удесе́мъ ея́ на два­на́­де­сять часте́й, и посла́ я́ во вся́ племена́ Изра́илева.
 • И бы́сть вся́къ ви́дящiй глаго́лаше: не бы́сть, ни ви́дѣно бѣ́ си́це от­ дне́ изше́­ст­вiя сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ Еги́петскiя да́же до дне́ сего́. И заповѣ́да муже́мъ, и́хже посла́, глаго́ля: си́це глаго́лите ко всему́ Изра́илю: а́ще бы́сть по словеси́ сему́? уста́вите са́ми себѣ́ о не́й совѣ́тъ и глаго́лите.
 • В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского.
 • Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там четыре месяца.
 • Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего.
 • Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его, и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него три дня; они ели и пили и ночевали там.
 • В четвертый день встали они рано, и он встал, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете.
 • Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое.
 • Человек тот встал, было, чтоб идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там.
 • На пятый день встал он поутру, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины той: подкрепи сердце твое [хлебом], и помедлите, доколе преклонится день. И ели оба они [и пили].
 • И встал тот человек, чтоб идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: вот, день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте; вот, дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое; завтра пораньше встанете в путь ваш, и пойдешь в дом твой.
 • Но муж не согласился ночевать, встал и пошел; и пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим; с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним.
 • Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем.
 • Господин его сказал ему: нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы.
 • И сказал слуге своему: дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве, или в Раме.
 • И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой.
 • И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе; но никто не приглашал их в дом для ночлега.
 • И вот, идет один старик с работы своей с поля вечером; он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы.
 • Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской. И сказал старик: куда идешь? и откуда ты пришел?
 • Он сказал ему: мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я; я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа; и никто не приглашает меня в дом;
 • у нас есть и солома и корм для ослов наших; также хлеб и вино для меня и для рабы твоей и для сего слуги есть у рабов твоих; ни в чем нет недостатка.
 • Старик сказал ему: будь спокоен: весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице.
 • И ввел его в дом свой и дал корму ослам [его], а сами они омыли ноги свои и ели и пили.
 • Тогда как они развеселили сердца свои, вот, жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его.
 • Хозяин дома вышел к ним и сказал им: нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия;
 • вот у меня дочь девица, и у него наложница, выведу я их, смирите их и делайте с ними, что вам угодно; а с человеком сим не делайте этого безумия.
 • Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее, и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари.
 • И пришла женщина пред появлением зари, и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света.
 • Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтоб идти в путь свой: и вот, наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге.
 • Он сказал ей: вставай, пойдем. Но ответа не было, [потому что она умерла]. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место.
 • Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на двенадцать частей и послал во все пределы Израилевы.
 • Всякий, видевший это, говорил: не бывало и не видано было подобного сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли Египетской до сего дня. [Посланным же от себя людям он дал приказание и сказал: так говорите всему Израилю: бывало ли когда подобное сему?] Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите.
 • Ошол убакта Ысрайылда падыша болгон эмес. Ошол убакта Эпрайым тоосунун этегинде бир леби жашачу. Ал Жєйєт жеринин Бейт-Лехеминен кєњ аял алды.
 • Кєњ аял аны менен чатакташып, Жєйєт жеринин Бейт-Лехеминдеги љз атасынын єйєнљ кетип калып, тљрт ай ошол жерде болду.
 • Кєйљљсє кулун жана эки эшегин алды да, кљњєлєн таап сєйлљшєп, кайра алып келиш єчєн, аялынын артынан барды. Аял аны љз атасынын єйєнљ алып кирди.
 • Жаш аялдын атасы аны кљргљндљ, кубаныч менен тосуп алды. Кайын атасы, жаш аялдын атасы, аны кетирбей алып калды. Ал аныкында єч кєн болду. Алар ичип-жеп, ошол жерде тєнљп калышты.
 • Тљртєнчє кєнє алар эртењ менен эрте турушту, ал туруп, жљнљмљкчє болду. Жаш аялдын атасы кєйљљ баласына: «Бир кесим нан жеп, кубаттанып ал, анан жљнљйсєњљр», – деди.
 • Алар калып калышты. Экљљ дагы ичип-жешти. Жаш аялдын атасы ага: «Дагы бир тєнгљ калып, кљњєлєњдє ач», – деди.
 • Ал туруп, жљнљмљкчє болгондо, кайын атасы сурангандыктан, аныкында дагы тєнљп калды.
 • Бешинчи кєнє ал эртењ менен эрте туруп, кетмей болду. Жаш аялдын атасы: «Нан жеп кубаттанып ал, кєн батканча коё тургула», – деди. Экљљ дагы ичип-жешти.
 • Ал киши аялы, кулу менен кетєєгљ камынып, ордунан турду. Кайын атасы, жаш аялдын атасы, ага дагы: «Кєн кечтеп кетти, конуп алгыла! Кєн батканы калды, тєнљп кет, кљњєл ач. Эртењ эртерээк туруп, жолго чыккыла», – деди.
 • Бирок кєйљљ баласы тєнљљгљ макул болбой, жолго чыгып, Жебуска, азыркы Иерусалимге келди. Ал жєк артылган эки эшеги, аялы менен келди.
 • Алар Жебуска жеткени калганда, кєн батып калган эле. Ошондо малайы мырзасына: «Жебустуктардын ушул шаарына кирип тєнљп кетели», – деди.
 • Мырзасы малайына: «Жок, башка уруунун шаарына кирбейбиз, алар Ысрайылдын урууларынан эмес, Гибага жетели», – деди.
 • Анан кулуна: «Гибага же Рамага жетип конобуз», – деди.
 • Алар Бенжеминдин Гиба шаарына жетишкенде, кєн батты.
 • Алар Гибага тєнљп алыш єчєн, ошол тарапка бурулушту. Ал шаарга кирип, кљчљгљ отурду, бирок эч ким єйєнљ тєнљп кетєєгљ чакырган жок.
 • Кечинде бир абышка талаа жумушунан єйєнљ кайтып келе жаткан. Ал Эпрайым тоосунан эле, бирок Гибада жашачу. Гибанын тургундары Бенжемин уулдарынан болчу.
 • Абышка башын кљтљрєп, шаардын кљчљсєндљ келаткан жолоочуну кљрєп: «Кайда баратасыњ? Кайдан келдињ?» – деп сурады.
 • Ал абышкага: «Биз Жєйєттєн Бейт-Лехеминен келе жатабыз, азыр љз жериме, Эпрайым тоосуна баратабыз. Жєйєттєн Бейт-Лехемине баргам, азыр Тењир єйєнљ баратам. Эч ким єйєнљ тєнљп кетєєгљ чакырган жок.
 • Эшектерибиздин саманы да, жеми да бар. Ошондой эле кулдарыњдын: менин, кєњєњдєн, кулумдун жээр наны, ичээр шарабы да бар. Эч нерседен кем эмеспиз», – деп жооп берди.
 • Абышка ага: «Кам санаба! Сенин кем-карчыњ менин мойнумда болсун. Кљчљгљ тєнљбљсљњ эле болду», – деди.
 • Анан ал аны љз єйєнљ алып келип, эшектерине жем берип, жайланыштырды. Алар буттарын жуушту, ичип-жешти.
 • Алар кљњєл ачып жатканда, шаардагы бузулган адамдар єйдє курчап алышып, эшикти каккылап, єйдєн ээсине, абышкага: «Yйєњљ кирген адамды сыртка чыгар, биз ага жакындайбыз», – дешти.
 • Yйдєн ээси сыртка чыгып, аларга мындай деди: «Жок, туугандарым, жамандык кылбагыла. Бул адам – менин єйємљ келген конок, мындай жийиркеничтєє ишке барбагыла.
 • Yйємдљ бойго жеткен кызым бар, мунун кєњ аялы бар. Аларды алып чыгайын, аларга эмне кылгыњар келсе, ошону кылгыла, бирок бул кишиге мындай кылбагыла, мындай жийиркеничтєє ишке барбагыла».
 • Бирок алар аны уккусу келишкен жок. Ошондо кєйљљсє кєњ аялын жетелеп, кљчљгљ чыгарып берди. Алар аны зордуктап, тєнє бою, тањ аткыча кордоп чыгышты. Аны жерге жарык киргенде коё беришти.
 • Аял тањ атарда келип, мырзасы тєнљгљн єйдєн эшигине жетип жыгылып, тањ аткыча жатты.
 • Мырзасы эртењ менен туруп, эшикти ачып, жолго чыгыш єчєн сыртка чыкты. Кєњ аялы болсо босогону кучактап, эшиктин алдында жатыптыр.
 • Ал аялына: «Тур, жљнљйлє», – деди. Бирок жооп болгон жок, себеби ал љлєп калган эле. Ал ордунан туруп, аялды эшекке артып, љз єйєнљ жљнљдє.
 • Ал љз єйєнљ келип, бычак алып, кєњ аялын кескилеп, он эки мєчљгљ бљлдє да, Ысрайылдын бардык жерине жљнљттє.
 • Кљргљндљрдєн баары: «Ысрайыл уулдары Мисирден чыккан кєндљн бєгєнкє кєнгљ чейин мындай болгон эмес, мындайды кљргљн да эмеспиз. Буга кљњєл бургула, акылдашып кљрєп, анан айткыла», – дешти.