Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И взы́де а́нгелъ Госпо́день от­ Галга́лъ къ мѣ́сту пла́ча и къ Веѳи́лю и къ до́му Изра́илеву, и рече́ къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: изведо́хъ ва́съ изъ Еги́пта, и введо́хъ ва́съ въ зе́млю, е́юже кля́хся отце́мъ ва́шымъ да́ти ва́мъ: и реко́хъ: не разорю́ завѣ́та мо­его́, и́же съ ва́ми, во вѣ́ки:
 • и вы́ не завѣща́йте завѣ́та съ сѣдя́щими на земли́ се́й, ниже́ бого́мъ и́хъ да поклоните́ся, но изва́ян­ная и́хъ сокруши́те, и олтари́ и́хъ раскопа́йте: и не послу́шасте гла́са мо­его́, я́ко сiя́ сотвори́сте:
 • и а́зъ рѣ́хъ: не при­­ложу́ пресели́ти люді́й, и́хже рѣ́хъ изгна́ти, ниже́ от­иму́ и́хъ от­ лица́ ва́­шего, и бу́дутъ ва́мъ въ те́рнiе, и бо́зи и́хъ бу́дутъ ва́мъ въ собла́знъ.
 • И бы́сть егда́ глаго́ла а́нгелъ Госпо́день словеса́ сiя́ ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ, и воз­двиго́ша лю́дiе гла́съ сво́й, и воспла́кашася.
 • И сего́ ра́ди прозва́ся и́мя мѣ́сту тому́ пла́чь: и пожро́ша та́мо Го́сподеви.
 • И от­пусти́ иису́съ лю́ди, и от­идо́ша сы́нове Изра́илевы кі́йждо въ до́мы своя́ и кі́йждо въ наслѣ́дiе свое́ наслѣ́дити зе́млю.
 • И рабо́таша лю́дiе Го́сподеви во вся́ дни́ иису́совы и во вся́ дни́ старѣ́йшинъ, ели́цы пожи́ша мно́ги дни́ со иису́сомъ, ели́цы разумѣ́ша все́ дѣ́ло Госпо́дне вели́кое, е́же сотвори́ Изра́илю.
 • И сконча́ся иису́съ сы́нъ нави́нъ ра́бъ Госпо́день, сы́нъ ста́ и десяти́ лѣ́тъ.
 • И погребо́ша его́ въ предѣ́лѣхъ наслѣ́дiя его́ въ Ѳамнаѳаре́сѣ, въ горѣ́ Ефре́мли, от­ сѣ́вера горы́ гаа́съ:
 • и ве́сь ро́дъ о́нъ при­­ложи́шася ко отце́мъ сво­и́мъ. И воста́ ро́дъ другі́й по си́хъ, и́же не позна́ша Го́спода и дѣ́ла, е́же сотвори́ во Изра́или.
 • И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы зло́е предъ Го́сподемъ и послужи́ша Ваа́лу,
 • и оста́виша Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, изве́дшаго и́хъ изъ земли́ Еги́петски, и по­идо́ша вслѣ́дъ бого́въ ины́хъ, от­ бого́въ язы́ческихъ, и́же о́крестъ и́хъ, и поклони́шася и́мъ: и разгнѣ́ваша Го́спода,
 • и оста́виша его́, и послужи́ша Ваа́лу и Аста́ртомъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Изра́иля и предаде́ его́ въ ру́ки плѣня́ющихъ, и плѣни́ша и́хъ: и от­даде́ и́хъ въ ру́ки враго́въ и́хъ, и́же о́крестъ и́хъ, и не воз­мого́ша ктому́ противоста́ти предъ лице́мъ враго́въ сво­и́хъ, во всѣ́хъ въ ни́хже прохожда́ху.
 • И рука́ Госпо́дня бя́ше на ни́хъ во зла́я, я́коже глаго́ла Госпо́дь и я́коже кля́т­ся Госпо́дь и́мъ, и озло́би и́хъ зѣло́.
 • И воз­ста́ви [и́мъ] Госпо́дь судiи́, и изба́ви и́хъ Госпо́дь от­ руки́ плѣня́ющихъ я́.
 • Но и суді́й не послу́шаша, я́ко соблуди́ша вслѣ́дъ бого́въ ины́хъ и поклони́шася и́мъ, и разгнѣ́ваша Го́спода: и уклони́шася съ пути́ ско́ро, по нему́же ходи́ша отцы́ и́хъ послу́шати за́повѣдiй Госпо́днихъ: не сотвори́ша та́ко.
 • И я́ко воз­ста́ви и́мъ Госпо́дь суді́й, и бя́ше Госпо́дь съ судiе́ю, и спасе́ я́ от­ руки́ враго́въ и́хъ во вся́ дни́ судiи́: я́ко умили́ся Госпо́дь от­ воз­дыха́нiя и́хъ, от­ лица́ вою́ющихъ на ня́ и озлобля́ющихъ я́.
 • И бы́сть егда́ умира́­ше судiя́, и от­враща́хуся, и па́ки растлѣва́хуся па́че оте́цъ сво­и́хъ, иду́ще вслѣ́дъ бого́въ ины́хъ служи́ти и́мъ и покланя́тися и́мъ: не от­верго́ша начина́нiй сво­и́хъ и не от­ступи́ша от­ путі́й сво­и́хъ жесто́кихъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Изра́иля и рече́: поне́же оста́ви ро́дъ се́й завѣ́тъ мо́й, его́же заповѣ́дахъ отце́мъ и́хъ, и не послу́шаша гла́са мо­его́,
 • и а́зъ не при­­ложу́ изгна́ти му́жа от­ лица́ и́хъ от­ си́хъ язы́ковъ, и́хже оста́ви иису́съ сы́нъ нави́нъ на земли́ и у́мре,
 • е́же искуша́ти въ ни́хъ Изра́иля, а́ще сохраня́тъ пу́ть Госпо́день ходи́ти въ не́мъ, я́коже сохрани́ша отцы́ и́хъ, или́ ни́.
 • И оста́ви Госпо́дь язы́ки сiя́ не истреби́ти и́хъ вско́рѣ, и не предаде́ и́хъ въ ру́ку иису́сову.
 • И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим [и в Вефиль и к дому Израилеву] и сказал [им: так говорит Господь]: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим [дать вам], и сказал Я: «не нарушу завета Моего с вами вовек;
 • и вы не вступайте в союз с жителями земли сей; [богам их не поклоняйтесь, изваяния их разбейте,] жертвенники их разрушьте». Но вы не послушали гласа Моего. Что вы это сделали?
 • И потому говорю Я: [не стану уже переселять людей сих, которых Я хотел изгнать,] не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью.
 • Когда Ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал.
 • От сего и называют то место Бохим*. Там принесли они жертву Господу. //*Плачущие.
 • Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, [каждый в свой дом и] каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю,
 • тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю.
 • Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет,
 • и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша;
 • и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, –
 • тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам;
 • оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа;
 • оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам.
 • И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими.
 • Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь. И им было весьма тесно.
 • И воздвигал [им] Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их;
 • но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им [и раздражали Господа], скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали.
 • Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был с судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи: ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их.
 • Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и [не отступали] от стропотного пути своего.
 • И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал Он: за то, что народ сей преступает завет Мой, который Я поставил с отцами их, и не слушает гласа Моего,
 • и Я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, [сын Навин, на земле,] когда умирал, –
 • чтобы искушать ими Израиля: станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет?
 • И оставил Господь народы сии и не изгнал их вскоре и не предал их в руки Иисуса.
 • Ва фариштаи Парвардигор аз Ҷилҷол ба Бӯким омада, гуфт: «Ман шуморо аз Миср берун овардам, ва шуморо ба замине ки дар бораи он ба падаронатон қасам хӯрда будам, овардам, ва Ман гуфтам: ́Паймони Худро бо шумо то абад нахоҳам шикаст;
 • Ва шумо бо сокинони ин замин паймон набандед, қурбонгоҳҳои онҳоро бишканед́. Вале шумо овози Маро нашнидед. Ин чӣ кор аст, ки кардед?
 • Ва низ гуфтам: ́Онҳоро аз пеши шумо бадар нахоҳам ронд, ва онҳо барои шумо садди роҳ хоҳанд буд, ва худоҳои онҳо барои шумо дом хоҳанд буд́».
 • Ва ҳангоме ки фариштаи Парвардигор ин суханонро ба тамоми банӣ Исроил гуфт, қавм овози худро баланд карда, гиристанд.
 • Ва номи он мавзеъро Бӯким монданд, ва дар он ҷо барои Парвардигор курбонӣ карданд.
 • Баъд аз он ки Еҳушаъ қавмро равона кард, банӣ Исроил ҳар яке ба мулки худ рафтанд, то ки заминро соҳибӣ намоянд.
 • Ва дар тамоми айёми Еҳушаъ ва дар тамоми айёми пироне ки баъд аз Еҳушаъ дар қайди ҳаёт буда, ҳамаи корҳои бузурги Парвардигорро, ки барои Исроил кардааст, дида буданд, қавм Парвардигорро парастиш менамуданд.
 • Ва Еҳушаъ ибни Нун, бандаи Парвардигор, дар синни саду даҳсолагӣ вафот ёфт.
 • Ва ӯро дар ҳудуди мулкаш, дар Тимнат-Ҳорас, дар кӯҳи Эфроим, ба тарафи шимолии кӯҳи Ҷоаш дафн карданд.
 • Ва тамоми он насл низ назди падарони худ рафтанд, ва баъд аз онҳо насли дигаре бархостанд, ки Парвардигорро намедонистанд, ва корҳоеро низ, ки Ӯ барои Исроил кардааст.
 • Ва банӣ Исроил он чи дар назари Парвардигор бад буд, ба амал оварданд, ва Баалҳоро парастиш карданд;
 • Ва Парвардигор Худои падарони худро, ки онҳоро аз замини Миср берун оварда буд, тарк карданд, ва худоёни дигарро аз байни худоёни қавмҳое ки дар гирду пешашон буданд, пайравӣ намуда, ба онҳо саҷда бурданд, ва Парвардигорро ба ғазаб оварданд.
 • Ва Парвардигорро тарк карда, Баал ва Аштораҳоро парастиш намуданд.
 • Ва хашми Парвардигор бар Исроил аланга гирифт, ва Ӯ онҳоро ба дасти тороҷгарон супурд, ва онҳоро тороҷ карданд; ва онҳоро ба дасти душманони онҳо, ки дар гирду пешашон буданд, супурд, ва онҳо дигар натавонистанд пеши душманони худ истодагӣ намоянд.
 • Ҳар бор, ки ба ҷанг мебаромаданд, дасти Парвардигор бар онҳо ба бадӣ буд, чунон ки Парвардигор гуфта буд ва чунон ки Парвардигор ба онҳо қасам хӯрда буд; ва онҳо бисёр ба танг омаданд.
 • Ва Парвардигор доваронро ба майдон овард, ки онҳоро аз дасти тороҷгарони онҳо наҷот медоданд.
 • Вале онҳо ба доварони худ низ итоат надоштанд, зеро ки гумроҳ шуда, худоёни дигарро пайравӣ мекарданд ва ба онҳо саҷда мебурданд; аз роҳе ки падаронашон бо он рафтор намуда, ба аҳкоми Парвардигор итоат мекарданд, бо зудӣ дур шуданд, ва мисли онҳо амал накарданд.
 • Ва ҳангоме ки Парвардигор барои онҳо доваронро ба майдон овард, Парвардигор бо довар буд ва онҳоро дар тамоми айёми довар аз дасти душманонашон наҷот медод, зеро ки Парвардигор ба сабаби оҳу нолаи онҳо, ки аз дасти золимон ва ситамгарони худ мекарданд, ба онҳо дилсӯзӣ менамуд.
 • Ва ҳамин ки довар вафот меёфт, онҳо аз нав, аз падарони худ зиёдтар фосид гардида, худоёни дигарро пайравӣ мекарданд, онҳоро парастиш намуда, саҷда мебурданд, аз корҳои зишт ва роҳи бади худ ҳеҷ даст намекашиданд.
 • Ва хашми Парвардигор бар Исроил аланга гирифт, ва Ӯ гуфт: «Азбаски ин халқ паймони Маро, ки ба падаронашон фармудаам, поймол карда, ба овози ман гӯш намедиҳанд,
 • Ман низ ҳеҷ яке аз он ҳалқҳоро, ки Еҳушаъ боқӣ гузошта вафот ёфтааст, дигар аз пеши онҳо бадар нахоҳам ронд,
 • То ки ба воситаи онҳо Исроилро биозмоям: оё онҳо роҳи Парвардигорро мисли он ки падаронашон риоя мекарданд, риоя намуда, бо он рафтор мекунанд ё не?»
 • Ва Парвардигор он халқҳоро боқӣ гузошт, бе он ки онҳоро бо зудӣ бадар ронад; ва онҳоро ба дасти Еҳушаъ таслим накард.