Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И взы́де а́нгелъ Госпо́день от­ Галга́лъ къ мѣ́сту пла́ча и къ Веѳи́лю и къ до́му Изра́илеву, и рече́ къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: изведо́хъ ва́съ изъ Еги́пта, и введо́хъ ва́съ въ зе́млю, е́юже кля́хся отце́мъ ва́шымъ да́ти ва́мъ: и реко́хъ: не разорю́ завѣ́та мо­его́, и́же съ ва́ми, во вѣ́ки:
 • и вы́ не завѣща́йте завѣ́та съ сѣдя́щими на земли́ се́й, ниже́ бого́мъ и́хъ да поклоните́ся, но изва́ян­ная и́хъ сокруши́те, и олтари́ и́хъ раскопа́йте: и не послу́шасте гла́са мо­его́, я́ко сiя́ сотвори́сте:
 • и а́зъ рѣ́хъ: не при­­ложу́ пресели́ти люді́й, и́хже рѣ́хъ изгна́ти, ниже́ от­иму́ и́хъ от­ лица́ ва́­шего, и бу́дутъ ва́мъ въ те́рнiе, и бо́зи и́хъ бу́дутъ ва́мъ въ собла́знъ.
 • И бы́сть егда́ глаго́ла а́нгелъ Госпо́день словеса́ сiя́ ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ, и воз­двиго́ша лю́дiе гла́съ сво́й, и воспла́кашася.
 • И сего́ ра́ди прозва́ся и́мя мѣ́сту тому́ пла́чь: и пожро́ша та́мо Го́сподеви.
 • И от­пусти́ иису́съ лю́ди, и от­идо́ша сы́нове Изра́илевы кі́йждо въ до́мы своя́ и кі́йждо въ наслѣ́дiе свое́ наслѣ́дити зе́млю.
 • И рабо́таша лю́дiе Го́сподеви во вся́ дни́ иису́совы и во вся́ дни́ старѣ́йшинъ, ели́цы пожи́ша мно́ги дни́ со иису́сомъ, ели́цы разумѣ́ша все́ дѣ́ло Госпо́дне вели́кое, е́же сотвори́ Изра́илю.
 • И сконча́ся иису́съ сы́нъ нави́нъ ра́бъ Госпо́день, сы́нъ ста́ и десяти́ лѣ́тъ.
 • И погребо́ша его́ въ предѣ́лѣхъ наслѣ́дiя его́ въ Ѳамнаѳаре́сѣ, въ горѣ́ Ефре́мли, от­ сѣ́вера горы́ гаа́съ:
 • и ве́сь ро́дъ о́нъ при­­ложи́шася ко отце́мъ сво­и́мъ. И воста́ ро́дъ другі́й по си́хъ, и́же не позна́ша Го́спода и дѣ́ла, е́же сотвори́ во Изра́или.
 • И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы зло́е предъ Го́сподемъ и послужи́ша Ваа́лу,
 • и оста́виша Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, изве́дшаго и́хъ изъ земли́ Еги́петски, и по­идо́ша вслѣ́дъ бого́въ ины́хъ, от­ бого́въ язы́ческихъ, и́же о́крестъ и́хъ, и поклони́шася и́мъ: и разгнѣ́ваша Го́спода,
 • и оста́виша его́, и послужи́ша Ваа́лу и Аста́ртомъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Изра́иля и предаде́ его́ въ ру́ки плѣня́ющихъ, и плѣни́ша и́хъ: и от­даде́ и́хъ въ ру́ки враго́въ и́хъ, и́же о́крестъ и́хъ, и не воз­мого́ша ктому́ противоста́ти предъ лице́мъ враго́въ сво­и́хъ, во всѣ́хъ въ ни́хже прохожда́ху.
 • И рука́ Госпо́дня бя́ше на ни́хъ во зла́я, я́коже глаго́ла Госпо́дь и я́коже кля́т­ся Госпо́дь и́мъ, и озло́би и́хъ зѣло́.
 • И воз­ста́ви [и́мъ] Госпо́дь судiи́, и изба́ви и́хъ Госпо́дь от­ руки́ плѣня́ющихъ я́.
 • Но и суді́й не послу́шаша, я́ко соблуди́ша вслѣ́дъ бого́въ ины́хъ и поклони́шася и́мъ, и разгнѣ́ваша Го́спода: и уклони́шася съ пути́ ско́ро, по нему́же ходи́ша отцы́ и́хъ послу́шати за́повѣдiй Госпо́днихъ: не сотвори́ша та́ко.
 • И я́ко воз­ста́ви и́мъ Госпо́дь суді́й, и бя́ше Госпо́дь съ судiе́ю, и спасе́ я́ от­ руки́ враго́въ и́хъ во вся́ дни́ судiи́: я́ко умили́ся Госпо́дь от­ воз­дыха́нiя и́хъ, от­ лица́ вою́ющихъ на ня́ и озлобля́ющихъ я́.
 • И бы́сть егда́ умира́­ше судiя́, и от­враща́хуся, и па́ки растлѣва́хуся па́че оте́цъ сво­и́хъ, иду́ще вслѣ́дъ бого́въ ины́хъ служи́ти и́мъ и покланя́тися и́мъ: не от­верго́ша начина́нiй сво­и́хъ и не от­ступи́ша от­ путі́й сво­и́хъ жесто́кихъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Изра́иля и рече́: поне́же оста́ви ро́дъ се́й завѣ́тъ мо́й, его́же заповѣ́дахъ отце́мъ и́хъ, и не послу́шаша гла́са мо­его́,
 • и а́зъ не при­­ложу́ изгна́ти му́жа от­ лица́ и́хъ от­ си́хъ язы́ковъ, и́хже оста́ви иису́съ сы́нъ нави́нъ на земли́ и у́мре,
 • е́же искуша́ти въ ни́хъ Изра́иля, а́ще сохраня́тъ пу́ть Госпо́день ходи́ти въ не́мъ, я́коже сохрани́ша отцы́ и́хъ, или́ ни́.
 • И оста́ви Госпо́дь язы́ки сiя́ не истреби́ти и́хъ вско́рѣ, и не предаде́ и́хъ въ ру́ку иису́сову.
 • И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим [и в Вефиль и к дому Израилеву] и сказал [им: так говорит Господь]: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим [дать вам], и сказал Я: «не нарушу завета Моего с вами вовек;
 • и вы не вступайте в союз с жителями земли сей; [богам их не поклоняйтесь, изваяния их разбейте,] жертвенники их разрушьте». Но вы не послушали гласа Моего. Что вы это сделали?
 • И потому говорю Я: [не стану уже переселять людей сих, которых Я хотел изгнать,] не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью.
 • Когда Ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал.
 • От сего и называют то место Бохим*. Там принесли они жертву Господу. //*Плачущие.
 • Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, [каждый в свой дом и] каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю,
 • тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю.
 • Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет,
 • и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша;
 • и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, –
 • тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам;
 • оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа;
 • оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам.
 • И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими.
 • Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь. И им было весьма тесно.
 • И воздвигал [им] Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их;
 • но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им [и раздражали Господа], скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали.
 • Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был с судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи: ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их.
 • Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и [не отступали] от стропотного пути своего.
 • И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал Он: за то, что народ сей преступает завет Мой, который Я поставил с отцами их, и не слушает гласа Моего,
 • и Я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, [сын Навин, на земле,] когда умирал, –
 • чтобы искушать ими Израиля: станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет?
 • И оставил Господь народы сии и не изгнал их вскоре и не предал их в руки Иисуса.
 • καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπο­̀ Γαλγαλ ἐπι­̀ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπι­̀ Βαιθηλ καὶ ἐπι­̀ τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς κύριος κύριος ἀνεβίβασεν ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγεν ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν τοῦ δοῦναι ὑμῖν καὶ εἶπεν ὑμῖν οὐ δια­σκεδάσω τὴν δια­θήκην μου τὴν μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα
 • καὶ ὑμεῖς οὐ δια­θήσεσθε δια­θήκην τοῖς ἐγκαθη­μέ­νοις εἰς τὴν γῆν ταύτην οὐδὲ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐ μὴ προ­σκυνήσητε ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συν­τρίψετε καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν κατα­σκάψετε καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου ὅτε ταῦτα ἐποιήσατε
 • καὶ ἐγὼ εἶπα οὐ προ­σθήσω τοῦ μετοικίσαι τὸν λαόν ὃν εἶπα τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτοὺς ἐκ προ­σώπου ὑμῶν καὶ ἔσον­ται ὑμῖν εἰς συν­οχάς καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσον­ται ὑμῖν εἰς σκάνδαλον
 • καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ὁ ἄγγελος κυρίου τοὺς λόγους τούτους προ­̀ς πάν­τα Ισραηλ καὶ ἐπῆρεν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν
 • δια­̀ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κλαυθμών καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τῷ κυρίῳ
 • καὶ ἐξαπέστειλεν ᾿Ιησοῦς τὸν λαόν καὶ ἀπῆλθαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕκασ­τος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν κληρο­νο­μίαν αὐτοῦ τοῦ κατα­κληρο­νο­μῆσαι τὴν γῆν
 • καὶ ἐδούλευσεν ὁ λαὸς τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας ᾿Ιησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων ὅσοι ἐμακροημέρευσαν μετὰ ᾿Ιησοῦν ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα ὃ ἐποίησεν τῷ Ισραηλ
 • καὶ ἐτελεύ­τησεν ᾿Ιησοῦς υἱὸς Ναυη δοῦλος κυρίου υἱὸς ἑκατὸν δέκα ἐτῶν
 • καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ τῆς κληρο­νο­μίας αὐτοῦ ἐν Θαμναθαρες ἐν ὄρει Εφραιμ ἀπο­̀ βορρᾶ τοῦ ὄρους Γαας
 • καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη προ­σετέθησαν προ­̀ς τοὺς πατέρας αὐτῶν καὶ ἀνέστη γενεὰ ἑτέρα μετ᾿ αὐτούς ὅσοι οὐκ ἔγνωσαν τὸν κύριον καὶ τὸ ἔργον ὃ ἐποίησεν τῷ Ισραηλ
 • καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἐναν­τίον κυρίου καὶ ἐλάτρευον τοῖς Βααλιμ
 • καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόν­τα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύ­θησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπο­̀ τῶν θεῶν τῶν λαῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ προ­σεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον
 • καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον καὶ ἐλάτρευσαν τῇ Βααλ καὶ ταῖς ᾿Αστάρταις
 • καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος τῷ Ισραηλ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ προ­νομευόν­των καὶ ἐπρο­νόμευσαν αὐτούς καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν ἀν­τιστῆναι κατα­̀ προ­́σωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν
 • ἐν πᾶσιν οἷς ἐπόρνευον καὶ χεὶρ κυρίου ἦν αὐτοῖς εἰς κακά καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ καθὼς ὤμοσεν κύριος καὶ ἐξέθλιψεν αὐτοὺς σφόδρα
 • καὶ ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτὰς καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν προ­νομευόν­των αὐτούς
 • καί γε τῶν κριτῶν αὐτῶν οὐκ ἐπήκουσαν ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ προ­σεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐπορεύ­θησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν ἐν­τολὰς κυρίου οὐκ ἐποίησαν οὕτως
 • καὶ ὅτι ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτάς καὶ ἦν κύριος μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ κριτοῦ ὅτι παρεκλήθη κύριος ἀπο­̀ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπο­̀ προ­σώπου τῶν πολιορκούν­των αὐτοὺς καὶ κακούν­των αὐτούς
 • καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέθνῃσκεν ὁ κριτής καὶ ἀπέστρεψαν καὶ πάλιν διέφθειραν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύ­ειν αὐτοῖς καὶ προ­σκυνεῖν αὐτοῖς οὐκ ἀπέρριψαν τὰ ἐπι­τηδεύ­ματα αὐτῶν καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἀπο­̀ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς σκληρᾶς
 • καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ εἶπεν ἀνθ᾿ ὧν ὅσα ἐγκατέλιπαν τὸ ἔθνος τοῦτο τὴν δια­θήκην μου ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν καὶ οὐχ ὑπήκουσαν τῆς φωνῆς μου
 • καὶ ἐγὼ οὐ προ­σθήσω τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προ­σώπου αὐτῶν ἀπο­̀ τῶν ἐθνῶν ὧν κατέλιπεν ᾿Ιησοῦς καὶ ἀφῆκεν
 • τοῦ πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ εἰ φυλάσ­σον­ται τὴν ὁδὸν κυρίου πορεύ­εσθαι ἐν αὐτῇ ὃν τρόπον ἐφυλάξαν­το οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οὔ
 • καὶ ἀφῆκεν κύριος τὰ ἔθνη ταῦτα τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ ᾿Ιησοῦ