Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых
 

 
 • И сы́нове Изра́илевы кля́шася въ Массифѣ́, глаго́люще: му́жъ от­ на́съ да не да́стъ Венiами́ну дще́ре сво­ея́ въ жену́.
 • И прiидо́ша лю́дiе въ Веѳи́ль и сѣдѣ́ша та́мо до ве́чера предъ Бо́гомъ: и воз­двиго́ша гла́съ сво́й, и пла́кашася пла́чемъ ве́лiимъ, и реко́ша:
 • вску́ю, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, бы́сть си́це дне́сь во Изра́или, е́же оскудѣ́ти от­ Изра́иля пле́мени еди́ному?
 • И бы́сть на у́трiя, и обу́трѣша лю́дiе, и согради́ша та́мо олта́рь, и воз­несо́ша всесожже́нiе спасе́нiя, и реко́ша сы́нове Изра́илевы:
 • кто́ не взы́де въ со́нмъ от­ всѣ́хъ племе́нъ Изра́илевыхъ ко Го́споду? Я́ко вели́ка кля́тва бя́ше не в­ше́дшымъ ко Го́споду въ Массифу́, глаго́люще: сме́ртiю да у́мретъ.
 • И умили́шася сы́нове Изра́илевы о Венiами́нѣ бра́тѣ сво­е́мъ, и реко́ша: изсѣ́чено дне́сь еди́но пле́мя от­ Изра́иля:
 • что́ сотвори́мъ оста́в­шымся о жена́хъ? и мы́ кля́хомся Го́сподемъ не да́ти и́мъ от­ дще́рей на́шихъ въ жены́.
 • И реко́ша: кто́ еди́нъ от­ племе́нъ Изра́илевыхъ, и́же не взы́де ко Го́споду въ Массифу́? И се́, ни еди́нъ прiи́де въ по́лкъ от­ Иави́са Галаа́дова въ со́нмъ.
 • И согля́даша люді́й, и се́, не бя́ше та́мо му́жа от­ живу́щихъ во Иави́сѣ Галаа́довѣ.
 • И посла́ша та́мо со́нмъ два­на́­де­сять ты́сящъ муже́й от­ сыно́въ си́лы и заповѣ́даша и́мъ, глаго́люще: иди́те и избі́йте живу́щыя во Иави́сѣ Галаа́довѣ ору́жiемъ жены́ и наро́ды:
 • и сiе́ сотвори́те: вся́къ му́жескiй по́лъ и вся́ку жену́, позна́в­шую ло́же му́жеско, побiе́те: дѣви́цы же снабди́те. И сотвори́ша та́ко.
 • И обрѣто́ша от­ живу́щихъ во Иави́сѣ Галаа́довѣ четы́ре ста́ отрокови́цъ дѣ́въ, я́же не позна́ша ло́жа му́жеска: и при­­ведо́ша я́ въ по́лкъ въ Сило́мъ, и́же е́сть въ земли́ Ханаа́ни.
 • И посла́ша ве́сь со́нмъ и глаго́лаша къ сыно́мъ Венiами́новымъ, и́же въ ка́мени реммо́ни, и при­­зва́ша и́хъ съ ми́ромъ.
 • И воз­врати́ся Венiами́нъ къ сыно́мъ Изра́илевымъ въ то́ вре́мя, и да́ша и́мъ сы́нове Изра́илевы жены́, я́же жи́во сохрани́ша от­ дще́рей Иави́са Галаа́дова: и уго́дно бы́сть и́мъ та́ко.
 • И лю́дiе умили́шася о Венiами́нѣ, я́ко сотвори́ Госпо́дь истребле́нiе въ племенѣ́хъ Изра́илевыхъ.
 • И реко́ша старѣ́йшины со́нма: что́ сотвори́мъ оста́в­шымъ о жена́хъ? я́ко поги́бе от­ Венiами́на жена́:
 • и ка́ко бу́детъ наслѣ́дiе уцѣлѣ́в­шихъ от­ Венiами́на, да не поги́бнетъ пле́мя от­ Изра́иля?
 • и мы́ не воз­мо́жемъ да́ти и́мъ же́нъ от­ дще́рей на́шихъ, я́ко кля́шася сы́нове Изра́илевы, глаго́люще: про́клятъ дая́й жену́ Венiами́ну.
 • И реко́ша: се́, пра́здникъ Госпо́день въ Сило́мѣ от­ дні́й во дни́, и́же е́сть от­ сѣ́вера Веѳи́ля, на восто́къ со́лнца на пути́ восходя́щемъ от­ Веѳи́ля въ Cихе́мъ, и от­ ю́га лево́ны.
 • И заповѣ́даша сыно́мъ Венiами́нимъ, глаго́люще: иди́те и зася́дите въ виногра́дѣхъ,
 • и у́зрите, и се́, егда́ изы́дутъ дще́ри живу́щихъ въ Сило́мѣ пляса́ти въ ли́ки, да изы́дете изъ виногра́довъ и восхи́тите му́жъ жену́ себѣ́ от­ дще́рей Сило́млихъ, и иди́те на зе́млю Венiами́ню:
 • и бу́детъ егда́ прiи́дутъ отцы́ и́хъ или́ бра́тiя и́хъ суди́тися къ на́мъ, и рече́мъ и́мъ: поми́луйте на́съ и́ми, я́ко не взя́ му́жъ жены́ сво­ея́ въ полцѣ́: поне́же вы́ не да́ли есте́ и́мъ я́ко жре́бiй, согрѣши́сте.
 • И сотвори́ша та́ко сы́нове Венiами́ни, и поя́ша жены́ по числу́ сво­ему́ от­ пля́шущихъ, я́же восхи́тиша: и от­идо́ша и воз­врати́шася въ наслѣ́дiе свое́, и созда́ша гра́ды и всели́шася въ ни́хъ.
 • И от­идо́ша от­ту́ду сы́нове Изра́илевы въ то́ вре́мя, му́жъ во пле́мя свое́ и въ ро́дъ сво́й: и изы́де от­ту́ду му́жъ въ наслѣ́дiе свое́.
 • 24:2И въ ты́я дни́ не бя́ше царя́ во Изра́или: му́жъ е́же уго́дно предъ очи́ма его́, творя́ше.

  Коне́цъ кни́зѣ суді́й Исра́илевыхъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 22.
 • И поклялись Израильтяне в Массифе, говоря: никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество.
 • И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали,
 • и сказали: Господи, Боже Израилев! для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?
 • На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли всесожжения и мирные жертвы.
 • И сказали сыны Израилевы: кто не приходил в собрание пред Господа из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти.
 • И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: ныне отсечено одно колено от Израиля;
 • как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?
 • И сказали: нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господа в Массифу? И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание.
 • И осмотрен народ, и вот, не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского.
 • И послало туда общество двенадцать тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря: идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин и детей;
 • и вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужеское, предайте заклятию, [а девиц оставляйте в живых. И сделали так].
 • И нашли они между жителями Иависа Галаадского четыреста девиц, не познавших ложа мужеского, и привели их в стан в Силом, что в земле Ханаанской.
 • И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммоне, и объявило им мир.
 • Тогда возвратились сыны Вениамина [к Израильтянам], и дали им [Израильтяне] жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского; но оказалось, что этого было недостаточно.
 • Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых.
 • И сказали старейшины общества: что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина?
 • И сказали: наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля;
 • но мы не можем дать им жен из дочерей наших; ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину.
 • И сказали: вот, каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вефиля и на восток от дороги, ведущей от Вефиля в Сихем, и на юг от Левоны.
 • И приказали сынам Вениамина и сказали: пойдите и засядьте в виноградниках,
 • и смотрите, когда выйдут девицы Силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждый жену из девиц Силомских и идите в землю Вениаминову;
 • и когда придут отцы их, или братья их с жалобою к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им; теперь вы виновны.
 • Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли и возвратились в удел свой, и построили города и стали жить в них.
 • В то же время Израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой.
 • В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым.
 • Ысрайылдыктар Миспада: «Эч кимибиз Бенжемин уулдарына кыз бербейбиз», – деп ант беришти.
 • Эл Бейтелге келип, ошол жерде кечке чейин Кудайдын алдында отуруп алып, љкєрєп ыйлады.
 • Алар мындай дешти: «Оо ысрайылдыктардын Кудай-Тењири! Эмне єчєн Ысрайылда ушундай болду? Эми анын бир уруусу жок болду!»
 • Эл эртеси эртењ менен эрте туруп, ошол жерге курмандык чалынуучу жай куруп, Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды, тынчтык курмандыктарын чалды.
 • Ысрайыл уулдары: «Тењирдин алдына Ысрайыл урууларынын ичинен ким келбей калды?» – дешти. Анткени «Миспага, Тењирдин алдына келбей калган адам љлєм жазасына тартылат» деген катуу каргыш айтылган эле.
 • Ысрайыл уулдары бир туугандары Бенжемин уулдарына боор ооруп, мындай дешти: «Азыр Ысрайылдын бир уруусу кесилип ташталды.
 • Тирєє калгандарга кайдан аял алып беребиз? Аларга кыз бербейбиз деп, Тењирдин алдында ант бербедик беле?»
 • Алар дагы: «Миспага, Тењирдин алдына Ысрайыл урууларынын ичинен ким келбей калды?» – дешти. Тењирдин алдына, станга Гилаттын Жабешинен эч ким келбептир.
 • Алар келген элди кыдырып кљрєшкљндљ, Гилаттын Жабешинин тургундарынан эч ким келбептир.
 • Жамаат он эки мињ эр жєрљк жигитке мындай буйрук берип жљнљттє: «Баргыла, Гилаттын Жабешинин тургундарын аял дебей, бала дебей, кылычтап кыргыла.
 • Дагы мындай кылгыла: бардык эркектерин, эркек кљргљн бардык аялдарын кырып салгыла».
 • Ошондо алар Гилаттын Жабешинин тургундарынын ичинен эркек кљрљ элек тљрт жєз кызды таап, Канаан жериндеги Шило станына алып келишти.
 • Анан бєт жамаат Римон аскасындагы Бенжемин уулдары менен сєйлљшєєгљ чабарман жљнљтєп, аларга тынчтык жарыялады.
 • Ошондо Бенжемин уулдары кайрылып келишти. Гилаттын Жабешиндеги љздљрє аман калтырган кыздарды аларга аялдыкка беришти, бирок бул жетишсиз болуп калды.
 • Тењир Ысрайыл урууларына жарака кетиргендиктен, Бенжемин уулдарына элдин боору ооруду.
 • Жамааттын аксакалдары: «Калгандарына аялды кайдан табабыз? Анткени Бенжемин уулдарынын кыз-келиндери тєгљл кырылган», – дешти.
 • Алар дагы мындай дешти: «Ысрайылдын бир уруусу жоюлуп кетпеш єчєн, мураска калган жер тирєє калган Бенжемин уулдарына калсын.
 • Бирок кыздарыбызды аларга аялдыкка бере албайбыз, анткени Ысрайыл уулдары: “Бенжемин уулдарына кыз бергендер каргышка калсын!” – деп ант беришкен».
 • Алар дагы: «Бейтелден тєндєккљ жана Бейтелден Шекемге кетєєчє жолдон чыгышка, Лебондон тєштєккљ карай кеткен жердеги Шилодо Тењирдин жыл сайын љткљрєлєєчє майрамы болот», – дешти.
 • Анан алар Бенжемин уулдарына мындай деп буйрук кылышты: «Барып, жєзємзардын арасына жашынып, карап тургула.
 • Шилолук кыздар бийлегени чыгышканда, жєзємзардан чыга калгыла да, шилолук кыздардан ар кимињ бирден кызды ала качып, аларды Бенжемин жерине алып кеткиле.
 • Алардын аталары же бир туугандары бизге даттанып келишсе: “Алар єчєн бизди кечирип койгула, биз алардын ар бирине согуштан аял ала келген жокпуз, силер да аларга кыздарыњарды берген жоксуњар. Берсењер, кєнљљлєє болуп калмаксыњар”, – деп айтабыз».
 • Бенжемин уулдары так ошондой кылышты, љздљрєнєн санына жараша оюн-шоокко келген кыздардан бирден ала качышты да, љздљрєнєн єлєшєнљ тийген жерлерге кайтып кетишти. Шаарларды калыбына келтирип, ошол жерлерде жашап калышты.
 • Ошол эле учурда ысрайылдыктардын ар кимиси љз уруусуна, љз єй-бєлљсєнљ, љз энчисине тийген жерлерге тарап кетишти.
 • Ошол убакта Ысрайылда падыша болгон эмес. Ар ким љзє туура кљргљндє кылчу.