Скрыть
21:9
21:16
21:20
21:23
21:24
Церковнославянский (рус)
И сы́нове Изра́илевы кля́шася въ Массифѣ́, глаго́люще: му́жъ от­ на́съ да не да́стъ Венiами́ну дще́ре сво­ея́ въ жену́.
И прiидо́ша лю́дiе въ Веѳи́ль и сѣдѣ́ша та́мо до ве́чера предъ Бо́гомъ: и воз­двиго́ша гла́съ сво́й, и пла́кашася пла́чемъ ве́лiимъ, и реко́ша:
вску́ю, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, бы́сть си́це дне́сь во Изра́или, е́же оскудѣ́ти от­ Изра́иля пле́мени еди́ному?
И бы́сть на у́трiя, и обу́трѣша лю́дiе, и согради́ша та́мо олта́рь, и воз­несо́ша всесожже́нiе спасе́нiя, и реко́ша сы́нове Изра́илевы:
кто́ не взы́де въ со́нмъ от­ всѣ́хъ племе́нъ Изра́илевыхъ ко Го́споду? Я́ко вели́ка кля́тва бя́ше не в­ше́дшымъ ко Го́споду въ Массифу́, глаго́люще: сме́ртiю да у́мретъ.
И умили́шася сы́нове Изра́илевы о Венiами́нѣ бра́тѣ сво­е́мъ, и реко́ша: изсѣ́чено дне́сь еди́но пле́мя от­ Изра́иля:
что́ сотвори́мъ оста́в­шымся о жена́хъ? и мы́ кля́хомся Го́сподемъ не да́ти и́мъ от­ дще́рей на́шихъ въ жены́.
И реко́ша: кто́ еди́нъ от­ племе́нъ Изра́илевыхъ, и́же не взы́де ко Го́споду въ Массифу́? И се́, ни еди́нъ прiи́де въ по́лкъ от­ Иави́са Галаа́дова въ со́нмъ.
И согля́даша люді́й, и се́, не бя́ше та́мо му́жа от­ живу́щихъ во Иави́сѣ Галаа́довѣ.
И посла́ша та́мо со́нмъ два­на́­де­сять ты́сящъ муже́й от­ сыно́въ си́лы и заповѣ́даша и́мъ, глаго́люще: иди́те и избі́йте живу́щыя во Иави́сѣ Галаа́довѣ ору́жiемъ жены́ и наро́ды:
и сiе́ сотвори́те: вся́къ му́жескiй по́лъ и вся́ку жену́, позна́в­шую ло́же му́жеско, побiе́те: дѣви́цы же снабди́те. И сотвори́ша та́ко.
И обрѣто́ша от­ живу́щихъ во Иави́сѣ Галаа́довѣ четы́ре ста́ отрокови́цъ дѣ́въ, я́же не позна́ша ло́жа му́жеска: и при­­ведо́ша я́ въ по́лкъ въ Сило́мъ, и́же е́сть въ земли́ Ханаа́ни.
И посла́ша ве́сь со́нмъ и глаго́лаша къ сыно́мъ Венiами́новымъ, и́же въ ка́мени реммо́ни, и при­­зва́ша и́хъ съ ми́ромъ.
И воз­врати́ся Венiами́нъ къ сыно́мъ Изра́илевымъ въ то́ вре́мя, и да́ша и́мъ сы́нове Изра́илевы жены́, я́же жи́во сохрани́ша от­ дще́рей Иави́са Галаа́дова: и уго́дно бы́сть и́мъ та́ко.
И лю́дiе умили́шася о Венiами́нѣ, я́ко сотвори́ Госпо́дь истребле́нiе въ племенѣ́хъ Изра́илевыхъ.
И реко́ша старѣ́йшины со́нма: что́ сотвори́мъ оста́в­шымъ о жена́хъ? я́ко поги́бе от­ Венiами́на жена́:
и ка́ко бу́детъ наслѣ́дiе уцѣлѣ́в­шихъ от­ Венiами́на, да не поги́бнетъ пле́мя от­ Изра́иля?
и мы́ не воз­мо́жемъ да́ти и́мъ же́нъ от­ дще́рей на́шихъ, я́ко кля́шася сы́нове Изра́илевы, глаго́люще: про́клятъ дая́й жену́ Венiами́ну.
И реко́ша: се́, пра́здникъ Госпо́день въ Сило́мѣ от­ дні́й во дни́, и́же е́сть от­ сѣ́вера Веѳи́ля, на восто́къ со́лнца на пути́ восходя́щемъ от­ Веѳи́ля въ Cихе́мъ, и от­ ю́га лево́ны.
И заповѣ́даша сыно́мъ Венiами́нимъ, глаго́люще: иди́те и зася́дите въ виногра́дѣхъ,
и у́зрите, и се́, егда́ изы́дутъ дще́ри живу́щихъ въ Сило́мѣ пляса́ти въ ли́ки, да изы́дете изъ виногра́довъ и восхи́тите му́жъ жену́ себѣ́ от­ дще́рей Сило́млихъ, и иди́те на зе́млю Венiами́ню:
и бу́детъ егда́ прiи́дутъ отцы́ и́хъ или́ бра́тiя и́хъ суди́тися къ на́мъ, и рече́мъ и́мъ: поми́луйте на́съ и́ми, я́ко не взя́ му́жъ жены́ сво­ея́ въ полцѣ́: поне́же вы́ не да́ли есте́ и́мъ я́ко жре́бiй, согрѣши́сте.
И сотвори́ша та́ко сы́нове Венiами́ни, и поя́ша жены́ по числу́ сво­ему́ от­ пля́шущихъ, я́же восхи́тиша: и от­идо́ша и воз­врати́шася въ наслѣ́дiе свое́, и созда́ша гра́ды и всели́шася въ ни́хъ.
И от­идо́ша от­ту́ду сы́нове Изра́илевы въ то́ вре́мя, му́жъ во пле́мя свое́ и въ ро́дъ сво́й: и изы́де от­ту́ду му́жъ въ наслѣ́дiе свое́.
24:2И въ ты́я дни́ не бя́ше царя́ во Изра́или: му́жъ е́же уго́дно предъ очи́ма его́, творя́ше.

Коне́цъ кни́зѣ суді́й Исра́илевыхъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 22.
Синодальный
И поклялись Израильтяне в Массифе, говоря: никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество.
И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали,
и сказали: Господи, Боже Израилев! для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?
На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли всесожжения и мирные жертвы.
И сказали сыны Израилевы: кто не приходил в собрание пред Господа из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти.
И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: ныне отсечено одно колено от Израиля;
как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?
И сказали: нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господа в Массифу? И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание.
И осмотрен народ, и вот, не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского.
И послало туда общество двенадцать тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря: идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин и детей;
и вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужеское, предайте заклятию, [а девиц оставляйте в живых. И сделали так].
И нашли они между жителями Иависа Галаадского четыреста девиц, не познавших ложа мужеского, и привели их в стан в Силом, что в земле Ханаанской.
И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммоне, и объявило им мир.
Тогда возвратились сыны Вениамина [к Израильтянам], и дали им [Израильтяне] жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского; но оказалось, что этого было недостаточно.
Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых.
И сказали старейшины общества: что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина?
И сказали: наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля;
но мы не можем дать им жен из дочерей наших; ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину.
И сказали: вот, каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вефиля и на восток от дороги, ведущей от Вефиля в Сихем, и на юг от Левоны.
И приказали сынам Вениамина и сказали: пойдите и засядьте в виноградниках,
и смотрите, когда выйдут девицы Силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждый жену из девиц Силомских и идите в землю Вениаминову;
и когда придут отцы их, или братья их с жалобою к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им; теперь вы виновны.
Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли и возвратились в удел свой, и построили города и стали жить в них.
В то же время Израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой.
В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым.
Грузинский
ფიცი დადეს ისრაელიანებმა მიცფაში და თქვეს: არც ერთმა ჩვენთაგანმა არ მიათხოვოს თავისი ასული ბენიამინიანს.
მივიდა ხალხი ბეთელში, საღამომდე ისხდნენ იქ ღვთის წინაშე, მაღალი ხმით მოთქვამდნენ და მწარედ ტიროდნენ.
ამბობდნენ: უფალო, ისრაელის ღმერთო, რად მოხდა ისეთი რამ ისრაელში, რომ დღეს მთელი ერთი შტო გამოაკლდა ისრაელს?
მეორე დღეს დილაადრიან ადგა ხალხი, ააგო იქ სამსხვერპლო, და აღსავლენი და სამადლობელი მსხვერპლი მიიტანა.
თქვეს ისრაელიანებმა: ვინ არ მოვიდა შესაკრებელში უფლის წინაშე ისრაელის შტოთაგან? რადგან დიდი წყევლა ჰქონდათ წარმოთქმული, სიკვდილით უნდა დასჯილიყო, ვინც არ გამოცხადდებოდა. უფლის წინაშე მიცფაში.
შეებრალათ ისრაელიანებს ბენიამინი, თავიანთი ძმა და თქვეს: მთელი ერთი შტო მოიკვეთა დღეს ისრაელიდან.
რა ვქნათ, როგორ მოვიქცეთ დანარჩენებთან ცოლების თაობაზე, აკი უფალი დავიფიცეთ, რომ ჩვენს ასულებს არ გავათხოვებთო მათზე?
თქვეს: ვინმე ხომ არ დარჩა მოუსვლელი ისრაელის შტოთაგან უფლის წინაშე მიცფაში? აჰა, თურმე არავინ იყო მოსული გალაადის იაბეშიდან უფლის წინაშე ბანაკში, შესაკრებელში.
შეამოწმეს ხალხი, და აჰა, არავინ იყო იქ გალაადის იაბეშიდან.
გაგზავნა მათთან საზოგადოებამ თორმეტი ათასი კაცი, მაგარი ვაჟკაცები, უბრძანა: წადით და დედაწულიანად მახვილით მოსრეთ გალაადის იაბეშის მკვიდრნი.
ასე ჰქენით: ყოველი მამაკაცი და მამაკაცთან ნაწოლი ყოველი ქალი მოკალით.
ნახეს გალაადის მკვიდრთა შორის მამაკაცის საწოლის უნახავი ოთხასი ქალწული და მიიყვანეს ბანაკში, სილოამში, რომელიც ქანაანის მხარეშია.
კაცები - დაგზავნა მთელმა საზოგადოებამ, რომ მოლაპარაკებოდა რიმონის კლდეში მყოფ ბენიამინიანებს და ზავი გამოეცხადებინათ მათთვის.
დაბრუნდნენ მაშინ ბენიამინიანები და მისცეს ისრაელიანებმა ქალები, რომლებიც ცოცხალი დატოვეს გალაადის იაბეშის ქალთაგან, მაგრამ არ შეხვდა ყველას.
ნანობდა ხალხი ბენიამინის გამო, რომ დაანაკლისა უფალმა ისრაელი.
თქვეს საზოგადოების უხუცესებმა: როგორ მოვიქცეთ დარჩენილებთან ცოლების თაობაზე, რადგან ქალები ამოუწყდნენ ბენიამინს.
თქვეს: მემკვიდრეობა მიეცეს დარჩენილ ბენიამინიანებს, რომ შტო არ გაქრეს ისრაელიდან.
მაგრამ ჩვენს ასულებს ვერ მივათხოვებდი, რადგან ფიცი დასდეს ისრაელიანებმა და თქვეს: წყეული იყოს, ვინც ქალი მისცეს ბენიამინს.
თქვეს: აჰა, ყოველ წელიწადს საუფლო დღესასწაული იმართება სილოამში, რომელიც ბეთელის ჩრდილოეთით, ბეთელ-შექემის გზის აღმოსავლეთით. და ლებონის სამხრეთით მდებარეობს.
უბრძანეს ბენიამინიანებს: წადით და ვენახებში ჩასაფრდით.
თვალი გეჭიროთ და, როცა საფერხულოდ გამოვლენ სილოამელი ქალიშვილები, თქვენც გამოდით, თითოეულმა თითო საცოლე გაიტაცეთ სილოამელ ქალიშვილთაგან, და დაბრუნდით ბენიამინის მხარეში.
როცა მათი მამები ან ძმები საჩივლელად მოვლენ ჩვენთან, ჩვენ ვეტყვით: მიუტევეთ, რადგან ძალით წაიყვანეს ქალები, როგორც ომის დროს ხდება. ნებით რომ მოგეცათ, დამნაშავენი იქნებოდით.
ბენიამინიანები ასეც მოიქცნენ: თითოეულმა თითო საცოლე გაიტაცა მეფერხულეთაგან და ითხოვეს. მერე წავიდნენ და დაბრუნდნენ თავიანთ წილხვდომილში, ააშენეს ქალაქები და ცხოვრობდნენ შიგ.
მაშინ წავიდ-წამოვიდნენ იქიდან ისრაელიანები. თითოეული თავის შტოში და საგვარეულოში, ყველა თავის წილხვედრში დაბრუნდა იქიდან.
იმ დროში მეფე არა ჰყავდა ისრაელს, ვის როგორ უნდოდა, ისე იქცეოდა.
καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ὤμοσεν ἐν Μασ­σηφα λέγων ἀνὴρ ἐξ ἡμῶν οὐ δώσει τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Βενιαμιν εἰς γυναῖκα
καὶ παρεγένον­το πᾶς ὁ λαὸς εἰς Μασ­σηφα καὶ Βαιθηλ καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἕως ἑσπέρας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν κλαυθμὸν μέγαν
καὶ εἶπαν ἵνα τί κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ ἐγενήθη αὕτη ἐν τῷ Ισραηλ τοῦ ἐπι­σκεπῆναι σήμερον ἐν τῷ Ισραηλ φυλὴν μίαν
καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἐπαύριον καὶ ὤρθρισεν ὁ λαὸς καὶ ᾠκοδόμησαν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώματα σωτηρίου
καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τίς ὁ μὴ ἀναβὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ προ­̀ς κύριον ὅτι ὅρκος μέγας ἦν τῷ μὴ ἀναβάν­τι προ­̀ς κύριον εἰς Μασ­σηφα λέγον­τες θανάτῳ ἀπο­θανεῖται
καὶ παρεκλήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ περὶ Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν καὶ εἶπαν ἀφῄρηται σήμερον φυλὴ μία ἐξ Ισραηλ
τί ποιήσωμεν αὐτοῖς τοῖς ὑπολειφθεῖσιν εἰς γυναῖκας καὶ ἡμεῖς ὠμόσαμεν ἐν κυρίῳ τοῦ μὴ δοῦναι αὐτοῖς ἀπο­̀ τῶν θυγατέρων ἡμῶν εἰς γυναῖκας
καὶ εἶπαν τίς μία τῶν φυλῶν Ισραηλ ἥτις οὐκ ἀνέβη προ­̀ς κύριον εἰς Μασ­σηφα καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπο­̀ Ιαβις Γαλααδ εἰς τὴν ἐκκλησίαν
καὶ ἐπεσκέπη ὁ λαός καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ἀνὴρ ἀπο­̀ τῶν κατοικούν­των Ιαβις Γαλααδ
καὶ ἀπέστειλαν ἐκεῖ ἡ συν­αγωγὴ δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπο­̀ τῶν υἱῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐνετείλαν­το αὐτοῖς λέγον­τες πορεύ­θητε καὶ πατάξατε πάν­τας τοὺς κατοικοῦν­τας Ιαβις Γαλααδ ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὸν λαόν
καὶ οὗτος ὁ λόγος ὃν ποιήσετε πᾶν ἀρσενικὸν καὶ πᾶσαν γυναῖκα γινώσκουσαν κοίτην ἄρσενος ἀναθεματιεῖτε
καὶ εὗρον ἀπο­̀ τῶν κατοικούν­των Ιαβις Γαλααδ τετρακοσίας νεάνιδας παρθένους αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα εἰς κοίτην ἄρσενος καὶ ἦγον αὐτὰς εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Σηλω ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν
καὶ ἀπέστειλεν πᾶσα ἡ συν­αγωγὴ καὶ ἐλάλησαν προ­̀ς Βενιαμιν τὸν ἐν τῇ πέτρᾳ Рεμμων καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην
καὶ ἀπέστρεψεν Βενιαμιν προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὰς γυναῖκας αἵτινες ἦσαν ἐκ τῶν γυναικῶν Ιαβις Γαλααδ καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς οὕτως
καὶ ὁ λαὸς παρεκλήθη τῷ Βενιαμιν ὅτι ἐποίησεν κύριος δια­κοπὴν ἐν ταῖς φυλαῖς Ισραηλ
καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι τῆς συν­αγωγῆς τί ποιήσωμεν τοῖς ἐπι­λοίποις εἰς γυναῖκας ὅτι ἠφάνισται ἐκ τοῦ Βενιαμιν γυνή
καὶ εἶπαν κληρο­νο­μία δια­σεσῳσμένη τῷ Βενιαμιν καὶ οὐ μὴ ἐξαλειφθῇ φυλὴ ἐξ Ισραηλ
καὶ ἡμεῖς οὐ δυνησόμεθα δοῦναι αὐτοῖς γυναῖκας ἀπο­̀ τῶν θυγατέρων ἡμῶν ὅτι ὠμόσαμεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λέγον­τες ἐπι­κατα­́ρα­τος ὁ διδοὺς γυναῖκα τῷ Βενιαμιν
καὶ εἶπαν ἑορτὴ τῷ κυρίῳ ἐν Σηλω ἀφ᾿ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ἥ ἐστιν ἀπο­̀ βορρᾶ τῆς Βαιθηλ κατ᾿ ἀνατολὰς ἡλίου ἐν τῇ ὁδῷ τῇ ἀναβαινούσῃ ἐκ Βαιθηλ εἰς Σικιμα καὶ ἀπο­̀ νότου τοῦ Λιβάνου τῆς Λεβωνα
καὶ ἐνετείλαν­το τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν λέγον­τες διέλθατε καὶ ἐνεδρεύ­σατε ἐν τοῖς ἀμπελῶσιν
καὶ ὄψεσθε καὶ ἰδοὺ ὡς ἂν ἐξέλθωσιν αἱ θυγατέρες τῶν κατοικούν­των Σηλω ἐν Σηλω χορεῦσαι ἐν χοροῖς καὶ ἐξελεύ­σεσθε ἀπο­̀ τῶν ἀμπελώνων καὶ ἁρπάσετε ἀνὴρ ἑαυτῷ γυναῖκα ἀπο­̀ τῶν θυγατέρων Σηλω καὶ ἀπελεύ­σεσθε εἰς γῆν Βενιαμιν
καὶ ἔσται ὅταν ἔλθωσιν οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κρίνεσθαι προ­̀ς ὑμᾶς καὶ ἐροῦμεν προ­̀ς αὐτούς ἐλεήσατε αὐτούς ὅτι οὐκ ἔλαβον ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ οὐ γὰρ ὑμεῖς δεδώκατε αὐτοῖς κατα­̀ τὸν καιρὸν ἐπλη­μμελήσατε
καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Βενιαμιν καὶ ἔλαβον γυναῖκας κατα­̀ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπο­̀ τῶν χορευουσῶν ἃς διήρπασαν καὶ ἀπῆλθον καὶ ἀπέστρεψαν ἐπι­̀ τὴν κληρο­νο­μίαν αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς πόλεις καὶ κατῴκησαν ἐν αὐταῖς
καὶ περιεπάτησαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνὴρ εἰς τὴν φυλὴν αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν συγγένειαν αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθον ἐκεῖθεν ἀνὴρ εἰς τὴν κληρο­νο­μίαν αὐτοῦ
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ ἀνὴρ ἕκασ­τος τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐποίει
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки