Скрыть
3:18
3:22
3:23
3:25
3:26
Церковнославянский (рус)
И сiя́ язы́ки, я́же оста́ви Госпо́дь, да иску́ситъ и́ми Изра́иля, вся́ невѣ́дущыя бра́ней Ханаа́нскихъ,
то́кмо ра́ди родо́въ сыно́въ Изра́илевыхъ, е́же научи́ти я́ бра́ни, оба́че и́же пре́жде и́хъ не увѣ́даша и́хъ:
пя́ть во­ево́д­ст­въ иноплеме́н­ническихъ, и всего́ Ханане́а и Сидо́нiя, и Еве́а живу́щаго въ Лива́нѣ от­ горы́ Ваа́лъ-ермо́нъ до Лавоема́ѳа.
И бы́сть да иску́ситъ и́ми Изра́иля, да увѣ́сть, а́ще послу́шаютъ за́повѣдiй Госпо́днихъ, я́же заповѣ́да отце́мъ и́хъ руко́ю Моисе́овою.
И сы́нове Изра́илевы обита́ша посредѣ́ Ханане́а и Хетте́а, и Аморре́а и Ферезе́а, и Еве́а и Гергесе́а и Иевусе́а,
и поя́ша дще́ри и́хъ себѣ́ въ жены́, и дще́ри своя́ да́ша сыно́мъ и́хъ, и послужи́ша бого́мъ и́хъ.
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы зло́е предъ Го́сподемъ и забы́ша Го́спода Бо́га сво­его́, и послужи́ша Ваа́лу и дубра́вамъ.
И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Изра́иля и предаде́ и́хъ въ ру́ки хусарсаѳе́ма царя́ Месо­пота́мiи Си́рскiя: и рабо́таша сы́нове Изра́илевы хусарсаѳе́му лѣ́тъ о́смь.
И возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду. И воз­ста́ви Госпо́дь спаси́теля Изра́илю, и спасе́ и́хъ, Гоѳонiи́ла, сы́на Кене́за бра́та хале́вова юнѣ́йшаго его́.
И бы́сть на не́мъ Ду́хъ Госпо́день, и суди́ Изра́иля. И изы́де на ра́ть къ хусарсаѳе́му: и предаде́ Госпо́дь въ ру́цѣ его́ хусарсаѳе́ма царя́ Си́рска, и укрѣпи́ся рука́ его́ надъ хусарсаѳе́момъ.
И бы́сть въ поко́и земля́ четы́редесять лѣ́тъ. И у́мре Гоѳонiи́лъ сы́нъ Кене́зовъ.
И при­­ложи́ша сы́нове Изра́илевы сотвори́ти зло́е предъ Го́сподемъ: и укрѣпи́ Госпо́дь егло́ма царя́ Моа́вля на Изра́иля, зане́же сотвори́ша зло́е предъ Го́сподемъ.
И собра́ къ себѣ́ вся́ сы́ны Аммо́ни и Амали́ковы: и и́де, и порази́ Изра́иля, и взя́ гра́дъ фи́ническъ.
И рабо́таша сы́нове Изра́илевы егло́му царю́ Моа́влю лѣ́тъ осмь­на́­де­сять.
И возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду: и воз­ста́ви и́мъ Госпо́дь спаси́теля, Ао́да сы́на Гира́ня, сы́на Иемені́ина, му́жа ободеснору́чна: и посла́ша сы́нове Изра́илевы да́ры руко́ю его́ егло́му царю́ Моа́влю.
И сотвори́ себѣ́ Ао́дъ но́жъ обоюдуо́стръ, на пя́дь еди́ну долгота́ его́, и при­­поя́са его́ подъ ри́зу по бедрѣ́ деснѣ́й сво­е́й.
И и́де, и при­­несе́ да́ры егло́му царю́ Моа́влю: егло́мъ же му́жъ добротѣле́сенъ бѣ́ зѣло́.
И бы́сть егда́ сконча́ Ао́дъ при­­нося́ да́ры, и от­сла́ нося́щихъ да́ры:
и егло́мъ обрати́ся от­ и́долъ и́же въ Галга́лѣхъ. И рече́ Ао́дъ: сло́во мнѣ́ е́сть къ тебѣ́ та́йно, царю́. И рече́ егло́мъ къ нему́: молчи́. И от­сла́ от­ себе́ всѣ́хъ предстоя́щихъ предъ ни́мъ.
И Ао́дъ вни́де къ нему́. Се́й же сѣдя́ше въ го́рницѣ лѣ́тнѣй сво­е́й еди́нъ. И рече́ Ао́дъ: сло́во Бо́жiе мнѣ́ къ тебѣ́, царю́. И воста́ егло́мъ со престо́ла бли́зъ его́.
И бы́сть егда́ воста́, и простре́ Ао́дъ ру́ку лѣ́вую свою́, и извлече́ но́жъ, и́же надъ стегно́мъ его́ десны́мъ, и вонзе́ во чре́во егло́мово:
и вти́сне и рукоя́ть за о́стрiемъ, и заключи́ ту́къ за о́стрiемъ, я́ко не извлече́ ножа́ изъ чре́ва его́, [и изы́де лайно́].
И изы́де Ао́дъ въ при­­тво́ръ, и про́йде стрегу́щихъ, и затвори́ две́ри го́рницы за собо́ю и заключи́,
и са́мъ изы́де. И раби́ его́ прiидо́ша и узрѣ́ша, и се́, две́ри го́рницы заключе́ны, и рѣ́ша: еда́ у потре́бы сѣди́тъ во от­луче́нiи ло́жа?
И прежда́ша до́ндеже посрами́шася: и се́, не бы́сть от­верза́яй две́ри го́рницы. И взя́ша клю́чь, и от­верзо́ша: и се́, господи́нъ и́хъ лежи́тъ на земли́ ме́ртвъ.
И Ао́дъ спасе́ся внегда́ смуща́хуся, и не бѣ́ помышля́ющаго о не́мъ: а о́нъ пре́йде и́долы, и спасе́ся въ сетиро́ѳѣ.
И бы́сть егда́ прiи́де Ао́дъ въ зе́млю Изра́илеву, и воструби́ ро́гомъ въ горѣ́ Ефре́мли: и снидо́ша съ ни́мъ съ горы́ сы́нове Изра́илевы, и то́й предъ ни́ми.
И рече́ къ ни́мъ: иди́те вслѣ́дъ мене́, я́ко предаде́ Госпо́дь Бо́гъ враги́ на́шя Моа́вляны въ ру́ки на́шя. И идо́ша вслѣ́дъ его́, и предвзя́ша прехо́ды Иорда́на Моа́вля, и ни еди́ному му́жу попусти́ша преити́.
И изби́ша Моа́ва въ то́ вре́мя я́ко де́сять ты́сящъ муже́й, вся́ во́ины, и́же въ ни́хъ, и вся́каго му́жа си́льна: и ни еди́нъ му́жъ спасе́ся.
И премѣни́ся Моа́въ въ то́й де́нь подъ ру́ку Изра́илеву, и бы́сть въ поко́и земля́ о́смьдесятъ лѣ́тъ: и суди́ и́хъ Ао́дъ до́ндеже у́мре.
И по не́мъ воста́ самега́ръ сы́нъ ана́ѳовъ: и изби́ иноплеме́н­никовъ ше́сть со́тъ муже́й ра́ломъ воло́вымъ: и спасе́ и се́й Изра́иля.
Синодальный
Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израильтян, всех, которые не знали о всех войнах Ханаанских, –
для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее:
пять владельцев Филистимских, все Хананеи, Сидоняне и Евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Емаф.
Они были оставлены, чтобы искушать ими Израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их чрез Моисея.
И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев, [Гергесеев] и Иевусеев,
и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их.
И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам.
И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему восемь лет.
Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гофониила, сына Кеназа, младшего брата Халевова.
На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну [против Хусарсафема], и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема.
И покоилась земля сорок лет. И умер Гофониил, сын Кеназа.
Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против Израильтян, за то, что они делали злое пред очами Господа.
Он собрал к себе [всех] Аммонитян и Амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм.
И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, восемнадцать лет.
Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому.
Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру,
[и пришел,] и поднес дары Еглону, царю Моавитскому; Еглон же был человек очень тучный.
Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары,
то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: у меня есть тайное слово до тебя, царь. Он сказал: тише! И вышли от него все стоявшие при нем.
Аод вошел к нему: он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод: у меня есть до тебя, [царь,] слово Божие. [Еглон] встал со стула [пред ним].
[Когда он встал,] Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его,
так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части.
И вышел Аод в преддверие, и затворил за собою двери горницы, и замкнул.
Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот, двери горницы замкнуты, и говорят: верно он для нужды в прохладной комнате.
Ждали довольно долго, но видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли, и вот, господин их лежит на земле мертвый.
Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, [и никто о нем не думал,] прошел мимо истуканов и спасся в Сеираф.
Придя же [в землю Израилеву, Аод] вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их.
И сказал им: идите за мною, ибо предал Господь [Бог] врагов ваших Моавитян в руки ваши. И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить.
И побили в то время Моавитян около десяти тысяч человек, всё здоровых и сильных, и никто не убежал.
Так смирились в тот день Моавитяне пред Израилем, и покоилась земля восемьдесят лет. [И был Аод судьею их до самой смерти.]
После него был Самегар, сын Анафов, который шестьсот человек Филистимлян побил воловьим рожном; и он также спас Израиля.
РБО 2011
Вот народы, которые Господь оставил в этой стране, чтобы испытать израильтян, не участвовавших в завоевании Ханаáна.
(Лишь затем, чтобы научить военному делу те поколения израильтян, которые не участвовали в завоевании.)
Это пять филисти́мских княжеств, а также все те ханаанеи, сидóняне и хивве́и, что живут на Ливанских горах, от горы Бáал–Хермóн до Левó-Хамáта.
Эти народы нужны были, чтобы испытать Израиль: будут ли израильтяне соблюдать повеления, которые Господь дал их предкам через Моисея?
Живя среди ханаанеев, хеттов, амореев, периззеев, хиввеев и евусеев,
сыны Израилевы брали их дочерей себе в жены, а своих дочерей выдавали замуж за них — и стали служить их богам.
Начали израильтяне творить дела, ненавистные Господу, — забыли Господа, своего Бога, служили Ваалам и Ашерáм.
И Господь разгневался на них. Он отдал их в руки Кушáн–Ришатáима, царя Арáм–Нахарáима. Восемь лет израильтяне были под властью Кушан–Ришатаима.
Потом они воззвали к Господу, и Господь послал им избавителя, который их спас, — это был Отниэ́л, потомок Кенáза, младший брат Кале́ва.
Сошел на Отниэла дух Господа, и Отниэл стал вождем Израиля. Он выступил в поход, и Господь отдал в его руки Кушан–Ришатаима, царя Арáма. Отниэл победил Кушан–Ришатаима,
и на сорок лет в стране воцарился покой. Затем Отниэл, потомок Кеназа, умер.
Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу, — и за то, что они творили такие дела, Господь дал Эглóну, царю Моáва, одолеть Израиль.
Призвав на подмогу аммонитя́н и амалекитя́н, Эглон пошел на израильтян войной и, разбив их, овладел Городом Пальм.
Восемнадцать лет израильтяне были под властью Эглона, царя Моава,
а потом воззвали к Господу, и Господь послал им избавителя — это был Эхýд, сын Геры, из племени Вениами́на. У Эхуда была увечная правая рука. Израильтяне отправили его с данью к Эглону, царю Моава.
Эхуд сделал себе обоюдоострый кинжал длиной в один гóмед , спрятал на правом бедре под одеждой —
и явился к Эглону, царю Моава, с данью. Эглон был очень толст.
Эхуд преподнес ему дань. Потом он отпустил своих людей, которые эту дань принесли,
а сам, повернув назад у гилгальских истуканов , снова пришел к Эглону и сказал: «Царь, у меня к тебе тайное поручение». — «Тихо!» — сказал Эглон. Все его приближенные вышли.
Эхуд поднялся в собственные покои Эглона, в его комнату на втором этаже, и сказал: «У меня к тебе поручение от Бога!» Эглон встал.
Тогда Эхуд левой рукой выхватил кинжал, что был спрятан у него на правом боку, и вонзил Эглону в живот —
вогнал вместе с рукояткой! Клинок целиком ушел в жир. Эхуд не стал вытаскивать кинжал. Он выбрался через лаз —
выбрался через боковой ход — а дверь комнаты закрыл и запер.
Как только Эхуд ушел, вернулись приближенные Эглона. Увидев, что дверь заперта, они решили, что их владыка справляет нужду у себя в комнате.
Долго ждали они, но царь не открывал. Тогда они принесли ключ, отперли и увидели: их владыка лежит на полу, мертвый.
А Эхуд, пока они мешкали, успел скрыться — он миновал гилгальских истуканов и бежал в Сеирý.
Придя в горы Ефрема, Эхуд протрубил в рог — и спустился с гор уже во главе войска израильтян.
«Скорее за мной! — говорил Эхуд. — Господь отдал ваших врагов, моавитян, вам в руки!» Израильтяне во главе с Эхудом спустились с гор и преградили моавитянам путь, захватив броды через Иордáн, — и никому из врагов не удалось уйти на ту сторону.
Они перебили тогда десять тысяч моавитян — людей дородных, настоящих воинов! Ни один не спасся!
В тот день израильтяне взяли верх над Моавом. На восемьдесят лет в стране воцарился покой.
После Эхуда был Шамгáр, сын Анáт. Простым рожном, каким погоняют волов, он перебил шестьсот филисти́млян. Он тоже был избавителем Израиля.
А ово су народи које остави Господ да њима куша Израиљ, све оне који не знаху за ратове хананске,
Да би барем наслеђе синова Израиљевих знало и разумело шта је рат, барем они који од пре нису знали:
Пет кнежевина филистејских, и сви Хананеји и Сидонци и Јевеји, који живљаху на гори Ливану од горе Вал-Ермона до Емата.
Ти народи осташе да се Израиљ њима куша, да се види хоће ли слушати заповести Господње, које је заповедио оцима њиховим преко Мојсија.
И живљаху синови Израиљеви усред Хананеја и Хетеја и Амореја и Ферезеја и Јевеја и Јевусеја.
И жењаху се кћерима њиховим и удаваху кћери своје за синове њихове, и служаху боговима њиховим.
И чињаху синови Израиљеви што је зло пред Господом, и заборавише Господа Бога свог и служаху Валима и луговима.
Зато се разгневи Господ на Израиља, и даде их у руке Хусан-Рисатајиму цару месопотамском; и служаше синови Израиљеви Хусан-Рисатајиму осам година.
Потом вапише синови Израиљеви ка Господу, и подиже Господ избавитеља синовима Израиљевим да их избави, Готонила сина Кенезовог, млађег брата Халевовог,
И беше на њему дух Господњи, и суђаше Израиљу; и изиђе на војску, и предаде му Господ у руке Хусан-Рисатајима цара месопотамског; и рука његова надјача Хусан-Рисатајима.
И земља би мирна четрдесет година. Потом умре Готонило син Кенезов.
А синови Израиљеви стадоше опет чинити што је зло пред Господом; а Господ укрепи Еглона цара моавског на Израиља, јер чињаху што је зло пред Господом.
Јер скупи к себи синове Амонове и Амалике, и изашавши поби Израиља, и освојише град палмов.
И синови Израиљеви служише Еглону цару моавском осамнаест година.
Потом вапише синови Израиљеви ка Господу; и Господ им подиже избавитеља Аода сина Гире сина Венијаминовог, човека који беше левак. И послаше синови Израиљеви по њему дар Еглону цару моавском.
А Аод начини себи мач са обе стране оштар, од лакта у дужину; и припаса га под хаљине своје уз десну бедрицу.
И однесе дар Еглону цару моавском; а Еглон беше човек врло дебео.
И кад предаде дар, отпусти људе који су носили дар.
Па сам врати се од ликова камених, који беху код Галгала, рече: Имам, царе, неку тајну да ти кажем. А он рече: Ћути! И отидоше од њега сви који стајаху пред њим.
А Аод приступи к њему; а он сеђаше сам у летњој соби; па рече Аод: Реч Божју имам да ти кажем. Тада он уста с престола.
А Аод потеже левом руком својом и узе мач од десне бедрице и сатера му га у трбух,
И држак уђе за мачем, и сало се склопи за мачем, те не може извући мача из трбуха; и изиђе нечист.
Потом изиђе Аод из собе, и затвори врата за собом и закључа.
А кад он отиде, дођоше слуге, и погледаше, а то врата од собе закључана, па рекоше: Ваљда иде напоље у клети до летње собе.
И већ им се досади чекати а врата се од собе не отварају, те узеше кључ и отворише, а гле, господар им лежи на земљи мртав.
А Аод докле се они забавише побеже и прође ликове камене, и утече у Сериот.
А кад дође, затруби у трубу у гори Јефремовој; и сиђоше с њим синови Израиљеви с горе, а он напред.
Па им рече: Хајдете за мном, јер Господ предаде вам у руке непријатеље ваше Моавце. И сиђоше за њим, и узеше Моавцима бродове јорданске, и не даваху никоме прећи.
И тада побише Моавце, око десет хиљада људи, све богате и храбре, и ни један не утече.
Тако у тај дан потпадоше Моавци под руку Израиљеву; и земља би мирна осамдесет година.
А после њега наста Самегар син Анатов, и поби шест стотина Филистеја останом волујским, и избави и он Израиља.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки