Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И сiя́ язы́ки, я́же оста́ви Госпо́дь, да иску́ситъ и́ми Изра́иля, вся́ невѣ́дущыя бра́ней Ханаа́нскихъ,
 • то́кмо ра́ди родо́въ сыно́въ Изра́илевыхъ, е́же научи́ти я́ бра́ни, оба́че и́же пре́жде и́хъ не увѣ́даша и́хъ:
 • пя́ть во­ево́д­ст­въ иноплеме́н­ническихъ, и всего́ Ханане́а и Сидо́нiя, и Еве́а живу́щаго въ Лива́нѣ от­ горы́ Ваа́лъ-ермо́нъ до Лавоема́ѳа.
 • И бы́сть да иску́ситъ и́ми Изра́иля, да увѣ́сть, а́ще послу́шаютъ за́повѣдiй Госпо́днихъ, я́же заповѣ́да отце́мъ и́хъ руко́ю Моисе́овою.
 • И сы́нове Изра́илевы обита́ша посредѣ́ Ханане́а и Хетте́а, и Аморре́а и Ферезе́а, и Еве́а и Гергесе́а и Иевусе́а,
 • и поя́ша дще́ри и́хъ себѣ́ въ жены́, и дще́ри своя́ да́ша сыно́мъ и́хъ, и послужи́ша бого́мъ и́хъ.
 • И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы зло́е предъ Го́сподемъ и забы́ша Го́спода Бо́га сво­его́, и послужи́ша Ваа́лу и дубра́вамъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Изра́иля и предаде́ и́хъ въ ру́ки хусарсаѳе́ма царя́ Месо­пота́мiи Си́рскiя: и рабо́таша сы́нове Изра́илевы хусарсаѳе́му лѣ́тъ о́смь.
 • И возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду. И воз­ста́ви Госпо́дь спаси́теля Изра́илю, и спасе́ и́хъ, Гоѳонiи́ла, сы́на Кене́за бра́та хале́вова юнѣ́йшаго его́.
 • И бы́сть на не́мъ Ду́хъ Госпо́день, и суди́ Изра́иля. И изы́де на ра́ть къ хусарсаѳе́му: и предаде́ Госпо́дь въ ру́цѣ его́ хусарсаѳе́ма царя́ Си́рска, и укрѣпи́ся рука́ его́ надъ хусарсаѳе́момъ.
 • И бы́сть въ поко́и земля́ четы́редесять лѣ́тъ. И у́мре Гоѳонiи́лъ сы́нъ Кене́зовъ.
 • И при­­ложи́ша сы́нове Изра́илевы сотвори́ти зло́е предъ Го́сподемъ: и укрѣпи́ Госпо́дь егло́ма царя́ Моа́вля на Изра́иля, зане́же сотвори́ша зло́е предъ Го́сподемъ.
 • И собра́ къ себѣ́ вся́ сы́ны Аммо́ни и Амали́ковы: и и́де, и порази́ Изра́иля, и взя́ гра́дъ фи́ническъ.
 • И рабо́таша сы́нове Изра́илевы егло́му царю́ Моа́влю лѣ́тъ осмь­на́­де­сять.
 • И возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду: и воз­ста́ви и́мъ Госпо́дь спаси́теля, Ао́да сы́на Гира́ня, сы́на Иемені́ина, му́жа ободеснору́чна: и посла́ша сы́нове Изра́илевы да́ры руко́ю его́ егло́му царю́ Моа́влю.
 • И сотвори́ себѣ́ Ао́дъ но́жъ обоюдуо́стръ, на пя́дь еди́ну долгота́ его́, и при­­поя́са его́ подъ ри́зу по бедрѣ́ деснѣ́й сво­е́й.
 • И и́де, и при­­несе́ да́ры егло́му царю́ Моа́влю: егло́мъ же му́жъ добротѣле́сенъ бѣ́ зѣло́.
 • И бы́сть егда́ сконча́ Ао́дъ при­­нося́ да́ры, и от­сла́ нося́щихъ да́ры:
 • и егло́мъ обрати́ся от­ и́долъ и́же въ Галга́лѣхъ. И рече́ Ао́дъ: сло́во мнѣ́ е́сть къ тебѣ́ та́йно, царю́. И рече́ егло́мъ къ нему́: молчи́. И от­сла́ от­ себе́ всѣ́хъ предстоя́щихъ предъ ни́мъ.
 • И Ао́дъ вни́де къ нему́. Се́й же сѣдя́ше въ го́рницѣ лѣ́тнѣй сво­е́й еди́нъ. И рече́ Ао́дъ: сло́во Бо́жiе мнѣ́ къ тебѣ́, царю́. И воста́ егло́мъ со престо́ла бли́зъ его́.
 • И бы́сть егда́ воста́, и простре́ Ао́дъ ру́ку лѣ́вую свою́, и извлече́ но́жъ, и́же надъ стегно́мъ его́ десны́мъ, и вонзе́ во чре́во егло́мово:
 • и вти́сне и рукоя́ть за о́стрiемъ, и заключи́ ту́къ за о́стрiемъ, я́ко не извлече́ ножа́ изъ чре́ва его́, [и изы́де лайно́].
 • И изы́де Ао́дъ въ при­­тво́ръ, и про́йде стрегу́щихъ, и затвори́ две́ри го́рницы за собо́ю и заключи́,
 • и са́мъ изы́де. И раби́ его́ прiидо́ша и узрѣ́ша, и се́, две́ри го́рницы заключе́ны, и рѣ́ша: еда́ у потре́бы сѣди́тъ во от­луче́нiи ло́жа?
 • И прежда́ша до́ндеже посрами́шася: и се́, не бы́сть от­верза́яй две́ри го́рницы. И взя́ша клю́чь, и от­верзо́ша: и се́, господи́нъ и́хъ лежи́тъ на земли́ ме́ртвъ.
 • И Ао́дъ спасе́ся внегда́ смуща́хуся, и не бѣ́ помышля́ющаго о не́мъ: а о́нъ пре́йде и́долы, и спасе́ся въ сетиро́ѳѣ.
 • И бы́сть егда́ прiи́де Ао́дъ въ зе́млю Изра́илеву, и воструби́ ро́гомъ въ горѣ́ Ефре́мли: и снидо́ша съ ни́мъ съ горы́ сы́нове Изра́илевы, и то́й предъ ни́ми.
 • И рече́ къ ни́мъ: иди́те вслѣ́дъ мене́, я́ко предаде́ Госпо́дь Бо́гъ враги́ на́шя Моа́вляны въ ру́ки на́шя. И идо́ша вслѣ́дъ его́, и предвзя́ша прехо́ды Иорда́на Моа́вля, и ни еди́ному му́жу попусти́ша преити́.
 • И изби́ша Моа́ва въ то́ вре́мя я́ко де́сять ты́сящъ муже́й, вся́ во́ины, и́же въ ни́хъ, и вся́каго му́жа си́льна: и ни еди́нъ му́жъ спасе́ся.
 • И премѣни́ся Моа́въ въ то́й де́нь подъ ру́ку Изра́илеву, и бы́сть въ поко́и земля́ о́смьдесятъ лѣ́тъ: и суди́ и́хъ Ао́дъ до́ндеже у́мре.
 • И по не́мъ воста́ самега́ръ сы́нъ ана́ѳовъ: и изби́ иноплеме́н­никовъ ше́сть со́тъ муже́й ра́ломъ воло́вымъ: и спасе́ и се́й Изра́иля.
 • Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израильтян, всех, которые не знали о всех войнах Ханаанских, –
 • для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее:
 • пять владельцев Филистимских, все Хананеи, Сидоняне и Евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Емаф.
 • Они были оставлены, чтобы искушать ими Израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их чрез Моисея.
 • И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев, [Гергесеев] и Иевусеев,
 • и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их.
 • И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам.
 • И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему восемь лет.
 • Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гофониила, сына Кеназа, младшего брата Халевова.
 • На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну [против Хусарсафема], и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема.
 • И покоилась земля сорок лет. И умер Гофониил, сын Кеназа.
 • Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против Израильтян, за то, что они делали злое пред очами Господа.
 • Он собрал к себе [всех] Аммонитян и Амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм.
 • И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, восемнадцать лет.
 • Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому.
 • Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру,
 • [и пришел,] и поднес дары Еглону, царю Моавитскому; Еглон же был человек очень тучный.
 • Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары,
 • то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: у меня есть тайное слово до тебя, царь. Он сказал: тише! И вышли от него все стоявшие при нем.
 • Аод вошел к нему: он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод: у меня есть до тебя, [царь,] слово Божие. [Еглон] встал со стула [пред ним].
 • [Когда он встал,] Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его,
 • так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части.
 • И вышел Аод в преддверие, и затворил за собою двери горницы, и замкнул.
 • Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот, двери горницы замкнуты, и говорят: верно он для нужды в прохладной комнате.
 • Ждали довольно долго, но видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли, и вот, господин их лежит на земле мертвый.
 • Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, [и никто о нем не думал,] прошел мимо истуканов и спасся в Сеираф.
 • Придя же [в землю Израилеву, Аод] вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их.
 • И сказал им: идите за мною, ибо предал Господь [Бог] врагов ваших Моавитян в руки ваши. И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить.
 • И побили в то время Моавитян около десяти тысяч человек, всё здоровых и сильных, и никто не убежал.
 • Так смирились в тот день Моавитяне пред Израилем, и покоилась земля восемьдесят лет. [И был Аод судьею их до самой смерти.]
 • После него был Самегар, сын Анафов, который шестьсот человек Филистимлян побил воловьим рожном; и он также спас Израиля.
 • 耶 和 华 留 下 这 几 族 , 为 要 试 验 那 不 曾 知 道 与 迦 南 争 战 之 事 的 以 色 列 人 ,
 • 好 叫 以 色 列 的 后 代 又 知 道 又 学 习 未 曾 晓 得 的 战 事 。
 • 所 留 下 的 就 是 非 利 士 的 五 个 首 领 和 一 切 迦 南 人 , 西 顿 人 , 并 住 利 巴 嫩 山 的 希 未 人 , 从 巴 力 黑 们 山 直 到 哈 马 口 。
 • 留 下 这 几 族 , 为 要 试 验 以 色 列 人 , 知 道 他 们 肯 听 从 耶 和 华 藉 摩 西 吩 咐 他 们 列 祖 的 诫 命 不 肯 。
 • 以 色 列 人 竟 住 在 迦 南 人 , 赫 人 , 亚 摩 利 人 , 比 利 洗 人 , 希 未 人 , 耶 布 斯 人 中 间 ,
 • 娶 他 们 的 女 儿 为 妻 , 将 自 己 的 女 儿 嫁 给 他 们 的 儿 子 , 并 事 奉 他 们 的 神 。
 • 以 色 列 人 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 忘 记 耶 和 华 他 们 的 神 , 去 事 奉 诸 巴 力 和 亚 舍 拉 ,
 • 所 以 耶 和 华 的 怒 气 向 以 色 列 人 发 作 , 就 把 他 们 交 在 美 索 不 达 米 亚 王 古 珊 利 萨 田 的 手 中 。 以 色 列 人 服 事 古 珊 利 萨 田 八 年 。
 • 以 色 列 人 呼 求 耶 和 华 的 时 候 , 耶 和 华 就 为 他 们 兴 起 一 位 拯 救 者 救 他 们 , 就 是 迦 勒 兄 弟 基 纳 斯 的 儿 子 俄 陀 聂 。
 • 耶 和 华 的 灵 降 在 他 身 上 , 他 就 作 了 以 色 列 的 士 师 , 出 去 争 战 。 耶 和 华 将 美 索 不 达 米 亚 王 古 珊 利 萨 田 交 在 他 手 中 , 他 便 胜 了 古 珊 利 萨 田 。
 • 于 是 国 中 太 平 四 十 年 。 基 纳 斯 的 儿 子 俄 陀 聂 死 了 。
 • 以 色 列 人 又 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 耶 和 华 就 使 摩 押 王 伊 矶 伦 强 盛 , 攻 击 以 色 列 人 。
 • 伊 矶 伦 招 聚 亚 扪 人 和 亚 玛 力 人 , 去 攻 打 以 色 列 人 , 占 据 棕 树 城 。
 • 于 是 以 色 列 人 服 事 摩 押 王 伊 矶 伦 十 八 年 。
 • 以 色 列 人 呼 求 耶 和 华 的 时 候 , 耶 和 华 就 为 他 们 兴 起 一 位 拯 救 者 , 就 是 便 雅 悯 人 基 拉 的 儿 子 以 笏 。 他 是 左 手 便 利 的 。 以 色 列 人 托 他 送 礼 物 给 摩 押 王 伊 矶 伦 。
 • 以 笏 打 了 一 把 两 刃 的 剑 , 长 一 肘 , 带 在 右 腿 上 衣 服 里 面 。
 • 他 将 礼 物 献 给 摩 押 王 伊 矶 伦 , 原 来 伊 矶 伦 极 其 肥 胖 。
 • 以 笏 献 完 礼 物 , 便 将 抬 礼 物 的 人 打 发 走 了 ,
 • 自 己 却 从 靠 近 吉 甲 凿 石 之 地 回 来 , 说 , 王 阿 , 我 有 一 件 机 密 事 奏 告 你 。 王 说 , 回 避 吧 。 于 是 左 右 侍 立 的 人 都 退 去 了 。
 • 以 笏 来 到 王 面 前 。 王 独 自 一 人 坐 在 凉 楼 上 。 以 笏 说 , 我 奉 神 的 命 报 告 你 一 件 事 。 王 就 从 座 位 上 站 起 来 。
 • 以 笏 便 伸 左 手 , 从 右 腿 上 拔 出 剑 来 , 刺 入 王 的 肚 腹 ,
 • 连 剑 把 都 刺 进 去 了 。 剑 被 肥 肉 夹 住 , 他 没 有 从 王 的 肚 腹 拔 出 来 , 且 穿 通 了 后 身 。
 • 以 笏 就 出 到 游 廊 , 将 楼 门 尽 都 关 锁 。
 • 以 笏 出 来 之 后 , 王 的 仆 人 到 了 , 看 见 楼 门 关 锁 , 就 说 , 他 必 是 在 楼 上 大 解 。
 • 他 们 等 烦 了 , 见 仍 不 开 楼 门 , 就 拿 钥 匙 开 了 , 不 料 , 他 们 的 主 人 已 死 , 倒 在 地 上 。
 • 他 们 耽 延 的 时 候 , 以 笏 就 逃 跑 了 , 经 过 凿 石 之 地 , 逃 到 西 伊 拉 。
 • 到 了 , 就 在 以 法 莲 山 地 吹 角 。 以 色 列 人 随 着 他 下 了 山 地 , 他 在 前 头 引 路 ,
 • 对 他 们 说 , 你 们 随 我 来 , 因 为 耶 和 华 已 经 把 你 们 的 仇 敌 摩 押 人 交 在 你 们 手 中 。 于 是 他 们 跟 着 他 下 去 , 把 守 约 旦 河 的 渡 口 , 不 容 摩 押 一 人 过 去 。
 • 那 时 击 杀 了 摩 押 人 约 有 一 万 , 都 是 强 壮 的 勇 士 , 没 有 一 人 逃 脱 。
 • 这 样 , 摩 押 就 被 以 色 列 人 制 伏 了 。 国 中 太 平 八 十 年 。
 • 以 笏 之 后 , 有 亚 拿 的 儿 子 珊 迦 , 他 用 赶 牛 的 棍 子 打 死 六 百 非 利 士 人 。 他 也 救 了 以 色 列 人 。