Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И при­­ложи́ша сы́нове Изра́илевы сотвори́ти зло́е предъ Го́сподемъ: и Ао́дъ у́мре.
 • И от­даде́ и́хъ Госпо́дь въ ру́ку Иави́на царя́ Ханаа́нска, и́же ца́р­ст­вова во Асо́рѣ. И во­ево́да си́лы его́ Сиса́ра, и то́й живя́ше во Арисо́ѳѣ язы́ковъ.
 • И возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду, я́ко де́вять со́тъ колесни́цъ желѣ́зныхъ бя́ше ему́: и то́й озло́би Изра́иля зѣло́ лѣ́тъ два́десять.
 • И Девво́ра, жена́ проро́чица, жена́ лафидо́ѳова, сiя́ судя́ше Изра́илю въ то́ вре́мя:
 • и сiя́ живя́ше подъ фи́никомъ Девво́ра между́ ра́мою и между́ Веѳи́лемъ, въ горѣ́ Ефре́мли: и восхожда́ху сы́нове Изра́илевы къ не́й та́мо на су́дъ.
 • И посла́ Девво́ра, и при­­зва́ Вара́ка сы́на Авинее́мля изъ Кеде́са Нефѳали́мова, и рече́ къ нему́: не заповѣ́да ли тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ? и по́йдеши въ го́ру Ѳаво́ръ, и по́ймеши съ собо́ю де́сять ты́сящъ муже́й от­ сыно́въ Нефѳали́млихъ и от­ сыно́въ Завуло́нихъ:
 • и при­­веду́ къ тебѣ́ въ водоте́чь кисо́нь Сиса́ру во­ево́ду си́лы Иави́ни, и колесни́цы его́, и мно́же­с­т­во [во́й] его́, и преда́мъ его́ въ ру́ки твоя́.
 • И рече́ къ не́й Вара́къ: а́ще по́йдеши со мно́ю, пойду́, и а́ще не по́йдеши со мно́ю, не пойду́: я́ко не вѣ́мъ дне́, въ о́ньже благо­устро́итъ Госпо́дь а́нгела со мно́ю.
 • И рече́ Девво́ра къ нему́: иду́щи пойду́ съ тобо́ю: оба́че вѣ́ждь, я́ко не бу́детъ тебѣ́ сла́ва на пути́, въ о́ньже ты́ и́деши: поне́же въ ру́ку же́нску преда́стъ Госпо́дь Сиса́ру. И воста́ Девво́ра и по́йде съ Вара́комъ до Ка́диса.
 • И воз­зва́ Вара́къ Завуло́на и Нефѳали́ма до Ка́диса, и по­идо́ша вслѣ́дъ его́ де́сять ты́сящъ муже́й, и и́де съ ни́мъ Девво́ра.
 • И хаве́ръ кине́й от­лучи́ся от­ ке́ны и от­ сыно́въ Иова́ва, у́жика Моисе́ова: и потче́ ку́щу свою́ подъ ду́бомъ почива́ющихъ, и́же е́сть при­­ Кеде́сѣ.
 • И воз­вѣсти́ша Сиса́рѣ, я́ко взы́де Вара́къ сы́нъ Авинее́мль на го́ру Ѳаво́ръ.
 • И созва́ Сиса́ра вся́ колесни́цы своя́, де́вять со́тъ колесни́цъ желѣ́зныхъ, и вся́ лю́ди и́же съ ни́мъ, от­ Арисо́ѳа язы́ковъ въ водоте́чь кисо́нь.
 • И рече́ Девво́ра къ Вара́ку: воста́ни, я́ко се́й де́нь, въ о́ньже предаде́ Госпо́дь Сиса́ру въ ру́ку твою́, зане́ Госпо́дь изы́детъ предъ тобо́ю. И сни́де Вара́къ съ горы́ Ѳаво́ръ, и де́сять ты́сящъ муже́й вслѣ́дъ его́.
 • И сотре́ Госпо́дь Сиса́ру и вся́ колесни́цы его́ и ве́сь по́лкъ его́ о́стрiемъ меча́ предъ Вара́комъ. И сни́де Сиса́ра съ колесни́цы сво­ея́ и побѣже́ нога́ми сво­и́ми.
 • И Вара́къ гоня́й вслѣ́дъ колесни́цъ его́ и вслѣ́дъ полка́, да́же до дубра́вы язы́ковъ. И паде́ ве́сь по́лкъ Сиса́ринъ о́стрiемъ меча́: не оста́ся ни еди́нъ.
 • И Сиса́ра убѣже́ нога́ми сво­и́ми въ ку́щу Иаи́ли, жены́ хаве́ра кине́ева: я́ко ми́ръ бя́ше между́ Иави́номъ царе́мъ Асо́рскимъ и между́ до́момъ хаве́ра кине́ева.
 • И изы́де Иаи́ль во срѣ́тенiе Сиса́рѣ и рече́ къ нему́: уклони́ся, господи́не мо́й, уклони́ся ко мнѣ́, не бо́йся. И уклони́ся къ не́й въ ку́щу: и покры́ его́ оде́ждею сво­е́ю.
 • И рече́ Сиса́ра къ не́й: напо́й мя́ ма́ло воды́, я́ко воз­жажда́хъ. И от­рѣши́ мѣ́хъ мле́чный, и напо­и́ его́, и покры́ его́.
 • И рече́ къ не́й Сиса́ра: ста́ни во две́рехъ ку́щи, и бу́детъ а́ще кто́ прiи́детъ къ тебѣ́, и вопро́ситъ тя́, и рече́тъ: е́сть ли здѣ́ му́жъ? и рече́ши: нѣ́сть.
 • И взя́ Иаи́ль, жена́ хаве́рова, ко́лъ ку́щный, и взя́ мла́тъ въ ру́ку свою́, и вни́де къ нему́ ти́хо, и водрузи́ ко́лъ во скра́нiи его́, и пронзе́ до земли́: и се́й утру́ждся спа́­ше, и и́здше.
 • И се́, Вара́къ гоня́й Сиса́ру. И изы́де Иаи́ль во срѣ́тенiе ему́ и рече́ ему́: прiиди́, и покажу́ тебѣ́ му́жа, его́же ты́ и́щеши. И вни́де къ не́й, и се́, Сиса́ра лежа́­ше ме́ртвъ, и ко́лъ во скра́нiи его́.
 • И покори́ Госпо́дь Бо́гъ въ то́й де́нь Иави́на царя́ Ханаа́ня предъ сы́ны Изра́илевыми:
 • и хожда́­ше рука́ сыно́въ Изра́илевыхъ ходя́щи, и ожесточи́ся на Иави́на царя́ Ханаа́нска, до́ндеже истреби́ша его́.
 • Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа.
 • И предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре; военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гоиме.
 • И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых двадцать лет.
 • В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова;
 • она жила под Пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой; и приходили к ней [туда] сыны Израилевы на суд.
 • [Девора] послала и призвала Варака, сына Авиноамова, из Кедеса Неффалимова, и сказала ему: повелевает [тебе] Господь Бог Израилев: пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою десять тысяч человек из сынов Неффалимовых и сынов Завулоновых;
 • а Я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его и многолюдное [войско] его, и предам его в руки твои.
 • Варак сказал ей: если ты пойдешь со мною, пойду; а если не пойдешь со мною, не пойду; [ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь Ангела со мною].
 • Она сказала [ему]: пойти пойду с тобою; только [знай, что] не тебе уже будет слава на сем пути, в который ты идешь; но в руки женщины предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес.
 • Варак созвал Завулонян и Неффалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним десять тысяч человек, и Девора пошла с ним.
 • Хевер Кенеянин отделился тогда от Кенеян, сынов Ховава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у дубравы в Цаанниме близ Кедеса.
 • И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор.
 • Сисара созвал все колесницы свои, девятьсот железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харошеф-Гоима к потоку Киссону.
 • И сказала Девора Вараку: встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои; Сам Господь пойдет пред тобою. И сошел Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек.
 • Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы [своей] и побежал пеший.
 • Варак преследовал колесницы [его] и ополчение до Харошеф-Гоима, и пало все ополчение Сисарино от меча, не осталось никого.
 • Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера Кенеянина; ибо между Иавином, царем Асорским, и домом Хевера Кенеянина был мир.
 • И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром [своим].
 • [Сисара] сказал ей: дай мне немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с молоком, и напоила его и опять покрыла его.
 • [Сисара] сказал ей: стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет: «нет ли здесь кого?», ты скажи: «нет».
 • Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле; а он спал от усталости – и умер.
 • И вот, Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь. Он вошел к ней, и вот, Сисара лежит мертвый, и кол в виске его.
 • И смирил [Господь] Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми.
 • Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иавина, царя Ханаанского.
 • აჰუდის სიკვდილის შემდეგაც უკუღმართად იქცეოდნენ ისრაელიანები უფლის თვალში.
 • და უფალმა ხელში ჩაუგდო ისინი იაბინს, ქანაანის მეფეს, რომელიც ხაცორში მეფობდა და მხედართმთავრად ჰყავდა სისარა, რომელიც ხაროშეთ-გოიმში ცხოვრობდა.
 • შეჰღაღადეს ისრაელიანებმა უფალს, რადგან იაბინს ცხრაასი დარკინული ეტლი ჰქონდა და სასტიკად ჩაგრავდა ისრაელიანებს ოცი წელი.
 • იმჟამად ისრაელის მსაჯული იყო წინასწარმეტყველი დებორა, ლაპიდოთის ცოლი.
 • დებორას ფინიკის ქვეშ ცხოვრობდა იგი, რამასა და ბეთელს შორის, ეფრემის მთაში, და მიდიოდნენ ისრაელიანები მასთან რჯულის საქმეზე.
 • კაცები გაგზავნა და ნაფთალის კადეშიდან დაიბარა ბარაკი, აბინოყამის ძე და უთხრა ასე: გიბრძანებს უფალი, ისრაელის ღმერთი: ადექი და ადი თაბორის მთაზე, თან ათი ათასი კაცი წაიყვანე ნაფთალიანთაგან და ზებულონიანთაგან,
 • ხოლო მე კიშონის ხევთან მოგგვრი იაბინის მხედართმთავარს სისარას თავისი ეტლებითა და ურიცხვი ლაშქრითურთ და ხელში ჩაგაგდებინებ.
 • ბარაკმა უთხრა: თუ წამომყვები, წავალ, თუ არ წამომყვები, არ წავალ, რადგან არ ვიცი, რა დღეს მომივლენს უფალი თავის ანგელოზს.
 • დებორამ უთხრა: წამოყოლით წამოგყვები, ოღონდ იცოდე, შენი აღარ იქნება დიდება ამ გზაზე, რომლითაც მიდიხარ, რადგან უფალი დიაცის ხელში ჩააგდებს სისარას. ადგა დებორა და წაჰყვა ბარაკს კადეშში.
 • დაიბარა ბარაკმა კადეშში ზებულონი და ნაფთალი, წაიყვანა ათი ათასი კაცი და წაჰყვა დებორაც.
 • ქებერ კენიელი ცალკე გამოჰყოფოდა კენიელებს, მოსეს მოყვრის ქობაბის შთამომავლებს, და ცაყანამის მუხნარში გაეშალა კარვები, კადეშის მახლობლად.
 • შეატყობინეს სისარას, რომ ბარაკ აბინოყამის ძე თაბორის მთაზე იყო ასული.
 • ხაროშეთ-გოიმიდან კიშონის ხევთან იხმო სისარამ მთელი თავისი ეტლიონი, ცხრაასი დარკინული ეტლი და მთელი ხალხი, რაც კი ჰყავდა.
 • უთხრა დებორამ ბარაკს: გაემზადე, რადგან მოვიდა ის დღე, როცა უფალი ხელში ჩაგიგდებს სისარას. თვითონ გიწინამძღვრებს უფალი. ჩამოვიდა ბარაკი მთიდან და ჩამოჰყვა ათი ათასი კაცი.
 • უფალმა დააფრთხობინა მახვილის პირით ბარაკის წინაშე სისარა, მთელი მისი ეტლიონი და მთელი მისი ლაშქარი. გადმოხტა სისარა ეტლიდან და ფეხით გაიქცა.
 • ხაროშეთ-გოიმამდე სდია ბარაკმა მის ეტლიონსა და ლაშქარს. მახვილით გაიწყვიტა სისარას მთელი ლაშქარი, კაციშვილი არ გადარჩენილა.
 • თვითონ სისარა ფეხით გაიქცა იაყელის, ხებერ კენიელის ცოლის კარვისაკენ, რადგან ხაცორის მეფეს იაბინსა და ხებერ კენიელის სახლს შორის მშვიდობა სუფევდა.
 • გამოეგება იაყელი სისარას და უთხრა: მობრძანდი ბატონო, შემობრძანდი ჩემთან, შიში ნურაფრის გექნება. შეიყვანა კარავში და ხალქვეშ დამალა.
 • უთხრა სისარამ: ცოტა წყალი მომიტანე და დამალევინე, რადგან მწყურია. გაუხსნა ქალმა რძით სავსე ტიკი, დაალევინა და ისევ წააფარა ხალი.
 • უთხრა სისარამ: კარვის კართან დადექი, თუ ვინმემ ჩამოიაროს და გკითხოს, ვინმე ხომ არ არისო მანდ, მიუგე არა-თქო.
 • იაყელმა, ხებერის ცოლმა აიღო კარვის პალო, ხელში ურო დაიკავა, ფეხაკრეფით მიეპარა სისარას და ისე ჩაურჭო პალო საფეთქელში, რომ მიწას დააჭედა. მას კი დაღლილ-დაქანცულს ჩასძინებოდა, და მოკვდა.
 • აჰა, მოდის ბარაკი სისარას კვალზე. გაეგება იაყელი და უთხრა: შემობრძანდი, გიჩვენო ის კაცი, შენ რომ ეძებ. შევიდა და, აჰა, მკვდარი აგდია სისარა, პალო აქვს გარჭობილი საფეთქელში.
 • იმ დღეს დაუმორჩილა ღმერთმა ისრაელიანებს იაბინი, ქანაანის მეფე.
 • თანდათან დამძიმდა ისრაელიანთა ხელი იაბინზე, ქანაანის მეფეზე, ვიდრე სრულად არ დაღუპეს იაბინი, ქანაანის მეფე.
 • И҆ приложи́ша сы́нове і҆и҃лєвы сотвори́ти ѕло́е пред̾ гдⷭ҇емъ: и҆ а҆ѡ́дъ ᲂу҆́мре.
 • И҆ ѿдадѐ и҆̀хъ гдⷭ҇ь въ рꙋ́кꙋ і҆аві́на царѧ̀ ханаа́нска, и҆́же ца́рствова во а҆сѡ́рѣ. И҆ воево́да си́лы є҆гѡ̀ сїса́ра, и҆ то́й живѧ́ше во а҆рїсѡ́ѳѣ ꙗ҆зы́кѡвъ.
 • И҆ возопи́ша сы́нове і҆и҃лєвы ко гдⷭ҇ꙋ, ꙗ҆́кѡ де́вѧть сѡ́тъ колесни́цъ желѣ́зныхъ бѧ́ше є҆мꙋ̀: и҆ то́й ѡ҆ѕло́би і҆и҃лѧ ѕѣлѡ̀ лѣ́тъ два́десѧть.
 • И҆ деввѡ́ра, жена̀ проро́чица, жена̀ лафїдѡ́ѳова, сїѧ̀ сꙋдѧ́ше і҆и҃лю въ то̀ вре́мѧ:
 • и҆ сїѧ̀ живѧ́ше под̾ фі́нїкомъ деввѡ́ра междꙋ̀ ра́мою и҆ междꙋ̀ веѳи́лемъ, въ горѣ̀ є҆фре́мли: и҆ восхожда́хꙋ сы́нове і҆и҃лєвы къ не́й та́мѡ на сꙋ́дъ.
 • И҆ посла̀ деввѡ́ра, и҆ призва̀ вара́ка сы́на а҆вїнее́млѧ и҆з̾ кеде́са нефѳалі́мова, и҆ речѐ къ немꙋ̀: не заповѣ́да ли тебѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ; и҆ по́йдеши въ го́рꙋ ѳавѡ́ръ, и҆ по́ймеши съ собо́ю де́сѧть ты́сѧщъ мꙋже́й ѿ сынѡ́въ нефѳалі́млихъ и҆ ѿ сынѡ́въ завꙋлѡ́нихъ:
 • и҆ приведꙋ̀ къ тебѣ̀ въ водоте́чь кїсѡ́нь сїса́рꙋ воево́дꙋ си́лы і҆аві́ни, и҆ колєсни́цы є҆гѡ̀, и҆ мно́жество (вѡ́й) є҆гѡ̀, и҆ преда́мъ є҆го̀ въ рꙋ́ки твоѧ̑.
 • И҆ речѐ къ не́й вара́къ: а҆́ще по́йдеши со мно́ю, пойдꙋ̀, и҆ а҆́ще не по́йдеши со мно́ю, не пойдꙋ̀: ꙗ҆́кѡ не вѣ́мъ днѐ, во́ньже благоꙋстро́итъ гдⷭ҇ь а҆́гг҃ла со мно́ю.
 • И҆ речѐ деввѡ́ра къ немꙋ̀: и҆дꙋ́щи пойдꙋ̀ съ тобо́ю: ѻ҆ба́че вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ не бꙋ́детъ тебѣ̀ сла́ва на пꙋтѝ, во́ньже ты̀ и҆́деши: поне́же въ рꙋ́кꙋ же́нскꙋ преда́стъ гдⷭ҇ь сїса́рꙋ. И҆ воста̀ деввѡ́ра и҆ по́йде съ вара́комъ до ка́диса.
 • И҆ воззва̀ вара́къ завꙋлѡ́на и҆ нефѳалі́ма до ка́диса, и҆ поидо́ша в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ де́сѧть ты́сѧщъ мꙋже́й, и҆ и҆́де съ ни́мъ деввѡ́ра.
 • И҆ хаве́ръ кїне́й ѿлꙋчи́сѧ ѿ ке́ны и҆ ѿ сынѡ́въ і҆ѡва́ва, ᲂу҆́жика мѡѷсе́ова: и҆ потчѐ кꙋ́щꙋ свою̀ под̾ дꙋ́бомъ почива́ющихъ, и҆́же є҆́сть при кеде́сѣ.
 • И҆ возвѣсти́ша сїса́рѣ, ꙗ҆́кѡ взы́де вара́къ сы́нъ а҆вїнее́мль на го́рꙋ ѳавѡ́ръ.
 • И҆ созва̀ сїса́ра всѧ̑ колєсни́цы своѧ̑, де́вѧть сѡ́тъ колесни́цъ желѣ́зныхъ, и҆ всѧ̑ лю́ди и҆̀же съ ни́мъ, ѿ а҆рїсѡ́ѳа ꙗ҆зы́кѡвъ въ водоте́чь кїсѡ́нь.
 • И҆ речѐ деввѡ́ра къ вара́кꙋ: воста́ни, ꙗ҆́кѡ се́й де́нь, во́ньже предадѐ гдⷭ҇ь сїса́рꙋ въ рꙋ́кꙋ твою̀, занѐ гдⷭ҇ь и҆зы́детъ пред̾ тобо́ю. И҆ сни́де вара́къ съ горы̀ ѳавѡ́ръ, и҆ де́сѧть ты́сѧщъ мꙋже́й в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀.
 • И҆ сотрѐ гдⷭ҇ь сїса́рꙋ и҆ всѧ̑ колєсни́цы є҆гѡ̀ и҆ ве́сь по́лкъ є҆гѡ̀ ѻ҆́стрїемъ меча̀ пред̾ вара́комъ. И҆ сни́де сїса́ра съ колесни́цы своеѧ̀ и҆ побѣжѐ нога́ми свои́ми.
 • И҆ вара́къ гонѧ́й в̾слѣ́дъ колесни́цъ є҆гѡ̀ и҆ в̾слѣ́дъ полка̀, да́же до дꙋбра́вы ꙗ҆зы́кѡвъ. И҆ падѐ ве́сь по́лкъ сїса́ринъ ѻ҆́стрїемъ меча̀: не ѡ҆ста́сѧ ни є҆ди́нъ.
 • И҆ сїса́ра ᲂу҆бѣжѐ нога́ми свои́ми въ кꙋ́щꙋ і҆аи́ли, жены̀ хаве́ра кїне́ева: ꙗ҆́кѡ ми́ръ бѧ́ше междꙋ̀ і҆аві́номъ царе́мъ а҆сѡ́рскимъ и҆ междꙋ̀ до́момъ хаве́ра кїне́ева.
 • И҆ и҆зы́де і҆аи́ль во срѣ́тенїе сїса́рѣ и҆ речѐ къ немꙋ̀: ᲂу҆клони́сѧ, господи́не мо́й, ᲂу҆клони́сѧ ко мнѣ̀, не бо́йсѧ. И҆ ᲂу҆клони́сѧ къ не́й въ кꙋ́щꙋ: и҆ покры̀ є҆го̀ ѻ҆де́ждею свое́ю.
 • И҆ речѐ сїса́ра къ не́й: напо́й мѧ̀ ма́лѡ воды̀, ꙗ҆́кѡ возжажда́хъ. И҆ ѿрѣшѝ мѣ́хъ мле́чный, и҆ напоѝ є҆го̀, и҆ покры̀ є҆го̀.
 • И҆ речѐ къ не́й сїса́ра: ста́ни во две́рехъ кꙋ́щи, и҆ бꙋ́детъ а҆́ще кто̀ прїи́детъ къ тебѣ̀, и҆ вопро́ситъ тѧ̀, и҆ рече́тъ: є҆́сть ли здѣ̀ мꙋ́жъ; и҆ рече́ши: нѣ́сть.
 • И҆ взѧ̀ і҆аи́ль, жена̀ хаве́рова, ко́лъ кꙋ́щный, и҆ взѧ̀ мла́тъ въ рꙋ́кꙋ свою̀, и҆ вни́де къ немꙋ̀ ти́хѡ, и҆ водрꙋзѝ ко́лъ во скра́нїи є҆гѡ̀, и҆ пронзѐ до землѝ: и҆ се́й ᲂу҆трꙋ́ждсѧ спа́ше, и҆ и҆́здше.
 • И҆ сѐ, вара́къ гонѧ́й сїса́рꙋ. И҆ и҆зы́де і҆аи́ль во срѣ́тенїе є҆мꙋ̀ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: прїидѝ, и҆ покажꙋ̀ тебѣ̀ мꙋ́жа, є҆го́же ты̀ и҆́щеши. И҆ вни́де къ не́й, и҆ сѐ, сїса́ра лежа́ше ме́ртвъ, и҆ ко́лъ во скра́нїи є҆гѡ̀.
 • И҆ покорѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ въ то́й де́нь і҆аві́на царѧ̀ ханаа́нѧ пред̾ сы̑ны і҆и҃левыми:
 • и҆ хожда́ше рꙋка̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ ходѧ́щи, и҆ ѡ҆жесточи́сѧ на і҆аві́на царѧ̀ ханаа́нска, до́ндеже и҆стреби́ша є҆го̀.