Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И воспѣ́ Девво́ра и Вара́къ сы́нъ Авинее́мовъ въ то́й де́нь, и рече́:
 • внегда́ нача́ти вождо́мъ во Изра́или, въ про­изволе́нiи люді́й, благослови́те Го́спода.
 • Услы́шите, ца́рiе, и внуши́те, кня́зи: а́зъ Го́сподеви воспою́ и пою́ Бо́гу Изра́илеву.
 • Го́споди, во исхо́дѣ тво­е́мъ от­ Сии́ра, внегда́ воз­двиза́тися тебѣ́ от­ села́ Едо́мова, земля́ потрясе́ся, и не́бо воз­мути́ся, и о́блацы иска́паша во́ду:
 • го́ры подвиго́шася от­ лица́ Го́спода Елои́, та́я Сина́ от­ лица́ Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • Во дни́ самега́ра сы́на ана́ѳова, во дни́ Иаи́ли, оскудѣ́ша путiе́, и идо́ша въ пути́ кри́вы, и идо́ша въ пути́ развраще́н­ны:
 • оскудѣ́ша живу́щiи во Изра́или, оскудѣ́ша до́ндеже воста́ Девво́ра, до́ндеже воста́ ма́ти во Изра́или:
 • избра́ша бо́ги но́вы, я́ко хлѣ́бъ я́ченъ, тогда́ во­ева́ша гра́ды князе́й: щи́тъ не яви́ся, ниже́ копiе́ въ четы́редесяти ты́сящахъ во Изра́или.
 • Се́рдце мое́ на учине́н­ная во Изра́или: си́льнiи люді́й, благослови́те Го́спода.
 • Ѣ́здящiи на осля́техъ бѣ́лыхъ въ полу́дне, и сѣдя́щiи на суди́щи, и ходя́щiи на пути́ со́нмовъ, провѣща́йте.
 • Гла́съ пле́щущихъ посредѣ́ веселя́щихся: та́мо дадя́тъ пра́вду. Го́споди, пра́вды укрѣпи́ во Изра́или: тогда́ разыдо́шася во гра́ды своя́ лю́дiе Госпо́дни.
 • Воста́ни, воста́ни, Девво́ра: воста́ни, воста́ни, глаго́ли съ пѣ́снiю: воста́ни, Вара́че, и плѣни́ плѣ́нъ тво́й, сы́не Авинее́мль.
 • Тогда́ воз­вели́чися си́ла его́: Госпо́дь смири́ мнѣ́ крѣ́пльшыя мене́.
 • Лю́дiе Ефре́мли утоми́ша и́хъ въ доли́нѣ: бра́тъ тво́й Венiами́нъ въ лю́дехъ тво­и́хъ: от­ мене́ Махи́ръ снидо́ша взыску́ющiи, и от­ Завуло́на укрѣпля́ющiися въ ски́птрѣ повѣ­ст­вова́нiя пи́смен­ника.
 • И нача́лницы во Иссаха́рѣ съ Девво́рою и Вара́комъ: та́ко Вара́къ от­пусти́ пѣ́шихъ сво­и́хъ въ доли́ну, въ раздѣле́нiя Руви́мова, вели́ка испыта́нiя се́рдца.
 • Вску́ю ми́ сѣди́ши посредѣ́ мосфаѳе́мовъ, слы́шати звизда́нiе востава́ющихъ про­ити́ въ раздѣле́нiя Руви́мля? ве́лiя испыта́нiя се́рдца.
 • Галаа́дъ, объ ону́ страну́ Иорда́на всели́ся: и да́нъ, вску́ю обита́еши въ корабле́хъ? Аси́ръ обита́ при­­ бре́зѣхъ морски́хъ, и въ раздѣле́нiихъ сво­и́хъ всели́ся.
 • Завуло́нъ, лю́дiе укори́ша ду́шу свою́ на сме́рть: и Нефѳали́мъ на высота́хъ села́.
 • И прiидо́ша къ нему́ ца́рiе, и ополчи́шася, тогда́ во­ева́ша ца́рiе Ханаа́нстiи во Ѳанаа́хѣ, у воды́ Магеддо́: мно́же­ст­ва сребра́ не взя́ша.
 • От небесе́ ополчи́шася звѣ́зды, от­ чи́на сво­его́ ополчи́шася съ Сиса́рою.
 • Водоте́чь кисо́новъ изве́рже и́хъ, водоте́чь кадими́нъ, водоте́чь кисо́новъ: попере́тъ его́ душа́ моя́ си́льная.
 • Тогда́ от­сѣко́шася копы́та ко́нская от­ топта́нiя си́льныхъ его́.
 • Проклина́йте Мазо́ра, рече́ а́нгелъ Госпо́день, прокля́тiемъ проклени́те живу́щихъ въ не́мъ, я́ко не прiидо́ша въ по́мощь Госпо́дню, въ по́мощь [Госпо́дню] въ си́льныхъ.
 • Да благослови́т­ся въ жена́хъ Иаи́ль, жена́ хаве́ра кине́ева, от­ же́нъ въ ку́щи да благослови́т­ся:
 • воды́ проси́ у нея́, и даде́ ему́ млеко́ въ ча́ши: преиму́щихъ при­­несе́ ма́сло кра́вiе:
 • ру́ку свою́ лѣ́вую къ колу́ простре́, и десни́цу свою́ ко мла́ту рабо́та­ю­щихъ, и уби́ Сиса́ру: разби́ главу́ его́, и порази́, прободе́ скра́нiя его́:
 • между́ нога́ма ея́ повали́ся: паде́ утружде́нъ, и у́мре посредѣ́ но́гъ ея́, и та́мо паде́ бѣ́днѣ.
 • Око́нцемъ взира́­ше ма́ти Сиса́рина, окно́мъ сквоз­ѣ́ реше́тку, что́ заме́дли колесни́ца его́ прiити́? вску́ю уме́длиша стопы́ колесни́цъ его́?
 • Му́дрiи нача́л­ст­ву­ю­щiи ея́ от­вѣща́ша е́й, и сама́ от­вѣщава́­ше словеса́ своя́ себѣ́:
 • не обря́щутъ ли его́ раздѣля́юща коры́сти, удружа́юща друго́мъ на главу́ му́жа си́льна? коры́сти ша́ровъ Сиса́рѣ, коры́сти ша́ровъ разли́чiя, ша́ры испещре́н­ныхъ, сiя́ вы́и его́ коры́сти.
 • Та́ко да поги́бнутъ вси́ врази́ тво­и́, Го́споди: и лю́бящiи его́, я́коже восто́къ со́лнца въ си́лѣ сво­е́й. 32И бы́сть въ поко́и земля́ четы́редесять лѣ́тъ.
 • В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими словами:
 • Израиль отмщен, народ показал рвение; прославьте Господа!
 • Слушайте, цари, внимайте, вельможи: я Господу, я пою, бряцаю Господу Богу Израилеву.
 • Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду;
 • горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева.
 • Во дни Самегара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами.
 • Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле.
 • Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля?
 • Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе; прославьте Господа!
 • Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь!
 • Среди голосов собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля! Тогда выступил ко вратам народ Господень.
 • Воспряни, воспряни, Девора! воспряни, воспряни! воспой песнь! Восстань, Варак! и веди пленников твоих, сын Авиноамов!
 • Тогда немногим из сильных подчинил Он народ; Господь подчинил мне храбрых.
 • От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика; за тобою Вениамин, среди народа твоего; от Махира шли начальники, и от Завулона владеющие тростью писца.
 • И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие.
 • Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие.
 • Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно.
 • Завулон – народ, обрекший душу свою на смерть, и Неффалим – на высотах поля.
 • Пришли цари, сразились, тогда сразились цари Ханаанские в Фанаахе у вод Мегиддонских, но не получили нимало серебра.
 • С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою.
 • Поток Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Киссон. Попирай, душа моя, силу!
 • Тогда ломались копыта конские от побега, от побега сильных его.
 • Прокляните Мероз, говорит Ангел Господень, прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми.
 • Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хевера Кенеянина, между женами в шатрах да будет благословенна!
 • Воды просил он: молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего.
 • [Левую] руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников; ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его.
 • К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал; где склонился, там и пал сраженный.
 • В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку: что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его?
 • Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои:
 • верно, они нашли, делят добычу, по девице, по две девицы на каждого воина, в добычу полученная разноцветная одежда Сисаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника.
 • Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей! – И покоилась земля сорок лет.
 • 那 时 , 底 波 拉 和 亚 比 挪 庵 的 儿 子 巴 拉 作 歌 , 说 ,
 • 因 为 以 色 列 中 有 军 长 率 领 , 百 姓 也 甘 心 牺 牲 自 己 , 你 们 应 当 颂 赞 耶 和 华 。
 • 君 王 阿 , 要 听 。 王 子 阿 , 要 侧 耳 而 听 。 我 要 向 耶 和 华 歌 唱 , 我 要 歌 颂 耶 和 华 以 色 列 的 神 。
 • 耶 和 华 阿 , 你 从 西 珥 出 来 , 由 以 东 地 行 走 。 那 时 地 震 天 漏 , 云 也 落 雨 。
 • 山 见 耶 和 华 的 面 就 震 动 , 西 乃 山 见 耶 和 华 以 色 列 神 的 面 也 是 如 此 。
 • 在 亚 拿 之 子 珊 迦 的 时 候 , 又 在 雅 亿 的 日 子 , 大 道 无 人 行 走 , 都 是 绕 道 而 行 。
 • 以 色 列 中 的 官 长 停 职 , 直 到 我 底 波 拉 兴 起 , 等 我 兴 起 作 以 色 列 的 母 。
 • 以 色 列 人 选 择 新 神 , 争 战 的 事 就 临 到 城 门 。 那 时 , 以 色 列 四 万 人 中 岂 能 见 盾 牌 枪 矛 呢 。
 • 我 心 倾 向 以 色 列 的 首 领 , 他 们 在 民 中 甘 心 牺 牲 自 己 。 你 们 应 当 颂 赞 耶 和 华 。
 • 骑 白 驴 的 , 坐 绣 花 毯 子 的 , 行 路 的 , 你 们 都 当 传 扬 。
 • 在 远 离 弓 箭 响 声 打 水 之 处 , 人 必 述 说 耶 和 华 公 义 的 作 为 , 就 是 他 治 理 以 色 列 公 义 的 作 为 。 那 时 耶 和 华 的 民 下 到 城 门 。
 • 底 波 拉 阿 , 兴 起 。 兴 起 。 你 当 兴 起 , 兴 起 , 唱 歌 。 亚 比 挪 庵 的 儿 子 巴 拉 阿 , 你 当 奋 兴 , 掳 掠 你 的 敌 人 。
 • 那 时 有 馀 剩 的 贵 胄 和 百 姓 一 同 下 来 。 耶 和 华 降 临 , 为 我 攻 击 勇 士 。
 • 有 根 本 在 亚 玛 力 人 的 地 , 从 以 法 莲 下 来 的 。 便 雅 悯 在 民 中 跟 随 你 。 有 掌 权 的 从 玛 吉 下 来 。 有 持 杖 检 点 民 数 的 从 西 布 伦 下 来 。
 • 以 萨 迦 的 首 领 与 底 波 拉 同 来 。 以 萨 迦 怎 样 , 巴 拉 也 怎 样 。 众 人 都 跟 随 巴 拉 冲 下 平 原 。 在 吕 便 的 溪 水 旁 有 心 中 定 大 志 的 。
 • 你 为 何 坐 在 羊 圈 内 听 群 中 吹 笛 的 声 音 呢 。 在 吕 便 的 溪 水 旁 有 心 中 设 大 谋 的 。
 • 基 列 人 安 居 在 约 旦 河 外 。 但 人 为 何 等 在 船 上 。 亚 设 人 在 海 口 静 坐 , 在 港 口 安 居 。
 • 西 布 伦 人 是 拚 命 敢 死 的 。 拿 弗 他 利 人 在 田 野 的 高 处 也 是 如 此 。
 • 君 王 都 来 争 战 。 那 时 迦 南 诸 王 在 米 吉 多 水 旁 的 他 纳 争 战 , 却 未 得 掳 掠 银 钱 。
 • 星 宿 从 天 上 争 战 , 从 其 轨 道 攻 击 西 西 拉 。
 • 基 顺 古 河 把 敌 人 冲 没 。 我 的 灵 阿 , 应 当 努 力 前 行 。
 • 那 时 壮 马 驰 驱 , 踢 跳 , 奔 腾 。
 • 耶 和 华 的 使 者 说 , 应 当 咒 诅 米 罗 斯 , 大 大 咒 诅 其 中 的 居 民 。 因 为 他 们 不 来 帮 助 耶 和 华 , 不 来 帮 助 耶 和 华 攻 击 勇 士 。
 • 愿 基 尼 人 希 百 的 妻 雅 亿 比 众 妇 人 多 得 福 气 , 比 住 帐 棚 的 妇 人 更 蒙 福 祉 。
 • 西 西 拉 求 水 , 雅 亿 给 他 奶 子 , 用 宝 贵 的 盘 子 给 他 奶 油 。
 • 雅 亿 左 手 拿 着 帐 棚 的 橛 子 , 右 手 拿 着 匠 人 的 锤 子 , 击 打 西 西 拉 , 打 伤 他 的 头 , 把 他 的 鬓 角 打 破 穿 通 。
 • 西 西 拉 在 她 脚 前 曲 身 仆 倒 , 在 她 脚 前 曲 身 倒 卧 。 在 那 里 曲 身 , 就 在 那 里 死 亡 。
 • 西 西 拉 的 母 亲 从 窗 户 里 往 外 观 看 , 从 窗 棂 中 呼 叫 说 , 他 的 战 车 为 何 耽 延 不 来 呢 。 他 的 车 轮 为 何 行 得 慢 呢 。
 • 聪 明 的 宫 女 安 慰 她 ( 原 文 作 回 答 她 ) , 她 也 自 言 自 语 地 说 ,
 • 他 们 莫 非 得 财 而 分 。 每 人 得 了 一 两 个 女 子 。 西 西 拉 得 了 彩 衣 为 掳 物 , 得 绣 花 的 彩 衣 为 掠 物 。 这 彩 衣 两 面 绣 花 , 乃 是 披 在 被 掳 之 人 颈 项 上 的 。
 • 耶 和 华 阿 , 愿 你 的 仇 敌 都 这 样 灭 亡 。 愿 爱 你 的 人 如 日 头 出 现 , 光 辉 烈 烈 。 这 样 , 国 中 太 平 四 十 年 。