Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И воспѣ́ Девво́ра и Вара́къ сы́нъ Авинее́мовъ въ то́й де́нь, и рече́:
 • внегда́ нача́ти вождо́мъ во Изра́или, въ про­изволе́нiи люді́й, благослови́те Го́спода.
 • Услы́шите, ца́рiе, и внуши́те, кня́зи: а́зъ Го́сподеви воспою́ и пою́ Бо́гу Изра́илеву.
 • Го́споди, во исхо́дѣ тво­е́мъ от­ Сии́ра, внегда́ воз­двиза́тися тебѣ́ от­ села́ Едо́мова, земля́ потрясе́ся, и не́бо воз­мути́ся, и о́блацы иска́паша во́ду:
 • го́ры подвиго́шася от­ лица́ Го́спода Елои́, та́я Сина́ от­ лица́ Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • Во дни́ самега́ра сы́на ана́ѳова, во дни́ Иаи́ли, оскудѣ́ша путiе́, и идо́ша въ пути́ кри́вы, и идо́ша въ пути́ развраще́н­ны:
 • оскудѣ́ша живу́щiи во Изра́или, оскудѣ́ша до́ндеже воста́ Девво́ра, до́ндеже воста́ ма́ти во Изра́или:
 • избра́ша бо́ги но́вы, я́ко хлѣ́бъ я́ченъ, тогда́ во­ева́ша гра́ды князе́й: щи́тъ не яви́ся, ниже́ копiе́ въ четы́редесяти ты́сящахъ во Изра́или.
 • Се́рдце мое́ на учине́н­ная во Изра́или: си́льнiи люді́й, благослови́те Го́спода.
 • Ѣ́здящiи на осля́техъ бѣ́лыхъ въ полу́дне, и сѣдя́щiи на суди́щи, и ходя́щiи на пути́ со́нмовъ, провѣща́йте.
 • Гла́съ пле́щущихъ посредѣ́ веселя́щихся: та́мо дадя́тъ пра́вду. Го́споди, пра́вды укрѣпи́ во Изра́или: тогда́ разыдо́шася во гра́ды своя́ лю́дiе Госпо́дни.
 • Воста́ни, воста́ни, Девво́ра: воста́ни, воста́ни, глаго́ли съ пѣ́снiю: воста́ни, Вара́че, и плѣни́ плѣ́нъ тво́й, сы́не Авинее́мль.
 • Тогда́ воз­вели́чися си́ла его́: Госпо́дь смири́ мнѣ́ крѣ́пльшыя мене́.
 • Лю́дiе Ефре́мли утоми́ша и́хъ въ доли́нѣ: бра́тъ тво́й Венiами́нъ въ лю́дехъ тво­и́хъ: от­ мене́ Махи́ръ снидо́ша взыску́ющiи, и от­ Завуло́на укрѣпля́ющiися въ ски́птрѣ повѣ­ст­вова́нiя пи́смен­ника.
 • И нача́лницы во Иссаха́рѣ съ Девво́рою и Вара́комъ: та́ко Вара́къ от­пусти́ пѣ́шихъ сво­и́хъ въ доли́ну, въ раздѣле́нiя Руви́мова, вели́ка испыта́нiя се́рдца.
 • Вску́ю ми́ сѣди́ши посредѣ́ мосфаѳе́мовъ, слы́шати звизда́нiе востава́ющихъ про­ити́ въ раздѣле́нiя Руви́мля? ве́лiя испыта́нiя се́рдца.
 • Галаа́дъ, объ ону́ страну́ Иорда́на всели́ся: и да́нъ, вску́ю обита́еши въ корабле́хъ? Аси́ръ обита́ при­­ бре́зѣхъ морски́хъ, и въ раздѣле́нiихъ сво­и́хъ всели́ся.
 • Завуло́нъ, лю́дiе укори́ша ду́шу свою́ на сме́рть: и Нефѳали́мъ на высота́хъ села́.
 • И прiидо́ша къ нему́ ца́рiе, и ополчи́шася, тогда́ во­ева́ша ца́рiе Ханаа́нстiи во Ѳанаа́хѣ, у воды́ Магеддо́: мно́же­ст­ва сребра́ не взя́ша.
 • От небесе́ ополчи́шася звѣ́зды, от­ чи́на сво­его́ ополчи́шася съ Сиса́рою.
 • Водоте́чь кисо́новъ изве́рже и́хъ, водоте́чь кадими́нъ, водоте́чь кисо́новъ: попере́тъ его́ душа́ моя́ си́льная.
 • Тогда́ от­сѣко́шася копы́та ко́нская от­ топта́нiя си́льныхъ его́.
 • Проклина́йте Мазо́ра, рече́ а́нгелъ Госпо́день, прокля́тiемъ проклени́те живу́щихъ въ не́мъ, я́ко не прiидо́ша въ по́мощь Госпо́дню, въ по́мощь [Госпо́дню] въ си́льныхъ.
 • Да благослови́т­ся въ жена́хъ Иаи́ль, жена́ хаве́ра кине́ева, от­ же́нъ въ ку́щи да благослови́т­ся:
 • воды́ проси́ у нея́, и даде́ ему́ млеко́ въ ча́ши: преиму́щихъ при­­несе́ ма́сло кра́вiе:
 • ру́ку свою́ лѣ́вую къ колу́ простре́, и десни́цу свою́ ко мла́ту рабо́та­ю­щихъ, и уби́ Сиса́ру: разби́ главу́ его́, и порази́, прободе́ скра́нiя его́:
 • между́ нога́ма ея́ повали́ся: паде́ утружде́нъ, и у́мре посредѣ́ но́гъ ея́, и та́мо паде́ бѣ́днѣ.
 • Око́нцемъ взира́­ше ма́ти Сиса́рина, окно́мъ сквоз­ѣ́ реше́тку, что́ заме́дли колесни́ца его́ прiити́? вску́ю уме́длиша стопы́ колесни́цъ его́?
 • Му́дрiи нача́л­ст­ву­ю­щiи ея́ от­вѣща́ша е́й, и сама́ от­вѣщава́­ше словеса́ своя́ себѣ́:
 • не обря́щутъ ли его́ раздѣля́юща коры́сти, удружа́юща друго́мъ на главу́ му́жа си́льна? коры́сти ша́ровъ Сиса́рѣ, коры́сти ша́ровъ разли́чiя, ша́ры испещре́н­ныхъ, сiя́ вы́и его́ коры́сти.
 • Та́ко да поги́бнутъ вси́ врази́ тво­и́, Го́споди: и лю́бящiи его́, я́коже восто́къ со́лнца въ си́лѣ сво­е́й. 32И бы́сть въ поко́и земля́ четы́редесять лѣ́тъ.
 • В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими словами:
 • Израиль отмщен, народ показал рвение; прославьте Господа!
 • Слушайте, цари, внимайте, вельможи: я Господу, я пою, бряцаю Господу Богу Израилеву.
 • Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду;
 • горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева.
 • Во дни Самегара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами.
 • Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле.
 • Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля?
 • Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе; прославьте Господа!
 • Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь!
 • Среди голосов собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля! Тогда выступил ко вратам народ Господень.
 • Воспряни, воспряни, Девора! воспряни, воспряни! воспой песнь! Восстань, Варак! и веди пленников твоих, сын Авиноамов!
 • Тогда немногим из сильных подчинил Он народ; Господь подчинил мне храбрых.
 • От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика; за тобою Вениамин, среди народа твоего; от Махира шли начальники, и от Завулона владеющие тростью писца.
 • И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие.
 • Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие.
 • Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно.
 • Завулон – народ, обрекший душу свою на смерть, и Неффалим – на высотах поля.
 • Пришли цари, сразились, тогда сразились цари Ханаанские в Фанаахе у вод Мегиддонских, но не получили нимало серебра.
 • С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою.
 • Поток Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Киссон. Попирай, душа моя, силу!
 • Тогда ломались копыта конские от побега, от побега сильных его.
 • Прокляните Мероз, говорит Ангел Господень, прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми.
 • Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хевера Кенеянина, между женами в шатрах да будет благословенна!
 • Воды просил он: молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего.
 • [Левую] руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников; ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его.
 • К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал; где склонился, там и пал сраженный.
 • В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку: что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его?
 • Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои:
 • верно, они нашли, делят добычу, по девице, по две девицы на каждого воина, в добычу полученная разноцветная одежда Сисаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника.
 • Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей! – И покоилась земля сорок лет.
 • Ошол кєнє Дебора менен Абынаам уулу Барак тљмљнкєдљй ыр ырдашты:
 • «Ысрайыл кегин алды, калайык ынталуулук кљрсљттє. Тењирди дањктагыла!
 • Падышалар, кулак салгыла! Тљрљлљр, кљњєл бургула! Мен Тењирге ырдайм! Ысрайылдын Кудай-Тењирине аспап чертип ырдайм!
 • Сен, Тењир, Сеирден чыкканыњда, Эдом талаасынан салтанат менен чыкканыњда, жер солкулдап, асмандан суу тамчылап, булуттар жамгыр тљккљн.
 • Тењирдин алдында тоолор, Ысрайылдын Кудай-Тењиринин алдында Синай тоосу солкулдаган.
 • Анаттын уулу Шамгардын убагында, Жаелдин убагында жолдор ээн жаткан, мурда тєз жолдор менен жєргљндљр ошол убакта айланма жолдор менен жєрєп калышкан.
 • Мен, Дебора – Ысрайылдагы эне, ордуман турганга чейин, Ысрайылдын кыштактарында эч ким жашабай калган.
 • Алар жањы кудайларды тандап алышканда, дарбаза алдында согуш болду. Кырк мињ ысрайылдыктын калканы менен найзасын кљрдєњљр беле?
 • Жєрљгєм силер менен, Ысрайыл башчылары, љз ыктыяры менен элин коргогондор! Тењирди дањктагыла!
 • Ак ургаачы эшекке минип жєргљндљр, килемде отургандар, жолдо кетип бараткандар, ырдагыла!
 • Кудуктардын жанына малын чогулткандар Тењирди дањктап, Ысрайыл жол башчыларын мактап ырдашсын! Ошондо Кудайдын эли дарбазаларды карай жљнљдє.
 • Шаттан, Дебора! Шаттан, Дебора! Ыр ырдап, дањкта! Тур, Барак, Абынаам уулу, туткундарыњды алып бас!
 • Ошондо Тењир кєчтєєлљрдє аз сандагы адамдарга багынтып берген. Тењир мага эр жєрљктљрдє багынтып берген.
 • Амалыктын жерине отурукташып калган эпрайымдыктар келишкен. Анын артынан Бенжемин љз эли менен келген. Эл башчылар Махирден, калем кармаганды билген катчылар Забулундан келишкен.
 • Исахардын тљрљлљрє Дебора менен келишти, Исахар да Барактай болуп љрљљнгљ жљљ тєштє. Рубейин уулдарынын арасында чоњ келишпестик бар.
 • Малдын маараганын угуп, мал короолордо эмне отурасыњ? Рубейин уулдарынын арасында чоњ келишпестик бар.
 • Иордандын аркы љйєзєндљ Гилат тынч жашап жатат, кемелери бар Дан эмнеден корксун? Ашыр дењиз жээгинде отурат, кемелер токтоочу жайдын жанында тынч жашап жатат.
 • Забулун – љз жанын тобокелге салган эл, Напталы да – дљњсљљлљрдљ љз жанын тобокелге салган эл.
 • Падышалар келишти, салгылашышты. Ошондо Канаан падышалары Мегидо сууларынын жанындагы Танахта салгылашышты, бирок кємєш олжолоп алышкан жок.
 • Асманда жылдыздар салгылашышты, љз жолдорунда Сисра менен салгылашышты.
 • Аларды Кишон дарыясы, байыркы дарыя, Кишон дарыясы агызып кетти. Жаным, душмандарымдын кєчєн тебеле!
 • Анын кєчтєєлљрє качканда, аттарынын туяктары майтарылып сынды.
 • Мейроз шаарын каргагыла, – дейт Тењирдин периштеси, – анда жашагандарды каргагыла, анткени алар Тењирге жардамга келишкен жок, Тењирге жана кайраттууларга кљмљк беришкен жок!
 • Кейни Хебердин зайыбы Жаел, чатырларда жашаган аялдардын арасындагы ал, баталуу болсун!
 • Сисра суу сураганда, ал сєт берди, тљрљлљр ичкен чљйчљккљ эњ жакшы сєт куюп келди.
 • Сол колуна казык, оњ колуна темир устанын балкасын алып, Сисраны чыкыйга сайып, башын жарды.
 • Ал аялдын бутуна жыгылып жатып калды, анын бутуна кулады, кулаган жеринде љлдє.
 • Сисранын энеси тор терезеден карап: “Анын майдан арабасы эмнеге мынча кечигет, анын майдан арабасынын дљњгљлљктљрєнєн дабышы эмнеге угулбайт?” – деп боздойт.
 • Анын кызматчы аялдарынын акылдуулары ага жооп берет, ал љзєнљ љзє жооп берет:
 • “Алар олжо таап алып, бљлєшєп жатышса керек, ар бир жоокерге бирден же экиден кыз тийсе керек. Олжодон Сисрага ар кыл тєстєє, ичи-тышы саймаланган, туткундун жонунан сыйрылып алынган кийим тийсе керек”.
 • Тењир, Сенин кас душмандарыњ мына ушинтип жок болсун! Тењирди сєйгљндљр болсо бардык кєч-кубаты менен жаркырап чыккан кєндљй болсун!» Ошентип, жер єстєндљ кырк жыл тынчтык болду.