Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И речé Госпóдь къ Моисéю и Аарóну, глагóля:
 • рцы́те сынóмъ Изрáилевымъ, глагóлюще: сíи скóти, и́хже и́мате я́сти от­ всѣ́хъ скотóвъ, и́же на земли́:
 • вся́къ скóтъ раздвоя́ющь копы́то и пáзнокти имѣ́ющь на двóе, и от­рыгáяй жвáнiе въ скотѣ́хъ, сiя́ да я́сте:
 • тóкмо от­ си́хъ да не снѣ́сте от­ от­рыгáющихъ жвáнiе и от­ раздвоя́ющихъ копы́та и дѣля́щихъ пáзнокти: велблю́да, я́ко сéй изнóситъ жвáнiе, но пáзноктей не дѣли́тъ на двóе, нечи́стъ сéй вáмъ:
 • и хирогри́ля, я́ко изнóситъ жвáнiе, а пáзноктей не дѣли́тъ, нечи́стъ сéй вáмъ:
 • и зáяца, и́же от­рыгáетъ жвáнiе, но пáзноктей не дѣли́тъ на двóе, нечи́стъ сéй вáмъ:
 • и свинiи́, я́ко дѣли́тъ пáзнокти на двóе и копы́то раздвоя́етъ, но не от­рыгáетъ жвáнiя, нечистá сiя́ вáмъ:
 • от­ мя́съ и́хъ да не я́сте и мертвечи́нѣ и́хъ да не при­­касáетеся, нечи́ста сiя́ вáмъ.
 • И сiя́ да я́сте от­ всѣ́хъ, я́же въ водáхъ: вся́, и́мже сýть пéрiе и чешуя́ въ водáхъ, и въ моря́хъ и въ езéрахъ, сiя́ да я́сте:
 • и всѣ́мъ, и́мже нѣ́сть пéрiя ни чешуи́ въ водáхъ, и въ моря́хъ и въ езéрахъ, от­ всѣ́хъ, я́же изнóсятъ вóды, и вся́ка душá живýщая въ водѣ́, сквéрна éсть, и сквéрна да бýдутъ вáмъ:
 • от­ мя́съ и́хъ да не яди́те и мертвечи́ны и́хъ гнушáйтеся:
 • и вся́, и́мже нѣ́сть пéрiя и чешуи́, и́же въ водáхъ, сквéрна сiя́ сýть вáмъ.
 • И си́хъ гнушáйтеся от­ пти́цъ, и да не я́сте и́хъ, гнýсни сýть: орлá и гри́фа и морскáго орлá,
 • и нея́сыти и икти́на и подóбныхъ си́мъ:
 • и стрýѳа и совы́, и сухолáпля и подóбныхъ и́мъ:
 • и вся́каго врáна и подóбныхъ емý: и я́стреба и подóбныхъ емý:
 • и врáна нощнáго и лили́ка и и́вина,
 • и порфирióна и пелекáна и лéбедя,
 • и еродíа и Харадрióна и подóбныхъ емý: и вдóда и нощнáго нетопыря́.
 • И вся́ гáды пти́чiя, и́же хóдятъ на четы́рехъ, мéрзость éсть вáмъ:
 • но сiя́ да я́сте от­ всѣ́хъ гáдъ пти́чныхъ, и́же хóдятъ четверонóжны, и́же и́мутъ гóлени вы́ше плеснý своéю, скакáти и́ми по земли́:
 • и сiя́ да я́сте[Въ Острóжской, и съ нея́ печáтан­ной прéжде въ москвѣ́, предъ си́мъ слóвомъ я́сте, при­­ложенó не, но тогó во всѣ́хъ грéч. не имѣ́ет­ся.] от­ си́хъ: врýха и подóбная емý, и аттáка и подóбная емý, Офióмаха и éже подóбно къ немý, и акри́ду и подóбная éй:
 • и вся́къ гáдъ от­ пти́цъ, и́мже сýть четы́ри нóги, мéрзость éсть вáмъ, и въ си́хъ да не осквернитéся:
 • вся́къ при­­касáяйся мертвечи́нѣ и́хъ нечи́стъ бýдетъ до вéчера:
 • и вся́къ взéмляй мертвечи́ну и́хъ да измы́етъ ри́зы своя́ и нечи́стъ бýдетъ до вéчера.
 • Во всѣ́хъ скотѣ́хъ, и́же раздвоя́етъ копы́то и пáзнокти имѣ́етъ, а жвáнiя не от­рыгáетъ, нечи́ста да бýдутъ вáмъ: вся́къ при­­касáяйся мертвечи́нѣ и́хъ нечи́стъ бýдетъ дáже до вéчера:
 • и вся́къ и́же хóдитъ на лáпахъ, во всѣ́хъ звѣрéхъ, и́же хóдятъ на четы́рехъ, нечи́ста бýдутъ вáмъ: вся́къ при­­касáяйся мертвечи́нѣ и́хъ нечи́стъ бýдетъ до вéчера:
 • и взéмляй мертвечи́ну и́хъ да исперéтъ ри́зы своя́ и нечи́стъ бýдетъ до вéчера: нечи́ста сiя́ бýдутъ вáмъ.
 • И сiя́ вáмъ нечи́ста от­ гáдъ плѣ́жущихъ по земли́: лáсица и мы́шъ и крокоди́лъ земны́й,
 • мигáли и хамелеóнъ, и халавóтисъ и я́щеръ и кроторы́я:
 • сíи нечи́сти вáмъ от­ всѣ́хъ гáдъ плѣ́жущихъ по земли́: вся́къ при­­касáяйся мертвечи́нѣ и́хъ нечи́стъ бýдетъ до вéчера.
 • И вся́ко, въ нéже áще впадéтъ от­ ни́хъ нѣ́что от­ мертвечи́ны и́хъ, нечи́стъ бýдетъ вся́къ сосýдъ древя́нъ, или́ ри́за, или́ кóжа, или́ врéтище: вся́кiй сосýдъ, въ нéмже твори́т­ся дѣ́ло, въ водѣ́ погрузи́т­ся и нечи́стъ бýдетъ до вéчера, и по си́хъ чи́стъ бýдетъ:
 • и вся́къ сосýдъ гли́нянъ, въ óньже áще впадéтъ от­ си́хъ внýтрь, ели́ка сýть въ нéмъ, нечи́ста бýдутъ, и сосýдъ да разбiéт­ся.
 • И вся́ка снѣ́дь ю́же я́сте, на ню́же áще воз­лiéт­ся водá, нечи́ста бýдетъ вáмъ: и вся́кое питié, éже пiéте во вся́комъ сосýдѣ, нечи́сто бýдетъ [вáмъ]:
 • и всé, éже áще впадéтъ въ нé от­ мертвечи́ны и́хъ, нечи́сто бýдетъ: пéщи и огни́ща да сокрушáт­ся, нечи́ста сiя́ сýть и нечи́ста бýдутъ вáмъ.
 • Кромѣ́ истóчникъ водны́хъ, и потóкъ, и собрáнiй водны́хъ, бýдутъ чи́сти: а и́же при­­касáет­ся мертвечи́намъ и́хъ, нечи́стъ бýдетъ.
 • А́ще же впадéтъ от­ мертвечи́ны и́хъ на вся́ко сѣ́мя сѣ́мян­ное, éже сѣ́ет­ся, чи́сто бýдетъ:
 • áще же воз­лiéт­ся водá на вся́ко сѣ́мя, и впадéтъ от­ мертвечи́ны и́хъ на нé, нечи́сто бýдетъ вáмъ.
 • А́ще же ýмретъ от­ скотá, егóже вáмъ я́сти, при­­касáяйся мертвечи́нѣ егó, нечи́стъ бýдетъ до вéчера:
 • и яды́й от­ мертвечи́нъ си́хъ да исперéтъ ри́зы своя́ и нечи́стъ бýдетъ до вéчера: и взéмляй мертвечи́ну и́хъ да измы́етъ ри́зы своя́ и измы́ет­ся водóю, и нечи́стъ бýдетъ до вéчера.
 • И вся́къ гáдъ плѣ́жущiй по земли́ мéрзость вáмъ éсть сié, да не снѣ́ст­ся.
 • И вся́ко ходя́щее на чрéвѣ, и вся́ко ходя́щее на четы́рехъ всегдá, и [вся́ко] многонóжное во всѣ́хъ гáдѣхъ, и́же плѣ́жутъ по земли́, да не снѣ́сте é, я́ко мéрзость вáмъ éсть:
 • и да не омерзитé дýшъ вáшихъ во всѣ́хъ гáдѣхъ плѣ́жущихъ по земли́, и да не осквернитéся и́ми, и да не бýдете нечи́сти въ ни́хъ,
 • я́ко áзъ éсмь Госпóдь Бóгъ вáшъ: и да освятитéся и бýдете свя́ти, я́ко свя́тъ éсмь áзъ Госпóдь Бóгъ вáшъ: и да не оскверни́те дýшъ вáшихъ во всѣ́хъ гáдѣхъ дви́жущихся по земли́,
 • я́ко áзъ éсмь Госпóдь, изведы́й вáсъ изъ земли́ Еги́петскiя, да бýду вáмъ Бóгъ, и бýдете свя́ти, я́ко свя́тъ éсмь áзъ Госпóдь.
 • Сéй закóнъ о скотѣ́хъ и о пти́цахъ, и вся́кой души́ дви́жущейся въ водáхъ и вся́кой души́ пресмыкáющейся по земли́,
 • разлучи́ти междý нечи́стыми и междý чи́стыми, и научи́ти сы́ны Изрáилевы междý оживля́ющими ядóмая и междý оживля́ющими не ядóмая.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им:
 • скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле:
 • всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте;
 • только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас;
 • и тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас,
 • и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас;
 • и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас;
 • мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас.
 • Из всех животных, которые в воде, ешьте сих: у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли, или реках, тех ешьте;
 • а все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли, или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас;
 • они должны быть скверны для вас: мяса их не ешьте и трупов их гнушайтесь;
 • все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас.
 • Из птиц же гнушайтесь сих [не должно их есть, скверны они]: орла, грифа и морского орла,
 • коршуна и сокола с породою его,
 • всякого ворона с породою его,
 • страуса, совы, чайки и ястреба с породою его,
 • филина, рыболова и ибиса,
 • лебедя, пеликана и сипа,
 • цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря.
 • Все животные пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас;
 • из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле;
 • сих ешьте из них: саранчу с ее породою, солам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою.
 • Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас;
 • от них вы будете нечисты: всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера;
 • и всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою и нечист будет до вечера.
 • Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас: всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист [до вечера].
 • Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас: всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера;
 • кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера: нечисты они для вас.
 • Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою,
 • анака, хамелеон, летаа, хомет и тиншемет, –
 • сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся: всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера.
 • И всё, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты: в воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты;
 • если же которое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нем будет нечисто, и самый [сосуд] разбейте.
 • Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет [для вас], и всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде нечисто будет.
 • Всё, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет: печь и очаг должно разломать, они нечисты; и они должны быть нечисты для вас;
 • только источник и колодезь, вмещающий воду, остаются чистыми; а кто прикоснется к трупу их, тот нечист.
 • И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто;
 • если же тогда, как вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас.
 • И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера;
 • и тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера; и тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера.
 • Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его;
 • всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны;
 • не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми,
 • ибо Я – Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле,
 • ибо Я – Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят.
 • Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле,
 • чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь