Скрыть
11:1
11:4
11:5
11:6
11:8
11:10
11:11
11:12
11:14
11:15
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:23
11:25
11:26
11:27
11:28
11:29
11:30
11:31
11:34
11:35
11:36
11:37
11:38
11:39
11:41
11:42
11:43
11:46
Цр҃ко́внослав
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ, гл҃ѧ:
рцы́те сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, глаго́люще: сі́и ско́ти, и҆̀хже и҆́мате ꙗ҆́сти ѿ всѣ́хъ скотѡ́въ, и҆̀же на землѝ:
всѧ́къ ско́тъ раздвоѧ́ющь копы́то и҆ па́знѡкти и҆мѣ́ющь на дво́е, и҆ ѿрыга́ѧй жва́нїе въ скотѣ́хъ, сїѧ̑ да ꙗ҆́сте:
то́кмѡ ѿ си́хъ да не снѣ́сте ѿ ѿрыга́ющихъ жва́нїе и҆ ѿ раздвоѧ́ющихъ кѡпы́та и҆ дѣлѧ́щихъ па́знѡкти: вельблю́да, ꙗ҆́кѡ се́й и҆зно́ситъ жва́нїе, но па́зноктей не дѣли́тъ на дво́е, нечи́стъ се́й ва́мъ:
и҆ хїрогрѵ́лѧ, ꙗ҆́кѡ и҆зно́ситъ жва́нїе, а҆ па́зноктей не дѣли́тъ, нечи́стъ се́й ва́мъ:
и҆ за́ѧца, и҆́же ѿрыга́етъ жва́нїе, но па́зноктей не дѣли́тъ на дво́е, нечи́стъ се́й ва́мъ:
и҆ свинїѝ, ꙗ҆́кѡ дѣли́тъ па́знѡкти на дво́е и҆ копы́то раздвоѧ́етъ, но не ѿрыга́етъ жва́нїѧ, нечиста̀ сїѧ̀ ва́мъ:
ѿ мѧ́съ и҆́хъ да не ꙗ҆́сте и҆ мертвечи́нѣ и҆́хъ да не прикаса́етесѧ, нечи̑ста сїѧ̑ ва́мъ.
И҆ сїѧ̑ да ꙗ҆́сте ѿ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же въ вода́хъ: всѧ̑, и҆̀мже сꙋ́ть пе́рїе и҆ чешꙋѧ̀ въ вода́хъ, и҆ въ морѧ́хъ и҆ въ є҆зе́рахъ, сїѧ̑ да ꙗ҆́сте:
и҆ всѣ̑мъ, и҆̀мже нѣ́сть пе́рїѧ ни чешꙋѝ въ вода́хъ, и҆ въ морѧ́хъ и҆ въ є҆зе́рахъ, ѿ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же и҆зно́сѧтъ во́ды, и҆ всѧ́ка дꙋша̀ живꙋ́щаѧ въ водѣ̀, скве́рна є҆́сть, и҆ сквє́рна да бꙋ́дꙋтъ ва́мъ:
ѿ мѧ́съ и҆́хъ да не ꙗ҆ди́те и҆ мертвечи́ны и҆́хъ гнꙋша́йтесѧ:
и҆ всѧ̑, и҆̀мже нѣ́сть пе́рїѧ и҆ чешꙋѝ, и҆̀же въ вода́хъ, сквє́рна сїѧ̑ сꙋ́ть ва́мъ.
И҆ си́хъ гнꙋша́йтесѧ ѿ пти́цъ, и҆ да не ꙗ҆́сте и҆́хъ, гнꙋ́сни сꙋ́ть: ѻ҆рла̀ и҆ грѵ́фа и҆ морска́гѡ ѻ҆рла̀,
и҆ неѧ́сыти и҆ і҆кті́на и҆ подо́бныхъ си̑мъ:
и҆ стрꙋ́ѳа и҆ совы̀, и҆ сꙋхола́плѧ и҆ подо́бныхъ и҆̀мъ:
и҆ всѧ́кагѡ вра́на и҆ подо́бныхъ є҆мꙋ̀: и҆ ꙗ҆́стреба и҆ подо́бныхъ є҆мꙋ̀:
и҆ вра́на нощна́гѡ и҆ лили́ка и҆ і҆́вїна,
и҆ порфѷрїѡ́на и҆ пелека́на и҆ ле́бедѧ,
и҆ є҆рѡді́а и҆ харадрїо́на и҆ подо́бныхъ є҆мꙋ̀: и҆ вдо́да и҆ нощна́гѡ нетопырѧ̀.
И҆ всѧ̑ га́ды пти̑чїѧ, и҆̀же хо́дѧтъ на четы́рехъ, ме́рзость є҆́сть ва́мъ:
но сїѧ̑ да ꙗ҆́сте ѿ всѣ́хъ га̑дъ пти́чныхъ, и҆̀же хо́дѧтъ четверонѡ́жны, и҆̀же и҆́мꙋтъ го́лєни вы́ше плеснꙋ̑ своє́ю, скака́ти и҆́ми по землѝ:
и҆ сїѧ̑ да ꙗ҆́сте {Въ Ѻ҆стро́жской, и҆ съ неѧ̀ печа́танной пре́жде въ москвѣ̀, пред̾ си́мъ сло́вомъ ꙗ҆́сте, приложено̀ не, но тогѡ̀ во всѣ́хъ гре́ч. не и҆мѣ́етсѧ.} ѿ си́хъ: врꙋ́ха и҆ подѡ́бнаѧ є҆мꙋ̀, и҆ а҆тта́ка и҆ подѡ́бнаѧ є҆мꙋ̀, ѻ҆фїо́маха и҆ є҆́же подо́бно къ немꙋ̀, и҆ а҆крі́дꙋ и҆ подѡ́бнаѧ є҆́й:
и҆ всѧ́къ га́дъ ѿ пти́цъ, и҆̀мже сꙋ́ть четы́ри но́ги, ме́рзость є҆́сть ва́мъ, и҆ въ си́хъ да не ѡ҆скверните́сѧ:
всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ и҆́хъ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера:
и҆ всѧ́къ взе́млѧй мертвечи́нꙋ и҆́хъ да и҆змы́етъ ри̑зы своѧ̑ и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера.
Во всѣ́хъ скотѣ́хъ, и҆́же раздвоѧ́етъ копы́то и҆ па́знѡкти и҆мѣ́етъ, а҆ жва́нїѧ не ѿрыга́етъ, нечи̑ста да бꙋ́дꙋтъ ва́мъ: всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ и҆́хъ нечи́стъ бꙋ́детъ да́же до ве́чера:
и҆ всѧ́къ и҆́же хо́дитъ на ла́пахъ, во всѣ́хъ ѕвѣре́хъ, и҆̀же хо́дѧтъ на четы́рехъ, нечи̑ста бꙋ́дꙋтъ ва́мъ: всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ и҆́хъ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера:
и҆ взе́млѧй мертвечи́нꙋ и҆́хъ да и҆спере́тъ ри̑зы своѧ̑ и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера: нечи̑ста сїѧ̑ бꙋ́дꙋтъ ва́мъ.
И҆ сїѧ̑ ва́мъ нечи̑ста ѿ га̑дъ плѣ́жꙋщихъ по землѝ: ла́сица и҆ мы́шъ и҆ крокоди́лъ земны́й,
мѷга́ли и҆ хамелеѡ́нъ, и҆ халавѡ́тисъ и҆ ꙗ҆́щеръ и҆ кроторы́ѧ:
сі́и нечи́сти ва́мъ ѿ всѣ́хъ га̑дъ плѣ́жꙋщихъ по землѝ: всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ и҆́хъ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера.
И҆ всѧ́ко, въ не́же а҆́ще впаде́тъ ѿ ни́хъ нѣ́что ѿ мертвечи́ны и҆́хъ, нечи́стъ бꙋ́детъ всѧ́къ сосꙋ́дъ древѧ́нъ, и҆лѝ ри́за, и҆лѝ ко́жа, и҆лѝ вре́тище: всѧ́кїй сосꙋ́дъ, въ не́мже твори́тсѧ дѣ́ло, въ водѣ̀ погрꙋзи́тсѧ и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера, и҆ по си́хъ чи́стъ бꙋ́детъ:
и҆ всѧ́къ сосꙋ́дъ гли́нѧнъ, во́ньже а҆́ще впаде́тъ ѿ си́хъ внꙋ́трь, є҆ли̑ка сꙋ́ть въ не́мъ, нечи̑ста бꙋ́дꙋтъ, и҆ сосꙋ́дъ да разбїе́тсѧ.
И҆ всѧ́ка снѣ́дь ю҆́же ꙗ҆́сте, на ню́же а҆́ще возлїе́тсѧ вода̀, нечи́ста бꙋ́детъ ва́мъ: и҆ всѧ́кое питїѐ, є҆́же пїе́те во всѧ́комъ сосꙋ́дѣ, нечи́сто бꙋ́детъ (ва́мъ):
и҆ всѐ, є҆́же а҆́ще впаде́тъ въ нѐ ѿ мертвечи́ны и҆́хъ, нечи́сто бꙋ́детъ: пє́щи и҆ ѻ҆гни̑ща да сокрꙋша́тсѧ, нечи̑ста сїѧ̑ сꙋ́ть и҆ нечи̑ста бꙋ́дꙋтъ ва́мъ.
Кромѣ̀ и҆стѡ́чникъ водны́хъ, и҆ потѡ́къ, и҆ собра́нїй водны́хъ, бꙋ́дꙋтъ чи́сти: а҆ и҆́же прикаса́етсѧ мертвечи́намъ и҆́хъ, нечи́стъ бꙋ́детъ.
А҆́ще же впаде́тъ ѿ мертвечи́ны и҆́хъ на всѧ́ко сѣ́мѧ сѣ́мѧнное, є҆́же сѣ́етсѧ, чи́сто бꙋ́детъ:
а҆́ще же возлїе́тсѧ вода̀ на всѧ́ко сѣ́мѧ, и҆ впаде́тъ ѿ мертвечи́ны и҆́хъ на нѐ, нечи́сто бꙋ́детъ ва́мъ.
А҆́ще же ᲂу҆́мретъ ѿ скота̀, є҆го́же ва́мъ ꙗ҆́сти, прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ є҆гѡ̀, нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера:
и҆ ꙗ҆ды́й ѿ мертвечи́нъ си́хъ да и҆спере́тъ ри̑зы своѧ̑ и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера: и҆ взе́млѧй мертвечи́нꙋ и҆́хъ да и҆змы́етъ ри̑зы своѧ̑ и҆ и҆змы́етсѧ водо́ю, и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера.
И҆ всѧ́къ га́дъ плѣ́жꙋщїй по землѝ ме́рзость ва́мъ є҆́сть сїѐ, да не снѣ́стсѧ.
И҆ всѧ́ко ходѧ́щее на чре́вѣ, и҆ всѧ́ко ходѧ́щее на четы́рехъ всегда̀, и҆ (всѧ́ко) многоно́жное во всѣ́хъ га́дѣхъ, и҆̀же плѣ́жꙋтъ по землѝ, да не снѣ́сте є҆̀, ꙗ҆́кѡ ме́рзость ва́мъ є҆́сть:
и҆ да не ѡ҆мерзитѐ дꙋ́шъ ва́шихъ во всѣ́хъ га́дѣхъ плѣ́жꙋщихъ по землѝ, и҆ да не ѡ҆скверните́сѧ и҆́ми, и҆ да не бꙋ́дете нечи́сти въ ни́хъ,
ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ: и҆ да ѡ҆свѧтите́сѧ и҆ бꙋ́дете свѧ́ти, ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆́смь а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ: и҆ да не ѡ҆скверни́те дꙋ́шъ ва́шихъ во всѣ́хъ га́дѣхъ дви́жꙋщихсѧ по землѝ,
ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, и҆зведы́й ва́съ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, да бꙋ́дꙋ ва́мъ бг҃ъ, и҆ бꙋ́дете свѧ́ти, ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆́смь а҆́зъ гдⷭ҇ь.
Се́й зако́нъ ѡ҆ скотѣ́хъ и҆ ѡ҆ пти́цахъ, и҆ всѧ́кой дꙋшѝ дви́жꙋщейсѧ въ вода́хъ и҆ всѧ́кой дꙋшѝ пресмыка́ющейсѧ по землѝ,
разлꙋчи́ти междꙋ̀ нечи́стыми и҆ междꙋ̀ чи́стыми, и҆ наꙋчи́ти сы́ны і҆и҃лєвы междꙋ̀ ѡ҆живлѧ́ющими ꙗ҆дѡ́маѧ и҆ междꙋ̀ ѡ҆живлѧ́ющими не ꙗ҆дѡ́маѧ.
Разница между чистыми и нечистыми животными, рыбами, птицами и пресмыкающимися.
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им:
скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле:
всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте;
только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас;
и тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас,
и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас;
и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас;
мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас.
Из всех животных, которые в воде, ешьте сих: у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли, или реках, тех ешьте;
а все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли, или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас;
они должны быть скверны для вас: мяса их не ешьте и трупов их гнушайтесь;
все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас.
Из птиц же гнушайтесь сих [не должно их есть, скверны они]: орла, грифа и морского орла,
коршуна и сокола с породою его,
всякого ворона с породою его,
страуса, совы, чайки и ястреба с породою его,
филина, рыболова и ибиса,
лебедя, пеликана и сипа,
цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря.
Все животные пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас;
из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле;
сих ешьте из них: саранчу с ее породою, солам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою.
Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас;
от них вы будете нечисты: всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера;
и всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою и нечист будет до вечера.
Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас: всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист [до вечера].
Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас: всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера;
кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера: нечисты они для вас.
Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою,
анака, хамелеон, летаа, хомет и тиншемет, –
сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся: всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера.
И всё, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты: в воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты;
если же которое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нем будет нечисто, и самый [сосуд] разбейте.
Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет [для вас], и всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде нечисто будет.
Всё, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет: печь и очаг должно разломать, они нечисты; и они должны быть нечисты для вас;
только источник и колодезь, вмещающий воду, остаются чистыми; а кто прикоснется к трупу их, тот нечист.
И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто;
если же тогда, как вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас.
И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера;
и тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера; и тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера.
Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его;
всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны;
не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми,
ибо Я – Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле,
ибо Я – Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят.
Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле,
чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible