Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: му́жу, му́жу, ему́же а́ще бу́детъ излiя́нiе от­ тѣ́ла его́, излiя́нiе его́ нечи́сто е́сть.
 • И се́й зако́нъ нечистоты́ его́: излива́яй сѣ́мя изъ тѣ́ла сво­его́, от­ излiя́нiя, и́мже соста́влено е́сть тѣ́ло его́ излiя́нiемъ, сiя́ нечистота́ его́ въ не́мъ: вся́ дни́ излiя́нiя тѣ́ла его́, и́мже соста́влено тѣ́ло его́ излiя́нiемъ его́, нечистота́ его́ е́сть:
 • вся́ко ло́же, на не́мже а́ще ля́жетъ излива́яй сѣ́мя, нечи́сто е́сть: и вся́къ сосу́дъ, на не́мже а́ще ся́детъ верху́ его́ излива́яй сѣ́мя, нечи́стъ бу́детъ:
 • и человѣ́къ, и́же а́ще при­­ко́снет­ся ло́жа его́, да испере́тъ ри́зы своя́ и да омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • и сѣдя́й на сосу́дѣ, на не́мже а́ще ся́детъ верху́ его́ излива́яй сѣ́мя, да испере́тъ ри́зы своя́ и да омы́ет­ся водо́ю, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • и при­­косну́выйся къ пло́ти излива́ющаго сѣ́мя да испере́тъ ри́зы своя́ и да омы́ет­ся водо́ю, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера.
 • А́ще же плю́нетъ излива́яй сѣ́мя на чи́стаго, да испере́тъ ри́зы своя́ и да измы́ет­ся водо́ю, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • и вся́ко сѣдло́ о́слее, на не́же а́ще вся́детъ верху́ его́ излива́яй сѣ́мя, нечи́сто бу́детъ до ве́чера:
 • и вся́къ при­­косну́выйся всѣ́мъ, я́же су́ть подъ ни́мъ, нечи́стъ бу́детъ до ве́чера: и взе́мляй я́ да испере́тъ ри́зы своя́ и омы́ет­ся водо́ю, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • и ели́кимъ а́ще ко́снет­ся излива́яй сѣ́мя и ру́къ сво­и́хъ не омы́етъ водо́ю, да испере́тъ ри́зы своя́ и омы́етъ тѣ́ло водо́ю, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • и сосу́дъ гли́нянъ, ему́же а́ще при­­ко́снет­ся излива́яй сѣ́мя, да разбiе́т­ся: а сосу́дъ древя́ный да измы́ет­ся водо́ю, и чи́стъ бу́детъ.
 • А́ще же очи́стит­ся излива́яй сѣ́мя от­ излiя́нiя сво­его́, и исчи́слитъ себѣ́ се́дмь дні́й на очище́нiе свое́, и испере́тъ ри́зы своя́ и омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю живо́ю, и чи́стъ бу́детъ:
 • и въ де́нь осмы́й да во́зметъ себѣ́ два́ го́рличища или́ два́ птенца́ голуби́на, и да при­­несе́тъ я́ предъ Го́спода къ две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя, и да́стъ я́ жерцу́:
 • и сотвори́тъ я́ жре́цъ еди́нъ грѣха́ ра́ди, и другі́й во всесожже́нiе: и да помо́лит­ся о не́мъ жре́цъ предъ Го́сподемъ о излiя́нiи его́.
 • И человѣ́къ, ему́же а́ще изы́детъ от­ ло́жа его́ сѣ́мя, и да омы́етъ водо́ю все́ тѣ́ло свое́, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • и вся́ка ри́за и вся́ка ко́жа, на не́йже а́ще бу́детъ ло́же сѣ́мен­ное, да измы́ет­ся водо́ю, и нечиста́ бу́детъ до ве́чера.
 • И а́ще ля́жетъ му́жъ съ жено́ю сво­е́ю на ло́жи сѣ́мене, да измы́ют­ся водо́ю, и нечи́сты бу́дутъ до ве́чера.
 • И жена́ я́же а́ще бу́детъ кро́вь точа́щи, и бу́детъ тече́нiе ея́ въ тѣлеси́ ея́, се́дмь дні́й да бу́детъ въ скве́рнѣ сво­е́й: и вся́къ при­­каса́яйся е́й нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • и все́, на не́мже а́ще сѣди́тъ въ тече́нiи сво­е́мъ, нечи́сто бу́детъ, и вся́ко, на не́же а́ще при­­ся́детъ [она́], нечи́сто бу́детъ:
 • и вся́къ, и́же а́ще при­­ко́снет­ся ло́жа ея́, да испере́тъ ри́зы своя́ и да измы́етъ водо́ю тѣ́ло свое́, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • и вся́къ при­­каса́яйся вся́кому сосу́ду, на не́мже а́ще ся́детъ, да испере́тъ ри́зы своя́ и да измы́ет­ся водо́ю, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • а́ще же на ло́жи е́й су́щей, или́ на сосу́дѣ, на не́мже а́ще ся́детъ [она́], егда́ при­­ко́снет­ся кто́ е́й, нечи́стъ бу́детъ до ве́чера.
 • А́ще же кто́ бу́детъ на ло́жи съ не́ю, и бу́детъ нечистота́ ея́ на не́мъ, нечи́стъ бу́детъ се́дмь дні́й: и вся́ко ло́же, на не́мже а́ще ля́жетъ, нечи́сто бу́детъ.
 • И жена́ а́ще то́читъ тече́нiе кро́ве дни́ мно́ги, не во вре́мя скве́рны ея́, а́ще и тече́тъ по оскверне́нiи ея́, вся́ дни́ тече́нiя нечистоты́ ея́, я́коже дни́ скве́рны ея́, нечиста́ бу́детъ:
 • и вся́ко ло́же, на не́мже а́ще ля́жетъ вся́ дни́ тече́нiя ея́, по ло́жи скве́рны ея́ бу́детъ е́й: и вся́къ сосу́дъ, на не́мже а́ще ся́детъ, нечи́стъ бу́детъ по нечистотѣ́ скве́рны ея́:
 • и вся́къ при­­каса́яйся е́й нечи́стъ бу́детъ, да испере́тъ ри́зы своя́ и омы́етъ водо́ю тѣ́ло свое́, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера.
 • А́ще же очи́стит­ся от­ тече́нiя сво­его́, да сочте́тъ себѣ́ се́дмь дні́й, и по си́хъ чиста́ бу́детъ:
 • и во осмы́й де́нь да во́зметъ себѣ́ два́ го́рличища или́ два́ птенца́ голуби́на, и при­­несе́тъ я́ къ жерцу́ къ две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя,
 • и да сотвори́тъ жре́цъ, еди́нъ грѣха́ ра́ди и другі́й во всесожже́нiе, и да помо́лит­ся о не́й жре́цъ предъ Го́сподемъ о тече́нiи нечистоты́ ея́.
 • И благоговѣ́йны сотвори́те сы́ны Изра́илевы от­ нечисто́тъ и́хъ: и да не у́мрутъ нечистоты́ ра́ди сво­ея́, внегда́ оскверни́ти и́мъ ски́нiю мою́ я́же въ ни́хъ.
 • Се́й зако́нъ излива́ющему сѣ́мя, и а́ще кому́ изы́детъ изъ него́ ло́же сѣ́мен­ное, я́коже оскверни́тися въ не́мъ,
 • и точа́щей кро́вь въ скве́рнѣ сво­е́й, и излива́ющему сѣ́мя во излiя́нiи сво­е́мъ му́жеску по́лу или́ же́нску, и му́жу, и́же а́ще поспи́тъ со скверна́вою.
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
 • λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ἀνδρὶ ἀνδρί ᾧ ἐὰν γένηται ῥύσις ἐκ τοῦ σώμα­τος αὐτοῦ ἡ ῥύσις αὐτοῦ ἀκάθαρτός ἐστιν
 • καὶ οὗτος ὁ νόμος τῆς ἀκαθαρσίας αὐτοῦ ῥέων γόνον ἐκ σώμα­τος αὐτοῦ ἐκ τῆς ῥύσεως ἧς συν­έστηκεν τὸ σῶμα αὐτοῦ δια­̀ τῆς ῥύσεως αὕτη ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ ἡμέραι ῥύσεως σώμα­τος αὐτοῦ ᾗ συν­έστηκεν τὸ σῶμα αὐτοῦ δια­̀ τῆς ῥύσεως ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐστιν
 • πᾶσα κοίτη ἐφ᾿ ᾗ ἐὰν κοιμηθῇ ἐπ᾿ αὐτῆς ὁ γονορρυής ἀκάθαρτός ἐστιν καὶ πᾶν σκεῦος ἐφ᾿ ὃ ἐὰν καθίσῃ ἐπ᾿ αὐτὸ ὁ γονορρυής ἀκάθαρτον ἔσται
 • καὶ ἄνθρωπος ὃς ἂν ἅψηται τῆς κοίτης αὐτοῦ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λού­σε­ται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ ὁ καθή­με­νος ἐπι­̀ τοῦ σκεύ­ους ἐφ᾿ ὃ ἐὰν καθίσῃ ὁ γονορρυής πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λού­σε­ται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ ὁ ἁπτό­με­νος τοῦ χρωτὸς τοῦ γονορρυοῦς πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λού­σε­ται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • ἐὰν δὲ προ­σ­σιελίσῃ ὁ γονορρυὴς ἐπι­̀ τὸν καθαρόν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λού­σε­ται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ πᾶν ἐπι­́σαγμα ὄνου ἐφ᾿ ὃ ἂν ἐπι­βῇ ἐπ᾿ αὐτὸ ὁ γονορρυής ἀκάθαρτον ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ πᾶς ὁ ἁπτό­με­νος ὅσα ἐὰν ᾖ ὑποκάτω αὐτοῦ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας καὶ ὁ αἴρων αὐτὰ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λού­σε­ται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ ὅσων ἐὰν ἅψηται ὁ γονορρυὴς καὶ τὰς χεῖρας οὐ νένιπται πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λού­σε­ται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ σκεῦος ὀστράκινον οὗ ἂν ἅψηται ὁ γονορρυής συν­τριβή­σε­ται καὶ σκεῦος ξύλινον νιφή­σε­ται ὕδατι καὶ καθαρὸν ἔσται
 • ἐὰν δὲ καθαρισθῇ ὁ γονορρυὴς ἐκ τῆς ῥύσεως αὐτοῦ καὶ ἐξαριθμή­σε­ται αὐτῷ ἑπτὰ ἡμέρας εἰς τὸν καθαρισμὸν καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λού­σε­ται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ καθαρὸς ἔσται
 • καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήμψ­σε­ται ἑαυτῷ δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσ­σοὺς περιστερῶν καὶ οἴσει αὐτὰ ἔναν­τι κυρίου ἐπι­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ δώσει αὐτὰ τῷ ἱερεῖ
 • καὶ ποιήσει αὐτὰ ὁ ἱερεύς μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ ἐξιλά­σε­ται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναν­τι κυρίου ἀπο­̀ τῆς ῥύσεως αὐτοῦ
 • καὶ ἄνθρωπος ᾧ ἐὰν ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρμα­τος καὶ λού­σε­ται ὕδατι πᾶν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ πᾶν ἱμάτιον καὶ πᾶν δέρμα ἐφ᾿ ὃ ἐὰν ᾖ ἐπ᾿ αὐτὸ κοίτη σπέρμα­τος καὶ πλυθή­σε­ται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτον ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ γυνή ἐὰν κοιμηθῇ ἀνὴρ μετ᾿ αὐτῆς κοίτην σπέρμα­τος καὶ λούσον­ται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτοι ἔσον­ται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ γυνή ἥτις ἐὰν ᾖ ῥέουσα αἵματι ἔσται ἡ ῥύσις αὐτῆς ἐν τῷ σώματι αὐτῆς ἑπτὰ ἡμέρας ἔσται ἐν τῇ ἀφέδρῳ αὐτῆς πᾶς ὁ ἁπτό­με­νος αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ πᾶν ἐφ᾿ ὃ ἂν κοιτάζηται ἐπ᾿ αὐτὸ ἐν τῇ ἀφέδρῳ αὐτῆς ἀκάθαρτον ἔσται καὶ πᾶν ἐφ᾿ ὃ ἂν ἐπι­καθίσῃ ἐπ᾿ αὐτό ἀκάθαρτον ἔσται
 • καὶ πᾶς ὃς ἐὰν ἅψηται τῆς κοίτης αὐτῆς πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λού­σε­ται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • καὶ πᾶς ὁ ἁπτό­με­νος παν­τὸς σκεύ­ους οὗ ἐὰν καθίσῃ ἐπ᾿ αὐτό πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λού­σε­ται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • ἐὰν δὲ ἐν τῇ κοίτῃ αὐτῆς οὔσης ἢ ἐπι­̀ τοῦ σκεύ­ους οὗ ἐὰν καθίσῃ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐν τῷ ἅπτεσθαι αὐτὸν αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • ἐὰν δὲ κοίτῃ τις κοιμηθῇ μετ᾿ αὐτῆς καὶ γένηται ἡ ἀκαθαρσία αὐτῆς ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας καὶ πᾶσα κοίτη ἐφ᾿ ᾗ ἂν κοιμηθῇ ἐπ᾿ αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται
 • καὶ γυνή ἐὰν ῥέῃ ῥύσει αἵμα­τος ἡμέρας πλείους οὐκ ἐν καιρῷ τῆς ἀφέδρου αὐτῆς ἐὰν καὶ ῥέῃ μετὰ τὴν ἄφεδρον αὐτῆς πᾶσαι αἱ ἡμέραι ῥύσεως ἀκαθαρσίας αὐτῆς καθάπερ αἱ ἡμέραι τῆς ἀφέδρου ἀκάθαρτος ἔσται
 • καὶ πᾶσαν κοίτην ἐφ᾿ ἣν ἂν κοιμηθῇ ἐπ᾿ αὐτῆς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ῥύσεως κατα­̀ τὴν κοίτην τῆς ἀφέδρου ἔσται αὐτῇ καὶ πᾶν σκεῦος ἐφ᾿ ὃ ἐὰν καθίσῃ ἐπ᾿ αὐτό ἀκάθαρτον ἔσται κατα­̀ τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ἀφέδρου
 • πᾶς ὁ ἁπτό­με­νος αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λού­σε­ται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
 • ἐὰν δὲ καθαρισθῇ ἀπο­̀ τῆς ῥύσεως καὶ ἐξαριθμή­σε­ται αὐτῇ ἑπτὰ ἡμέρας καὶ μετὰ ταῦτα καθαρισθή­σε­ται
 • καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήμψ­σε­ται αὐτῇ δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσ­σοὺς περιστερῶν καὶ οἴσει αὐτὰ προ­̀ς τὸν ἱερέα ἐπι­̀ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὴν μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ τὴν μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ ἐξιλά­σε­ται περὶ αὐτῆς ὁ ἱερεὺς ἔναν­τι κυρίου ἀπο­̀ ῥύσεως ἀκαθαρσίας αὐτῆς
 • καὶ εὐλαβεῖς ποιήσετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπο­̀ τῶν ἀκαθαρσιῶν αὐτῶν καὶ οὐκ ἀπο­θανοῦν­ται δια­̀ τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῶν ἐν τῷ μιαίνειν αὐτοὺς τὴν σκηνήν μου τὴν ἐν αὐτοῖς
 • οὗτος ὁ νόμος τοῦ γονορρυοῦς καὶ ἐάν τινι ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρμα­τος ὥστε μιανθῆναι ἐν αὐτῇ
 • καὶ τῇ αἱμορροούσῃ ἐν τῇ ἀφέδρῳ αὐτῆς καὶ ὁ γονορρυὴς ἐν τῇ ῥύσει αὐτοῦ τῷ ἄρσενι ἢ τῇ θηλείᾳ καὶ τῷ ἀνδρί ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ ἀπο­καθημένης
 • И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
 • объявите сынам Израилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист.
 • И вот [закон] о нечистоте его от истечения его: когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его;
 • всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет [имеющий истечение семени], нечиста;
 • и кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера;
 • кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера;
 • и кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера;
 • если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера;
 • и всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста [будет до вечера];
 • и всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера; и кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера;
 • и всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера;
 • глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою [и будет чист].
 • А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои, и омыть тело свое живою водою, и будет чист;
 • и в восьмой день возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей, и придет пред лице Господне ко входу скинии собрания, и отдаст их священнику;
 • и принесет священник из сих птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его.
 • Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера;
 • и всякая одежда и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера;
 • если мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера.
 • Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера;
 • и всё, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто; и всё, на чем сядет, нечисто;
 • и всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера;
 • и всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера;
 • и если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера;
 • если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем; он нечист будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста.
 • Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение долее обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжение очищения своего, она нечиста;
 • всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее; и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее;
 • и всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера.
 • А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе семь дней, и потом будет чиста;
 • в восьмой день возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания;
 • и принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее.
 • Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище Мое, которое среди них:
 • вот закон об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым,
 • и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение, мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою.