Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю, по уме́ртвiи дву́хъ сыно́въ Ааро́нихъ, егда́ при­­несо́ста о́гнь чужді́й предъ Го́спода и сконча́стася.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: глаго́ли Ааро́ну, бра́ту тво­ему́, да не вхо́дитъ по вся́ часы́ въ свято́е вну́трь завѣ́сы, предъ лице́ очисти́лища, е́же е́сть надъ киво́томъ свидѣ́нiя, и да не у́мретъ: во о́блацѣ бо явлю́ся надъ очисти́лищемъ:
 • си́це вни́детъ Ааро́нъ въ свято́­е: съ телце́мъ от­ говя́дъ грѣха́ ра́ди, и со овно́мъ на всесожже́нiе,
 • и въ ри́зу льня́ну освяще́ну да облече́т­ся, и надра́ги льня́ны да бу́дутъ на тѣ́лѣ его́, и по́ясомъ льня́нымъ да опоя́шет­ся, и клобу́къ {Въ гре́ч.: ки́дарисъ.} льня́нъ да воз­ложи́тъ, ри́зы свя́ты су́ть: и да омы́етъ водо́ю все́ тѣ́ло свое́, и да облече́т­ся въ ня́:
 • и от­ со́нма сыно́въ Изра́илевыхъ да во́зметъ два́ козла́ от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, и овна́ еди́наго во всесожже́нiе,
 • и да при­­веде́тъ Ааро́нъ телца́, и́же грѣха́ ра́ди сво­его́, и да помо́лит­ся о себѣ́ и о до́мѣ сво­е́мъ,
 • и да во́зметъ два́ козла́, и поста́витъ я́ предъ Го́сподемъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя:
 • и да воз­ложи́тъ Ааро́нъ на о́ба козла́ жре́бiя: жре́бiй еди́нъ Го́споду и жре́бiй другі́й от­пуще́нiю.
 • И да при­­веде́тъ Ааро́нъ козла́, на не́мже паде́ жре́бiй Го́споду, и да при­­несе́тъ грѣха́ ра́ди:
 • и козла́, на не́мже паде́ жре́бiй от­пуще́нiя, да поста́витъ его́ жи́ва предъ Го́сподемъ, я́ко помоли́тися надъ ни́мъ и я́ко от­пусти́ти его́ во от­пуще́нiе, и да от­пу́ститъ его́ въ пусты́ню: и во́зметъ козе́лъ на ся́ беззако́нiя и́хъ въ зе́млю непроходи́му.
 • И да при­­веде́тъ Ааро́нъ телца́, и́же грѣха́ ра́ди сво­его́, и да помо́лит­ся о себѣ́ и о до́мѣ сво­е́мъ: и да зако́летъ телца́, и́же грѣха́ ра́ди сво­его́.
 • И да во́зметъ кади́лникъ по́лнъ у́глiя о́гнен­на от­ олтаря́, и́же предъ Го́сподемъ, и да напо́лнитъ ру́цѣ ѳимiа́ма сложе́нiя чи́ста, и да при­­несе́тъ вну́трь завѣ́сы:
 • и да воз­ложи́тъ ѳимiа́мъ на о́гнь предъ Го́сподемъ, и покры́етъ ды́мъ ѳимiа́мный очисти́лище е́же на свидѣ́нiихъ, и не у́мретъ.
 • И да во́зметъ от­ кро́ве телца́, и да воскропи́тъ пе́рстомъ на очисти́лище на восто́ки: предъ лице́мъ очисти́лища да воскропи́тъ седми́жды от­ кро́ве пе́рстомъ сво­и́мъ.
 • И да зако́летъ козла́ и́же грѣха́ ра́ди, и́же за лю́ди, предъ Го́сподемъ: и да внесе́тъ от­ кро́ве его́ вну́трь завѣсы́, и да сотвори́тъ кро́ви его́, я́коже сотвори́ кро́ви те́лчи, и да воскропи́тъ кро́вiю его́ на очисти́лище пря́мо очисти́лищу,
 • и очи́ститъ свято́е от­ нечисто́тъ сыно́въ Изра́илевыхъ и от­ непра́вдъ и́хъ, о всѣ́хъ грѣсѣ́хъ и́хъ: и та́ко сотвори́тъ ски́нiи свидѣ́нiя сотворе́н­нѣй въ ни́хъ посредѣ́ нечистоты́ и́хъ.
 • И вся́къ человѣ́къ да не бу́детъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, егда́ вхо́дитъ моли́тися во свято́е, до́ндеже изы́детъ: и да помо́лит­ся о себѣ́ и о до́мѣ сво­е́мъ и о все́мъ со́нмѣ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И изы́детъ ко олтарю́, и́же е́сть предъ Го́сподемъ, и помо́лит­ся на не́мъ, и да во́зметъ от­ кро́ве телца́ и от­ кро́ве козла́, и воз­ложи́тъ на ро́ги олтаря́ о́крестъ:
 • и да воскропи́тъ пе́рстомъ сво­и́мъ на́нь седми́жды от­ кро́ве, и очи́ститъ его́ и освяти́тъ его́ от­ нечисто́тъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И соверши́тъ очища́я свято́е и ски́нiю свидѣ́нiя и олта́рь, и от­ жерцѣ́хъ очи́ститъ, и при­­веде́тъ козла́ жива́го:
 • и да воз­ложи́тъ Ааро́нъ о́бѣ ру́цѣ сво­и́ на главу́ козла́ жива́го, и да исповѣ́сть на не́мъ вся́ беззако́нiя сыно́въ Изра́илевыхъ и вся́ непра́вды и́хъ и вся́ грѣхи́ и́хъ: и воз­ложи́тъ я́ на главу́ козла́ жива́го, и от­пу́ститъ руко́ю человѣ́ка угото́ван­наго въ пусты́ню:
 • и во́зметъ козе́лъ на ся́ непра́вды и́хъ въ зе́млю непроходи́му: и да от­пу́ститъ козла́ въ пусты́ню.
 • И да вни́детъ Ааро́нъ въ ски́нiю свидѣ́нiя, и да совлече́тъ ри́зы льня́ны, въ ня́же оболче́нъ бя́ше, входя́щу ему́ во свято́е, и положи́тъ я́ та́мо:
 • и омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю на мѣ́стѣ святѣ и да облече́т­ся въ ри́зы своя́, и изше́дъ да сотвори́тъ всесожже́нiе свое́ и всепло́дiе людско́е, и да помо́лит­ся о себѣ́ и о до́мѣ сво­е́мъ, и о лю́дехъ я́коже и о жерцѣ́хъ:
 • и ту́къ и́же грѣхо́въ ра́ди да воз­несе́тъ на олта́рь.
 • И от­пусти́вый козла́ от­пуще́наго во от­пуще́нiе да испере́тъ ри́зы своя́ и да омы́етъ пло́ть свою́ водо́ю, и по си́хъ да вни́детъ въ по́лкъ.
 • И телца́ и́же грѣха́ ра́ди, и козла́ и́же грѣха́ ра́ди, и́хже кро́вь внесе́ся на очище́нiе во свято́е, да изнесу́тъ я́ внѣ́ полка́ и да сожгу́тъ я́ на огни́, и ко́жы и́хъ и мяса́ и́хъ и моты́ла и́хъ:
 • сожига́яй же я́ да испере́тъ ри́зы своя́ и да омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю, и по се́мъ да вни́детъ въ по́лкъ.
 • И бу́детъ сiе́ ва́мъ зако́н­ное вѣ́чно­е: въ ме́сяцъ седмы́й, въ деся́тый де́нь ме́сяца, покори́те ду́шы ва́шя, и вся́каго дѣ́ла да не сотворите́, ни тузе́мецъ, ни при­­шле́цъ при­­лежа́й въ ва́съ:
 • въ то́й бо де́нь помо́лит­ся о ва́съ, е́же очи́стити ва́съ от­ всѣ́хъ грѣхо́въ ва́шихъ предъ Го́сподемъ, и чи́сти бу́дете:
 • суббо́та суббо́тъ поко́й да бу́детъ сiя́ ва́мъ, и покори́те ду́шы ва́шя, зако́н­но вѣ́чно.
 • Помо́лит­ся жре́цъ, его́же а́ще пома́жутъ и его́же а́ще соверша́тъ ру́цѣ его́, е́же жре́ти ему́ по отцѣ́ сво­е́мъ, и да облече́т­ся въ ри́зу льня́ну свою́, ри́зу свя́ту,
 • и да очи́ститъ свято́е свята́го и ски́нiю свидѣ́нiя, и олта́рь да очи́ститъ, и о жерцѣ́хъ и о все́мъ со́нмѣ да помо́лит­ся.
 • И бу́детъ сiе́ ва́мъ зако́н­ное вѣ́чное, е́же моли́тися о сынѣ́хъ Изра́илевыхъ о всѣ́хъ грѣсѣ́хъ и́хъ, еди́ною въ лѣ́то да сотвори́т­ся, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив [с чуждым огнем] пред лице Господне, умерли,
 • и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку [очистилище], что на ковчеге [откровения], дабы ему не умереть, ибо над крышкою Я буду являться в облаке.
 • Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение;
 • священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает: это священные одежды; и пусть омывает он тело свое водою и надевает их;
 • и от общества сынов Израилевых пусть возьмет [из стада коз] двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение.
 • И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой.
 • И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания;
 • и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения;
 • и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех,
 • а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения [и чтоб он понес на себе их беззакония в землю непроходимую].
 • И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя;
 • и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицем Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу;
 • и положит курение на огонь пред лицем Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть;
 • и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего.
 • И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, –
 • и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скиниею собрания, находящеюся у них, среди нечистот их.
 • Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево.
 • И выйдет он к жертвеннику, который пред лицем Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон,
 • и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых.
 • И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника [и очистив священников], приведет он живого козла,
 • и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню:
 • и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню.
 • И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там,
 • и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя, [дом свой] и народ [и священников];
 • а тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике.
 • И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан.
 • А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их;
 • кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан.
 • И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, в десятый [день] месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами,
 • ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним;
 • это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши: это постановление вечное.
 • Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего: и наденет он льняные одежды, одежды священные,
 • и очистит Святое Святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников и весь народ общества очистит.
 • И да будет сие для вас вечным постановлением: очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею.
 • Арундун эки уулу Тењирдин алдына башка от алып келип љлгљндљн кийин, Тењир Муса менен сєйлљштє.
 • Тењир Мусага мындай деди: «Бир тууганыњ Арунга мындай де: Ал љлєп калбашы єчєн, ыйык жайдын кљшљгљсєнєн ары жагында турган келишим сандыгынын капкагынын алдына каалаган убагында эле келе бербесин, анткени Мен капкактын єстєнљ булут ичинде келип турам.
 • Арун ыйык жайга мына булар менен кирсин: кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка бир букачар, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка бир кочкор.
 • Ал зыгыр буласынан токулган узун кљйнљк, зыгыр буласынан токулган ич кийим кийип, зыгыр буласынан токулган бел курчоо менен курчансын, башына зыгыр буласынан токулган кидар кийсин. Булар – ыйык кийимдер. Аларды денесин сууга жууп туруп кийсин.
 • Ысрайыл уулдарынын жамаатынан кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка эки теке, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка бир кочкор алсын.
 • Арун кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка бир букачар чалып, љзєн да, єйєндљгєлљрєн да кєнљљдљн тазаласын.
 • Анан эки текени алып, аларды жыйын чатырынын эшигинин алдына, Тењирдин алдына койсун.
 • Анан Арун эки теке єчєн љкчљмљ таш ыргытсын: бирин Тењир єчєн, экинчисин чљлгљ коё берєє єчєн.
 • Тењир єчєн тєшкљн текени Арун жетелеп келип, кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка чалат.
 • Ал эми чљлгљ коё берєє єчєн тєшкљн текени элди кєнљљлљрєнљн тазалаш єчєн, чљлгљ коё берєє єчєн, Тењирдин алдына тирєє алып келет.
 • Анан Арун кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка букачар алып келип, љзєн да, єйєндљгєлљрєн да кєнљљдљн тазалайт, букачарды кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка љзє єчєн соёт.
 • Тењирдин алдындагы курмандык чалынуучу жайдагы чоктон жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє идишке толтура салып, майда жанчылган тєтљтєлєєчє жыпар жыттуу заттан бир кочуш алып, кљшљгљнєн ары жагына кирет.
 • Тєтљтєлєєчє жыпар жыттуу затты Тењирдин алдында отко салат, тєтљтєлгљн заттардын тєтєнє келишим сандыгынын капкагын каптайт. Ал љлєп калбашы єчєн ошондой болот.
 • Анан ал букачардын канына сљљмљйєн малып, капкактын єстєнљ чачат, алды жагына жети жолу чачат.
 • Анан элдин кєнљљсє єчєн чалынуучу текени союп, анын канын кљшљгљнєн ары жагына алып кирип, букачардын канын кандай кылса, ал канды да ошондой кылып, капкактын єстєнљ да, алды жагына да чачат.
 • Ал ыйык жайды Ысрайыл уулдарынын таза эмес нерселеринен, кылмыштарынан, бєт кєнљљлљрєнљн ошентип тазалайт. Алардын таза эмес нерселеринин арасында турган жыйын чатырын да ошентип тазаласын.
 • Ал ыйык жайды ыйыктоо єчєн кирип, кайра чыкканга чейин жыйын чатырында эч ким болбосун. Ал љзєн да, єйєндљгєлљрєн да, бєт Ысрайыл жамаатын да кєнљљдљн ошентип тазалайт.
 • Анан ал Тењирдин алдында турган курмандык чалынуучу жайга чыгып, аны да ошентип тазалайт. Букачардын каны менен текенин канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын бардык мєйєздљрєнљ сыйпайт.
 • Анан анын канына сљљмљйєн малып, ага жети жолу чачып, аны Ысрайыл уулдарынын таза эмес нерселеринен тазалап ыйыктайт.
 • Ыйык жайды, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды тазалап бєткљндљн кийин, тирєє текени алып келет.
 • Арун эки колун тирєє текенин башына коюп, Ысрайыл уулдарынын бардык мыйзамсыздыктарын, кылмыштарын, кєнљљлљрєн ачык айтып, аларды текенин башына жєктљп, дайындалган бир адам менен чљлгљ кетирет.
 • Теке алардын бардык мыйзамсыздыктарын љзєнљ жєктљп, адам бара алгыс жерге алып кетет. Ал текени ошентип чљлгљ коё берет.
 • Анан Арун жыйын чатырына кирип, ыйык жайга кирерде кийген зыгыр буласынан токулган кийимдерин чечип, ошол жерге калтырат.
 • Анан денесин ыйык жерде сууга жууп, љз кийимдерин кийип, сыртка чыгып, љзє єчєн да, эл єчєн да бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты чалып, љзєн да, элин да кєнљљдљн тазалайт.
 • Ал эми кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыктын майын курмандык чалынуучу жайда љрттљп жиберет.
 • Текени чљлгљ коё берген адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот.
 • Ал эми каны ыйык жайды тазалаш єчєн ыйык жайга киргизилген, кєнљљ єчєн чалынган букачар менен текенин терисин, этин, кан-жинин стандын сыртына алып чыгып љрттљп жиберишсин.
 • Аларды љрттљгљн адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот.
 • Бул силерге тєбљлєккљ калган кљрсљтмљ болсун: жетинчи айдын онунчу кєнє љзєњљрдє орозо кармап жоошуткула, эч кандай жумуш кылбагыла, жергиликтєє тургун да, арањардагы келгин да ошентсин.
 • Анткени ушул кєнє ыйык кызмат кылуучу силерди бардык кєнљљлљрдљн тазалаш єчєн, Тењир алдында таза болушуњар єчєн бєт кєнљљњљрдљн тазалайт.
 • Бул – силер єчєн эс алуучу ишемби кєн, орозо кармап, љзєњљрдє жоошуткула, бул – тєбљлєк кљрсљтмљ.
 • Кєнљљдљн тазартуу ишин љз атасынын ордуна ыйык кызматты аткаруу єчєн майланып дайындалган ыйык кызмат кылуучу гана аткарууга тийиш. Ал ыйык кызмат кылуучу зыгыр буласынан токулган ыйык кийимдерди кийип,
 • ыйыктын ыйыгын, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды ыйыктайт, ошондой эле ыйык кызмат кылуучуларды, бєткєл жамаатты кєнљљдљн тазалайт.
 • Ысрайыл уулдарын жылына бир жолу бєт кєнљљлљрєнљн тазалап туруу єчєн, бул кљрсљтмљ силерге тєбљлєккљ калсын». Тењир кандай буйруса, Муса ошондой кылды.
 • І Господь промовляв до Мойсея по смерті обох Ааронових синів, коли вони були наблизилися перед Господнє лице і померли.
 • І сказав Господь до Мойсея: Промовляй до Аарона, брата свого, і нехай він не входить кожного часу до святині за завісу, перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер він, бо Я в хмарі являюся над тим віком.
 • З оцим увійде Аарон до святині, з телям на жертву за гріх та з бараном на цілопалення.
 • Він зодягне священного льняного хітона, і льняна спідня одіж буде на тілі його, і підпережеться льняним поясом, і обвинеться льняним завоєм, вони священні шати.
  І обмиє в воді своє тіло, та й зодягне він їх.
 • А від громади Ізраїлевих синів візьме він два козли на жертву за гріх та одного барана на цілопалення.
 • І принесе Аарон теля жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім.
 • І візьме він обох тих козлів, та й поставить їх перед Господнім лицем при вході скинії заповіту.
 • І кине Аарон на обох тих козлів жеребки, один жеребок для Господа, і один жеребок для Азазеля.
 • І принесе Аарон козла, що на нього вийшов жеребок для Господа, і вчинить його жертвою за гріх.
 • А козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице, щоб очистити його, і щоб послати його до Азазеля на пустиню.
 • І принесе Аарон бичка жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім;
  і заріже бичка жертви за гріх, що належить йому.
 • І візьме повну кадильницю горючого вугілля з-над жертівника перед Господнім лицем, і повні жмені свої тонко товченого запашного кадила, та й внесе за завісу.
 • І покладе він те кадило на огонь перед Господнім лицем, а хмара кадила закриє віко, що над свідоцтвом, щоб він не помер.
 • І візьме він крови бичка, та й покропить пальцем своїм на переді віка на схід, а перед віком покропить з крови сім раз своїм пальцем.
 • І заріже козла жертви за гріх, що належить народові, і внесе його кров за завісу, та й зробить із кров́ю його, як зробив був із кров́ю теляти, і покропить її на віко та перед віком.
 • І очистить він святиню з нечистости Ізраїлевих синів та з їхніх переступів через усі гріхи їхні.
  І так він зробить для скинії заповіту, що знаходиться з ними серед їхньої нечистости.
 • І жоден чоловік не буде в скинії заповіту, коли він входить на очищення до святині, аж до виходу його.
  І очистить він себе та дім свій, та всю громаду Ізраїлеву.
 • І вийде він до жертівника, що перед Господнім лицем, та й очистить його;
  і візьме крови теляти й крови козла, та й дасть на роги жертівника навколо.
 • І покропить на нього з крови пальцем своїм сім раз, та й очистить його, та освятить його від нечистости Ізраїлевих синів.
 • А коли він скінчить очищення святині й скинії заповіту та жертівника, то приведе живого козла.
 • І покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла, і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи, і складе їх на голову козла, та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню.
 • І понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного, і пустить того козла в пустиню.
 • І ввійде Аарон до скинії заповіту, і здійме льняні шати, що зодягнув був при вході його до святині, і покладе їх там.
 • І обмиє він тіло своє в воді в місці святім, і зодягне шати свої та й вийде, і вчинить цілопалення своє та цілопалення за народ, і очистить себе та народ.
 • А лій жертви за гріх спалить на жертівнику.
 • А той, хто відводив козла до Азазеля, випере одежу свою й обмиє тіло своє в воді, а потому ввійде до табору.
 • А теля жертви за гріх та козла жертви за гріх, що їхню кров внесено на очищення в святині, випровадять поза табір, та й спалять в огні їхні шкури, і їхнє м́ясо та їхні нечистости.
 • А той, хто їх палить, випере одежу свою й обмиє своє тіло в воді, а потому ввійде до табору.
 • І це стане для вас на вічну постанову, сьомого місяця, десятого дня місяця будете впокоряти ваші душі, і жодної праці не робитимете ви, ані тубілець, ані приходько, що мешкає серед вас,
 • бо того дня буде окуп ваш на очищення ваше, зо всіх гріхів ваших станете чисті перед Господом.
 • Субота повного відпочинку від праці вона для вас, і ви будете впокоряти душі свої, це вічна постанова.
 • А очистить той священик, що помазали його, і що посвятили його бути священиком замість батька свого.
  І зодягне він льняні шати, шати священні,
 • та й очистить Святеє Святих, і скинію заповіту, і жертівника очистить, і очистить священиків та ввесь народ громади.
 • І буде це для вас на вічну постанову на очищення Ізраїлевих синів зо всіх їхніх гріхів раз у році.
  І він учинив, як Господь наказав був Мойсеєві.