Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
 • по дѣло́мъ земли́ Еги́петскiя, въ не́йже обита́сте, да не сотворите́, и по начина́ниемъ земли́ Ханаа́нскiя, въ ню́же а́зъ веду́ вы та́мо, не сотвори́те, и по зако́номъ и́хъ не ходи́те:
 • судьбы́ моя́ сотвори́те, и повелѣ́нiя моя́ сохрани́те и ходи́те въ ни́хъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
 • и сохрани́те вся́ повелѣ́нiя моя́ и вся́ судьбы́ моя́, и сотвори́те я́: сотвори́вый та́ человѣ́къ жи́въ бу́детъ въ ни́хъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Человѣ́къ человѣ́къ ко вся́кому бли́жнему пло́ти сво­ея́ да не при­­сту́питъ от­кры́ти срамоты́: а́зъ Госпо́дь.
 • Срамоты́ отца́ тво­его́ и срамоты́ ма́тере тво­ея́ да не от­кры́еши: ма́ти бо твоя́ е́сть, да не от­кры́еши срамоты́ ея́.
 • Срамоты́ жены́ отца́ тво­его́ да не от­кры́еши: срамота́ отца́ тво­его́ е́сть.
 • Срамоты́ сестры́ тво­ея́ я́же от­ отца́ тво­его́ или́ от­ ма́тере тво­ея́, въ дому́ рожде́н­ныя или́ внѣ́ рожде́н­ныя, да не от­кры́еши срамоты́ и́хъ.
 • Срамоты́ дще́ре сы́на тво­его́ или́ дще́ре дще́ре тво­ея́, да не от­кры́еши срамоты́ и́хъ, я́ко твоя́ срамота́ е́сть.
 • Срамоты́ дще́ре жены́ отца́ тво­его́ да не от­кры́еши, единоо́тча сестра́ ти е́сть, да не от­кры́еши срамоты́ ея́.
 • Срамоты́ сестры́ отца́ тво­его́ да не от­кры́еши, своя́ бо отцу́ тво­ему́ е́сть.
 • Срамоты́ сестры́ ма́тере тво­ея́ да не от­кры́еши, своя́ бо ма́тери тво­е́й е́сть.
 • Срамоты́ бра́та отца́ тво­его́ да не от­кры́еши и къ женѣ́ его́ да не вни́деши, сро́дникъ бо ти́ е́сть.
 • Срамоты́ невѣ́стки тво­ея́ да не от­кры́еши, жена́ бо сы́на тво­его́ е́сть, да не от­кры́еши срамоты́ ея́.
 • Срамоты́ жены́ бра́та тво­его́ да не от­кры́еши, срамота́ бра́та тво­его́ е́сть.
 • Срамоты́ жены́ и дще́ре ея́, да не от­кры́еши, дще́ре сы́на ея́, и дще́ри дще́ре ея́ да не по́ймеши от­кры́ти срамоты́ и́хъ, бли́жнiи бо ти́ су́ть, нече́стiе е́сть.
 • Сестру́ жены́ тво­ея́ да не по́ймеши въ нало́жницу, от­кры́ти срамоту́ ея́ предъ не́ю, еще́ жи́вѣ су́щей е́й.
 • И къ женѣ́ во от­луче́нiи нечистоты́ ея́ да не вни́деши от­кры́ти срамоты́ ея́.
 • И къ женѣ́ бли́жняго тво­его́ да не да́си ло́жа сѣ́мене тво­его́, оскверни́тися съ не́ю.
 • И от­ сѣ́мене тво­его́ да не да́си служи́ти моло́ху, да не оскверни́ши и́мене свята́го: а́зъ Госпо́дь.
 • И съ му́жескимъ по́ломъ да не ля́жеши же́нскимъ ло́жемъ, ме́рзость бо е́сть.
 • И вся́кому четвероно́гому да не да́си ло́жа сво­его́ въ сѣмене́нiе, оскверни́тися съ ни́мъ: и жена́ да не ста́нетъ ко вся́кому четвероно́гому сни́тися, гну́сно бо е́сть.
 • Не оскверня́йтеся во всѣ́хъ си́хъ: во всѣ́хъ бо си́хъ оскверни́шася язы́цы, и́хже а́зъ от­жену́ предъ лице́мъ ва́шимъ:
 • и оскверни́ся земля́, и воз­да́хъ непра́вду и́мъ ея́ ра́ди: и воз­ненави́дѣ земля́ сѣдя́щихъ на не́й.
 • И сохрани́те вся́ зако́ны моя́ и вся́ повелѣ́нiя моя́, и не сотвори́те от­ всѣ́хъ гну́сностей си́хъ, тузе́мецъ и при­­бы́в­шiй при­­шле́цъ въ ва́съ:
 • вся́ бо сiя́ гну́сности сотвори́ша человѣ́цы земні́и, бы́в­шiи пре́жде ва́съ, и оскверни́ся земля́.
 • И да не воз­негоду́етъ на ва́съ земля́, внегда́ оскверни́ти ва́мъ ю́, и́мже о́бразомъ воз­негодова́ на язы́ки и́же пре́жде ва́съ:
 • я́ко вся́къ, и́же а́ще сотвори́тъ от­ всѣ́хъ гну́сностей си́хъ, потребя́т­ся ду́шы творя́щыя сiе́ от­ люді́й сво­и́хъ.
 • И сохрани́те повелѣ́нiя моя́, я́ко да не сотворите́ от­ всѣ́хъ зако́нъ гну́сныхъ, и́же бѣ́ша пре́жде ва́съ: и да не оскверните́ся въ ни́хъ, я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: Я Господь, Бог ваш.
 • По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите:
 • Мои законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш.
 • Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь [Бог ваш].
 • Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь.
 • Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай: она мать твоя, не открывай наготы ее.
 • Наготы жены отца твоего не открывай: это нагота отца твоего.
 • Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их.
 • Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота.
 • Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя [по отцу], не открывай наготы ее.
 • Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему.
 • Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей.
 • Наготы брата отца твоего не открывай и к жене его не приближайся: она тетка твоя.
 • Наготы невестки твоей не открывай: она жена сына твоего, не открывай наготы ее.
 • Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего.
 • Наготы жены и дочери ее не открывай; дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтоб открыть наготу их, они единокровные ее; это беззаконие.
 • Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтоб открыть наготу ее при ней, при жизни ее.
 • И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее.
 • И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею.
 • Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь.
 • Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость.
 • И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно.
 • Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас:
 • и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней.
 • А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами,
 • ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля;
 • чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас;
 • ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего.
 • Итак соблюдайте повеления Мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш.
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Ба банӣ Исроил сухан ронда, ба онҳо бигӯ: Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам.
 • Мисли амалҳои замини Миср, ки дар он сокин будед, амал накунед, ва мисли амалҳои замини Канъон, ки Ман шуморо ба он ҷо мебарам, амал накунед, ва мувофиқи фароизи онҳо рафтор нанамоед.
 • Дастурҳои Маро ба амал оваред ва фароизи Маро риоя намоед, то ки мувофиқи онҳо рафтор кунед; Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам.
 • Ва фароизу дастурҳои Маро риоя намоед, ки одам онҳоро ба амал оварда, бо онҳо зинда хоҳад буд; Ман Парвардигор ҳастам.
 • Ҳеҷ кас ба ҳеҷ хешованди ҳамҷисми худ наздик нашавад, то ки шармгоҳашро ошкор кунад; Ман Парвардигор ҳастам.
 • Шармгоҳи падаратро, яъне шармгоҳи модаратро ошкор накун; вай модари туст, шармгоҳи вайро ошкор накун.
 • Шармгоҳи зани падаратро ошкор накун; он шармгоҳи падари туст.
 • Шармгоҳи хоҳаратро, яъне духтари падарат ё духтари модаратро, хоҳ зодаи хона бошад хоҳ зодаи берун, шармгоҳи онҳоро ошкор накун.
 • Шармгоҳи духтари писарат ё духтари духтаратро, – шармгоҳи онҳоро ошкор накун, зеро ки инҳо шармгоҳи туст.
 • Шармгоҳи духтари зани падаратро, ки аз падарат зоида шуда бошад, – вай хоҳари туст, – шармгоҳи вайро ошкор накун.
 • Шармгоҳи хоҳари падаратро ошкор накун; вай ҳамҷисми падари туст.
 • Шармгоҳи хоҳари модаратро ошкор накун, зеро ки вай ҳамҷисми модари туст.
 • Шармгоҳи бародари падаратро ошкор накун: ба зани вай наздик нашав; вай янгаи туст.
 • Шармгоҳи келинатро ошкор накун; вай зани писари туст, шармгоҳи вайро ошкор накун.
 • Шармгоҳи зани бародаратро ошкор накун; ин шармгоҳи бародари туст.
 • Шармгоҳи зан ва духтари вайро ошкор накун; духтари писараш ва духтари духтарашро нагир, то ки шармгоҳи вайро ошкор кунӣ; инҳо ҳамҷисми вай мебошанд, ва ин фисқу фуҷур аст.
 • Ва занеро бо хоҳараш ҳамчун палонҷи вай нагир, то ки шармгоҳи ӯро дар ҳузури вай, ҳангоме ки вай зинда аст, ошкор кунӣ.
 • Ва ба зан дар вақти нопокии ҳайзи вай наздик нашав, то ки шармгоҳи вайро ошкор кунӣ.
 • Ва бо зани ёри худ ҳамхоб нашав ҷимоъ накун, то ки нутфа рехта, бо вай нопок гардӣ.
 • Ва аз насли худ ҳеҷ якеро барои Мӯлик аз оташ нагузарон, ва номи Худои худро беҳурмат нагардон.
 • Ва бо мард мисли зан ҷимоъ накун; ин кори зишт аст.
 • Ва бо ҳеҷ чорпо нахусп, то ки бо он нопок гардӣ; ва зане набояд пеши чорпое биистад, то ки бо он ҷимоъ кунад; ин нафратовар қабоҳат аст.
 • Бо ҳеҷ яке аз инҳо худро нопок нагардонед, зеро халқҳое ки Ман онҳоро аз пеши шумо бадар меронам, худро бо ҳамаи инҳо нопок гардонидаанд.
 • Ва замин нопок гардид, ва Ман онро барои гуноҳаш ҷазо додам, ва замин сокинони худро қай намуд.
 • Вале шумо фароизу дастурҳои Маро риоя намоед, ва ҳеҷ якеро аз ин қабоҳатҳо ба амал наоваред, – хоҳ таҳҷоиён хоҳ ғарибоне ки дар миёни шумо сокин шудаанд;
 • Зеро мардумони ин замин, ки пеш аз шумо буданд, ҳамаи ин қабоҳатҳоро ба амал меоварданд, ва замин нопок гардид;
 • Мабодо ин замин шуморо низ, агар онро нопок гардонед, қай кунад, чунон ки халқҳоеро, ки пеш аз шумо буданд, қай кардааст.
 • Зеро ҳар касе ки яке аз ин қабоҳатҳоро ба амал оварад, ҷонҳои ба амал овардагон аз миёни қавми худ нобуд хоҳанд шуд.
 • Пас, фармони Маро риоя намоед, то ки мувофиқи он урфу одатҳои зишт, ки пеш аз шумо ба амал оварда шудааст, амал накунед, ва бо онҳо худро нопок нагардонед. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам».