Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ, и рече́ши къ ни́мъ: свя́ти бу́дите, я́ко а́зъ свя́тъ [е́смь] Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Кі́йждо отца́ сво­его́ и ма́тере сво­ея́ да бо­и́т­ся, и суббо́ты моя́ сохрани́те: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не послѣ́дуйте и́доломъ, и бого́въ слiя́ныхъ не сотвори́те себѣ́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И а́ще пожрете́ же́ртву спасе́нiя Го́споду, прiя́тну ва́мъ пожри́те:
 • въ о́ньже де́нь а́ще пожрете́, [въ то́й де́нь] да снѣ́ст­ся, и на у́трiе: и а́ще оста́нет­ся до тре́тiяго дне́, на огни́ да сожже́т­ся:
 • а́ще же ли яде́нiемъ съя́ст­ся въ де́нь тре́тiй, не же́ртвен­но е́сть, не прiи́мет­ся:
 • и и́же я́стъ е́, грѣ́хъ прiи́метъ, я́ко свята́я Госпо́дня оскверни́: и потребя́т­ся ду́шы яду́щыя от­ люді́й сво­и́хъ.
 • И пожина́ющымъ ва́мъ жа́тву земли́ ва́­шея, да не сконча́ете жа́твы ва́­шея, ни́вы тво­ея́ пожина́нiя: и па́да­ю­щихъ кла́съ от­ жа́твы тво­ея́ да не собере́ши:
 • и виногра́да тво­его́ втори́цею да не обере́ши, ниже́ гре́знъ виногра́да тво­его́ да собере́ши: ни́щему и при­­ше́лцу да оста́виши я́: а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не укра́дите, ни солжи́те, ниже́ да оклевета́етъ кі́йждо бли́жняго.
 • И не клени́теся и́менемъ мо­и́мъ въ непра́вдѣ, и да не оскверните́ и́мене свята́го Бо́га ва́­шего: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Да не оби́диши бли́жняго: и да не отъ­и́меши, и да не прележи́тъ мзда́ нае́мника тво­его́ у тебе́ до у́трiя.
 • Зла́ да не рече́ши глухо́му, и предъ слѣпы́мъ да не положи́ши претыка́нiя: и да убо­и́шися Го́спода Бо́га тво­его́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не сотвори́те непра́вды въ судѣ́: да не прiи́меши лица́ ни́щаго, ниже́ почуди́шися лицу́ могу́щаго: по пра́вдѣ да су́диши бли́жнему тво­ему́.
 • Да не хо́диши ле́стiю во сво­е́мъ язы́цѣ, и не воста́неши на кро́вь бли́жняго тво­его́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Да не воз­ненави́диши бра́та тво­его́ во умѣ́ тво­е́мъ, обличе́нiемъ да обличи́ши бли́жняго тво­его́: и не прiи́меши ра́ди его́ грѣха́.
 • И да не от­мща́етъ рука́ твоя́, и да не вражду́еши на сы́ны люді́й сво­и́хъ, и воз­лю́биши бли́жняго сво­его́ я́ко са́мъ себе́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Зако́нъ мо́й сохрани́те: и скота́ тво­его́ да не смѣси́ши со ското́мъ ина́го ро́да, и виногра́да тво­его́ да не насади́ши разли́чна: и ри́зы изъ дву́хъ [веще́й] сотка́ныя гну́сныя да не воз­ложи́ши на ся́.
 • И а́ще кто́ бу́детъ съ жено́ю ло́жемъ сѣ́мене, и сiя́ бя́ше раба́ храни́ма му́жу, и цѣно́ю не искуплена́ или́ свобо́да не дана́ е́й, нака́заны да бу́дутъ: не у́мрутъ, я́ко не свободи́ся:
 • и да при­­веде́тъ за преступле́нiе свое́ Го́споду къ две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя овна́ преступле́нiя,
 • и да помо́лит­ся о не́мъ жре́цъ овно́мъ преступле́нiя предъ Го́сподемъ о грѣсѣ́ и́мже согрѣши́, и оста́вит­ся ему́ грѣ́хъ, его́же сотвори́.
 • Егда́ же вни́дете въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ ва́мъ, и насади́те вся́ко дре́во снѣ́дное, и очи́стите нечистоту́ его́, пло́дъ его́ три́ лѣ́та нечи́стъ да бу́детъ ва́мъ, да не снѣ́ст­ся:
 • въ лѣ́то же четве́ртое бу́детъ вся́къ пло́дъ его́ свя́тъ, похва́ленъ Го́споду:
 • въ лѣ́то же пя́тое да снѣ́сте пло́дъ его́, при­­бы́токъ ва́мъ плоды́ его́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не яди́те на гора́хъ, и не вражи́те, и ни сря́ща смотри́те от­ пти́цъ.
 • Не сотвори́те обстриже́нiя круго́мъ от­ вла́съ гла́въ ва́шихъ, ниже́ брі́ете бра́дъ ва́шихъ.
 • И кро­е́нiя не сотвори́те на тѣ́лѣ ва́­шемъ о души́: и я́звъ настрека́н­ныхъ да не сотворите́ въ ва́съ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Да не оскверни́ши дще́ре тво­ея́ е́же блуди́ти е́й: и да не прелюбы́ дѣ́етъ земля́, и напо́лнит­ся земля́ беззако́нiй.
 • Суббо́ты моя́ сохрани́те, и от­ святы́хъ мо­и́хъ убо́йтеся: а́зъ Госпо́дь.
 • Не послѣ́дуйте утро́бнымъ ба́снемъ, и къ волхво́мъ не при­­лѣпи́теся, оскверни́тися въ ни́хъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Предъ лице́мъ сѣда́го воста́ни и почти́ лице́ ста́рчо, и да убо­и́шися Го́спода Бо́га тво­его́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • А́ще же кто́ прiи́детъ къ ва́мъ при­­шле́цъ въ зе́млю ва́шу, не стужи́те ему́:
 • я́коже тузе́мецъ бу́детъ въ ва́съ при­­шле́цъ, и́же прiи́детъ къ ва́мъ, и воз­лю́биши его́ я́ко са́мъ себе́: я́ко [и вы́] при­­ше́лцы бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не сотвори́те непра́вды въ судѣ́, въ мѣ́рахъ и въ вѣ́сахъ и въ мѣ́рилѣхъ:
 • мѣ́рила пра́ведна и вѣ́сы пра́ведны и мѣ́ра пра́ведна да бу́детъ въ ва́съ: а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, изведы́й ва́съ от­ земли́ Еги́петскiя.
 • И сохрани́те ве́сь зако́нъ мо́й и вся́ повелѣ́нiя моя́, и сотвори́те я́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш.
 • Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои храните. Я Господь, Бог ваш.
 • Не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш.
 • Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение:
 • в день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне;
 • если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно;
 • кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего.
 • Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай,
 • и виноградника твоего не обирай дочиста, и попа́давших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш.
 • Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга.
 • Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь [Бог ваш].
 • Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра.
 • Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему; бойся [Господа] Бога твоего. Я Господь [Бог ваш].
 • Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего.
 • Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь [Бог ваш].
 • Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха.
 • Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь [Бог ваш].
 • Уставы Мои соблюдайте; скота твоего не своди с иною породою; поля твоего не засевай двумя родами семян; в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся.
 • Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная:
 • пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей;
 • и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил.
 • Когда придете в землю, [которую Господь Бог даст вам,] и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные: три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их;
 • а в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних;
 • в пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь, Бог ваш.
 • Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте.
 • Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей.
 • Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь [Бог ваш].
 • Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом.
 • Субботы Мои храните и святилище Мое чтите. Я Господь.
 • Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш.
 • Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся [Господа] Бога твоего. Я Господь [Бог ваш].
 • Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его:
 • пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш.
 • Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении:
 • да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской.
 • Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои и исполняйте их. Я Господь [Бог ваш].
 • וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃
 • דַּבֵּר אֶל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ; כִּי קָדוֹשׁ, אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
 • אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ, וְאֶת־שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ; אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
 • אַל־תִּפְנוּ אֶל־הָאֱלִילִים, וֵאלֹהֵי מַסֵּכָה, לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם; אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
 • וְכִי תִזְבְּחוּ זֶבַח שְׁלָמִים לַיהוָה; לִרְצֹנְכֶם תִּזְבָּחֻהוּ׃
 • בְּיוֹם זִבְחֲכֶם יֵאָכֵל וּמִמָּחֳרָת; וְהַנּוֹתָר עַד־יוֹם הַשְּׁלִישִׁי, בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף׃
 • וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי; פִּגּוּל הוּא לֹא יֵרָצֶה׃
 • וְאֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא, כִּי־אֶת־קֹדֶשׁ יְהוָה חִלֵּל; וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ׃
 • וּבְקֻצְרְכֶם אֶת־קְצִיר אַרְצְכֶם, לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ לִקְצֹר; וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט׃
 • וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל, וּפֶרֶט כַּרְמְךָ לֹא תְלַקֵּט; לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם, אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
 • לֹא תִּגְנֹבוּ; וְלֹא־תְכַחֲשׁוּ וְלֹא־תְשַׁקְּרוּ אִישׁ בַּעֲמִיתוֹ׃
 • וְלֹא־תִשָּׁבְעוּ בִשְׁמִי לַשָּׁקֶר; וְחִלַּלְתָּ אֶת־שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהוָה׃
 • לֹא־תַעֲשֹׁק אֶת־רֵעֲךָ וְלֹא תִגְזֹל; לֹא־תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד־בֹּקֶר׃
 • לֹא־תְקַלֵּל חֵרֵשׁ, וְלִפְנֵי עִוֵּר, לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל; וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהוָה׃
 • לֹא־תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט, לֹא־תִשָּׂא פְנֵי־דָל, וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל; בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ׃
 • לֹא־תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ, לֹא תַעֲמֹד עַל־דַּם רֵעֶךָ; אֲנִי יְהוָה׃
 • לֹא־תִשְׂנָא אֶת־אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ; הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת־עֲמִיתֶךָ, וְלֹא־תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא׃
 • לֹא־תִקֹּם וְלֹא־תִטֹּר אֶת־בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ; אֲנִי יְהוָה׃
 • אֶת־חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ, בְּהֶמְתְּךָ לֹא־תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם, שָׂדְךָ לֹא־תִזְרַע כִּלְאָיִם; וּבֶגֶד כִּלְאַיִם שַׁעַטְנֵז, לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ׃ פ
 • וְאִישׁ כִּי־יִשְׁכַּב אֶת־אִשָּׁה שִׁכְבַת־זֶרַע, וְהִוא שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ, וְהָפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה, אוֹ חֻפְשָׁה לֹא נִתַּן־לָהּ; בִּקֹּרֶת תִּהְיֶה לֹא יוּמְתוּ כִּי־לֹא חֻפָּשָׁה׃
 • וְהֵבִיא אֶת־אֲשָׁמוֹ לַיהוָה, אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד; אֵיל אָשָׁם׃
 • וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן בְּאֵיל הָאָשָׁם לִפְנֵי יְהוָה, עַל־חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא; וְנִסְלַח לוֹ, מֵחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא׃ פ
 • וְכִי־תָבֹאוּ אֶל־הָאָרֶץ, וּנְטַעְתֶּם כָּל־עֵץ מַאֲכָל, וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ אֶת־פִּרְיוֹ; שָׁלֹשׁ שָׁנִים, יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל׃
 • וּבַשָּׁנָה הָרְבִיעִת, יִהְיֶה כָּל־פִּרְיוֹ; קֹדֶשׁ הִלּוּלִים לַיהוָה׃
 • וּבַשָּׁנָה הַחֲמִישִׁת, תֹּאכְלוּ אֶת־פִּרְיוֹ, לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ; אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
 • לֹא תֹאכְלוּ עַל־הַדָּם; לֹא תְנַחֲשׁוּ וְלֹא תְעוֹנֵנוּ׃
 • לֹא תַקִּפוּ, פְּאַת רֹאשְׁכֶם; וְלֹא תַשְׁחִית, אֵת פְּאַת זְקָנֶךָ׃
 • וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ, לֹא תִתְּנוּ בִּבְשַׂרְכֶם, וּכְתֹבֶת קַעֲקַע, לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם; אֲנִי יְהוָה׃
 • אַל־תְּחַלֵּל אֶת־בִּתְּךָ לְהַזְנוֹתָהּ; וְלֹא־תִזְנֶה הָאָרֶץ, וּמָלְאָה הָאָרֶץ זִמָּה׃
 • אֶת־שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ, וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ; אֲנִי יְהוָה׃
 • אַל־תִּפְנוּ אֶל־הָאֹבֹת וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִים, אַל־תְּבַקְשׁוּ לְטָמְאָה בָהֶם; אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
 • מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם, וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן; וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהוָה׃ פ
 • וְכִי־יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם; לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ׃
 • כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם, וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ, כִּי־גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם; אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
 • לֹא־תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט; בַּמִּדָּה בַּמִּשְׁקָל וּבַמְּשׂוּרָה׃
 • מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי־צֶדֶק, אֵיפַת צֶדֶק וְהִין צֶדֶק יִהְיֶה לָכֶם; אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, אֲשֶׁר־הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃
 • וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־כָּל־חֻקֹּתַי וְאֶת־כָּל־מִשְׁפָּטַי, וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם; אֲנִי יְהוָה׃ פ
 • Тењир Мусага мындай деп айтты:
 • «Ысрайыл уулдарынын жамаатына мындай деп жарыяла: “Ыйык болгула, анткени Мен, Кудай-Тењирињер, ыйыкмын.
 • Ар бир адам љз ата-энесинен ыйбаа кылсын. Менин ишембилеримди сактагыла. Мен силердин Кудай-Тењирињермин.
 • Жасалма кудайларга кайрылбагыла, љзєњљргљ кудайларды куюп албагыла. Анткени Мен силердин Кудай-Тењирињермин.
 • Тењирге тынчтык курмандыгын чалганыњарда, аны љзєњљргљ ырайым табыш єчєн чалгыла.
 • Ал курмандыкты чалган кєнє жана кийинки кєнє жегиле, ал эми єчєнчє кєнгљ калганын љрттљп жибергиле.
 • Ким аны єчєнчє кєнє жесе, бул жийиркеничтєє, бул Кудайга жакпайт.
 • Аны жеген адам кєнљљлєє болот, анткени ал Тењирдин ыйык нерсесин булгады. Ал адам љз элинин ичинен жок кылынат.
 • Жерињерден тєшємєњљрдє жыйнап жатканыњарда, талаањардын четин жыйнабай калтырып койгула, тєшєм жыйнаганда тєшєп калганын терип албагыла.
 • Жєзємєњљрдє жыйнап жатканыњарда, тєшємєнљн калтырып койгула, жєзємєњљрдєн тєшєп калганын терип албагыла. Аларды жарды менен келгинге калтыргыла. Мен силердин Кудай-Тењирињермин.
 • Уурдабагыла, калп айтпагыла, бири-бирињерди алдабагыла.
 • Менин атым менен жалган убада бербегиле, Кудайыњардын атын ушинтип булгабагыла. Мен Тењирмин.
 • Љз жакыныњды таарынтпа, тонобо. Жалданган адамдын кызмат акысы тањ атканга чейин берилбей калбасын.
 • Кулагы керењге жаман сљз айтпа, чалынып жыгылсын деп, сокурдун алдына эч нерсе таштаба. Кудайыњдан корк, Мен Тењирињмин.
 • Сотто жалган сєйлљбљ. Жакырды кемсинтпе. Улуу адамга жагынба. Жакыныња калыс бол.
 • Љз элињдин арасында сљз ташыба, жакыныњдын љмєрєнљ балта чаппа. Мен Тењирмин.
 • Бир тууганыњды ичињден жек кљрљ бербе; жакыныњдын жањылыштыгын кљрсљт, ошондо ал єчєн кєнљљкљр болбойсуњ.
 • Љз элињдин уулдарына жамандык ойлобо, кек сактаба, тескерисинче, љзєњдє кандай сєйсљњ, жакыныњды да ошондой сєй. Мен Тењирмин.
 • Менин мыйзамдарымды аткаргыла. Эки тєрдљгє жаныбарды бири-бири менен аргындаштырба. Талаања эки тєрдєє урукту аралаштырып сеппе. Жєн менен зыгыр буласынан аралаш токулган кийим кийбе.
 • Ким никелешкен кєйљљсє бар кєњ аял менен жатса, бирок анын куну тљлљнљ элек болсо же эркиндик бериле элек болсо, анда алар жазаланышсын. Бирок алар љлєм жазасына тартылбасын, анткени аял эркин эмес.
 • Ошол эркек киши жыйын чатырынын эшигинин алдына айып єчєн чалынуучу курмандыкка Тењирге арнап бир кочкор алып келсин.
 • Ыйык кызмат кылуучу айып єчєн чалынган кочкор менен Тењирдин алдында аны кылган кєнљљсєнљн арылтат, ошондо анын кылган кєнљљсє кечирилет.
 • Кудай-Тењирињер силерге берген жерге келгенињерде, мљмљ бере турган кандайдыр бир дарак тиккенињерде, анын мљмљлљрєн сєннљтсєз деп эсептегиле. Аларды єч жылга чейин сєннљтсєз деп эсептегиле, аларды жебегиле.
 • Ал эми тљртєнчє жылы анын бардык жемиштери Тењирди дањктоо майрамдарына арналсын.
 • Бешинчи жылы анын мљмљлљрєн жесењер болот, анын мљмљлљрєн жыйнап алсањар болот. Мен силердин Кудай-Тењирињермин.
 • Эч нерсени каны менен жебегиле. Сыйкырчылык кылбагыла, тљлгљ салбагыла.
 • Чачыњарды тегерете алдырбагыла, сакалыњардын учун кыркпагыла.
 • Љлгљн адамды эстеп жєрєш єчєн, љз денењерге так салбагыла, денењерге ийне менен чегип жазбагыла. Мен Тењирмин.
 • Жер бузулуп, бузуктукка толуп кетпеши єчєн, љз кызыњдын бузулуп кетєєсєнљ жол бербе.
 • Менин ишемби кєндљрємдє сактагыла, Менин ыйык жайымды сыйлагыла. Мен Тењирмин.
 • Љлгљндљрдє чакыргандарга кайрылбагыла, сыйкырчыларга барбагыла, љзєњљрдє алар менен булгабагыла. Мен силердин Кудай-Тењирињермин.
 • Аксакалдын алдында ордуњдан тур, карыя кишини сыйла, Кудайыњдан корк. Мен Тењирмин.
 • Жерињерге кљчєп келген келгинди кысымга албагыла.
 • Кљчєп келген келгин адам силер єчєн жергиликтєє адамдай болсун. Аны љзєњдє сєйгљндљй сєй, анткени силер да Мисир жеринде келгин болгонсуњар. Мен силердин Кудай-Тењирињермин.
 • Сот ишинде, бир нерсенин узун-туурасын, салмагын, суюктуктун кљлљмєн љлчљљдљ адилет болгула.
 • Силердин таразањар, тараза таштарыњар, эйфањар жана гинињер туура болсун. Силерди Мисир жеринен алып чыккан Кудай-Тењирињер Менмин.
 • Менин кљрсљтмљлљрєм менен мыйзамдарымды аткаргыла. Мен Тењирмин”».