Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ, и рече́ши къ ни́мъ: свя́ти бу́дите, я́ко а́зъ свя́тъ [е́смь] Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Кі́йждо отца́ сво­его́ и ма́тере сво­ея́ да бо­и́т­ся, и суббо́ты моя́ сохрани́те: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не послѣ́дуйте и́доломъ, и бого́въ слiя́ныхъ не сотвори́те себѣ́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И а́ще пожрете́ же́ртву спасе́нiя Го́споду, прiя́тну ва́мъ пожри́те:
 • въ о́ньже де́нь а́ще пожрете́, [въ то́й де́нь] да снѣ́ст­ся, и на у́трiе: и а́ще оста́нет­ся до тре́тiяго дне́, на огни́ да сожже́т­ся:
 • а́ще же ли яде́нiемъ съя́ст­ся въ де́нь тре́тiй, не же́ртвен­но е́сть, не прiи́мет­ся:
 • и и́же я́стъ е́, грѣ́хъ прiи́метъ, я́ко свята́я Госпо́дня оскверни́: и потребя́т­ся ду́шы яду́щыя от­ люді́й сво­и́хъ.
 • И пожина́ющымъ ва́мъ жа́тву земли́ ва́­шея, да не сконча́ете жа́твы ва́­шея, ни́вы тво­ея́ пожина́нiя: и па́да­ю­щихъ кла́съ от­ жа́твы тво­ея́ да не собере́ши:
 • и виногра́да тво­его́ втори́цею да не обере́ши, ниже́ гре́знъ виногра́да тво­его́ да собере́ши: ни́щему и при­­ше́лцу да оста́виши я́: а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не укра́дите, ни солжи́те, ниже́ да оклевета́етъ кі́йждо бли́жняго.
 • И не клени́теся и́менемъ мо­и́мъ въ непра́вдѣ, и да не оскверните́ и́мене свята́го Бо́га ва́­шего: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Да не оби́диши бли́жняго: и да не отъ­и́меши, и да не прележи́тъ мзда́ нае́мника тво­его́ у тебе́ до у́трiя.
 • Зла́ да не рече́ши глухо́му, и предъ слѣпы́мъ да не положи́ши претыка́нiя: и да убо­и́шися Го́спода Бо́га тво­его́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не сотвори́те непра́вды въ судѣ́: да не прiи́меши лица́ ни́щаго, ниже́ почуди́шися лицу́ могу́щаго: по пра́вдѣ да су́диши бли́жнему тво­ему́.
 • Да не хо́диши ле́стiю во сво­е́мъ язы́цѣ, и не воста́неши на кро́вь бли́жняго тво­его́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Да не воз­ненави́диши бра́та тво­его́ во умѣ́ тво­е́мъ, обличе́нiемъ да обличи́ши бли́жняго тво­его́: и не прiи́меши ра́ди его́ грѣха́.
 • И да не от­мща́етъ рука́ твоя́, и да не вражду́еши на сы́ны люді́й сво­и́хъ, и воз­лю́биши бли́жняго сво­его́ я́ко са́мъ себе́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Зако́нъ мо́й сохрани́те: и скота́ тво­его́ да не смѣси́ши со ското́мъ ина́го ро́да, и виногра́да тво­его́ да не насади́ши разли́чна: и ри́зы изъ дву́хъ [веще́й] сотка́ныя гну́сныя да не воз­ложи́ши на ся́.
 • И а́ще кто́ бу́детъ съ жено́ю ло́жемъ сѣ́мене, и сiя́ бя́ше раба́ храни́ма му́жу, и цѣно́ю не искуплена́ или́ свобо́да не дана́ е́й, нака́заны да бу́дутъ: не у́мрутъ, я́ко не свободи́ся:
 • и да при­­веде́тъ за преступле́нiе свое́ Го́споду къ две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя овна́ преступле́нiя,
 • и да помо́лит­ся о не́мъ жре́цъ овно́мъ преступле́нiя предъ Го́сподемъ о грѣсѣ́ и́мже согрѣши́, и оста́вит­ся ему́ грѣ́хъ, его́же сотвори́.
 • Егда́ же вни́дете въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ ва́мъ, и насади́те вся́ко дре́во снѣ́дное, и очи́стите нечистоту́ его́, пло́дъ его́ три́ лѣ́та нечи́стъ да бу́детъ ва́мъ, да не снѣ́ст­ся:
 • въ лѣ́то же четве́ртое бу́детъ вся́къ пло́дъ его́ свя́тъ, похва́ленъ Го́споду:
 • въ лѣ́то же пя́тое да снѣ́сте пло́дъ его́, при­­бы́токъ ва́мъ плоды́ его́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не яди́те на гора́хъ, и не вражи́те, и ни сря́ща смотри́те от­ пти́цъ.
 • Не сотвори́те обстриже́нiя круго́мъ от­ вла́съ гла́въ ва́шихъ, ниже́ брі́ете бра́дъ ва́шихъ.
 • И кро­е́нiя не сотвори́те на тѣ́лѣ ва́­шемъ о души́: и я́звъ настрека́н­ныхъ да не сотворите́ въ ва́съ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Да не оскверни́ши дще́ре тво­ея́ е́же блуди́ти е́й: и да не прелюбы́ дѣ́етъ земля́, и напо́лнит­ся земля́ беззако́нiй.
 • Суббо́ты моя́ сохрани́те, и от­ святы́хъ мо­и́хъ убо́йтеся: а́зъ Госпо́дь.
 • Не послѣ́дуйте утро́бнымъ ба́снемъ, и къ волхво́мъ не при­­лѣпи́теся, оскверни́тися въ ни́хъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Предъ лице́мъ сѣда́го воста́ни и почти́ лице́ ста́рчо, и да убо­и́шися Го́спода Бо́га тво­его́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • А́ще же кто́ прiи́детъ къ ва́мъ при­­шле́цъ въ зе́млю ва́шу, не стужи́те ему́:
 • я́коже тузе́мецъ бу́детъ въ ва́съ при­­шле́цъ, и́же прiи́детъ къ ва́мъ, и воз­лю́биши его́ я́ко са́мъ себе́: я́ко [и вы́] при­­ше́лцы бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Не сотвори́те непра́вды въ судѣ́, въ мѣ́рахъ и въ вѣ́сахъ и въ мѣ́рилѣхъ:
 • мѣ́рила пра́ведна и вѣ́сы пра́ведны и мѣ́ра пра́ведна да бу́детъ въ ва́съ: а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, изведы́й ва́съ от­ земли́ Еги́петскiя.
 • И сохрани́те ве́сь зако́нъ мо́й и вся́ повелѣ́нiя моя́, и сотвори́те я́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш.
 • Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои храните. Я Господь, Бог ваш.
 • Не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш.
 • Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение:
 • в день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне;
 • если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно;
 • кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего.
 • Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай,
 • и виноградника твоего не обирай дочиста, и попа́давших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш.
 • Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга.
 • Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь [Бог ваш].
 • Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра.
 • Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему; бойся [Господа] Бога твоего. Я Господь [Бог ваш].
 • Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего.
 • Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь [Бог ваш].
 • Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха.
 • Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь [Бог ваш].
 • Уставы Мои соблюдайте; скота твоего не своди с иною породою; поля твоего не засевай двумя родами семян; в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся.
 • Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная:
 • пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей;
 • и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил.
 • Когда придете в землю, [которую Господь Бог даст вам,] и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные: три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их;
 • а в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних;
 • в пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь, Бог ваш.
 • Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте.
 • Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей.
 • Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь [Бог ваш].
 • Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом.
 • Субботы Мои храните и святилище Мое чтите. Я Господь.
 • Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш.
 • Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся [Господа] Бога твоего. Я Господь [Бог ваш].
 • Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его:
 • пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш.
 • Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении:
 • да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской.
 • Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои и исполняйте их. Я Господь [Бог ваш].
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Ба тамоми ҷамоати банӣ Исроил сухан ронда, ба онҳо бигӯ: пок бошед, зеро ки Ман, Парвардигор Худои шумо, пок ҳастам.
 • Ҳар яке аз модари худ ва аз падари худ тарсон бошед, ва шанбеҳои Маро риоя намоед. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам.
 • Ба бутҳо рӯ наоваред, ва худоҳои рехташуда барои худ насозед. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам.
 • Ва ҳангоме ки қурбонии саломатӣ барои Парвардигор забҳ мекунед, онро тавре забҳ кунед, ки сазовори таваҷҷӯҳ гардед.
 • Дар рӯзе ки онро забҳ мекунед, ва фардояш он бояд хӯрда шавад, ва он чи то рӯзи сеюм боқӣ мемонад, бояд дар оташ сӯзонида шавад.
 • Ва агар дар рӯзи сеюм хӯрда шавад, ин нафратовар аст, сазовори таваҷҷӯҳ намегардад.
 • Ва ҳар кӣ онро бихӯрад, барои гуноҳаш ҷазо хоҳад ёфт, зеро ки чизи поки Парвардигорро беҳурмат кардааст, ва он кас аз миёни қавми худ нобуд ҳоҳад шуд.
 • Ва ҳангоме ки ҳосили замини худро дарав мекунед, канораи киштзори худро то ба охир дарав накунед, ва хӯшаҳои аз бандҳо афтодаро начинед.
 • Ва токзори худро доначинӣ накун, ва шингилҳои афтодаи токҳоятро начин: онҳоро барои бенаво ва ғариб бимон. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам.
 • Дузди накунед, ва мункир нашавед, ва ба якдигар дурӯғ нагӯед.
 • Ва ба номи Ман савганди дурӯғ нахӯред, ки номи Худои худро бо ин беҳурмат хоҳед кард. Ман Парвардигор ҳастам.
 • Ҳаққи ёри худро нахӯр ва ғоратгарӣ накун, музди меҳнати муздурро назди худ то субҳ нигоҳ надор.
 • Карро ҳақорат накун, ва пеши кӯр монеае нагузор, – аз Худои худ тарсон бош. Ман Парвардигор ҳастам.
 • Дар мурофиа беинсофӣ накун, ба камбағал рӯбинӣ нанамо ва ба шахси бузург хушомадгӯӣ хушомад накун; ёри худро аз рӯи инсоф доварӣ намо.
 • Дар миёни қавми худ ғайбатгӯӣ накун, нисбат ба хуни ёри худ бепарво набош. Ман Парвардигор ҳастам.
 • Ба бародарат дар дили худ душманӣ накун; ёратро сарзаниш мазаммат намо, ва барои ӯ гуноҳкор нахоҳӣ шуд.
 • Аз фарзандони қавми худ қасос интиқом нагир ва кина ба дил нагир, ва ёратро мисли худат дӯст дор. Ман Парвардигор ҳастам.
 • Фароизи Маро риоят кунед; чорпои худро бо ҷинси ғайр ҷуфтӣ нанамо; киштзори худро бо ду навъ тухмӣ кишт накун; ва либоси иборат аз ду навъ матоъ, яъне аз пашм ва катон, напӯш.
 • Ва агар марде бо зане хобида нутфа резад, ва он зан каниз ва номзади касе бошад, вале ҳанӯз барояш фидия дода нашуда бошад, ё озодӣ ба вай дода нашуда бошад, – онҳо бояд ба ҷазо мустаҳиқ карда кашида шаванд, аммо набояд кушта шаванд, зеро ки вай озод карда нашудааст.
 • Бигзор он мард қурбонии ҷурми худро, яъне қӯчқори қурбонии ҷурмро барои Парвардигор назди дари хаймаи ҷомеъ биёрад.
 • Ва коҳин вайро бо қӯчқори қурбонии ҷурм ба ҳузури Парвардигор барои гуноҳе ки кардааст, кафорат менамояд, ва ӯ аз гуноҳе ки кардааст, омурзида хоҳад шуд.
 • Ва ҳангоме ки ба замин дохил шавед ва ҳар навъ дарахти мевадор шинонед, – меваи онро бехатна ҳисоб кунед: се сол он бояд барои шумо бехатна ҳисоб ёфта, хӯрда нашавад.
 • Ва дар соли чорум тамоми меваи он бояд барои иди ҳамду санои Парвардигор тақдис карда шавад.
 • Ва дар соли панҷум меваи онро метавонед бихӯред, ва ҳосили он барои шумо афзун хоҳад шуд. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам.
 • Ҳеҷ чизро бо хун нахӯред; фол накушоед ва афсун накунед.
 • Канораи мӯи сари худро гирдогирд қайчӣ накунед, ва канораи риши худро натарошед.
 • Ва бадани худро барои мурда нахарошед, ва ҳеҷ нақше бар худ вашм накунед. Ман Парвардигор ҳастам.
 • Духтари худро беисмат намуда, ба роҳи фоҳишагӣ наандоз, то ки замин ба зино дода нашавад, ва замин пур аз бадахлоқӣ фисқу фуҷур нагардад.
 • Шанбеҳои Маро риоя намоед, ва поки Маро ҳурмат кунед. Ман Парвардигор ҳастам.
 • Ба ҷодугарон ва азоимхонон рӯ наоваред; аз пайи он нашавед, ки худро аз онҳо нопок гардонед. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам.
 • Пеши мӯйсафед бархез ва пирро эҳтиром намо, ва аз Худои худ тарсон бош. Ман Парвардигор ҳастам.
 • Ва ҳангоме ки ғарибе бо шумо дар замини шумо сокин шавад, вайро озор надиҳед.
 • Ғарибе ки дар миёни шумо сокин шудааст, бигзор барои шумо мисли таҳҷоии шумо бошад; ва ӯро мисли худат дӯст дор, зеро ки шумо дар замини Миср ғариб будед. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам.
 • Дар мурофиа, дар андоза, дар вазн ва дар паймоиш ченак беинсофӣ накунед.
 • Бигзор шуморо тарозуи дуруст, сангҳои дуруст, эфаи дуруст ва ҳини дуруст бошад. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам, ки шуморо аз замини Миср берун овардаам.
 • Пас, тамоми фароизи Маро ва ҳамаи дастурҳои Маро риоя намоед, ва онҳоро ба амал оваред. Ман Парвардигор ҳастам».