Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • А́ще же душа́ при­­несе́тъ да́ръ же́ртву Го́споду, мука́ пшени́чна да бу́детъ да́ръ его́, и да воз­лiе́тъ на ню́ еле́й, и воз­ложи́тъ на ню́ Лива́нъ: же́ртва е́сть:
 • и да при­­несе́тъ ю́ къ сыно́мъ Ааро́нимъ жерце́мъ, и во́зметъ от­ нея́ по́лну го́рсть муки́ пшени́чны съ еле́емъ и ве́сь Лива́нъ ея́, и да воз­ложи́тъ жре́цъ па́мять ея́ на олта́рь: же́ртва воня́ благо­уха́нiя Го́споду:
 • и оста́нокъ от­ же́ртвы Ааро́ну и сыно́мъ его́: свято́е святы́хъ от­ же́ртвъ Госпо́днихъ.
 • А́ще же при­­несе́тъ да́ръ же́ртву пече́ну въ пещи́ от­ муки́ пшени́чны, хлѣ́бы прѣ́сны спря́жены съ еле́емъ и опрѣсно́ки пома́заны еле́емъ.
 • А́ще же же́ртва от­ сковрады́ да́ръ тво́й, мука́ пшени́чна смѣ́шена со еле́емъ, прѣ́сна да бу́дутъ:
 • и да разло́миши я́ на укру́хи, и воз­лiе́ши на ня́ еле́й: же́ртва е́сть Го́споду.
 • А́ще же же́ртву от­ огни́ща да́ръ тво́й, мука́ пшени́чна съ еле́емъ да сотворе́на бу́детъ:
 • и при­­несе́тъ же́ртву, ю́же а́ще сотвори́тъ от­ си́хъ Го́споду, и да при­­несе́тъ къ жерцу́:
 • и при­­ступи́въ ко олтарю́, да отъ­и́метъ жре́цъ от­ же́ртвы па́мять ея́, и да воз­ложи́тъ жре́цъ на олта́рь: при­­ноше́нiе воня́ благово́нiя Го́споду:
 • оста́нокъ же от­ же́ртвы Ааро́ну и сыно́мъ его́: свята́я святы́хъ от­ при­­ноше́нiй Го́споду.
 • Вся́ку же́ртву, ю́же а́ще при­­но́сите Го́споду, не сотвори́те ква́сну: вся́къ бо ква́съ и вся́къ ме́дъ да не при­­несе́те от­ него́, е́же при­­носи́ти Го́споду да́ръ.
 • От нача́тковъ да при­­несе́те я́ Го́споду: на олта́рь же да не воз­несу́т­ся въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И вся́къ да́ръ же́ртвы ва́­шея со́лiю да осоли́т­ся: да не от­ста́вите со́ли завѣ́та Госпо́дня от­ же́ртвъ ва́шихъ, во вся́комъ да́рѣ ва́­шемъ да при­­несе́те Го́споду Бо́гу ва́­шему со́ль.
 • А́ще же при­­несе́ши же́ртву от­ нача́тковъ жи́тъ Го́споду, но́вы спря́жены зеле́ны кла́сы истла́чены Го́споду, и при­­несе́ши же́ртву от­ нача́тковъ жи́тъ:
 • и да воз­лiе́ши на ню́ еле́й, и да воз­ложи́ши на ню́ Лива́нъ: же́ртва е́сть:
 • и да воз­несе́тъ жре́цъ па́мять ея́ от­ спря́женыхъ съ еле́емъ, и ве́сь Лива́нъ ея́: при­­но́съ е́сть Го́споду.
 • Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана,
 • и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике; это жертва, благоухание, приятное Господу;
 • а остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его: это великая святыня из жертв Господних.
 • Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем.
 • Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная;
 • разломи ее на куски и влей на нее елея: это приношение хлебное [Господу].
 • Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем,
 • и принеси приношение, которое из сего составлено, Господу; представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику;
 • и возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике: это жертва, благоухание, приятное Господу;
 • а остатки приношения хлебного Аарону и сынам его: это великая святыня из жертв Господних.
 • Никакого приношения хлебного, которое прино́сите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу;
 • как приношение начатков приноси́те их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание.
 • Всякое приношение твое хлебное соли́ солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего: при всяком приношении твоем приноси [Господу Богу твоему] соль.
 • Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна,
 • и влей на них елея, и положи на них ливана: это приношение хлебное;
 • и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном: это жертва Господу.
 • «Ва агар касе бихоҳад қурбонии ҳадияи ордиро барои Парвардигор тақдим намояд, – бигзор орди маҳин қурбонии ӯ бошад, ва равған бар он бирезад, ва лебӯно бар он бимонад.
 • Ва онро ӯ ба писарони Ҳорун, коҳинон, мебиёрад, ва коҳин аз он, яъне аз орди маҳинаш, ва равғанаш, бо тамоми лебӯнояш, як мушти пур мегирад, ва онро ҳамчун ҳиссаи ёдгорӣ бар қурбонгоҳ месӯзонад, – ин қурбонии оташин, атри хушбӯй барои Парвардигор аст.
 • Ва он чи аз ҳадияи ордӣ боқӣ мемонад, аз они Ҳорун ва писаронаш хоҳад буд; ин поки покҳост аз ҳадияҳои оташини Парвардигор.
 • Ва агар қурбонии ҳадияи ордиро аз чизҳои дар танӯр пухташуда тақдим намоӣ, – гирдаҳои қурсҳои фатире биёр, ки барояш орди маҳин бо равған омехта хамир карда шуда бошад; ё нончаҳои фатири тунуке биёр, ки баъд аз пухтан равған бар он молида шуда бошад.
 • Ва агар қурбонии ту ҳадияи ордие бошад, ки бар тоба пухтаӣ, – барояш бояд орди маҳин бо равған омехта хамир карда шавад, яъне он бояд фатир бошад.
 • Онро реза карда, равған бар он бирез; ин ҳадияи ордист.
 • Ва агар қурбонии ту ҳадияи ордие бошад, ки дар дег бирён кардаӣ, – он бояд аз орди маҳин бо равған тайёр карда шавад.
 • Ва ҳадияи ордиеро, ки аз ин чизҳо тайёр карда шудааст, барои Парвардигор оварда, пеши коҳин мемонӣ, ва ӯ онро назди қурбонгоҳ меоварад.
 • Ва коҳин аз ҳадияи ордӣ ҳиссаи ёдгории онро бардошта, бар қурбонгоҳ месӯзонад, – ин қурбонии оташин, атри хушбӯй барои Парвардигор аст.
 • Ва он чи аз ҳадияи ордӣ боқӣ мемонад, аз они Ҳорун ва писаронаш хоҳад буд; ин поки покҳост аз ҳадияҳои оташини Парвардигор.
 • Ҳеҷ як ҳадияи ордие ки барои Парвардигор тақдим менамоед, набояд бо хамиртуруш тайёр карда шавад, зеро ки ҳеҷ як хамиртуруш ва ҳеҷ як асалро набояд барои Парвардигор ҳамчун қурбонии оташин бисӯзонед.
 • Онҳоро ҳамчун қурбонии навбарҳо метавонед барои Парвардигор тақдим намоед, вале онҳо набояд бар қурбонгоҳ барои атри хушбӯй бароварда шавад.
 • Ва ҳар қурбонии ҳадияи ордии худро бо намак намакин бикун, ва намаки паймони Худои худро аз ҳадияи ордии худ дур накун; бо ҳар қурбонии худ намак биёр.
 • Ва ҳангоме ки ҳадияи ордии навбарҳоро барои Парвардигор тақдим менамоӣ, – аз хӯшаҳои бар оташ бирён кардашуда, аз ғаллаи нимкӯфта ҳадияи ордии навбарҳои худро тақдим намо.
 • Ва равған бар он бирез, ва лебӯно бар он бимон, – ин ҳадияи ордист.
 • Ва коҳин ҳиссаи ёдгории онро аз ғаллаи нимкӯфтаи он ва аз равғани он, бо тамоми лебӯнои он месӯзонад, – ин қурбонии оташин барои Парвардигор аст».