Скрыть
20:1
20:3
20:4
20:5
20:8
20:16
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ:
рцы̀ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, глаго́лѧ: а҆́ще кто̀ ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆лѝ ѿ прибы́вшихъ прише́льцєвъ во і҆и҃ли, и҆́же а҆́ще да́стъ ѿ сѣ́мене своегѡ̀ моло́хꙋ, сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ: лю́дїе землѝ да побїю́тъ є҆го̀ ка́менїемъ:
и҆ а҆́зъ ᲂу҆твержꙋ̀ лицѐ моѐ на человѣ́ка того̀ и҆ погꙋблю̀ є҆го̀ ѿ люді́й є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѿ сѣ́мене своегѡ̀ дадѐ моло́хꙋ, да ѡ҆скверни́тъ ст҃ы́ню мою̀ и҆ ѡ҆скверни́тъ и҆́мѧ ѡ҆сщ҃е́нныхъ мнѣ̀.
А҆́ще же презрѣ́нїемъ пре́зрѧтъ тꙋзе́мцы землѝ ѻ҆чи́ма свои́ма ѿ человѣ́ка тогѡ̀, внегда̀ да́ти є҆мꙋ̀ ѿ сѣ́мене своегѡ̀ моло́хꙋ, є҆́же не ᲂу҆би́ти є҆го̀:
и҆ ᲂу҆твержꙋ̀ лицѐ моѐ на человѣ́ка того̀ и҆ на сро́дники є҆гѡ̀, и҆ погꙋблю̀ є҆го̀ и҆ всѣ́хъ є҆диномы́слѧщихъ съ ни́мъ, є҆́же соблꙋжда́ти є҆мꙋ̀ со і҆́дѡлы ѿ люді́й свои́хъ.
И҆ дꙋша̀ ꙗ҆́же а҆́ще послѣ́дꙋетъ ᲂу҆трѡ́бнымъ ба́снемъ и҆лѝ волхвѡ́мъ, ꙗ҆́кѡ соблꙋди́ти в̾слѣ́дъ и҆́хъ, ᲂу҆твержꙋ̀ лицѐ моѐ на дꙋ́шꙋ тꙋ̀ и҆ погꙋблю̀ ю҆̀ ѿ люді́й є҆ѧ̀.
И҆ бꙋ́дете свѧ́ти, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ.
И҆ сохрани́те повелѣ̑нїѧ моѧ̑ и҆ сотвори́те ѧ҆̀: а҆́зъ гдⷭ҇ь ѡ҆сщ҃а́ѧй ва́съ.
Человѣ́къ человѣ́къ, и҆́же а҆́ще ѕло̀ рече́тъ ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀ и҆лѝ ма́тери свое́й, сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ: ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀ и҆лѝ ма́тери свое́й ѕлѣ̀ речѐ, пови́ненъ бꙋ́детъ.
Человѣ́къ человѣ́къ, и҆́же а҆́ще прелюбы̀ содѣ́етъ съ мꙋ́жнею жено́ю, и҆лѝ кто̀ прелюбы̀ содѣ́етъ съ жено́ю бли́жнѧгѡ своегѡ̀, сме́ртїю да ᲂу҆́мрꙋтъ прелюбодѣ́й и҆ прелюбодѣ́йца.
И҆ и҆́же а҆́ще пребꙋ́детъ съ жено́ю ѻ҆тца̀ своегѡ̀, срамотꙋ̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀ ѿкры́лъ є҆́сть, сме́ртїю да ᲂу҆́мрꙋтъ ѻ҆́ба, пови́нни сꙋ́ть.
И҆ а҆́ще кто̀ бꙋ́детъ съ невѣ́сткою свое́ю, сме́ртїю да ᲂу҆́мрꙋтъ ѻ҆́ба, нече́ствоваша бо, пови́нни сꙋ́ть.
И҆ а҆́ще кто̀ бꙋ́детъ съ мꙋ́жескимъ по́ломъ ло́жемъ же́нскимъ, гнꙋ́сность сотвори́ша ѻ҆́ба, сме́ртїю да ᲂу҆́мрꙋтъ, пови́нни сꙋ́ть.
И҆́же а҆́ще по́йметъ женꙋ̀ и҆ ма́терь є҆ѧ̀, беззако́нїе є҆́сть, ѻ҆гне́мъ да сожгꙋ́тъ є҆го̀ и҆ ѡ҆́ныѧ, и҆ не бꙋ́детъ беззако́нїе въ ва́съ.
И҆ и҆́же а҆́ще да́стъ ло́же своѐ четвероно́жномꙋ, сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ, четвероно́жное же ᲂу҆бїе́те.
И҆ жена̀ ꙗ҆́же а҆́ще пристꙋ́питъ ко всѧ́комꙋ скотꙋ̀, є҆́же бы́ти съ ни́мъ, да ᲂу҆бїе́те женꙋ̀ и҆ ско́тъ, сме́ртїю да ᲂу҆́мрꙋтъ, пови́нни сꙋ́ть.
И҆́же а҆́ще по́йметъ сестрꙋ̀ свою̀ ѿ ѻ҆тца̀ своегѡ̀ и҆лѝ ѿ ма́тере своеѧ̀, и҆ ᲂу҆ви́дитъ срамотꙋ̀ є҆ѧ̀, и҆ ѻ҆на̀ ᲂу҆ви́дитъ срамотꙋ̀ є҆гѡ̀, ᲂу҆кори́зна є҆́сть, да потребѧ́тсѧ пред̾ сы̑ны ро́да и҆́хъ: срамотꙋ̀ сестры̀ своеѧ̀ ѿкры̀, грѣ́хъ прїи́мꙋтъ.
И҆ мꙋ́жъ и҆́же бꙋ́детъ съ жено́ю скверна́вою и҆ ѿкры́етъ срамотꙋ̀ є҆ѧ̀, тече́нїе є҆ѧ̀ ѿкры̀, и҆ ѻ҆на̀ ѿкры̀ тече́нїе кро́ве своеѧ̀, да потребѧ́тсѧ ѻ҆́ба ѿ ро́да и҆́хъ.
И҆ срамотꙋ̀ сестры̀ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ и҆ сестры̀ ма́тере твоеѧ̀ да не ѿкры́еши: ᲂу҆́жичество бо ѿкры̀, грѣ́хъ понесꙋ́тъ.
И҆́же а҆́ще бꙋ́детъ со сро́дницею свое́ю, срамотꙋ̀ сродства̀ своегѡ̀ ѿкры̀, безча́дни и҆́змрꙋтъ.
И҆ человѣ́къ и҆́же а҆́ще по́йметъ женꙋ̀ бра́та своегѡ̀, нечистота̀ є҆́сть: срамотꙋ̀ бра́та своегѡ̀ ѿкры́лъ є҆́сть, безча́дни и҆́змрꙋтъ.
И҆ сохрани́те всѧ̑ повелѣ̑нїѧ моѧ̑ и҆ всѧ̑ сꙋдьбы̑ моѧ̑ и҆ сотвори́те ѧ҆̀, и҆ не вознегодꙋ́етъ на ва́съ землѧ̀, въ ню́же а҆́зъ введꙋ́ вы та́мѡ всели́тисѧ на не́й.
И҆ не ходи́те въ зако́ны ꙗ҆зы́чєскїѧ, и҆̀хже а҆́зъ и҆згоню̀ ѿ ва́съ: ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ всѧ̑ сотвори́ша, и҆ возгнꙋша́хсѧ и҆́ми.
И҆ рѣ́хъ къ ва́мъ: вы̀ наслѣ́дите зе́млю и҆́хъ, и҆ а҆́зъ да́мъ ва́мъ ю҆̀ въ притѧжа́нїе, зе́млю текꙋ́щꙋю ме́домъ и҆ млеко́мъ, а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, ѿлꙋчи́вый ва́съ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ.
И҆ ѿлꙋчи́те себѣ̀ междꙋ̀ скѡты̀ чи́стыми и҆ междꙋ̀ скѡты̀ нечи́стыми, и҆ междꙋ̀ пти́цами чи́стыми и҆ нечи́стыми: и҆ не ѡ҆сквернитѐ дꙋ́шъ ва́шихъ въ скотѣ́хъ и҆ въ пти́цахъ и҆ во всѣ́хъ гадѣ́хъ земны́хъ, ꙗ҆̀же а҆́зъ ѿлꙋчи́хъ ва́мъ въ нечистотѣ̀,
и҆ бꙋ́дете мѝ свѧ́ти, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ст҃ъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, ѿлꙋчи́вый ва́съ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ бы́ти мои́ми.
И҆ мꙋ́жъ и҆лѝ жена̀ и҆́же а҆́ще бꙋ́детъ ѿ ни́хъ чревоба́сникъ и҆лѝ волше́бникъ, сме́ртїю да ᲂу҆́мрꙋтъ ѻ҆́ба: ка́менїемъ да побїе́те и҆̀хъ, пови́нни сꙋ́ть.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible