Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: пра́здницы Госпо́дни, я́же нарече́те наро́читыя святы́я, сі́и су́ть пра́здницы мо­и́:
 • въ ше́сть дні́й да сотвори́ши дѣла́, и въ де́нь седмы́й суббо́та, поко́й нарече́н­ный свя́тъ Го́сподеви, вся́каго дѣ́ла да не сотворите́: суббо́та е́сть Го́сподеви во все́мъ обита́нiи ва́­шемъ.
 • Сі́и пра́здницы Го́споду нарече́ны святи, я́же нарече́те сiя́ во времена́ и́хъ:
 • въ пе́рвѣмъ ме́сяцѣ въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца, между́ вече́рними, па́сха Го́споду:
 • и въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца пе́рваго пра́здникъ опрѣсно́ковъ Го́споду: се́дмь дні́й опрѣсно́ки да я́сте.
 • И де́нь пе́рвый нарече́нъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те:
 • и да при­­несе́те всесожже́нiя Го́споду се́дмь дні́й, и де́нь седмы́й нарече́нъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: егда́ вни́дете въ зе́млю, ю́же а́зъ даю́ ва́мъ, и по́жнете жа́тву ея́, и при­­несе́те снопы́ нача́токъ жа́твы ва́­шея къ жерцу́,
 • и воз­несе́тъ сно́пъ предъ Го́спода прiя́тенъ ва́мъ: на у́трiе пе́рваго дне́ суббо́ты да воз­несе́тъ его́ жре́цъ.
 • И сотвори́те въ де́нь, въ о́ньже а́ще при­­несе́те сно́пъ, овча́ непоро́чно единолѣ́тно во всесожже́нiе Го́споду:
 • и же́ртву его́ двѣ́ десяти́ны муки́ пшени́чны спря́жены въ еле́и: же́ртва Го́споду, въ воню́ благово́нiя Го́споду: и воз­лiя́нiе его́ вина́ четве́ртую ча́сть и́на.
 • И хлѣ́ба, и пря́женыхъ кла́совъ но́выхъ да не снѣ́сте, да́же до того́ дне́ сама́го, до́ндеже при­­несе́те вы́ да́ры Бо́гу ва́­шему: зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя во все́мъ населе́нiи ва́­шемъ.
 • И сочти́те себѣ́ от­ нау́трiя суббо́тъ, от­ дне́, въ о́ньже а́ще при­­несе́те снопы́ воз­ложе́нiя, се́дмь седми́цъ цѣ́лыхъ
 • да́же до нау́трiя послѣ́днiя седми́цы да сочте́те пятьдеся́тъ дні́й, и да при­­несе́те же́ртву но́ву Го́споду.
 • От вселе́нiя ва́­шего да при­­несе́те хлѣ́бы воз­ложе́нiе, два́ хлѣ́ба: от­ дву́хъ десяти́нъ муки́ пшени́чны да бу́дутъ, ква́шены да испеку́т­ся от­ пе́рвыхъ плодо́въ Го́споду:
 • и да при­­несе́те со хлѣ́бами се́дмь а́гнцевъ непоро́чныхъ единолѣ́тныхъ, и телца́ еди́наго от­ ста́дъ, и овна́ два́ непоро́чна: и бу́дутъ во всесожже́нiе Го́споду, и же́ртвы и́хъ, и воз­лiя́нiя и́хъ, же́ртва воня́ благово́нiя Го́споду.
 • И сотвори́те козла́ от­ ко́зъ еди́наго о грѣсѣ́, и два́ а́гнца единолѣ́тна въ же́ртву спасе́нiя съ хлѣ́бами пе́рвыхъ жи́тъ.
 • И да воз­ложи́тъ я́ жре́цъ съ хлѣ́бами пе́рвыхъ жи́тъ, воз­ложе́нiе предъ Го́сподемъ со обѣ́ма а́гнцы: свя́та бу́дутъ Го́споду, жерцу́ и́же при­­но́ситъ я́, тому́ да бу́дутъ.
 • И прозове́те се́й де́нь, наро́читъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те въ о́нь: зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя во все́мъ населе́нiи ва́­шемъ.
 • И егда́ жне́те жа́тву земли́ ва́­шея, не потреби́те оста́нка жа́твы ни́вы сво­ея́, егда́ жне́те, и от­ па́да­ю­щихъ от­ жа́твы ва́­шея да не собере́ши: ни́щему и при­­ше́лцу оста́виши я́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: ме́сяца седма́го, въ пе́рвый де́нь ме́сяца, да бу́детъ ва́мъ поко́й, па́мять тру́бъ: нарече́нъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ:
 • вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те, и при­­несе́те всесожже́нiе Го́споду.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • и въ деся́тый де́нь седма́го ме́сяца сего́ де́нь очище́нiя, нарече́нъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: и смири́те ду́шы ва́шя, и при­­неси́те всесожже́нiе Го́споду:
 • вся́каго дѣ́ла не сотвори́те въ са́мый де́нь се́й: е́сть бо де́нь очище́нiя се́й ва́мъ, умоли́ти о ва́съ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ:
 • вся́ка бо душа́, я́же не покори́т­ся въ де́нь то́й, потреби́т­ся от­ люді́й сво­и́хъ:
 • и вся́ка душа́, я́же сотвори́тъ дѣ́ло въ са́мый де́нь се́й, поги́бнетъ душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ:
 • вся́каго дѣ́ла не сотвори́те, зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя, во всѣ́хъ селе́нiихъ ва́шихъ.
 • Суббо́ты суббо́тъ бу́дутъ ва́мъ: и смири́те ду́шы ва́шя, от­ девя́таго дне́ ме́сяца от­ ве́чера, да́же до деся́таго дне́ ме́сяца, до ве́чера, суббо́т­ст­вуйте суббо́ты ва́шя.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца седма́го сего́, пра́здникъ ку́щей се́дмь дні́й Го́споду:
 • и де́нь пе́рвый нарече́нъ свя́тъ бу́детъ: вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те:
 • се́дмь дні́й да при­­несе́те всесожже́нiя Го́споду: и де́нь осмы́й нарече́нъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ, и при­­несе́те всесожже́нiя Го́споду: исхо́дное е́сть, вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те.
 • Сі́и пра́здницы Госпо́дни, я́же нарече́те наро́читы свя́ты, е́же при­­носи́ти при­­но́сы Го́споду: всесожже́нiя и же́ртвы и́хъ, и воз­лiя́нiя и́хъ от­ дне́ до дне́,
 • кромѣ́ суббо́тъ Госпо́днихъ и кромѣ́ даро́въ ва́шихъ, и кромѣ́ всѣ́хъ обѣ́товъ ва́шихъ и кромѣ́ благово́льныхъ ва́шихъ, я́же а́ще дади́те Го́споду.
 • И въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца седма́го сего́, егда́ сконча́ете жи́та земли́, пра́зднуйте Го́споду се́дмь дні́й: въ де́нь пе́рвый поко́й, и въ де́нь осмы́й поко́й:
 • и да во́змете себѣ́ въ де́нь пе́рвый пло́дъ дре́ва красе́нъ, и вѣ́твь фи́ническую, и вѣ́тви дре́ва ча́стыя, и ве́рбы, и а́гновы вѣ́тви {садо́вiе палести́нско­е} от­ пото́ка, и воз­весели́теся предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ се́дмь дні́й въ лѣ́то:
 • зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя, въ ме́сяцъ седмы́й пра́зднуйте его́:
 • въ ку́щахъ да пребу́дете се́дмь дні́й: вся́къ тузе́мецъ во Изра́или да пребу́детъ въ ку́щахъ:
 • я́ко да увѣ́дятъ ро́ды ва́шя, я́ко въ ку́щахъ всели́хъ сы́ны Изра́илевы, внегда́ извести́ мнѣ́ и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И повѣ́да Моисе́й пра́здники Госпо́дни сыно́мъ Изра́илевымъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои:
 • шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших.
 • Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время:
 • в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня;
 • и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь дней ешьте опресноки;
 • в первый день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте;
 • и в течение семи дней приносите жертвы Господу; в седьмой день также священное собрание; никакой работы не работайте.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику;
 • он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день праздника вознесет его священник;
 • и в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока,
 • и с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияния к нему четверть гина вина;
 • никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношения Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших.
 • Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель,
 • до первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу:
 • от жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу;
 • вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота одного тельца и двух овнов [без порока]; да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение и возлияние к ним, в жертву, в приятное благоухание Господу.
 • Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную [вместе с хлебом первого плода];
 • священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами, и это будет святынею Господу; священнику, [который приносит, это принадлежит];
 • и созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте: это постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши.
 • Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай; бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание [да будет у вас];
 • никакой работы не работайте и приносите жертву Господу.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • также в девятый [день] седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу;
 • никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего;
 • а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего;
 • и если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, Я истреблю ту душу из народа ее;
 • никакого дела не делайте: это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших;
 • это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до вечера [десятого дня месяца] празднуйте субботу вашу.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • скажи сынам Израилевым: с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу;
 • в первый день священное собрание, никакой работы не работайте;
 • в течение семи дней приносите жертву Господу; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу: это отдание праздника, никакой работы не работайте.
 • Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияния, каждое в свой день,
 • кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу.
 • А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней: в первый день покой и в восьмой день покой;
 • в первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней;
 • и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году: это постановление вечное в роды ваши; в седьмой месяц празднуйте его;
 • в кущах живите семь дней; всякий туземец Израильтянин должен жить в кущах,
 • чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш.
 • И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
 • Тењир Мусага дагы мындай деп айтты:
 • «Тењирдин мына бул майрамдарын “ыйык жыйын” деп атоо керек экенин Ысрайыл уулдарына жарыяла, аларга мындай деп айт: Менин майрамдарым булар:
 • Алты кєн иштегиле, ал эми жетинчи кєн – ишемби, дем алуу кєнє, ыйык жыйын кєнє. Ал кєнє эч кандай жумуш кылбагыла. Кайсы жерде жашасањар да, бул кєн – Тењирдин ишемби кєнє.
 • Белгиленген убагында майрамдала турган Тењирдин ыйык жыйындары булар:
 • Биринчи айдын он тљртєнчє кєнє кечинде Тењирдин Пасах майрамы.
 • Ошол эле айдын он бешинчи кєнє Тењирдин Ачыткысыз нан майрамы. Жети кєн ачыткысыз нан жегиле.
 • Бул майрамдын биринчи кєнє силерде ыйык жыйын болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла.
 • Жети кєн катары менен Тењирге курмандык чалгыла. Жетинчи кєнє дагы ыйык жыйын болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла».
 • Тењир Мусага дагы мындай деп айтты:
 • «Ысрайыл уулдарына мындай деп жарыяла: Мен силерге берген жерге келип, эгин оро баштаганыњарда, эгинињердин биринчи боосун ыйык кызмат кылуучуга алып келгиле.
 • Силер ырайым табышыњар єчєн, ыйык кызмат кылуучу боону Тењирдин алдына алып барат. Ал аны майрамдын экинчи кєнє кљтљрєп барат.
 • Боону кљтљрєп барган кєнє Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка кемчилиги жок бир жылдык козу чалгыла.
 • Аны менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын ондон эки бљлєгєнчљлєк буудай унун, анын єстєнљ куюла турган гиндин тљрттљн бир бљлєгєнчљлєк шарапты жыты Тењирге жаккан курмандык катары алып келгиле.
 • Кудайыњарга ушул курмандыктарды алып келмейинче, эч кандай нан, куурулган буудай жана жањы бышкан буудай жебегиле. Бул силердин укум-тукумуњарга, алар кайсы жерде жашашса да, тєбљлєккљ калган кљрсљтмљ болсун.
 • Боону силкилдетип алып келген майрамдын биринчи кєнєнљн баштап толук жети жума эсептегиле.
 • Жети жума, бир кєн болгондо (эсептегенде элєє кєн болот), Тењирге арнап биринчи тєшємдљн нан курмандыгын алып келгиле.
 • Yйєњљрдљн биринчи тєшєм катары Тењирге арнап нан курмандыгына эйфанын ондон эки бљлєгєнчљлєк буудай унунан ачыткы кошулуп бышырылган эки нан алып келгиле.
 • Нан менен кошо эч кемчилиги жок бир жылдык жети козу, бодо малдан бир букачар жана эки кочкор алып келгиле. Булар Тењирге арналган бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык болсун. Нан курмандыгын жана єстєнљ куюлуучу шарапты жыты Тењирге жаккан курмандык катары алып келгиле.
 • Ошондой эле кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка бир текени, тынчтык курмандыгына бир жылдык эки козуну даярдап койгула.
 • Буларды ыйык кызмат кылуучу силкилдетиле турган биринчи тєшємдєн наны жана эки козу менен бирге Тењирдин алдында силкилдетсин. Тењирге арналган ушул ыйык нерселер ыйык кызмат кылуучуга таандык.
 • Ошол кєнє элди чакырып, ыйык жыйын љткљргєлљ, эч кандай жумуш кылбагыла. Бул силердин укум-тукумуњарга, алар кайсы жерде жашашса да, тєбљлєккљ калган кљрсљтмљ болсун.
 • Эгинињерди оруп жатканыњарда, талаањардын четин орбой калтырып койгула, жерге тєшєп калганын албагыла. Аны жарды менен келгиндерге калтыргыла. Мен силердин Кудай-Тењирињермин».
 • Тењир Мусага дагы мындай деп айтты:
 • «Ысрайыл уулдарына айт: “Жетинчи айдын биринчи кєнє – силер эс ала турган кєн, сурнай майрамы. Ошол кєнє ыйык жыйын љткљргєлљ.
 • Эч кандай жумуш кылбагыла, Тењирге курмандык чалгыла”».
 • Тењир Мусага дагы мындай деп айтты:
 • «Ошондой эле ошол жетинчи айдын онунчу кєнє – кєнљљдљн арылуу кєнє силерде ыйык жыйын болсун. Љзєњљрдє орозо кармап жоошутуп, Тењирге курмандык чалгыла.
 • Ал кєнє эч кандай жумуш кылбагыла. Ал – тазалануу кєнє, силердин Кудайыњар болгон Тењирињердин алдында тазалана турган кєн.
 • Бул кєнє љзєн орозо кармап жоошутпаган адам љз элинин арасынан жок кылынат.
 • Ким ал кєнє жумуш кылса, Мен ал адамды љз элинин арасынан жок кылам.
 • Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул силердин укум-тукумуњарга, алар кайсы жерде жашашса да, тєбљлєккљ калган кљрсљтмљ болсун.
 • Ал кєн – силер эс алуучу ишемби кєн, ошол кєнє орозо кармап љзєњљрдє жоошуткула. Айдын тогузунчу кєнєнєн кечинен баштап кийинки кєндєн кечине чейин ишемби кєндє майрамдагыла».
 • Тењир Мусага дагы мындай деп айтты:
 • «Ысрайыл уулдарына мындай де: “Ошол эле жетинчи айдын он бешинчи кєнє – Алачыктар майрамы. Бул майрам жети кєнгљ созулат.
 • Ал майрамдын биринчи кєнє ыйык жыйын љткљргєлљ. Эч кандай жумуш кылбагыла.
 • Жети кєн бою Тењирге курмандык чалгыла. Сегизинчи кєнє ыйык жыйын љткљргєлљ, Тењирге курмандык чалгыла. Бул майрамдын акыркы кєнє эч кандай жумуш кылбагыла.
 • Мына ушулар – Тењирдин майрамдары. Бул кєндљрє ыйык жыйындар љткљрєлсєн. Бул кєндљрє Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты, нан курмандыктарын, союлуучу курмандыктарды, куюлуучу курмандыктарды љздљрєнєн белгиленген убагында чалгыла.
 • Тењирге арнап алып келген тартууларыњардан, Тењирдин ишемби кєндљрєндљ алып келген курмандыктарыњардан, убада боюнча же љз каалооњор боюнча алып келген курмандыктарыњардан сырткары алып келе турган курмандыктарыњар ушулар.
 • Ал эми жетинчи айдын он бешинчи кєнє, тєшємєњљрдє жыйнап жатканыњарда, Тењирдин майрамын жети кєн майрамдагыла. Майрамдын биринчи жана сегизинчи кєнє – эс алуу кєнє.
 • Майрамдын биринчи кєнє кооз дарактардын бутактарын, курма пальмасынын бутактарын, жазы жалбырактуу жыгачтын бутактарын жана дарыя жээгиндеги кызыл талдын бутактарын алып, Кудай-Тењирињердин алдында жети кєн кљњєл ачкыла.
 • Тењирдин бул майрамын бир жылда жети кєн майрамдагыла. Бул – силердин укум-тукумуњарга тєбљлєккљ калган кљрсљтмљ. Аны жетинчи айда майрамдагыла.
 • Алачыктарда жети кєн жашагыла. Ысрайылдын ар бир жергиликтєє тургуну алачыкта жашасын.
 • Мен Ысрайыл уулдарын Мисирден алып чыкканда, аларды алачыктарда жашатканымды силердин урпактарыњар биле жєрєшсєн. Мен силердин Кудай-Тењирињермин”».
 • Муса Тењирдин мына ушул майрамдары жљнєндљ Ысрайыл уулдарына жарыя кылды.