Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: пра́здницы Госпо́дни, я́же нарече́те наро́читыя святы́я, сі́и су́ть пра́здницы мо­и́:
 • въ ше́сть дні́й да сотвори́ши дѣла́, и въ де́нь седмы́й суббо́та, поко́й нарече́н­ный свя́тъ Го́сподеви, вся́каго дѣ́ла да не сотворите́: суббо́та е́сть Го́сподеви во все́мъ обита́нiи ва́­шемъ.
 • Сі́и пра́здницы Го́споду нарече́ны святи, я́же нарече́те сiя́ во времена́ и́хъ:
 • въ пе́рвѣмъ ме́сяцѣ въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца, между́ вече́рними, па́сха Го́споду:
 • и въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца пе́рваго пра́здникъ опрѣсно́ковъ Го́споду: се́дмь дні́й опрѣсно́ки да я́сте.
 • И де́нь пе́рвый нарече́нъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те:
 • и да при­­несе́те всесожже́нiя Го́споду се́дмь дні́й, и де́нь седмы́й нарече́нъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: егда́ вни́дете въ зе́млю, ю́же а́зъ даю́ ва́мъ, и по́жнете жа́тву ея́, и при­­несе́те снопы́ нача́токъ жа́твы ва́­шея къ жерцу́,
 • и воз­несе́тъ сно́пъ предъ Го́спода прiя́тенъ ва́мъ: на у́трiе пе́рваго дне́ суббо́ты да воз­несе́тъ его́ жре́цъ.
 • И сотвори́те въ де́нь, въ о́ньже а́ще при­­несе́те сно́пъ, овча́ непоро́чно единолѣ́тно во всесожже́нiе Го́споду:
 • и же́ртву его́ двѣ́ десяти́ны муки́ пшени́чны спря́жены въ еле́и: же́ртва Го́споду, въ воню́ благово́нiя Го́споду: и воз­лiя́нiе его́ вина́ четве́ртую ча́сть и́на.
 • И хлѣ́ба, и пря́женыхъ кла́совъ но́выхъ да не снѣ́сте, да́же до того́ дне́ сама́го, до́ндеже при­­несе́те вы́ да́ры Бо́гу ва́­шему: зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя во все́мъ населе́нiи ва́­шемъ.
 • И сочти́те себѣ́ от­ нау́трiя суббо́тъ, от­ дне́, въ о́ньже а́ще при­­несе́те снопы́ воз­ложе́нiя, се́дмь седми́цъ цѣ́лыхъ
 • да́же до нау́трiя послѣ́днiя седми́цы да сочте́те пятьдеся́тъ дні́й, и да при­­несе́те же́ртву но́ву Го́споду.
 • От вселе́нiя ва́­шего да при­­несе́те хлѣ́бы воз­ложе́нiе, два́ хлѣ́ба: от­ дву́хъ десяти́нъ муки́ пшени́чны да бу́дутъ, ква́шены да испеку́т­ся от­ пе́рвыхъ плодо́въ Го́споду:
 • и да при­­несе́те со хлѣ́бами се́дмь а́гнцевъ непоро́чныхъ единолѣ́тныхъ, и телца́ еди́наго от­ ста́дъ, и овна́ два́ непоро́чна: и бу́дутъ во всесожже́нiе Го́споду, и же́ртвы и́хъ, и воз­лiя́нiя и́хъ, же́ртва воня́ благово́нiя Го́споду.
 • И сотвори́те козла́ от­ ко́зъ еди́наго о грѣсѣ́, и два́ а́гнца единолѣ́тна въ же́ртву спасе́нiя съ хлѣ́бами пе́рвыхъ жи́тъ.
 • И да воз­ложи́тъ я́ жре́цъ съ хлѣ́бами пе́рвыхъ жи́тъ, воз­ложе́нiе предъ Го́сподемъ со обѣ́ма а́гнцы: свя́та бу́дутъ Го́споду, жерцу́ и́же при­­но́ситъ я́, тому́ да бу́дутъ.
 • И прозове́те се́й де́нь, наро́читъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те въ о́нь: зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя во все́мъ населе́нiи ва́­шемъ.
 • И егда́ жне́те жа́тву земли́ ва́­шея, не потреби́те оста́нка жа́твы ни́вы сво­ея́, егда́ жне́те, и от­ па́да­ю­щихъ от­ жа́твы ва́­шея да не собере́ши: ни́щему и при­­ше́лцу оста́виши я́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: ме́сяца седма́го, въ пе́рвый де́нь ме́сяца, да бу́детъ ва́мъ поко́й, па́мять тру́бъ: нарече́нъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ:
 • вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те, и при­­несе́те всесожже́нiе Го́споду.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • и въ деся́тый де́нь седма́го ме́сяца сего́ де́нь очище́нiя, нарече́нъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: и смири́те ду́шы ва́шя, и при­­неси́те всесожже́нiе Го́споду:
 • вся́каго дѣ́ла не сотвори́те въ са́мый де́нь се́й: е́сть бо де́нь очище́нiя се́й ва́мъ, умоли́ти о ва́съ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ:
 • вся́ка бо душа́, я́же не покори́т­ся въ де́нь то́й, потреби́т­ся от­ люді́й сво­и́хъ:
 • и вся́ка душа́, я́же сотвори́тъ дѣ́ло въ са́мый де́нь се́й, поги́бнетъ душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ:
 • вся́каго дѣ́ла не сотвори́те, зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя, во всѣ́хъ селе́нiихъ ва́шихъ.
 • Суббо́ты суббо́тъ бу́дутъ ва́мъ: и смири́те ду́шы ва́шя, от­ девя́таго дне́ ме́сяца от­ ве́чера, да́же до деся́таго дне́ ме́сяца, до ве́чера, суббо́т­ст­вуйте суббо́ты ва́шя.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца седма́го сего́, пра́здникъ ку́щей се́дмь дні́й Го́споду:
 • и де́нь пе́рвый нарече́нъ свя́тъ бу́детъ: вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те:
 • се́дмь дні́й да при­­несе́те всесожже́нiя Го́споду: и де́нь осмы́й нарече́нъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ, и при­­несе́те всесожже́нiя Го́споду: исхо́дное е́сть, вся́каго дѣ́ла рабо́тня не сотвори́те.
 • Сі́и пра́здницы Госпо́дни, я́же нарече́те наро́читы свя́ты, е́же при­­носи́ти при­­но́сы Го́споду: всесожже́нiя и же́ртвы и́хъ, и воз­лiя́нiя и́хъ от­ дне́ до дне́,
 • кромѣ́ суббо́тъ Госпо́днихъ и кромѣ́ даро́въ ва́шихъ, и кромѣ́ всѣ́хъ обѣ́товъ ва́шихъ и кромѣ́ благово́льныхъ ва́шихъ, я́же а́ще дади́те Го́споду.
 • И въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца седма́го сего́, егда́ сконча́ете жи́та земли́, пра́зднуйте Го́споду се́дмь дні́й: въ де́нь пе́рвый поко́й, и въ де́нь осмы́й поко́й:
 • и да во́змете себѣ́ въ де́нь пе́рвый пло́дъ дре́ва красе́нъ, и вѣ́твь фи́ническую, и вѣ́тви дре́ва ча́стыя, и ве́рбы, и а́гновы вѣ́тви {садо́вiе палести́нско­е} от­ пото́ка, и воз­весели́теся предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ се́дмь дні́й въ лѣ́то:
 • зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя, въ ме́сяцъ седмы́й пра́зднуйте его́:
 • въ ку́щахъ да пребу́дете се́дмь дні́й: вся́къ тузе́мецъ во Изра́или да пребу́детъ въ ку́щахъ:
 • я́ко да увѣ́дятъ ро́ды ва́шя, я́ко въ ку́щахъ всели́хъ сы́ны Изра́илевы, внегда́ извести́ мнѣ́ и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И повѣ́да Моисе́й пра́здники Госпо́дни сыно́мъ Изра́илевымъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои:
 • шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших.
 • Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время:
 • в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня;
 • и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь дней ешьте опресноки;
 • в первый день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте;
 • и в течение семи дней приносите жертвы Господу; в седьмой день также священное собрание; никакой работы не работайте.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику;
 • он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день праздника вознесет его священник;
 • и в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока,
 • и с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияния к нему четверть гина вина;
 • никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношения Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших.
 • Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель,
 • до первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу:
 • от жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу;
 • вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота одного тельца и двух овнов [без порока]; да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение и возлияние к ним, в жертву, в приятное благоухание Господу.
 • Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную [вместе с хлебом первого плода];
 • священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами, и это будет святынею Господу; священнику, [который приносит, это принадлежит];
 • и созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте: это постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши.
 • Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай; бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание [да будет у вас];
 • никакой работы не работайте и приносите жертву Господу.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • также в девятый [день] седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу;
 • никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего;
 • а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего;
 • и если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, Я истреблю ту душу из народа ее;
 • никакого дела не делайте: это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших;
 • это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до вечера [десятого дня месяца] празднуйте субботу вашу.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • скажи сынам Израилевым: с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу;
 • в первый день священное собрание, никакой работы не работайте;
 • в течение семи дней приносите жертву Господу; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу: это отдание праздника, никакой работы не работайте.
 • Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияния, каждое в свой день,
 • кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу.
 • А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней: в первый день покой и в восьмой день покой;
 • в первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней;
 • и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году: это постановление вечное в роды ваши; в седьмой месяц празднуйте его;
 • в кущах живите семь дней; всякий туземец Израильтянин должен жить в кущах,
 • чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш.
 • И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 ,
 • 你 晓 谕 以 色 列 人 说 , 耶 和 华 的 节 期 , 你 们 要 宣 告 为 圣 会 的 节 期 。
 • 六 日 要 作 工 , 第 七 日 是 圣 安 息 日 , 当 有 圣 会 , 你 们 什 么 工 都 不 可 作 。 这 是 在 你 们 一 切 的 住 处 向 耶 和 华 守 的 安 息 日 。
 • 耶 和 华 的 节 期 , 就 是 你 们 到 了 日 期 要 宣 告 为 圣 会 的 , 乃 是 这 些 。
 • 正 月 十 四 日 , 黄 昏 的 时 候 , 是 耶 和 华 的 逾 越 节 。
 • 这 月 十 五 日 是 向 耶 和 华 守 的 无 酵 节 , 你 们 要 吃 无 酵 饼 七 日 。
 • 第 一 日 当 有 圣 会 , 什 么 劳 碌 的 工 都 不 可 作 。
 • 要 将 火 祭 献 给 耶 和 华 七 日 。 第 七 日 是 圣 会 , 什 么 劳 碌 的 工 都 不 可 作 。
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 ,
 • 你 晓 谕 以 色 列 人 说 , 你 们 到 了 我 赐 给 你 们 的 地 , 收 割 庄 稼 的 时 候 , 要 将 初 熟 的 庄 稼 一 捆 带 给 祭 司 。
 • 他 要 把 这 一 捆 在 耶 和 华 面 前 摇 一 摇 , 使 你 们 得 蒙 悦 纳 。 祭 司 要 在 安 息 日 的 次 日 把 这 捆 摇 一 摇 。
 • 摇 这 捆 的 日 子 , 你 们 要 把 一 岁 没 有 残 疾 的 公 绵 羊 贯 献 给 耶 和 华 为 燔 祭 。
 • 同 献 的 素 祭 , 就 是 调 油 的 细 面 伊 法 十 分 之 二 , 作 为 馨 香 的 火 祭 , 献 给 耶 和 华 。 同 献 的 奠 祭 , 要 酒 一 欣 四 分 之 一 。
 • 无 论 是 饼 , 是 烘 的 子 粒 , 是 新 穗 子 , 你 们 都 不 可 吃 , 直 等 到 把 你 们 献 给 神 的 供 物 带 来 的 那 一 天 才 可 以 吃 。 这 在 你 们 一 切 的 住 处 作 为 世 世 代 代 永 远 的 定 例 。
 • 你 们 要 从 安 息 日 的 次 日 , 献 禾 捆 为 摇 祭 的 那 日 算 起 , 要 满 了 七 个 安 息 日 。
 • 到 第 七 个 安 息 日 的 次 日 , 共 计 五 十 天 , 又 要 将 新 素 祭 献 给 耶 和 华 。
 • 要 从 你 们 的 住 处 取 出 细 面 伊 法 十 分 之 二 , 加 酵 , 烤 成 两 个 摇 祭 的 饼 , 当 作 初 熟 之 物 献 给 耶 和 华 。
 • 又 要 将 一 岁 , 没 有 残 疾 的 羊 羔 七 只 , 公 牛 犊 一 只 , 公 绵 羊 两 只 , 和 饼 一 同 奉 上 。 这 些 与 同 献 的 素 祭 和 奠 祭 要 作 为 燔 祭 献 给 耶 和 华 , 就 是 作 馨 香 的 火 祭 献 给 耶 和 华 。
 • 你 们 要 献 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 , 两 只 一 岁 的 公 绵 羊 羔 为 平 安 祭 。
 • 祭 司 要 把 这 些 和 初 熟 麦 子 作 的 饼 一 同 作 摇 祭 , 在 耶 和 华 面 前 摇 一 摇 , 这 是 献 与 耶 和 华 为 圣 物 归 给 祭 司 的 。
 • 当 这 日 , 你 们 要 宣 告 圣 会 , 什 么 劳 碌 的 工 都 不 可 作 。 这 在 你 们 一 切 的 住 处 作 为 世 世 代 代 永 远 的 定 例 。
 • 在 你 们 的 地 收 割 庄 稼 , 不 可 割 尽 田 角 , 也 不 可 拾 取 所 遗 落 的 , 要 留 给 穷 人 和 寄 居 的 。 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 ,
 • 你 晓 谕 以 色 列 人 说 , 七 月 初 一 , 你 们 要 守 为 圣 安 息 日 , 要 吹 角 作 纪 念 , 当 有 圣 会 。
 • 什 么 劳 碌 的 工 都 不 可 作 , 要 将 火 祭 献 给 耶 和 华 。
 • 耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 ,
 • 七 月 初 十 是 赎 罪 日 , 你 们 要 守 为 圣 会 , 并 要 刻 苦 己 心 , 也 要 将 火 祭 献 给 耶 和 华 。
 • 当 这 日 , 什 么 工 都 不 可 作 , 因 为 是 赎 罪 日 , 要 在 耶 和 华 你 们 的 神 面 前 赎 罪 。
 • 当 这 日 , 凡 不 刻 苦 己 心 的 , 必 从 民 中 剪 除 。
 • 凡 这 日 作 什 么 工 的 , 我 必 将 他 从 民 中 除 灭 。
 • 你 们 什 么 工 都 不 可 作 。 这 在 你 们 一 切 的 住 处 作 为 世 世 代 代 永 远 的 定 例 。
 • 你 们 要 守 这 日 为 圣 安 息 日 , 并 要 刻 苦 己 心 。 从 这 月 初 九 日 晚 上 到 次 日 晚 上 , 要 守 为 安 息 日 。
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 ,
 • 你 晓 谕 以 色 列 人 说 , 这 七 月 十 五 日 是 住 棚 节 , 要 在 耶 和 华 面 前 守 这 节 七 日 。
 • 第 一 日 当 有 圣 会 , 什 么 劳 碌 的 工 都 不 可 作 。
 • 七 日 内 要 将 火 祭 献 给 耶 和 华 。 第 八 日 当 守 圣 会 , 要 将 火 祭 献 给 耶 和 华 。 这 是 严 肃 会 , 什 么 劳 碌 的 工 都 不 可 作 。
 • 这 是 耶 和 华 的 节 期 , 就 是 你 们 要 宣 告 为 圣 会 的 节 期 , 要 将 火 祭 , 燔 祭 , 素 祭 , 祭 物 , 并 奠 祭 , 各 归 各 日 , 献 给 耶 和 华 。
 • 这 是 在 耶 和 华 的 安 息 日 以 外 , 又 在 你 们 的 供 物 和 所 许 的 愿 , 并 甘 心 献 给 耶 和 华 的 以 外 。
 • 你 们 收 藏 了 地 的 出 产 , 就 从 七 月 十 五 日 起 , 要 守 耶 和 华 的 节 七 日 。 第 一 日 为 圣 安 息 , 第 八 日 也 为 圣 安 息 。
 • 第 一 日 要 拿 美 好 树 上 的 果 子 和 棕 树 上 的 枝 子 , 与 茂 密 树 的 枝 条 并 河 旁 的 柳 枝 , 在 耶 和 华 你 们 的 神 面 前 欢 乐 七 日 。
 • 每 年 七 月 间 , 要 向 耶 和 华 守 这 节 七 日 。 这 为 你 们 世 世 代 代 永 远 的 定 例 。
 • 你 们 要 住 在 棚 里 七 日 , 凡 以 色 列 家 的 人 都 要 住 在 棚 里 ,
 • 好 叫 你 们 世 世 代 代 知 道 , 我 领 以 色 列 人 出 埃 及 地 的 时 候 曾 使 他 们 住 在 棚 里 。 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。
 • 于 是 , 摩 西 将 耶 和 华 的 节 期 传 给 以 色 列 人 。