Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И се́й зако́нъ овна́ и́же о преступле́нiи: свята́я святы́хъ су́ть:
 • на мѣ́стѣ, на не́мже закала́ютъ всесожже́нiе, да зако́лютъ овна́ и́же о преступле́нiи предъ Го́сподемъ, и кро́вь да пролiю́тъ на стоя́ла олтаря́ о́крестъ:
 • и ве́сь ту́къ его́ да при­­несе́тъ от­ него́, и чре́сла, и ве́сь ту́къ покрыва́ющiй утро́бу, и ве́сь ту́къ и́же на утро́бѣ,
 • и о́бѣ по́чки, и ту́къ и́же на ни́хъ, и́же на сте́гнахъ, и препо́нку, я́же на пе́чени, съ по́чками да отъ­и́метъ я́:
 • и воз­несе́тъ я́ жре́цъ на олта́рь, при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду: о преступле́нiи [бо] е́сть:
 • вся́къ му́жескъ по́лъ от­ жре́цъ да снѣ́стъ я́, на мѣ́стѣ святѣ да снѣдя́тъ я́: свята́я святы́хъ су́ть:
 • я́коже грѣха́ ра́ди, та́ко и преступле́нiя ра́ди, зако́нъ еди́нъ и́хъ: жре́цъ и́же помо́лит­ся о не́мъ, ему́ да бу́детъ:
 • и жре́цъ при­­нося́й всесожже́нiе человѣ́чо, ко́жа всесожже́нiя, е́же при­­но́ситъ о́нъ, ему́ да бу́детъ:
 • и вся́ка же́ртва, я́же сотвори́т­ся въ пещи́, и вся́ка, я́же сотвори́т­ся на огни́щи, или́ на сковрадѣ́, жерцу́, и́же при­­но́ситъ ю́, тому́ да бу́детъ:
 • и вся́ка же́ртва спря́жена съ еле́емъ, и я́же не спря́жена, всѣ́мъ сыно́мъ Ааро́нимъ кому́ждо ра́вно да бу́детъ.
 • Се́й зако́нъ же́ртвы спасе́нiя, ю́же при­­несу́тъ Го́споду:
 • а́ще у́бо похвале́нiя ра́ди при­­несе́тъ ю́, и при­­несе́тъ на же́ртву хвале́нiя хлѣ́бы от­ муки́ пшени́чны пря́жены въ еле́и, и опрѣсно́ки пома́заны еле́емъ, и муку́ пшени́чну смѣ́шену съ еле́емъ:
 • съ хлѣ́бы ква́сными да при­­несе́тъ да́ръ сво́й на же́ртву хвале́нiя спаси́телнаго:
 • и да при­­несе́тъ еди́нъ от­ всѣ́хъ даро́въ сво­и́хъ уча́стiе Го́споду: жерцу́ воз­лива́ющему кро́вь же́ртвы спасе́нiя, тому́ да бу́детъ:
 • и мяса́ же́ртвы хвале́нiя спаси́телнаго тому́ да бу́дутъ, и въ о́ньже де́нь при­­несу́т­ся, да снѣдя́т­ся: да не оста́вятъ от­ него́ на у́трiе:
 • и а́ще обѣ́тъ бу́детъ, или́ во́льный пожре́тъ да́ръ сво́й, въ о́ньже а́ще де́нь же́ртву свою́ при­­несе́тъ, да снѣ́ст­ся, и на у́трiе:
 • и оста́в­шееся от­ мя́съ же́ртвы до дне́ тре́тiяго на огни́ да сожже́т­ся:
 • а́ще же яды́й снѣ́стъ от­ мя́съ въ де́нь тре́тiй, не прiи́мет­ся при­­нося́щему ю́, ниже́ вмѣни́т­ся ему́: оскверне́нiе е́сть: душа́ же, я́же а́ще снѣ́стъ от­ ни́хъ, грѣ́хъ прiи́метъ:
 • и мяса́, я́же а́ще при­­ко́снут­ся вся́кому нечи́сту, да не снѣдя́т­ся, на огни́ да сожгу́т­ся: вся́къ чи́стый да снѣ́стъ мяса́:
 • душа́ же, я́же а́ще снѣ́стъ от­ мя́съ же́ртвы спасе́нiя, я́же е́сть Го́споду, и нечистота́ его́ на не́мъ, поги́бнетъ душа́ о́на от­ люді́й сво­и́хъ:
 • и душа́, я́же а́ще при­­ко́снет­ся вся́кой ве́щи нечи́стѣй, или́ от­ нечистоты́ человѣ́чи или́ от­ четвероно́гихъ нечи́стыхъ, или́ вся́кой ме́рзости нечи́стѣй, и снѣ́стъ от­ мя́съ же́ртвы спасе́нiя, я́же е́сть Госпо́дня, поги́бнетъ душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: вся́каго ту́ка говя́жа и о́вча и ко́зiя да не снѣ́сте:
 • и ту́къ мертвечи́ненъ и звѣроя́дный да сотвори́т­ся на вся́ко дѣ́ло, въ яде́нiи же да не снѣ́ст­ся:
 • вся́къ яды́й ту́къ от­ ското́въ, от­ ни́хже при­­несе́тъ да́ръ Го́споду, поги́бнетъ душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ:
 • вся́кiя кро́ве да не снѣ́сте во всѣ́хъ селе́нiихъ ва́шихъ и от­ ското́въ и от­ пти́цъ:
 • вся́ка душа́, я́же а́ще снѣ́стъ кро́вь, поги́бнетъ душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • и сыно́мъ Изра́илевымъ рече́ши, глаго́ля: при­­нося́й же́ртву спасе́нiя Го́споду да при­­несе́тъ да́ръ сво́й Го́споду, и от­ же́ртвы спасе́нiя:
 • ру́цѣ его́ да при­­несу́тъ при­­но́съ Го́споду: ту́къ и́же на гру́дехъ, и препо́нку пе́чени да при­­несе́тъ я́, я́коже воз­ложи́ти да́ръ предъ Го́спода:
 • и да воз­несе́тъ жре́цъ ту́къ и́же на гру́дехъ, на олта́рь, и гру́ди да бу́дутъ Ааро́ну и сыно́мъ его́,
 • и ра́мо десно́е да да́ст­ся уча́стiе жерцу́ от­ же́ртвъ спасе́нiя ва́­шего:
 • при­­нося́щему кро́вь спасе́нiя и ту́къ от­ сыно́въ Ааро́новыхъ, тому́ да бу́детъ ра́мо десно́е во уча́стiе:
 • гру́дь бо воз­ложе́нiя и ра́мо уча́стiя взя́хъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ же́ртвъ спасе́нiя ва́­шего, и да́хъ я́ Ааро́ну жерцу́ и сыно́мъ его́, зако́н­но вѣ́чно от­ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Сiе́ пома́занiе Ааро́не и пома́занiе сыно́въ его́ от­ при­­но́совъ Госпо́днихъ, въ о́ньже де́нь при­­веде́ я́ жре́ти Го́споду:
 • я́коже заповѣ́да Госпо́дь да́ти и́мъ, въ о́ньже де́нь пома́за я́ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ: зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды и́хъ.
 • Се́й зако́нъ всесожже́нiй и же́ртвы, и о грѣсѣ́ и о преступле́нiи, и соверше́нiи и же́ртвѣ спасе́нiя:
 • я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю на горѣ́ Сина́йстѣй, въ о́ньже де́нь заповѣ́да сыно́мъ Изра́илевымъ при­­носи́ти да́ры своя́ предъ Го́спода, въ пусты́ни Сина́йстѣй.
 • καὶ οὗτος ὁ νόμος τοῦ κριοῦ τοῦ περὶ τῆς πλη­μμελείας ἅγια ἁγίων ἐστίν
 • ἐν τόπῳ οὗ σφάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα σφάξουσιν τὸν κριὸν τῆς πλη­μμελείας ἔναν­τι κυρίου καὶ τὸ αἷμα προ­σχεεῖ ἐπι­̀ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ
 • καὶ πᾶν τὸ στέαρ αὐτοῦ προ­σοίσει ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ τὴν ὀσφὺν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ κατα­καλύπτον τὰ ἐνδόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπι­̀ τῶν ἐνδοσθίων
 • καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ ἐπι­̀ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπι­̀ τοῦ ἥπα­τος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ αὐτά
 • καὶ ἀνοίσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα τῷ κυρίῳ περὶ πλη­μμελείας ἐστίν
 • πᾶς ἄρσην ἐκ τῶν ἱερέων ἔδεται αὐτά ἐν τόπῳ ἁγίῳ ἔδον­ται αὐτά ἅγια ἁγίων ἐστίν
 • ὥσπερ τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας οὕτω καὶ τὸ τῆς πλη­μμελείας νόμος εἷς αὐτῶν ὁ ἱερεύς ὅστις ἐξιλά­σε­ται ἐν αὐτῷ αὐτῷ ἔσται
 • καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ προ­σάγων ὁλοκαύτωμα ἀνθρώπου τὸ δέρμα τῆς ὁλοκαυτώσεως ἧς αὐτὸς προ­σφέρει αὐτῷ ἔσται
 • καὶ πᾶσα θυσία ἥτις ποιηθή­σε­ται ἐν τῷ κλιβάνῳ καὶ πᾶσα ἥτις ποιηθή­σε­ται ἐπ᾿ ἐσχάρας ἢ ἐπι­̀ τηγάνου τοῦ ἱερέως τοῦ προ­σφέρον­τος αὐτήν αὐτῷ ἔσται
 • καὶ πᾶσα θυσία ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ καὶ μὴ ἀναπεποιημένη πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ααρων ἔσται ἑκάστῳ τὸ ἴσον
 • οὗτος ὁ νόμος θυσίας σωτηρίου ἣν προ­σοίσουσιν κυρίῳ
 • ἐὰν μὲν περὶ αἰνέσεως προ­σφέρῃ αὐτήν καὶ προ­σοίσει ἐπι­̀ τῆς θυσίας τῆς αἰνέσεως ἄρτους ἐκ σεμιδάλεως ἀναπεποιη­μέ­νους ἐν ἐλαίῳ λάγανα ἄζυμα δια­κεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ καὶ σεμίδαλιν πεφυραμένην ἐν ἐλαίῳ
 • ἐπ᾿ ἄρτοις ζυμίταις προ­σοίσει τὰ δῶρα αὐτοῦ ἐπι­̀ θυσίᾳ αἰνέσεως σωτηρίου
 • καὶ προ­σάξει ἓν ἀπο­̀ πάν­των τῶν δώρων αὐτοῦ ἀφαίρεμα κυρίῳ τῷ ἱερεῖ τῷ προ­σχέον­τι τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου αὐτῷ ἔσται
 • καὶ τὰ κρέα θυσίας αἰνέσεως σωτηρίου αὐτῷ ἔσται καὶ ἐν ᾗ ἡμέρᾳ δωρεῖται βρωθή­σε­ται οὐ κατα­λείψουσιν ἀπ᾿ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί
 • κἂν εὐχή ἢ ἑκούσιον θυσιάζῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ προ­σαγάγῃ τὴν θυσίαν αὐτοῦ βρωθή­σε­ται καὶ τῇ αὔριον
 • καὶ τὸ κατα­λειφθὲν ἀπο­̀ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας ἕως ἡμέρας τρίτης ἐν πυρὶ κατα­καυθή­σε­ται
 • ἐὰν δὲ φαγὼν φάγῃ ἀπο­̀ τῶν κρεῶν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ οὐ δεχθή­σε­ται αὐτῷ τῷ προ­σφέρον­τι αὐτό οὐ λογισθή­σε­ται αὐτῷ μίασμά ἐστιν ἡ δὲ ψυχή ἥτις ἐὰν φάγῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν ἁμαρτίαν λήμψ­σε­ται
 • καὶ κρέα ὅσα ἂν ἅψηται παν­τὸς ἀκαθάρτου οὐ βρωθή­σε­ται ἐν πυρὶ κατα­καυθή­σε­ται πᾶς καθαρὸς φάγεται κρέα
 • ἡ δὲ ψυχή ἥτις ἐὰν φάγῃ ἀπο­̀ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου ὅ ἐστιν κυρίου καὶ ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτοῦ ἀπο­λεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς
 • καὶ ψυχή ἣ ἂν ἅψηται παν­τὸς πράγμα­τος ἀκαθάρτου ἢ ἀπο­̀ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου ἢ τῶν τετραπόδων τῶν ἀκαθάρτων ἢ παν­τὸς βδελύγμα­τος ἀκαθάρτου καὶ φάγῃ ἀπο­̀ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου ὅ ἐστιν κυρίου ἀπο­λεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων πᾶν στέαρ βοῶν καὶ προ­βάτων καὶ αἰγῶν οὐκ ἔδεσθε
 • καὶ στέαρ θνησιμαίων καὶ θηριάλωτον ποιηθή­σε­ται εἰς πᾶν ἔργον καὶ εἰς βρῶσιν οὐ βρωθή­σε­ται
 • πᾶς ὁ ἔσθων στέαρ ἀπο­̀ τῶν κτηνῶν ὧν προ­σάξει αὐτῶν κάρπωμα κυρίῳ ἀπο­λεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπο­̀ τοῦ λαοῦ αὐτῆς
 • πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν ἀπό­ τε τῶν πετεινῶν καὶ ἀπο­̀ τῶν κτηνῶν
 • πᾶσα ψυχή ἣ ἄν φάγῃ αἷμα ἀπο­λεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπο­̀ τοῦ λαοῦ αὐτῆς
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων ὁ προ­σφέρων θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ ἀπο­̀ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου
 • αἱ χεῖρες αὐτοῦ προ­σοίσουσιν τὰ καρπώματα κυρίῳ τὸ στέαρ τὸ ἐπι­̀ τοῦ στηθυνίου καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπα­τος προ­σοίσει αὐτὰ ὥστε ἐπι­θεῖναι δόμα ἔναν­τι κυρίου
 • καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ στέαρ ἐπι­̀ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔσται τὸ στηθύνιον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ
 • καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν δώσετε ἀφαίρεμα τῷ ἱερεῖ ἀπο­̀ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν
 • ὁ προ­σφέρων τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου καὶ τὸ στέαρ ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Ααρων αὐτῷ ἔσται ὁ βραχίων ὁ δεξιὸς ἐν μερίδι
 • τὸ γὰρ στηθύνιον τοῦ ἐπι­θέμα­τος καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέμα­τος εἴληφα παρα­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀπο­̀ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν καὶ ἔδωκα αὐτὰ Ααρων τῷ ἱερεῖ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ νόμιμον αἰώνιον παρα­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • αὕτη ἡ χρῖσις Ααρων καὶ ἡ χρῖσις τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἀπο­̀ τῶν καρπωμάτων κυρίου ἐν ᾗ ἡμέρᾳ προ­σηγάγετο αὐτοὺς τοῦ ἱερατεύ­ειν τῷ κυρίῳ
 • καθὰ ἐνετείλατο κύριος δοῦναι αὐτοῖς ᾗ ἡμέρᾳ ἔχρισεν αὐτούς παρα­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν
 • οὗτος ὁ νόμος τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσίας καὶ περὶ ἁμαρτίας καὶ τῆς πλη­μμελείας καὶ τῆς τελειώσεως καὶ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου
 • ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ ἐν τῷ ὄρει Σινα ᾗ ἡμέρᾳ ἐνετείλατο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ προ­σφέρειν τὰ δῶρα αὐτῶν ἔναν­τι κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα
 • Вот закон о жертве повинности: это великая святыня;
 • жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон;
 • приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности,
 • и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени; с почками пусть он отделит сие;
 • и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу: это жертва повинности.
 • Весь мужеский пол священнического рода может есть ее; на святом месте должно есть ее: это великая святыня.
 • Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один: она принадлежит священнику, который очищает посредством ее.
 • И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику;
 • и всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его;
 • и всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому.
 • Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу:
 • если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем;
 • кроме лепешек пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной;
 • одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу: это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы;
 • мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра.
 • Если же кто приносит жертву по обету, или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно,
 • а оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне;
 • если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна; кто ее принесет, тому ни во что не вменится: это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех;
 • мяса сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне; а мясо чистое может есть всякий чистый;
 • если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего;
 • и если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • скажи сынам Израилевым: никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте.
 • Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело; а есть не ешьте его;
 • ибо, кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего;
 • и никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота;
 • а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • скажи сынам Израилевым: кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу;
 • своими руками должен он принести в жертву Господу: тук с грудью должен он принести [и сальник на печени], потрясая грудь пред лицем Господним;
 • тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его;
 • и правое плечо, как возношение, из мирных жертв ваших отдавайте священнику:
 • кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю;
 • ибо Я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых.
 • Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия,
 • который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. –
 • Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной,
 • который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым, в пустыне Синайской, приносить Господу приношения их.