Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • по­ими́ Ааро́на и сы́ны его́, и ри́зы его́, и еле́й пома́занiя, и телца́ и́же за грѣ́хъ, и два́ овна́, и ко́шницу опрѣсно́ковъ,
 • и ве́сь со́нмъ собери́ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И сотвори́ Моисе́й, я́коже повелѣ́ ему́ Госпо́дь: и собра́ со́нмъ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И рече́ Моисе́й къ со́нму: сiе́ е́сть сло́во, е́же завѣща́ Госпо́дь сотвори́ти.
 • И при­­веде́ Моисе́й Ааро́на и сы́ны его́ и измы́ я́ водо́ю:
 • и облече́ его́ въ срачи́цу {Гре́ч.: хито́нъ.}, и опоя́са его́ по́ясомъ, и облече́ его́ въ испо́днюю ри́зу {Гре́ч.: иподи́тисъ и епенди́тисъ.}, и воз­влече́ на́нь ве́рхнюю ри́зу {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}:
 • и опоя́са его́ по устро­е́нiю Ефу́да, и сти́сне его́ и́мъ: и воз­ложи́ на́нь сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.}, и воз­ложи́ на сло́во явле́нiе и и́стину:
 • и воз­ложи́ увя́сло {Гре́ч.: ми́тра.} на главу́ его́, и воз­ложи́ на увя́сло проти́въ лица́ его́ дщи́цу злату́ю освяще́н­ную святу́ю, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И взя́ Моисе́й от­ еле́а пома́занiя,
 • и воскропи́ от­ него́ на олта́рь седми́жды, и пома́за олта́рь и освяти́ его́ и вся́ сосу́ды его́, и умыва́лницу и стоя́ло ея́, и освяти́ я́, и пома́за ски́нiю и вся́ сосу́ды ея́, и освяти́ ю́,
 • и воз­лiя́ Моисе́й от­ еле́а пома́занiя на главу́ Ааро́ню, и пома́за его́, и освяти́ его́.
 • И при­­веде́ Моисе́й сы́ны Ааро́ни, и облече́ я́ въ срачи́цы, и опоя́са я́ по́ясы, и воз­ложи́ на ня́ клобуки́ {Въ гре́ч.: ки́дарисъ.}, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И при­­веде́ Моисе́й телца́ и́же за грѣ́хъ, и воз­ложи́ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки на главу́ телца́ и́же за грѣ́хъ,
 • и закла́ его́. И взя́ Моисе́й от­ кро́ве, и воз­ложи́ на ро́ги олтаря́ о́крестъ пе́рстомъ, и очи́сти олта́рь: и кро́вь пролiя́ на стоя́ло олтаря́, и освяти́ его́, е́же моли́тися у него́.
 • И взя́ Моисе́й ве́сь ту́къ и́же на утро́бѣ, и препо́нку я́же на пе́чени, и о́бѣ по́чки, и ту́къ и́же на ни́хъ, и воз­несе́ Моисе́й на олта́рь:
 • телца́ же и ко́жу его́, и мяса́ его́ и моты́лы его́, сожже́ я́ огне́мъ внѣ́ полка́, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И при­­веде́ Моисе́й овна́ и́же во всесожже́нiе, и воз­ложи́ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки своя́ на главу́ о́вню.
 • И закла́ Моисе́й овна́, и пролiя́ Моисе́й кро́вь на олта́рь о́крестъ:
 • овна́ же раздроби́ на у́ды его́, и воз­несе́ Моисе́й главу́ и у́ды и ту́къ, и утро́бу и но́ги измы́ водо́ю:
 • и воз­несе́ Моисе́й всего́ овна́ на олта́рь: всесожже́нiе е́сть въ воню́ благово́нiя: при­­но́съ е́сть Го́споду, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • И при­­веде́ Моисе́й овна́ втора́го, овна́ соверше́нiя: и воз­ложи́ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки своя́ на главу́ о́вню,
 • и закла́ его́: и взя́ Моисе́й от­ кро́ве его́, и воз­ложи́ на кра́й у́ха Ааро́ня десна́го, и на кра́й руки́ его́ десны́я, и на кра́й ноги́ его́ десны́я.
 • И при­­веде́ Моисе́й сы́ны Ааро́ни, и воз­ложи́ Моисе́й от­ кро́ве на кра́й уше́съ и́хъ десны́хъ, и на кра́й ру́къ и́хъ десны́хъ, и на кра́й но́гъ и́хъ десны́хъ: и пролiя́ Моисе́й кро́вь на олта́рь о́крестъ:
 • и взя́ Моисе́й ту́къ и чре́сла, и ту́къ и́же на утро́бѣ, и препо́нку пе́чени, и о́бѣ по́чки, и ту́къ и́же на ни́хъ, и ра́мо десно́е,
 • и от­ ко́шницы соверше́нiя, я́же е́сть предъ Го́сподемъ, и взя́ хлѣ́бъ еди́нъ прѣ́сный, и хлѣ́бъ еле́енъ еди́нъ, и опрѣсно́къ еди́нъ, и воз­ложи́ на ту́къ, и ра́мо десно́­е:
 • и воз­ложи́ вся́ на ру́цѣ Ааро́ни и на ру́цѣ сыно́въ его́, и воз­несе́ я́ уча́стiе предъ Го́спода.
 • И взя́ Моисе́й от­ ру́къ и́хъ и воз­несе́ я́ на олта́рь на всесожже́нiе соверше́нiя, е́же е́сть воня́ благо­уха́нiя: при­­но́съ е́сть Го́споду.
 • И взе́мъ Моисе́й гру́дь, от­лучи́ ю́ воз­ложе́нiе предъ Го́сподемъ от­ овна́ соверше́нiя: и бы́сть Моисе́ю въ ча́сть, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • И взя́ Моисе́й от­ еле́а пома́занiя и от­ кро́ве я́же на олтари́, и воскропи́ на Ааро́на и на ри́зы его́, и на сы́ны его́ и на ри́зы сыно́въ его́ съ ни́мъ: и освяти́ Ааро́на и ри́зы его́, и сы́ны его́ и ри́зы сыно́въ его́ съ ни́мъ.
 • И рече́ Моисе́й Ааро́ну и сыно́мъ его́: свари́те мя́са во дворѣ́ ски́нiи свидѣ́нiя на мѣ́стѣ святѣ, и та́мо да снѣ́сте я́, и хлѣ́бы и́же въ ко́шницѣ соверше́нiя, я́коже заповѣ́дано бы́сть мнѣ́ глаго́ля: Ааро́нъ и сы́нове его́ да снѣдя́тъ я́:
 • и оста́нокъ мя́съ и хлѣ́бовъ на огни́ да сожже́те:
 • и изъ две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя да не изы́дете се́дмь дні́й, до́ндеже де́нь сконча́ет­ся, де́нь соверше́нiя ва́­шего: въ се́дмь бо дні́й соверши́тъ ру́ки ва́шя:
 • я́коже сотвори́ въ де́нь се́й, въ о́ньже заповѣ́да Госпо́дь сотвори́ти, я́ко моли́тися о ва́съ:
 • и у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя сѣди́те се́дмь дні́й, де́нь и но́щь, и сохрани́те повелѣ́нiя Госпо́дня, да не у́мрете: та́ко бо заповѣ́да мнѣ́ Госпо́дь Бо́гъ.
 • И сотвори́ Ааро́нъ и сы́нове его́ вся́ словеса́, я́же завѣща́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды и елей помазания, и тельца для жертвы за грех и двух овнов, и корзину опресноков,
 • и собери все общество ко входу скинии собрания.
 • Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания.
 • И сказал Моисей к обществу: вот что повелел Господь сделать.
 • И привел Моисей Аарона и сынов его и омыл их водою;
 • и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода и прикрепил им ефод на нем,
 • и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и туммим,
 • и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею.
 • И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и освятил это;
 • и покропил им на жертвенник семь раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его и умывальницу и подножие ее, чтобы освятить их;
 • и возлил [Моисей] елей помазания на голову Аарона и помазал его, чтоб освятить его.
 • И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею.
 • И привел [Моисей] тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех;
 • и заколол его [Моисей] и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, и освятил его, чтобы сделать его чистым.
 • И взял [Моисей] весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике;
 • а тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею.
 • И привел [Моисей] овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна;
 • и заколол его Моисей и покропил кровью на жертвенник со всех сторон;
 • и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части и тук,
 • а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике: это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею.
 • И привел [Моисей] другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна;
 • и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его.
 • И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их и на большой палец правой руки их и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон.
 • И взял [Моисей] тук и курдюк и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки и тук их и правое плечо;
 • и из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо;
 • и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицем Господним;
 • и взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением: это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу.
 • И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицем Господним: это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею.
 • И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его и одежды сынов его с ним; и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его и одежды сынов его с ним.
 • И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано: Аарон и сыны его должны есть его;
 • а остатки мяса и хлеба сожгите на огне.
 • Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше;
 • как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас;
 • у входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение семи дней и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено [от Господа Бога].
 • И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь чрез Моисея.
 • וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃
 • קַח אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו אִתּוֹ, וְאֵת הַבְּגָדִים, וְאֵת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה; וְאֵת פַּר הַחַטָּאת, וְאֵת שְׁנֵי הָאֵילִים, וְאֵת סַל הַמַּצּוֹת׃
 • וְאֵת כָּל־הָעֵדָה הַקְהֵל; אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃
 • וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה, כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתוֹ; וַתִּקָּהֵל הָעֵדָה, אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃
 • וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־הָעֵדָה; זֶה הַדָּבָר, אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה לַעֲשׂוֹת׃
 • וַיַּקְרֵב מֹשֶׁה, אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו; וַיִּרְחַץ אֹתָם בַּמָּיִם׃
 • וַיִּתֵּן עָלָיו אֶת־הַכֻּתֹּנֶת, וַיַּחְגֹּר אֹתוֹ בָּאַבְנֵט, וַיַּלְבֵּשׁ אֹתוֹ אֶת־הַמְּעִיל, וַיִּתֵּן עָלָיו אֶת־הָאֵפֹד; וַיַּחְגֹּר אֹתוֹ, בְּחֵשֶׁב הָאֵפֹד, וַיֶּאְפֹּד לוֹ בּוֹ׃
 • וַיָּשֶׂם עָלָיו אֶת־הַחֹשֶׁן; וַיִּתֵּן אֶל־הַחֹשֶׁן, אֶת־הָאוּרִים וְאֶת־הַתֻּמִּים׃
 • וַיָּשֶׂם אֶת־הַמִּצְנֶפֶת עַל־רֹאשׁוֹ; וַיָּשֶׂם עַל־הַמִּצְנֶפֶת אֶל־מוּל פָּנָיו, אֵת צִיץ הַזָּהָב נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ, כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה׃
 • וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, וַיִּמְשַׁח אֶת־הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בּוֹ; וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם׃
 • וַיַּז מִמֶּנּוּ עַל־הַמִּזְבֵּחַ שֶׁבַע פְּעָמִים; וַיִּמְשַׁח אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו, וְאֶת־הַכִּיֹּר וְאֶת־כַּנּוֹ לְקַדְּשָׁם׃
 • וַיִּצֹק מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה, עַל רֹאשׁ אַהֲרֹן; וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ לְקַדְּשׁוֹ׃
 • וַיַּקְרֵב מֹשֶׁה אֶת־בְּנֵי אַהֲרֹן, וַיַּלְבִּשֵׁם כֻּתֳּנֹת וַיַּחְגֹּר אֹתָם אַבְנֵט, וַיַּחֲבֹשׁ לָהֶם מִגְבָּעוֹת; כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה׃
 • וַיַּגֵּשׁ אֵת פַּר הַחַטָּאת; וַיִּסְמֹךְ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם, עַל־רֹאשׁ פַּר הַחַטָּאת׃
 • וַיִּשְׁחָט, וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־הַדָּם וַיִּתֵּן עַל־קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב בְּאֶצְבָּעוֹ, וַיְחַטֵּא אֶת־הַמִּזְבֵּחַ; וְאֶת־הַדָּם, יָצַק אֶל־יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ, וַיְקַדְּשֵׁהוּ לְכַפֵּר עָלָיו׃
 • וַיִּקַּח, אֶת־כָּל־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל־הַקֶּרֶב, וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד, וְאֶת־שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת־חֶלְבְּהֶן; וַיַּקְטֵר מֹשֶׁה הַמִּזְבֵּחָה׃
 • וְאֶת־הַפָּר וְאֶת־עֹרוֹ וְאֶת־בְּשָׂרוֹ וְאֶת־פִּרְשׁוֹ, שָׂרַף בָּאֵשׁ, מִחוּץ לַמַּחֲנֶה; כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה׃
 • וַיַּקְרֵב אֵת אֵיל הָעֹלָה; וַיִּסְמְכוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הָאָיִל׃
 • וַיִּשְׁחָט; וַיִּזְרֹק מֹשֶׁה אֶת־הַדָּם עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃
 • וְאֶת־הָאַיִל, נִתַּח לִנְתָחָיו; וַיַּקְטֵר מֹשֶׁה אֶת־הָרֹאשׁ, וְאֶת־הַנְּתָחִים וְאֶת־הַפָּדֶר׃
 • וְאֶת־הַקֶּרֶב וְאֶת־הַכְּרָעַיִם רָחַץ בַּמָּיִם; וַיַּקְטֵר מֹשֶׁה אֶת־כָּל־הָאַיִל הַמִּזְבֵּחָה, עֹלָה הוּא לְרֵיחַ־נִיחֹחַ אִשֶּׁה הוּא לַיהוָה, כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה׃
 • וַיַּקְרֵב אֶת־הָאַיִל הַשֵּׁנִי, אֵיל הַמִּלֻּאִים; וַיִּסְמְכוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הָאָיִל׃
 • וַיִּשְׁחָט וַיִּקַּח מֹשֶׁה מִדָּמוֹ, וַיִּתֵּן עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן־אַהֲרֹן הַיְמָנִית; וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית, וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית׃
 • וַיַּקְרֵב אֶת־בְּנֵי אַהֲרֹן, וַיִּתֵּן מֹשֶׁה מִן־הַדָּם עַל־תְּנוּךְ אָזְנָם הַיְמָנִית, וְעַל־בֹּהֶן יָדָם הַיְמָנִית, וְעַל־בֹּהֶן רַגְלָם הַיְמָנִית; וַיִּזְרֹק מֹשֶׁה אֶת־הַדָּם עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃
 • וַיִּקַּח אֶת־הַחֵלֶב וְאֶת־הָאַלְיָה, וְאֶת־כָּל־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל־הַקֶּרֶב, וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד, וְאֶת־שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת־חֶלְבְּהֶן; וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין׃
 • וּמִסַּל הַמַּצּוֹת אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה, לָקַח חַלַּת מַצָּה אַחַת וְחַלַּת לֶחֶם שֶׁמֶן אַחַת וְרָקִיק אֶחָד; וַיָּשֶׂם עַל־הַחֲלָבִים, וְעַל שׁוֹק הַיָּמִין׃
 • וַיִּתֵּן אֶת־הַכֹּל, עַל כַּפֵּי אַהֲרֹן, וְעַל כַּפֵּי בָנָיו; וַיָּנֶף אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה׃
 • וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֹתָם מֵעַל כַּפֵּיהֶם, וַיַּקְטֵר הַמִּזְבֵּחָה עַל־הָעֹלָה; מִלֻּאִים הֵם לְרֵיחַ נִיחֹחַ, אִשֶּׁה הוּא לַיהוָה׃
 • וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־הֶחָזֶה, וַיְנִיפֵהוּ תְנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה; מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים, לְמֹשֶׁה הָיָה לְמָנָה, כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה׃
 • וַיִּקַּח מֹשֶׁה מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה, וּמִן־הַדָּם אֲשֶׁר עַל־הַמִּזְבֵּחַ, וַיַּז עַל־אַהֲרֹן עַל־בְּגָדָיו, וְעַל־בָּנָיו וְעַל־בִּגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ; וַיְקַדֵּשׁ אֶת־אַהֲרֹן אֶת־בְּגָדָיו, וְאֶת־בָּנָיו וְאֶת־בִּגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ׃
 • וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו, בַּשְּׁלוּ אֶת־הַבָּשָׂר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, וְשָׁם תֹּאכְלוּ אֹתוֹ, וְאֶת־הַלֶּחֶם, אֲשֶׁר בְּסַל הַמִּלֻּאִים; כַּאֲשֶׁר צִוֵּיתִי לֵאמֹר, אַהֲרֹן וּבָנָיו יֹאכְלֻהוּ׃
 • וְהַנּוֹתָר בַּבָּשָׂר וּבַלָּחֶם; בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ׃
 • וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ שִׁבְעַת יָמִים, עַד יוֹם מְלֹאת, יְמֵי מִלֻּאֵיכֶם; כִּי שִׁבְעַת יָמִים, יְמַלֵּא אֶת־יֶדְכֶם׃
 • כַּאֲשֶׁר עָשָׂה בַּיּוֹם הַזֶּה; צִוָּה יְהוָה לַעֲשֹׂת לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם׃
 • וּפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד תֵּשְׁבוּ יוֹמָם וָלַיְלָה שִׁבְעַת יָמִים, וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־מִשְׁמֶרֶת יְהוָה וְלֹא תָמוּתוּ; כִּי־כֵן צֻוֵּיתִי׃
 • וַיַּעַשׂ אַהֲרֹן וּבָנָיו; אֵת כָּל־הַדְּבָרִים, אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה בְּיַד־מֹשֶׁה׃ ס
 • Тењир Мусага мындай деп айтты:
 • «Арунду, аны менен бирге анын уулдарын, алардын кийимдерин, майлоочу майды, кєнљљ єчєн курмандыкка чалына турган букачарды, эки кочкорду, бир себет ачыткысыз нанды алып кел.
 • Бєт жамаатты да жыйын чатырынын эшигинин алдына чогулт».
 • Тењир Мусага кандай буйруса, ал ошондой кылды. Бєт жамаат жыйын чатырынын эшигинин алдына чогулду.
 • Ошондо Муса жамаатка кайрылып, мындай деди: «Тењир мындай кылууну буйруду…»
 • Муса Арунду жана анын уулдарын чакырып, сууга жуунтту.
 • Арунга узун кљйнљк кийгизип, белине бел курчоо курчап, анын єстєнљн чапан кийгизди. Анан эфод кийгизип, бел курчоо курчап, эфоддун єстєнљн байлады.
 • Анын єстєнљн тљш чљнтљк тагып, анын ичине урим менен тумимди салды.
 • Тењир Мусага буйругандай, анын башына кидар кийгизип, кидардын алды жагына жылмаланган алтын тактайчаны, ыйык таажыны такты.
 • Анан Муса майлоочу майды алып, жыйын чатырын, анын ичинде болгон нерсенин баарын ыйыктады.
 • Анан майлоочу майдан алып, курмандык чалынуучу жайга жети жолу чачып, курмандык чалынуучу жайды жана ага тиешелєє бардык нерселерди, жуунгучту, анын тєбєн ыйыкташ єчєн майлады.
 • Анан майлоочу майдан Арундун башына куйду, аны ыйыкташ єчєн майлады.
 • Тењир буйругандай, Муса Арундун уулдарын да чакырып, аларга да узун кљйнљк кийгизип, белдерине бел курчоо курчап, баштарына кидар кийгизди.
 • Анан ал кєнљљ єчєн курмандыкка чалынуучу букачарды алып келди. Арун менен анын уулдары букачардын башына колдорун коюшту.
 • Муса аны союп, канына сљљмљйєн малып, курмандык чалынуучу жайдын тљрт тарабындагы мєйєздљргљ сыйпап, курмандык чалынуучу жайды ыйыктады. Ал эми калган канды курмандык чалынуучу жайдын тєбєнљ тљктє. Аны таза кылыш єчєн, ошентип ыйыктады.
 • Анан Муса курмандыктын ичиндеги майынын баарын: боор майын, эки бљйрљгєн, алардын майын алып, курмандык чалынуучу жайда љрттљдє.
 • Букачарды, терисин, этин жана кан-жинин, Тењир Мусага буйругандай, стандын сыртына алып чыгып, отко љрттљп жиберди.
 • Анан бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалынуучу кочкорду жетелеп келди. Арун менен анын уулдары колдорун кочкордун башына коюшту.
 • Анан Муса аны союп, анын канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты.
 • Анан кочкорду жиликтеп бљлєп, башын, майын, жиликтенген эттерин љрттљдє.
 • Ал эми ичеги-карыны менен шыйрактарын жууп, кочкорду бєт бойдон курмандык чалынуучу жайда љрттљдє. Жыты Тењирге жаккан бєтєндљй љрттљлєєчє бул курмандык – Тењир Мусага буйругандай, Тењирге арналган курмандык.
 • Анан ал ыйык кызматка дайындоодо чалынуучу экинчи кочкорду алып келди. Арун жана анын уулдары колдорун кочкордун башына коюшту.
 • Муса аны союп, канынан алып, Арундун оњ кулагынын кљнчљгєнљ, оњ колунун бармагына жана оњ бутунун бармагына сыйпады.
 • Ал Арундун уулдарын да чакырып алып, алардын оњ кулактарынын кљнчљгєнљ, оњ колдорунун бармактарына, оњ буттарынын бармактарына сыйпады. Анан канды курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты.
 • Анан анын майын, куйрук майын, бєт ич майын, боор майын, эки бљйрљгєн, алардын майын, оњ санын алды.
 • Анан Тењирдин алдында турган себеттеги ачыткысыз нандан бирди, зайтун майы кошулган нандан бирди жана токочтон бирди алып, аларды май менен оњ сандын єстєнљ койду.
 • Муса мунун баарын Арундун жана анын уулдарынын колдоруна берди. Алар аны Тењирдин алдында силкилдетишти.
 • Анан Муса буларды алардын колдорунан алып, курмандык бєтєндљй љрттљлєєчє жайда љрттљдє. Бул курмандык – ыйык кызматка дайындоого арналган, жыты Тењирге жаккан курмандык.
 • Муса тљштє алып, Тењирдин алдында силкилдетти. Тењир Мусага буйругандай, ыйык кызматка дайындоодо курмандыкка чалынган кочкордон Мусага тийген єлєш ушул.
 • Анан Муса майлоочу майдан жана курмандык чалынуучу жайдагы кандан алып, Арунга жана анын кийимдерине, анын уулдарына жана алардын кийимдерине чачты. Арунду жана анын кийимдерин, анын уулдарын жана алардын кийимдерин ушинтип ыйыктады.
 • Анан Муса Арунга жана анын уулдарына мындай деди: «Этин жыйын чатырынын эшигинин алдына бышыргыла, ыйык кызматка дайындоого арналган себеттеги нан менен кошо аны ошол жерде жегиле. Мага “Аны Арун жана анын уулдары жесин” деген буйрук берилген.
 • Ал эми эт менен нандын артып калганын љрттљгєлљ.
 • Силерди ыйык кызматка дайындоо кєндљрє бєткљнгљ чейин, жети кєн жыйын чатырынын эшигинин алдынан кетпегиле, анткени силерди ыйык кызматка дайындоо мљљнљтє жети кєнгљ созулат.
 • Силердин тазаланууњар бєгєнкєдљй болушу керек, Тењир ошондой буйруган.
 • Жыйын чатырынын эшигинин алдында жети кєн бою кєнє-тєнє тургула, љлєп калбашыњар єчєн, Тењирдин алдында сак тургула, анткени мага Кудай-Тењирден ушундай буйрук болгон».
 • Тењир Муса аркылуу эмне буйруса, Арун жана анын уулдары ошонун баарын аткарышты.