Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 70.] Прiидо́ша же нѣ́цыи въ то́ вре́мя, повѣ́да­ю­ще ему́ о Галиле́ехъ, и́хже кро́вь пила́тъ смѣси́ съ же́ртвами и́хъ.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: мните́ ли, я́ко Галиле́ане сі́и грѣ́шнѣйши па́че всѣ́хъ Галиле́анъ бя́ху, я́ко та́ко постра́даша?
 • Ни́, глаго́лю ва́мъ: но а́ще не пока́етеся, вси́ та́кожде поги́бнете.
 • Или́ о́ни осмь­на́­де­ся­те, на ни́хже паде́ сто́лпъ Силоа́мскiй и поби́ и́хъ, мни́те ли, я́ко ті́и до́лжнѣйши бя́ху па́че всѣ́хъ живу́щихъ во Иерусали́мѣ?
 • Ни́, глаго́лю ва́мъ: но а́ще не пока́етеся, вси́ та́кожде поги́бнете.
 • Глаго́лаше же сiю́ при́тчу: смоко́вницу имя́ше нѣ́кiй въ виногра́дѣ сво­е́мъ всаждену́: и прiи́де ищя́ плода́ на не́й, и не обрѣ́те:
 • рече́ же къ винаре́ви: се́ тре́тiе лѣ́то, от­не́лиже при­­хожду́ ищя́ плода́ на смоко́вницѣ се́й, и не обрѣта́ю: посѣцы́ ю́ [у́бо], вску́ю и зе́млю упражня́етъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ ему́: го́споди, оста́ви ю́ и се́ лѣ́то, до́ндеже окопа́ю о́крестъ ея́ и осы́плю гно́­емъ:
 • и а́ще у́бо сотвори́тъ пло́дъ: а́ще ли же ни́, во гряду́щее посѣче́ши ю́.
 • [Зач. 71.] Бя́ше же учя́ на еди́номъ от­ со́нмищъ въ суббо́ту:
 • и се́ жена́ бѣ́ иму́щи ду́хъ неду́женъ лѣ́тъ осмь­на́­де­сять, и бѣ́ сля́ка и не могу́щи восклони́тися от­ню́дъ.
 • Ви́дѣвъ же ю́ Иису́съ, при­­гласи́ и рече́ е́й: же́но, от­пущена́ еси́ от­ неду́га тво­его́.
 • И воз­ложи́ на ню́ ру́цѣ: и а́бiе простре́ся, и сла́вляше Бо́га.
 • Отвѣща́въ же старѣ́йшина собо́ру, негоду́я, зане́ въ суббо́ту исцѣли́ [ю́] Иису́съ, глаго́лаше наро́ду: ше́сть дні́й е́сть, въ ня́же досто́итъ дѣ́лати: въ ты́я у́бо при­­ходя́ще цѣли́теся, а не въ де́нь суббо́тный.
 • Отвѣща́ [же] у́бо ему́ Госпо́дь и рече́: лицемѣ́ре, ко́ждо ва́съ въ суббо́ту не от­рѣша́етъ ли сво­его́ вола́ или́ осла́ от­ я́слiй, и ве́дъ напая́етъ,
 • сiю́ же дще́рь Авраа́млю су́щу, ю́же связа́ сатана́ се́ осмо­е­на́­де­ся­те лѣ́то, не досто́яше ли разрѣши́тися е́й от­ ю́зы сея́ въ де́нь суббо́тный?
 • И сiя́ ему́ глаго́лющу, стыдя́хуся вси́ противля́ющiися ему́: и вси́ лю́дiе ра́довахуся о всѣ́хъ сла́вныхъ быва́ющихъ от­ него́.
 • [Зач. 72.] Глаго́лаше же: кому́ подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе Бо́жiе? и кому́ уподо́блю е́?
 • Подо́бно е́сть зе́рну гору́шну, е́же прiе́мъ человѣ́къ вве́рже въ вертогра́дъ сво́й: и воз­расте́, и бы́сть дре́во ве́лiе, и пти́цы небе́сныя всели́шася въ вѣ́твiе его́.
 • Па́ки рече́: кому́ уподо́блю ца́р­ст­вiе Бо́жiе?
 • подо́бно е́сть ква́су, его́же прiе́мши жена́, скры́ въ са́тѣхъ трiе́хъ муки́, до́ндеже вски́се все́.
 • И прохожда́­ше сквоз­ѣ́ гра́ды и ве́си, учя́ и ше́­ст­вiе творя́ во Иерусали́мъ.
 • Рече́ же нѣ́кiй ему́: Го́споди, а́ще ма́ло е́сть спаса́ющихся? О́нъ же рече́ къ ни́мъ:
 • подвиза́йтеся вни́ти сквоз­ѣ́ тѣ́сная врата́: я́ко мно́зи, глаго́лю ва́мъ, взы́щутъ вни́ти, и не воз­мо́гутъ.
 • Отне́лѣже воста́нетъ до́му влады́ка, и затвори́тъ две́ри, и на́чнете внѣ́ стоя́ти и ударя́ти въ две́ри, глаго́люще: Го́споди, Го́споди, от­ве́рзи на́мъ. И от­вѣща́въ рече́тъ ва́мъ: не вѣ́мъ ва́съ, от­ку́ду есте́.
 • Тогда́ на́чнете глаго́лати: ядо́хомъ предъ тобо́ю и пи́хомъ, и на распу́тiихъ на́шихъ учи́лъ еси́.
 • И рече́тъ: глаго́лю ва́мъ, не вѣ́мъ ва́съ, от­ку́ду есте́: от­ступи́те от­ мене́, вси́ дѣ́лателiе непра́вды.
 • Ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ, егда́ у́зрите Авраа́ма и Исаа́ка и Иа́кова и вся́ проро́ки во ца́р­ст­вiи Бо́жiи, ва́съ же изгони́мыхъ во́нъ.
 • И прiи́дутъ от­ восто́къ и за́падъ и сѣ́вера и ю́га, и воз­ля́гутъ въ ца́р­ст­вiи Бо́жiи.
 • И се́ су́ть послѣ́днiи, и́же бу́дутъ пе́рви, и су́ть пе́рвiи, и́же бу́дутъ послѣ́дни.
 • [Зач. 73.] Въ то́й де́нь при­­ступи́ша нѣ́цый от­ фарисе́й, глаго́люще ему́: изы́ди и иди́ от­сю́ду, я́ко И́родъ хо́щетъ тя́ уби́ти.
 • И рече́ и́мъ: ше́дше рцы́те ли́су тому́: се́ изгоню́ бѣ́сы и исцѣле́нiя творю́ дне́сь и у́трѣ, и въ тре́тiй сконча́юся.
 • Оба́че подоба́етъ ми́ дне́сь и у́трѣ и въ бли́жнiй ити́: я́ко невоз­мо́жно е́сть проро́ку поги́бнути кромѣ́ Иерусали́ма.
 • Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́менiемъ побива́я по́слан­ныя къ тебѣ́, колькра́ты восхотѣ́хъ собра́ти ча́да твоя́, я́коже коко́шъ гнѣздо́ свое́ подъ крилѣ́, и не восхотѣ́сте?
 • Се́ оставля́ет­ся ва́мъ до́мъ ва́шъ пу́стъ. Глаго́лю же ва́мъ, я́ко не и́мате мене́ ви́дѣти, до́ндеже прiи́детъ, егда́ рече́те: благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.
 • [Зач. 70.] В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.
 • Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?
 • Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все та́к же погибнете.
 • Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?
 • Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все та́к же погибнете.
 • И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел;
 • и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?
 • Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, –
 • не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее.
 • [Зач. 71.] В одной из синагог учил Он в субботу.
 • Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.
 • Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.
 • И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
 • При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в день субботний.
 • Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?
 • сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?
 • И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его.
 • [Зач. 72.] Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его?
 • Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его.
 • Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие?
 • Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.
 • И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму.
 • Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал им:
 • подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут.
 • Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы.
 • Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты.
 • Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды.
 • Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон.
 • И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием.
 • И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.
 • [Зач. 73.] В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя.
 • И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу;
 • а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима.
 • Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
 • Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: благословен Грядый во имя Господне!
 • En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.
 • Respondiendo Jesús, les dijo:

  —¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos?

 • Os digo: no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
 • O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén?
 • Os digo: no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.

 • Dijo también esta parábola: «Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló.
 • Y dijo al viñador: “Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutilizar también la tierra?”
 • Él entonces, respondiendo, le dijo: “Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone.
 • Si da fruto, bien; y si no, la cortarás después.”»

 • Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado,
 • y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar.
 • Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo:

  —Mujer, eres libre de tu enfermedad.

 • Puso las manos sobre ella, y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios.
 • Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente:

  —Seis días hay en que se debe trabajar; en estos, pues, venid y sed sanados, y no en sábado.

 • Entonces el Señor le respondió y dijo:

  —¡Hipócrita!, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado?

 • Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado?
 • Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.

 • Dijo:

  —¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé?

 • Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto; y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas.

 • Y volvió a decir:

  —¿A qué compararé el reino de Dios?

 • Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado.

 • Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, mientras se encaminaba a Jerusalén.
 • Alguien preguntó:

  —Señor, ¿son pocos los que se salvan?

  Él les dijo:

 • —Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán.
 • Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: “Señor, Señor, ábrenos”, él, respondiendo, os dirá: “No sé de dónde sois.”
 • Entonces comenzaréis a decir: “Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste.”
 • Pero os dirá: “Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad.”
 • Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
 • Vendrán gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
 • Hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos.

 • Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole:

  —Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar.

 • Él les dijo:

  —Id y decid a aquella zorra: “Echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra”.

 • Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
 • ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste!
 • Vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis: “Bendito el que viene en nombre del Señor.” • Шул чакта кайсы кешеляр килеб, Пилатъ Галилея кешеляренен каннарын китергян корманнарына катыштырганны Іисуска äйткянняр.
 • Іисусъ аларга жауаб биреб äйткян: бу Галилея кешеляре Галилеянын буган калыгыннан да жазыклырак булганга кюря, шулай азабланганнардыр диб уйлыйсыз мы äлля? дигян.
 • Сезгя äйтямен: жук; äгяр тяÿбя итмясягез, барыгыз да шулай бетярсез.
 • Жя тагы Силоамъ башнясе ауыб, басыб ÿтергян ун сигез кеше Іерусалимда тора торган кешелярнен барысыннан да айыблырак булганнардыр диб уйлыйсыз мы äлля?
 • Мин сезгя äйтямен: жук; äгяр тяÿбя итмясягез, барыгыз да шулай бетярсез, дигян.
 • Аннары бу мясялне äйткян: беряÿнен жöзöм бакчасында утырткан смоковница агачы бар икян; ул анын жимешен эзляргя килгян, тик табмаган.
 • Аннары бакчачыга äйткян: мына мин инде öч жылдан бирле бу смоковница агачыннан жимеш эзляргя килямен, тик табмыймын; аны кис, ул нейгя бушка урын алыб тора? дигян.
 • Бакчачы аҥар жауаб биреб äйткян: эй эям, аны быйылга да калдырсана, мин анын äйлянясендяге балчыгын казыб, тирес салыб карыйым:
 • Жимеш китермяс ме? äгяр дя китермяся, аны килясе жылны кисярсен, дигян.
 • Суббота кöннö Іисусъ бер синагогада öйряткян.
 • Анда ун сигез жылдан бирле эчендя äлсезлек тыны торган бер катын бар икян; ул шуннан тартышкан икян, тöз тора алмый икян.
 • Іисусъ аны кюреб, ÿз катына дяшеб алыб, аҥар äйткян: эй катын, син инде äлсезлегеҥнян котоласыҥ, дигян.
 • Аннары анын öстöня кулларын салган, ул шул сяттюк тöзлянгян дя Алланы данный башлаган.
 • Шул чакта синагога башлыгы Іисуснын суббота кöннö тöзяткянен ошатмыйчы, калыкка äйткян: эш эшлей торган алты кöн бар ич, тöзялергя шул кöннярдя килегез, äммя суббота кöннö килмягез, дигян.
 • Ходай аҥар жауаб биреб äйткян: эй жумачы! сезнен äр кайсыгыз суббота кöннö ÿз ÿгезен, жя ишяген утлыктан чишеб алыб, эчерергя алыб бармый меней?
 • Алай булгач, бу ун сигез жылдан бирле шайтан бяйляб тота торган катынны, Авраамъ кызын шул бяйдян котолдорырга суббота кöннö тейеш тöгöл эйе меней? дигян.
 • Ул мыны äйткяндя. Аҥар карышы торган кешеляр барысыда оялганнар; бар калык та Анын данныклы эшляреня бик сöйöнгян.
 • Іисусъ äйткян: Алла Падшалыгы нейгя ошаулы? Аны нейгя ошатыйым?
 • Ул горчица орлогона ошаулы; ул орлокно бер кеше алыб, ÿз бакчасына утырткан; ул ÿскян, зур агач булган, ботакларында ауа кошлары жяшенерлек булган, дигян.
 • Тагы äйткян: Алла Падшалыгын нейгя ошатыйым?
 • Ул äчеткеч апарага ошаулы; аны бер катын алган да öч ÿлчяÿ онга катыштырыб, бары бергя ачеб житкенче, ачетергя куйган, дигян.
 • Аннары Ул калаларда, ауылларда жöрöб öйрятеб, Іерусалимга таба барган.
 • Беряÿ Аҥар äйткян: эй Ходай! котолоучылар äз меней? дигян.
 • Іисусъ аларга äйткян: Тар кабкадан керергя тырышыгыз; сезгя äйтямен: кюбесе керергя эзлярляр, тик керя алмаслар шул.
 • Öйнöн эясе тороб, ишеген жабкач, сез тышта тороб, ишек кагыб äйтерсез: эй Ходай! эй Ходай! безгя ач, дирерсез; äммя Ул сезгя жауаб биреб айтер: сезнен кайдагы икянегезне белмеймен, дирер.
 • Шул чагында сез айтерсез: без Синеҥ алдыҥда ашадык та эчтек тя, Син безнен урамнарыбызда öйряттен, дирерсез.
 • Äммя Ул äйтер: сезгя äйтямен: сезнен кайдагы икянегезне белмеймен; эй дöрöссöзлöк кылыучылар, барыгыз да Миннян китегез, дирер.
 • Шунда Авраамнын, Исаакнын, Іаковнын, бар пагамбярлярнен дя Алла Падшалыгында икянен, äммя ÿзегезнен тышка кыуыб чыгарылганыгызны кюрерсез. Шул чакта жылау, теш шыкырдатыу булыр.
 • Шунда кояш чыгышыннан да, кояш байышыннан да, тöн жагыннан да, тöшлöктян дя килеб, Алла Падшалыгында урыннашырлар.
 • Мына алда буласы арттагылар бар, артта буласы алдагылар бар, дигян.
 • Шул кöннö фарисейлярнен кайсылары Іисуска килеб äйткянняр: чык, мыннан кит, Иродъ Сине ÿтермякче була шул, дигянняр.
 • Ул аларга äйткян: барыб, ул тöлкöгя äйтегез: мына Мин бöгöн дя, танда да женнярне кыуыб чыгарам, ауырыуларны тöзятям, öчöнчö кöннö бетерермен.
 • Алай да Мина бöгöн дя, танда да, бöрсö кöндя жöрöргя тейеш äле, пагамбярнен Іерусалимнан бютян жирдя ÿлгяне жук шул.
 • Эй пагамбярлярне ÿтереб бетереÿче, сиҥа жибярелгяннярне таш белян атыб ÿтереÿче Іерусалимъ, Іерусалимъ! тауык ÿз чебешлярен канаты астына жыйган кюк, синеҥ балаларыҥны ничя табкыр жыясым килгян эйе, äммя сез телямядегез.
 • Мына инде жортогоз сезгя буш кала. Мин сезгя äйтямен: мыннан былай Ходай исеменя Килеÿче даннаулы диб сез айтер багыт житкенче, Мине кюрмяссез, дигян.