Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 74.] И бы́сть егда́ вни́ти ему́ въ до́мъ нѣ́ко­его кня́зя фарисе́йска въ суббо́ту хлѣ́бъ я́сти, и ті́и бя́ху назира́юще его́.
 • И се́ человѣ́къ нѣ́кiй, имы́й водны́й тру́дъ, бѣ́ предъ ни́мъ.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ къ зако́н­никомъ и фарисе́омъ, глаго́ля: а́ще досто­и́тъ въ суббо́ту цѣли́ти?
 • Они́ же умолча́ша. И прiе́мъ исцѣли́ его́, и от­пусти́.
 • И от­вѣща́въ къ ни́мъ рече́: кото́раго от­ ва́съ осе́лъ или́ во́лъ въ студене́цъ впаде́тъ, и не а́бiе ли исто́ргнетъ его́ въ де́нь суббо́тный?
 • И не воз­мого́ша от­вѣща́ти ему́ къ си́мъ.
 • Глаго́лаше же къ зва́н­нымъ при́тчу, обдержя́ {внима́я}, ка́ко предсѣда́нiя избира́ху, глаго́ля къ ни́мъ:
 • егда́ зва́нъ бу́деши ки́мъ на бра́къ, не ся́ди на пре́днемъ мѣ́стѣ: еда́ кто́ честнѣ́е тебе́ бу́детъ зва́н­ныхъ,
 • и при­­ше́дъ и́же тебе́ зва́вый и о́наго, рече́тъ ти́: да́ждь сему́ мѣ́сто: и тогда́ на́чнеши со студо́мъ послѣ́днее мѣ́сто держа́ти.
 • Но егда́ зва́нъ бу́деши, ше́дъ ся́ди на послѣ́днемъ мѣ́стѣ, да егда́ прiи́детъ зва́вый тя́, рече́тъ ти́: дру́же, пося́ди вы́ше: тогда́ бу́детъ ти́ сла́ва предъ зва́н­ными съ тобо́ю.
 • Я́ко вся́къ воз­нося́йся смири́т­ся, и смиря́яйся воз­несе́т­ся.
 • [Зач. 75.] Глаго́лаше же и ко зва́в­шему его́: егда́ сотвори́ши обѣ́дъ или́ ве́черю, не зови́ друго́въ тво­и́хъ, ни бра́тiи тво­ея́, ни сро́дникъ тво­и́хъ, ни сосѣ́дъ бога́тыхъ: еда́ когда́ и ті́и тя́ та́кожде воз­зову́тъ, и бу́детъ ти́ воз­дая́нiе.
 • Но егда́ твори́ши пи́ръ, зови́ ни́щыя, маломо́щныя, хромы́я, слѣпы́я:
 • и блаже́нъ бу́деши, я́ко не и́мутъ ти́ что́ воз­да́ти: воз­да́стъ же ти́ ся́ въ воскреше́нiе пра́ведныхъ.
 • Слы́шавъ же нѣ́кiй от­ воз­лежа́щихъ съ ни́мъ сiя́, рече́ ему́: блаже́нъ, и́же снѣ́сть обѣ́дъ въ ца́р­ст­вiи Бо́жiи.
 • [Зач. 76.] О́нъ же рече́ ему́: человѣ́къ нѣ́кiй сотвори́ ве́черю ве́лiю, и зва́ мно́ги:
 • и посла́ раба́ сво­его́ въ го́дъ ве́чери рещи́ зва́н­нымъ: гряди́те, я́ко уже́ гото́ва су́ть вся́.
 • И нача́ша вку́пѣ от­рица́тися вси́. Пе́рвый рече́ ему́: село́ купи́хъ, и и́мамъ нужду́ изы́ти и ви́дѣти е́. Молю́тися, имѣ́й мя́ от­рече́на.
 • И другі́й рече́: супру́гъ воло́въ купи́хъ пя́ть, и гряду́ искуси́ти и́хъ: молю́ тя, имѣ́й мя́ от­рече́на.
 • И другі́й рече́: жену́ поя́хъ, и сего́ ра́ди не могу́ прiити́.
 • И при­­ше́дъ ра́бъ то́й повѣ́да господи́ну сво­ему́ сiя́. Тогда́ разгнѣ́вався до́му влады́ка, рече́ рабу́ сво­ему́: изы́ди ско́ро на распу́тiя и сто́гны гра́да, и ни́щыя и бѣ́дныя и слѣпы́я и хромы́я введи́ сѣ́мо.
 • И рече́ ра́бъ. Го́споди, бы́сть я́коже повелѣ́лъ еси́, и еще́ мѣ́сто е́сть.
 • И рече́ господи́нъ къ рабу́: изы́ди на пути́ и халу́ги, и убѣди́ вни́ти, да напо́лнит­ся до́мъ мо́й:
 • глаго́лю бо ва́мъ, я́ко ни еди́нъ муже́й тѣ́хъ зва́н­ныхъ вку́ситъ мо­ея́ ве́чери: мно́зи бо су́ть зва́ни, ма́ло же избра́н­ныхъ.
 • [Зач. 77.] Идя́ху же съ ни́мъ наро́ди мно́зи: и обра́щься рече́ къ ни́мъ:
 • а́ще кто́ гряде́тъ ко мнѣ́, и не воз­ненави́дитъ отца́ сво­его́ и ма́терь, и жену́, и ча́дъ, и бра́тiю, и се́стръ, еще́ же и ду́шу свою́, не мо́жетъ мо́й бы́ти учени́къ:
 • и и́же не но́ситъ креста́ сво­его́ и вслѣ́дъ мене́ гряде́тъ, не мо́жетъ мо́й бы́ти учени́къ.
 • Кто́ бо от­ ва́съ, хотя́й сто́лпъ созда́ти, не пре́жде ли сѣ́дъ расчте́тъ имѣ́нiе, а́ще и́мать, е́же е́сть на соверше́нiе,
 • да не, когда́ положи́тъ основа́нiе и не воз­мо́жетъ соверши́ти, вси́ ви́дящiи начну́тъ руга́тися ему́,
 • глаго́люще, я́ко се́й человѣ́къ нача́тъ зда́ти и не мо́же соверши́ти.
 • Или́ кі́й ца́рь иды́й ко ино́му царю́ сни́тися съ ни́мъ на бра́нь, не сѣ́дъ ли пре́жде совѣщава́етъ, а́ще си́ленъ е́сть срѣ́сти съ десятiю́ ты́сящъ гряду́щаго со двѣма́десятма ты́сящама на́нь?
 • А́ще ли же ни́, еще́ дале́че ему́ су́щу, моле́нiе посла́въ мо́лит­ся о смире́нiи.
 • Та́ко у́бо вся́къ от­ ва́съ, и́же не от­рече́т­ся всего́ сво­его́ имѣ́нiя, не мо́жетъ бы́ти мо́й учени́къ.
 • Добро́ е́сть со́ль: а́ще же со́ль обуя́етъ, чи́мъ осоли́т­ся?
 • Ни въ зе́млю, ни въ гно́й потре́бна е́сть: во́нъ изсы́плютъ ю́. Имѣ́яй у́шы слы́шати, да слы́шитъ.
 • [Зач. 74.] Случилось Ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним.
 • И вот, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью.
 • По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу?
 • Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил.
 • При сем сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?
 • И не могли отвечать Ему на это.
 • Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу:
 • когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя,
 • и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место.
 • Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою,
 • ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.
 • [Зач. 75.] Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния.
 • Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых,
 • и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных.
 • Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!
 • [Зач. 76.] Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих,
 • и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово.
 • И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня.
 • Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня.
 • Третий сказал: я женился и потому не могу прийти.
 • И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
 • И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место.
 • Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой.
 • Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.
 • [Зач. 77.] С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им:
 • если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;
 • и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником.
 • Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее,
 • дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним,
 • говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?
 • Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?
 • Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире.
 • Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.
 • Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?
 • ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!
 • Як рўзи шанбе Ў дар хонаи яке аз сардорони фарисиён барои хўрок хўрдан омад, ва онҳо Ўро мушоҳида мекарданд:
 • Ва инак, марде пеши Ў омад, ки гирифтори бемории истисқо буд.
 • Исо ба шариатдонон ва фарисиён рў оварда, гуфт: “Оё дар рўзи шанбе шифо додан ҷоиз аст ё не?“
 • Онҳо хомўш монданд. Ва Ў он мардро ламс намуда, шифо бахшид ва фиристод.
 • Ва ба онҳо гуфт: “Кист аз шумо, ки хараш ё говаш ба даруни чоҳе афтода бошад, дарҳол онро дар рўзи шанбе берун наоварад?“
 • Ба ин гап эроде гирифта натавонистанд.
 • Чун Ў пайхас намуд, ки даъватшудагон барои нишастани худ пешгоҳро интихоб мекунанд, ба онҳо масале гуфт:
 • „Вақте ки касе туро ба тўи арўсӣ даъват менамояд, дар пешгоҳ нанишин: мабодо дар миёни даъватшудагон шахси аз ту мўҳтарамтаре бошад,
 • Ва он касе ки туро ва ўро даъват намудааст, назди ту биёяду гўяд: ́Ҷои худро ба ў бидеҳ́; ва он гоҳ бо хиҷолат дар поини хона ҷой гирифтанат лозим мешавад.
 • Балки, агар туро даъват карда бошанд, омада, дар поини хона бинишин, то он касе ки туро даъват намудааст, назди ту биёяду гўяд: ́Эй дўст! Болотар бинишин́; он гоҳ туро пеши ҳамнишинонат эҳтироме хоҳад буд,
 • Зеро ҳар кӣ худро баланд кунад, паст гардад, ва ҳар кӣ худро фурўтан созад, сарафроз гардад“.
 • Ва ба он касе ки Ўро даъват намуда буд, гуфт: “Вақте ки хўроки пешинӣ ё хўроки бегоҳӣ ташкил мекунӣ, дўстон ё бародарон ё хешон ё ҳамсоягони сарватдори худро даъват накун: мабодо онҳо низ туро даъват намоянд, ва мукофоти ту дода шавад.
 • Балки, чун зиёфат медиҳӣ, мискинон, маъюбон, шалон ва кўронро даъват намо,
 • Ва ту хушбахт хоҳӣ буд, ки онҳо имконият надоранд мукофоте ба ту бидиҳанд; зеро ки дар рўзи эҳьёи одилон мукофоте ба ту ато хоҳад шуд“.
 • Яке аз онҳое ки бо Ў назди суфра нишаста буданд, ин суханонро шунида, ба Ў гуфт: “Хушо касе ки дар Малакути Худо хўрок хўрад!“
 • Ва Ў ба вай гуфт: “Шахсе зиёфати калоне ташкил карда, бисьёр касонро даъват намуд;
 • Чун вақти зиёфат расид, ғуломи худро фиристод, то ки ба даъватшудагон гўяд: ́Биёед, зеро ки ҳама чиз тайёр аст́.
 • Ва ҳама, гўё ки забон як карда бошанд, ба узрхоҳӣ сар карданд. Аввалин ба вай гуфт: ́Ман замин харидаам, ва рафта онро диданам лозим аст; аз ту хоҳишмандам, ки маро маъзур дорӣ́.
 • Дигаре гуфт: ́Ман панҷ ҷуфт барзагов харидаам ва меравам, ки онҳоро имтиҳон намоям; аз ту хоҳишмандам, ки маро маъзур дорӣ́.
 • Сеюмин гуфт: ́Ман зан гирифтаам ва ба ин сабаб наметавонам биёям́.
 • Ва он ғулом омада, инро ба оғои худ хабар дод. Он гоҳ соҳиби хона дарғазаб шуда, ба ғуломи худ гуфт: “Зуд ба кўчаю паскўчаҳои шаҳр баро, ва мискинон, маъюбон, шалон ва кўронро ба ин ҷо биёр“;
 • Ва ғулом гуфт: ́Эй оғо! Он чи гуфтӣ, иҷро шуд, ва боз ҷой ҳаст́.
 • Ва оғо ба ғулом гфут:,,Ба сари роҳҳо ва кўчабоғҳо баромада, мардумро ба омадан ризо кун, то ки хонаи ман пур шавад;
 • Зеро ба шумо мегўям, ки ҳеҷ яке аз он шахсони даъватшуда хўроки маро нахоҳанд чашид: зеро ки даъватшудагон бисьёранд, аммо баргузидагон- кам́„
 • Бо Ў мардуми бисьёре равона буданд; ва Ў ба онҳо рў оварда, гуфт:
 • „Агар касе назди Ман ояд ва аз падару модар, зану фарзандон, бародарону хоҳарон ва ҳамчунин аз ҷони худ нафрат накунад, вай наметавонад шогирди Ман бошад;
 • Ва ҳар ки салиби худро бардошта, Маро пайравӣ намекунад, наметавонад шогирди Ман бошад;„
 • „Зеро кист аз шумо, ки бурҷе сохтанӣ шуда, аввал нишаста харҷи онро ҳисоб накунад, ки оё ў имконияти ба анҷом расонидани онро дорад,
 • Ки мабодо, баъд аз ниҳодани таҳкурсии он, ба тамом карданаш қуввати ў нарасад, ва ҳамаи касоне ки инро мебинанд, ўро тамасхур кунанд,
 • Ва гўянд: ́Ин шахс ба сохтан шурўъ намуд ва ба тамом кардан қувваташ нарасид?́„
 • „Ё кадом подшоҳ аст, ки ба муқобили подшоҳи дигар ба ҷанг даромаданӣ шуда, аввал нишаста маслиҳат накунад, ки оё бо даҳ ҳазор аскар қодир аст ба касе муқовимат намояд, ки бо бист ҳазор аскар бар зидди ў меояд?
 • Вагар на, ҳанўз ки вай дур аст, назди вай элчӣ фиристода, сулҳ металабад“.
 • „Ҳамчунин ҳар яке аз шумо, агар аз тамоми дороии худ даст накашад, наметавонад шогирди Ман бошад“.
 • „Намак хуб аст; лекин агар намак қувваташро гум кунад, ба кадом чиз боз намакин шавад?
 • На барои замин кор меояд, на барои нурӣ; онро бароварда мепартоянд. Ҳар кӣ гўши шунаво дорад, бишнавад!“