Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 74.] И бы́сть егда́ вни́ти ему́ въ до́мъ нѣ́ко­его кня́зя фарисе́йска въ суббо́ту хлѣ́бъ я́сти, и ті́и бя́ху назира́юще его́.
 • И се́ человѣ́къ нѣ́кiй, имы́й водны́й тру́дъ, бѣ́ предъ ни́мъ.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ къ зако́н­никомъ и фарисе́омъ, глаго́ля: а́ще досто­и́тъ въ суббо́ту цѣли́ти?
 • Они́ же умолча́ша. И прiе́мъ исцѣли́ его́, и от­пусти́.
 • И от­вѣща́въ къ ни́мъ рече́: кото́раго от­ ва́съ осе́лъ или́ во́лъ въ студене́цъ впаде́тъ, и не а́бiе ли исто́ргнетъ его́ въ де́нь суббо́тный?
 • И не воз­мого́ша от­вѣща́ти ему́ къ си́мъ.
 • Глаго́лаше же къ зва́н­нымъ при́тчу, обдержя́ {внима́я}, ка́ко предсѣда́нiя избира́ху, глаго́ля къ ни́мъ:
 • егда́ зва́нъ бу́деши ки́мъ на бра́къ, не ся́ди на пре́днемъ мѣ́стѣ: еда́ кто́ честнѣ́е тебе́ бу́детъ зва́н­ныхъ,
 • и при­­ше́дъ и́же тебе́ зва́вый и о́наго, рече́тъ ти́: да́ждь сему́ мѣ́сто: и тогда́ на́чнеши со студо́мъ послѣ́днее мѣ́сто держа́ти.
 • Но егда́ зва́нъ бу́деши, ше́дъ ся́ди на послѣ́днемъ мѣ́стѣ, да егда́ прiи́детъ зва́вый тя́, рече́тъ ти́: дру́же, пося́ди вы́ше: тогда́ бу́детъ ти́ сла́ва предъ зва́н­ными съ тобо́ю.
 • Я́ко вся́къ воз­нося́йся смири́т­ся, и смиря́яйся воз­несе́т­ся.
 • [Зач. 75.] Глаго́лаше же и ко зва́в­шему его́: егда́ сотвори́ши обѣ́дъ или́ ве́черю, не зови́ друго́въ тво­и́хъ, ни бра́тiи тво­ея́, ни сро́дникъ тво­и́хъ, ни сосѣ́дъ бога́тыхъ: еда́ когда́ и ті́и тя́ та́кожде воз­зову́тъ, и бу́детъ ти́ воз­дая́нiе.
 • Но егда́ твори́ши пи́ръ, зови́ ни́щыя, маломо́щныя, хромы́я, слѣпы́я:
 • и блаже́нъ бу́деши, я́ко не и́мутъ ти́ что́ воз­да́ти: воз­да́стъ же ти́ ся́ въ воскреше́нiе пра́ведныхъ.
 • Слы́шавъ же нѣ́кiй от­ воз­лежа́щихъ съ ни́мъ сiя́, рече́ ему́: блаже́нъ, и́же снѣ́сть обѣ́дъ въ ца́р­ст­вiи Бо́жiи.
 • [Зач. 76.] О́нъ же рече́ ему́: человѣ́къ нѣ́кiй сотвори́ ве́черю ве́лiю, и зва́ мно́ги:
 • и посла́ раба́ сво­его́ въ го́дъ ве́чери рещи́ зва́н­нымъ: гряди́те, я́ко уже́ гото́ва су́ть вся́.
 • И нача́ша вку́пѣ от­рица́тися вси́. Пе́рвый рече́ ему́: село́ купи́хъ, и и́мамъ нужду́ изы́ти и ви́дѣти е́. Молю́тися, имѣ́й мя́ от­рече́на.
 • И другі́й рече́: супру́гъ воло́въ купи́хъ пя́ть, и гряду́ искуси́ти и́хъ: молю́ тя, имѣ́й мя́ от­рече́на.
 • И другі́й рече́: жену́ поя́хъ, и сего́ ра́ди не могу́ прiити́.
 • И при­­ше́дъ ра́бъ то́й повѣ́да господи́ну сво­ему́ сiя́. Тогда́ разгнѣ́вався до́му влады́ка, рече́ рабу́ сво­ему́: изы́ди ско́ро на распу́тiя и сто́гны гра́да, и ни́щыя и бѣ́дныя и слѣпы́я и хромы́я введи́ сѣ́мо.
 • И рече́ ра́бъ. Го́споди, бы́сть я́коже повелѣ́лъ еси́, и еще́ мѣ́сто е́сть.
 • И рече́ господи́нъ къ рабу́: изы́ди на пути́ и халу́ги, и убѣди́ вни́ти, да напо́лнит­ся до́мъ мо́й:
 • глаго́лю бо ва́мъ, я́ко ни еди́нъ муже́й тѣ́хъ зва́н­ныхъ вку́ситъ мо­ея́ ве́чери: мно́зи бо су́ть зва́ни, ма́ло же избра́н­ныхъ.
 • [Зач. 77.] Идя́ху же съ ни́мъ наро́ди мно́зи: и обра́щься рече́ къ ни́мъ:
 • а́ще кто́ гряде́тъ ко мнѣ́, и не воз­ненави́дитъ отца́ сво­его́ и ма́терь, и жену́, и ча́дъ, и бра́тiю, и се́стръ, еще́ же и ду́шу свою́, не мо́жетъ мо́й бы́ти учени́къ:
 • и и́же не но́ситъ креста́ сво­его́ и вслѣ́дъ мене́ гряде́тъ, не мо́жетъ мо́й бы́ти учени́къ.
 • Кто́ бо от­ ва́съ, хотя́й сто́лпъ созда́ти, не пре́жде ли сѣ́дъ расчте́тъ имѣ́нiе, а́ще и́мать, е́же е́сть на соверше́нiе,
 • да не, когда́ положи́тъ основа́нiе и не воз­мо́жетъ соверши́ти, вси́ ви́дящiи начну́тъ руга́тися ему́,
 • глаго́люще, я́ко се́й человѣ́къ нача́тъ зда́ти и не мо́же соверши́ти.
 • Или́ кі́й ца́рь иды́й ко ино́му царю́ сни́тися съ ни́мъ на бра́нь, не сѣ́дъ ли пре́жде совѣщава́етъ, а́ще си́ленъ е́сть срѣ́сти съ десятiю́ ты́сящъ гряду́щаго со двѣма́десятма ты́сящама на́нь?
 • А́ще ли же ни́, еще́ дале́че ему́ су́щу, моле́нiе посла́въ мо́лит­ся о смире́нiи.
 • Та́ко у́бо вся́къ от­ ва́съ, и́же не от­рече́т­ся всего́ сво­его́ имѣ́нiя, не мо́жетъ бы́ти мо́й учени́къ.
 • Добро́ е́сть со́ль: а́ще же со́ль обуя́етъ, чи́мъ осоли́т­ся?
 • Ни въ зе́млю, ни въ гно́й потре́бна е́сть: во́нъ изсы́плютъ ю́. Имѣ́яй у́шы слы́шати, да слы́шитъ.
 • [Зач. 74.] Случилось Ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним.
 • И вот, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью.
 • По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу?
 • Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил.
 • При сем сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?
 • И не могли отвечать Ему на это.
 • Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу:
 • когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя,
 • и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место.
 • Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою,
 • ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.
 • [Зач. 75.] Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния.
 • Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых,
 • и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных.
 • Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!
 • [Зач. 76.] Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих,
 • и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово.
 • И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня.
 • Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня.
 • Третий сказал: я женился и потому не могу прийти.
 • И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
 • И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место.
 • Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой.
 • Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.
 • [Зач. 77.] С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им:
 • если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;
 • и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником.
 • Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее,
 • дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним,
 • говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?
 • Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?
 • Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире.
 • Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.
 • Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?
 • ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!
 • Бир шанба куни Исо фарзийлар мазҳаби бошлиқларидан бирининг уйига меҳмонга борди. Уни зимдан кузатиб туришарди.
 • Исонинг олдида истисқо дардидан қийналиб юрган бир одам пайдо бўлди.
 • Исо уни кўриши билан Таврот тафсирчилари ва фарзийларга қайрилиб:- Дам олиш кунида кишини шифолаш мумкинми, йўқми? – деб сўради.
 • Улар эса индамадилар.Исо бу одамни ушлади-да, шифолаб, жўнатиб юборди.
 • Сўнг дин пешволарига деди:- Сизлардан кимнингдир ўғли ёки ҳўкизи қудуққа тушиб кетса, шанба куни бўлишига қарамай, дарҳол чиқариб олмасмидингиз?
 • Улар эса бу гапга бирон жавоб топа олмадилар.
 • Меҳмонлар тўрда ўтиришга интилаётганларини пайқаган Исо уларга ибратли нақл айтди:
 • “Сени биров никоҳ тўйига чақирса, тўрга чиқиб ўтираверма. Эҳтимол, таклиф этилганлар орасида сендан эътиборлироғи бўлиб қолар.
 • Шунда икковингизни ҳам чақирган мезбон келиб сенга: “Бу ўринни унга бўшатиб бер”, – дейиши мумкин. Сен эса хижолат тортиб, пойгаҳда ўтиришга мажбур бўласан.
 • Шунинг учун, таклиф этилган бўлсанг, пойгаҳда ўтириб тур, токи мезбоннинг ўзи келиб сенга: “Дўстим, илтимос тўрга чиққин”, – деб айтсин. Шунда бошқа меҳмонлар кўзида сенинг ҳурматинг ортади.
 • Кимки ўзини юқори олса, пасайтирилади. Кимки ўзини паст олса, юксалтирилади”.
 • Сўнг Исо Ўзини таклиф қилган уй эгасига деди: “Тушки ёки кечки зиёфат қилганингда, дўст, ака-ука, қариндош-уруғ ва бой қўшниларингнигина чақириб турма. Чунки улар ҳам сени чақириб, қаримта қилишига тўғри келади.
 • Аксинча, зиёфат берганингда, қашшоқ, майиб, шол ва кўрларни чақир.
 • Шунда сен бахтлисан. Чунки улар сенга қаримтасини қайтара олмаса-да, лекин қиёматда солиҳлар тирилганида сен бунинг қаримтасини кўрасан”.
 • Исо билан бирга дастурхон атрофида ўтирганлардан бири бу сўзларни эшитиб, Унга:- Худонинг Шоҳлигида туз тотган киши бахтлидир! – деди.
 • Исо ўз навбатида унга деди:“Бир одам кечки катта дастурхон ясаб, кўпларни таклиф этибди.
 • Зиёфат вақти етганда:- Келинглар, дастурхон тайёр бўлди, – деб меҳмонларни чақирмоқ учун хизматкорини юборибди.
 • Шунда ҳаммалари келишиб олгандек, узр сўрай бошлашибди. Биринчиси унга:- Мен ер сотиб олдим, бориб уни кўришим керак. Илтимос, мени кечиринг, – дебди.
 • Бошқаси эса:- Мен беш жуфт ҳўкиз сотиб олдим, уларни синагани боряпман. Илтимос, мени кечиринг, – дебди.
 • Учинчи бирови ҳам:- Мен хотин олдим, шунинг учун келолмайман, – дебди.
 • Хизматкор қайтиб келиб, хўжайинига вазиятни тушунтирибди. Хўжайин ғазабланиб, хизматкорига:- Тез бўл, шаҳарнинг йўлак ва кўчаларини кезиб чиқ, қашшоқ, майиб, шол ва кўрларни бу ерга олиб кел, – дебди.
 • Хизматкор бориб келиб*:- Хўжайин, буюрганларингизни бажардим-у, яна ҳам бўш жой бор, – дебди.
 • Шунда хўжайин хизматкорига:- Йўлларга чиқ, сўқмоқларга бор, элни келишга қиста, токи уйим тўлсин, – дебди.
 • - Сизларга айтаманки, чақирилган одамлардан бирортаси ҳам зиёфатимдан тотиб кўрмайди. [Чунки даъват этилганлар кўп, аммо танланганлар оздир.]”
 • Кўпдан-кўп халойиқ Исо билан бирга борар экан, У ўгирилиб уларга деди:
 • “Агар ким Менинг ҳузуримга келса-ю, ўзининг ота-онаси, хотини, бола-чақаси, ака-укаси, опа-сингиллари ва ҳатто ўз жонидан кўнгил узмаса, у Менинг шогирдим бўлолмайди.
 • Кимки ўз хочини кўтариб орқамдан юрмаса, Менинг шогирдим бўлолмайди.
 • Сизлардан бирортангиз иморат қурмоқчи бўлсангиз, уни битириш учун маблағ етарлими, деб олдиндан харажатини ҳисоблаб чиқмайсизми?
 • Бўлмаса пойдевор солиб, иморат қура билмасангиз, ўтган-кетган кўриб:
 • “Бу одам қуришни бошлади-ю битира олмади”, – деб масхара қилишади.
 • Ёки қайси подшоҳ бошқа бир подшоҳга қарши урушга борса, ўзимнинг ўн минг аскарим билан йигирма минг аскарга қарши чиқишга кучим етармикан, деб олдиндан ўтириб маслаҳатлашмас экан?
 • Кучи етмаса, душман ҳали узоқдалигида унинг олдига элчи юбориб сулҳ сўрайди.
 • Шундай қилиб, сизлардан ҳар бирингиз ўзингизнинг бор-йўғингиздан кўнгил узмасангиз, Менинг шогирдим бўлолмайсиз.
 • Туз – яхши нарса. Лекин туз ўз таъмини йўқотса, уни яна нима билан шўр қилиш мумкин?
 • Ерга ҳам, гўнгга ҳам ярамайди, уни ахлатга ташлаб юборадилар. Кимнинг эшитар қулоғи бўлса, эшитсин!”