Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 78.] Бя́ху же при­­ближа́ющеся къ нему́ вси́ мы́тарiе и грѣ́шницы, послу́шати его́.
 • И ропта́ху фарисе́е и кни́жницы, глаго́люще, я́ко се́й грѣ́шники прiе́млетъ и съ ни́ми я́стъ.
 • Рече́ же къ ни́мъ при́тчу сiю́, глаго́ля:
 • кі́й человѣ́къ от­ ва́съ имы́й сто́ ове́цъ, и погу́бль еди́ну от­ ни́хъ, не оста́витъ ли девяти́десяти и девяти́ въ пусты́ни, и и́детъ вслѣ́дъ поги́бшiя, до́ндеже обря́щетъ ю́?
 • И обрѣ́тъ воз­лага́етъ на ра́мѣ сво­и́ ра́дуяся:
 • и при­­ше́дъ въ до́мъ, созыва́етъ дру́ги и сосѣ́ды, глаго́ля и́мъ: ра́дуйтеся со мно́ю, я́ко обрѣто́хъ овцу́ мою́ поги́бшую.
 • Глаго́лю ва́мъ, я́ко та́ко ра́дость бу́детъ на небеси́ о еди́номъ грѣ́шницѣ ка́ющемся, не́жели о девяти́десятихъ и девяти́ пра́ведникъ, и́же не тре́буютъ покая́нiя.
 • Или́ ка́я жена́ иму́щи де́сять дра́хмъ, а́ще погуби́тъ дра́хму еди́ну, не вжига́етъ ли свѣти́лника, и помете́тъ хра́мину, и и́щетъ при­­лѣ́жно, до́ндеже обря́щетъ?
 • И обрѣ́тши созыва́етъ други́ни и сосѣ́ды, глаго́лющи: ра́дуйтеся со мно́ю, я́ко обрѣто́хъ дра́хму поги́бшую.
 • Та́ко, глаго́лю ва́мъ, ра́дость быва́етъ предъ а́нгелы Бо́жiими о еди́номъ грѣ́шницѣ ка́ющемся.
 • [Зач. 79.] Рече́ же: человѣ́къ нѣ́кiй имѣ́ два́ сы́на:
 • и рече́ юнѣ́йшiй ею́ {от­ ни́хъ} отцу́: о́тче, да́ждь ми́ досто́йную ча́сть имѣ́нiя. И раздѣли́ и́ма имѣ́нiе.
 • И не по мно́зѣхъ дне́хъ собра́въ все́ мні́й сы́нъ, отъи́де на страну́ дале́че, и ту́ расточи́ имѣ́нiе свое́, живы́й блу́дно.
 • Изжи́в­шу же ему́ все́, бы́сть гла́дъ крѣ́покъ на странѣ́ то́й, и то́й нача́тъ лиша́тися.
 • И ше́дъ при­­лѣпи́ся еди́ному от­ жи́тель тоя́ страны́: и посла́ его́ на се́ла своя́ пасти́ свинiя́.
 • И жела́­ше насы́тити чре́во свое́ от­ роже́цъ, я́же ядя́ху свинiя́: и никто́же дая́ше ему́.
 • Въ себе́ же при­­ше́дъ, рече́: коли́ко нае́мникомъ отца́ мо­его́ избыва́ютъ хлѣ́бы, а́зъ же гла́домъ ги́блю?
 • Воста́въ иду́ ко отцу́ мо­ему́, и реку́ ему́: о́тче, согрѣши́хъ на небо и предъ тобо́ю,
 • и уже́ нѣ́смь досто́инъ нарещи́ся сы́нъ тво́й? сотвори́ мя я́ко еди́наго от­ нае́мникъ тво­и́хъ.
 • И воста́въ и́де ко отцу́ сво­ему́. Еще́ же ему́ дале́че су́щу, узрѣ́ его́ оте́цъ его́, и ми́лъ ему́ бы́сть, и те́къ нападе́ на вы́ю его́, и облобыза́ его́.
 • Рече́ же ему́ сы́нъ: о́тче, согрѣши́хъ на небо и предъ тобо́ю, и уже́ нѣ́смь досто́инъ нарещи́ся сы́нъ тво́й.
 • Рече́ же оте́цъ къ рабо́мъ сво­и́мъ: изнеси́те оде́жду пе́рвую и облецы́те его́, и дади́те пе́рстень на ру́ку его́ и сапоги́ на но́зѣ:
 • и при­­ве́дше теле́цъ упита́н­ный заколи́те, и я́дше весели́мся:
 • я́ко сы́нъ мо́й се́й ме́ртвъ бѣ́, и оживе́: и изги́блъ бѣ́, и обрѣ́теся. И нача́ша весели́тися.
 • Бѣ́ же сы́нъ его́ ста́рѣй на селѣ́: и я́ко гряды́й при­­бли́жися къ до́му, слы́ша пѣ́нiе и ли́ки:
 • и при­­зва́въ еди́наго от­ о́трокъ, вопроша́­ше: что́ [у́бо] сiя́ су́ть?
 • О́нъ же рече́ ему́, я́ко бра́тъ тво́й прiи́де: и закла́ оте́цъ тво́й телца́ упита́н­на, я́ко здра́ва его́ прiя́тъ.
 • Разгнѣ́вася же, и не хотя́ше вни́ти. Оте́цъ же его́ изше́дъ моля́ше его́.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ отцу́: се́ толи́ко лѣ́тъ рабо́таю тебѣ́, и николи́же за́повѣди твоя́ преступи́хъ, и мнѣ́ николи́же да́лъ еси́ козля́те, да со дру́ги сво­и́ми воз­весели́л­ся бы́хъ:
 • егда́ же сы́нъ тво́й се́й, изъяды́й твое́ имѣ́нiе съ любо­дѣ́йцами, прiи́де, закла́лъ еси́ ему́ телца́ пито́маго.
 • О́нъ же рече́ ему́: ча́до, ты́ всегда́ со мно́ю еси́ и вся́ моя́ твоя́ су́ть:
 • воз­весели́тижеся и воз­ра́довати подоба́­ше, я́ко бра́тъ тво́й се́й ме́ртвъ бѣ́, и оживе́: и изги́блъ бѣ́, и обрѣ́теся.
 • [Зач. 78.] Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.
 • Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними.
 • Но Он сказал им следующую притчу:
 • кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?
 • А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью
 • и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу.
 • Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
 • Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи́ и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет,
 • а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму.
 • Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
 • [Зач. 79.] Еще сказал: у некоторого человека было два сына;
 • и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.
 • По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.
 • Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;
 • и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней;
 • и он рад был наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не давал ему.
 • Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;
 • встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою
 • и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
 • Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
 • Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.
 • А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;
 • и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!
 • ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
 • Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;
 • и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое?
 • Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
 • Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.
 • Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими;
 • а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
 • Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое,
 • а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
 • Салыкчылар менен кєнљљкљрлљрдєн баары Ыйсанын сљзєн угуш єчєн, Ага жакын келишти.
 • Фарисейлер менен мыйзам окутуучулар болсо: «Ал кєнљљкљрлљрдє кабыл алып, алар менен бирге тамактанат», – деп кєњкєлдљштє.
 • Ошондо Ыйса аларга тљмљнкє єлгє-насаат ањгемени айтып берди:
 • «Силердин арањардан жєз кою бар бир адамдын бир кою жоголуп кетсе, эмне, ал токсон тогузун талаага калтырып коюп, жоголуп кеткен бир коюн издебейби?
 • Тапкандан кийин, кубанып, аны ийнине кљтљрєп алып,
 • єйєнљ келет да, досторун, коњшуларын чакырып, аларга: “Жоголуп кеткен коюмду таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула”, – дейт.
 • Силерге айтып коёюн, ошол сыяктуу эле “Тобо кылууга муктаж эмеспиз” деген токсон тогуз “адил” адамга караганда, тобо кылган бир кєнљљкљр єчєн асманда чоњ кубаныч болот.
 • Же он драхмасы бар бир аял бир драхмасын жоготуп алса, эмне, ал чырак кєйгєзєп алып, єйєн шыпырып, аны тапмайынча тырышып издебейби?
 • Тапкандан кийин, курдаштары менен коњшуларын чакырып, аларга: “Мен жоготкон драхмамды таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула”, – дейт.
 • Силерге айтып коёюн, ошол сыяктуу эле бир кєнљљкљрдєн тобо кылганы єчєн да Кудайдын периштелери кубанышат».
 • Ыйса дагы мындай деди: «Бир кишинин эки уулу бар экен.
 • Алардын кенжеси атасына: “Ата, менин энчимди бер”, – дейт. Ошондо атасы балдарына мал-мєлкєн бљлєп берет.
 • Кљп љтпљй, кенже уулу энчисинин баарын алып, алыскы бир љлкљгљ жљнљп кетет. Ал жактан ал жаман жолго тєшєп, љзєнєн мал-мєлкєн ыгы жок ысырап кылат.
 • Бардыгын тєгљткљндљн кийин, ошол љлкљдљ катуу ачарчылык болуп, ал муктаж боло баштайт.
 • Ошондо ал ошол љлкљнєн бир адамына барып жабышып жалданат. Ал киши аны љзєнєн талаасына жиберип, чочколорун кайтартып коёт.
 • Ал чочколор жеген жемиш менен курсагын тойгузганына ыраазы болмок, бирок ага аны да эч ким бербейт.
 • Ошондо ал акылына келип: “Атамдын жалчыларынын баары тамакты тоё жешет, мен болсо бул жерде ачкадан љлгљнє жєрљм.
 • Туруп, атама кайтып барайын да: «Ата! Мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыњда кєнљљгљ баттым.
 • Мындан ары сенин уулуњмун деп аталууга татыксызмын. Мени жалчы кылып ал дейин»”, – дейт.
 • Ошентип, ал туруп, атасына жљнљйт. Атасы уулун алыстан эле кљрєп, аяйт да, жєгєрєп барып, мойнунан кучактап љпкєлљйт.
 • Ошондо уулу атасына: “Ата! Мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыњда кєнљљгљ баттым. Мындан ары сенин уулуњмун деп аталууга татыксызмын”, – дейт.
 • Атасы болсо кулдарына: “Тезинен эњ жакшы кийим алып келип, ага кийгизгиле. Колуна шакек тагып, бутуна бут кийим бергиле.
 • Анан борго байланган торпокту алып келип сойгула, ичип-жеп кљњєл ачалы.
 • Анткени менин бул уулум љлгљн эле – тирилди, жоголгон эле – табылды”, – дейт. Ошентип, алар тойлой башташат.
 • Ошол учурда анын тун уулу талаада болот. Ал кайтып келе жатып, єйєнљ жакындаганда, ырдап-бийлегендердин єндљрєн угат.
 • Ошондо ал кулдардын бирин чакырып алып: “Эмне болуп жатат?” – деп сурайт.
 • Кул ага: “Сенин инињ келди, атањ баласын аман-эсен кљргљнє єчєн, борго байланган торпокту сойдуртту”, – дейт.
 • Муну укканда, анын ачуусу келип, єйгљ киргиси келбейт. Атасы сыртка чыгып, аны чакырат.
 • Ошондо ал атасына: “Мен сага ушунча жылдан бери кызмат кылып келе жатам, эч качан буйругуњду бузган жокмун. Бирок сен мага досторум менен кљњєл ачканга бир улак да берген эмессињ.
 • Ал эми љзєнєн мал-мєлкєн бузулган аялдар менен ыгы жок ысырап кылган уулуњ келсе, ага бордолгон торпок сойдуњ”, – деп жооп берет.
 • Атасы болсо ага: “Балам, сен ар дайым менин жанымдасыњ, менин бардык мал-мєлкєм сеники.
 • Бул нерсеге болсо сєйєнєп, кубануу керек болчу. Анткени бул инињ љлєк эле – тирилди, жоголгон эле – табылды!” – дейт».