Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 78.] Бя́ху же при­­ближа́ющеся къ нему́ вси́ мы́тарiе и грѣ́шницы, послу́шати его́.
 • И ропта́ху фарисе́е и кни́жницы, глаго́люще, я́ко се́й грѣ́шники прiе́млетъ и съ ни́ми я́стъ.
 • Рече́ же къ ни́мъ при́тчу сiю́, глаго́ля:
 • кі́й человѣ́къ от­ ва́съ имы́й сто́ ове́цъ, и погу́бль еди́ну от­ ни́хъ, не оста́витъ ли девяти́десяти и девяти́ въ пусты́ни, и и́детъ вслѣ́дъ поги́бшiя, до́ндеже обря́щетъ ю́?
 • И обрѣ́тъ воз­лага́етъ на ра́мѣ сво­и́ ра́дуяся:
 • и при­­ше́дъ въ до́мъ, созыва́етъ дру́ги и сосѣ́ды, глаго́ля и́мъ: ра́дуйтеся со мно́ю, я́ко обрѣто́хъ овцу́ мою́ поги́бшую.
 • Глаго́лю ва́мъ, я́ко та́ко ра́дость бу́детъ на небеси́ о еди́номъ грѣ́шницѣ ка́ющемся, не́жели о девяти́десятихъ и девяти́ пра́ведникъ, и́же не тре́буютъ покая́нiя.
 • Или́ ка́я жена́ иму́щи де́сять дра́хмъ, а́ще погуби́тъ дра́хму еди́ну, не вжига́етъ ли свѣти́лника, и помете́тъ хра́мину, и и́щетъ при­­лѣ́жно, до́ндеже обря́щетъ?
 • И обрѣ́тши созыва́етъ други́ни и сосѣ́ды, глаго́лющи: ра́дуйтеся со мно́ю, я́ко обрѣто́хъ дра́хму поги́бшую.
 • Та́ко, глаго́лю ва́мъ, ра́дость быва́етъ предъ а́нгелы Бо́жiими о еди́номъ грѣ́шницѣ ка́ющемся.
 • [Зач. 79.] Рече́ же: человѣ́къ нѣ́кiй имѣ́ два́ сы́на:
 • и рече́ юнѣ́йшiй ею́ {от­ ни́хъ} отцу́: о́тче, да́ждь ми́ досто́йную ча́сть имѣ́нiя. И раздѣли́ и́ма имѣ́нiе.
 • И не по мно́зѣхъ дне́хъ собра́въ все́ мні́й сы́нъ, отъи́де на страну́ дале́че, и ту́ расточи́ имѣ́нiе свое́, живы́й блу́дно.
 • Изжи́в­шу же ему́ все́, бы́сть гла́дъ крѣ́покъ на странѣ́ то́й, и то́й нача́тъ лиша́тися.
 • И ше́дъ при­­лѣпи́ся еди́ному от­ жи́тель тоя́ страны́: и посла́ его́ на се́ла своя́ пасти́ свинiя́.
 • И жела́­ше насы́тити чре́во свое́ от­ роже́цъ, я́же ядя́ху свинiя́: и никто́же дая́ше ему́.
 • Въ себе́ же при­­ше́дъ, рече́: коли́ко нае́мникомъ отца́ мо­его́ избыва́ютъ хлѣ́бы, а́зъ же гла́домъ ги́блю?
 • Воста́въ иду́ ко отцу́ мо­ему́, и реку́ ему́: о́тче, согрѣши́хъ на небо и предъ тобо́ю,
 • и уже́ нѣ́смь досто́инъ нарещи́ся сы́нъ тво́й? сотвори́ мя я́ко еди́наго от­ нае́мникъ тво­и́хъ.
 • И воста́въ и́де ко отцу́ сво­ему́. Еще́ же ему́ дале́че су́щу, узрѣ́ его́ оте́цъ его́, и ми́лъ ему́ бы́сть, и те́къ нападе́ на вы́ю его́, и облобыза́ его́.
 • Рече́ же ему́ сы́нъ: о́тче, согрѣши́хъ на небо и предъ тобо́ю, и уже́ нѣ́смь досто́инъ нарещи́ся сы́нъ тво́й.
 • Рече́ же оте́цъ къ рабо́мъ сво­и́мъ: изнеси́те оде́жду пе́рвую и облецы́те его́, и дади́те пе́рстень на ру́ку его́ и сапоги́ на но́зѣ:
 • и при­­ве́дше теле́цъ упита́н­ный заколи́те, и я́дше весели́мся:
 • я́ко сы́нъ мо́й се́й ме́ртвъ бѣ́, и оживе́: и изги́блъ бѣ́, и обрѣ́теся. И нача́ша весели́тися.
 • Бѣ́ же сы́нъ его́ ста́рѣй на селѣ́: и я́ко гряды́й при­­бли́жися къ до́му, слы́ша пѣ́нiе и ли́ки:
 • и при­­зва́въ еди́наго от­ о́трокъ, вопроша́­ше: что́ [у́бо] сiя́ су́ть?
 • О́нъ же рече́ ему́, я́ко бра́тъ тво́й прiи́де: и закла́ оте́цъ тво́й телца́ упита́н­на, я́ко здра́ва его́ прiя́тъ.
 • Разгнѣ́вася же, и не хотя́ше вни́ти. Оте́цъ же его́ изше́дъ моля́ше его́.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ отцу́: се́ толи́ко лѣ́тъ рабо́таю тебѣ́, и николи́же за́повѣди твоя́ преступи́хъ, и мнѣ́ николи́же да́лъ еси́ козля́те, да со дру́ги сво­и́ми воз­весели́л­ся бы́хъ:
 • егда́ же сы́нъ тво́й се́й, изъяды́й твое́ имѣ́нiе съ любо­дѣ́йцами, прiи́де, закла́лъ еси́ ему́ телца́ пито́маго.
 • О́нъ же рече́ ему́: ча́до, ты́ всегда́ со мно́ю еси́ и вся́ моя́ твоя́ су́ть:
 • воз­весели́тижеся и воз­ра́довати подоба́­ше, я́ко бра́тъ тво́й се́й ме́ртвъ бѣ́, и оживе́: и изги́блъ бѣ́, и обрѣ́теся.
 • [Зач. 78.] Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.
 • Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними.
 • Но Он сказал им следующую притчу:
 • кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?
 • А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью
 • и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу.
 • Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
 • Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи́ и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет,
 • а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму.
 • Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
 • [Зач. 79.] Еще сказал: у некоторого человека было два сына;
 • и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.
 • По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.
 • Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;
 • и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней;
 • и он рад был наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не давал ему.
 • Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;
 • встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою
 • и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
 • Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
 • Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.
 • А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;
 • и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!
 • ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
 • Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;
 • и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое?
 • Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
 • Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.
 • Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими;
 • а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
 • Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое,
 • а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
 • ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζον­τες πάν­τες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ
 • καὶ διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγον­τες ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς προ­σδέχεται καὶ συν­εσθίει αὐτοῖς
 • εἶπεν δὲ προ­̀ς αὐτοὺς τὴν παρα­βολὴν ταύτην λέγων
 • τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν προ­́βατα καὶ ἀπο­λέσας ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ κατα­λείπει τὰ ἐνενήκον­τα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύ­εται ἐπι­̀ τὸ ἀπο­λωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό
 • καὶ εὑρὼν ἐπι­τίθησιν ἐπι­̀ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων
 • καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ προ­́βατόν μου τὸ ἀπο­λωλός
 • λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπι­̀ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦν­τι ἢ ἐπι­̀ ἐνενήκον­τα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας
 • ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν ἀπο­λέσῃ δραχμὴν μίαν οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπι­μελῶς ἕως οὗ εὕρῃ
 • καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα
 • οὕτως λέγω ὑμῖν γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπι­̀ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦν­τι
 • εἶπεν δέ ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς
 • καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί πάτερ δός μοι τὸ ἐπι­βάλλον μέρος τῆς οὐσίας ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον
 • καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συν­αγαγὼν πάν­τα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως
 • δαπανήσαν­τος δὲ αὐτοῦ πάν­τα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατα­̀ τὴν χώραν ἐκείνην καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι
 • καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους
 • καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ
 • εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισ­σεύ­ον­ται ἄρτων ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπό­λλυμαι
 • ἀναστὰς πορεύ­σομαι προ­̀ς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου
 • οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου
 • καὶ ἀναστὰς ἦλθεν προ­̀ς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχον­τος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπι­̀ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν
 • εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
 • εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ προ­̀ς τοὺς δούλους αὐτοῦ ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας
 • καὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν θύσατε καὶ φαγόν­τες εὐφρανθῶμεν
 • ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν ἦν ἀπο­λωλὼς καὶ εὑρέθη καὶ ἤρξαν­το εὐφραίνεσθαι
 • ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ καὶ ὡς ἐρχό­με­νος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν
 • καὶ προ­σκαλεσά­με­νος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα
 • ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν ὅτι ὑγιαίνον­τα αὐτὸν ἀπέλαβεν
 • ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν
 • ὁ δὲ ἀπο­κριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύ­ω σοι καὶ οὐδέποτε ἐν­τολήν σου παρῆλθον καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ
 • ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ κατα­φαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον
 • ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ τέκνον σὺ πάν­τοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ καὶ πάν­τα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν
 • εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν καὶ ἀπο­λωλὼς καὶ εὑρέθη
 • И сходились к Нему послушать Его все мытари и грешники;
 • а фарисеи и книжники негодовали и говорили, что Он-де допускает к Себе грешников и даже ест вместе с ними!
 • Он же ответил им такой притчей:
 • «Если у кого-то из вас есть сто овец, и одну из них он потеряет, – разве не оставит он девяносто девять в пустыне и не пойдет разыскивать пропавшую, пока не найдет ее?
 • А когда найдет, в радости возьмет ее себе на плечи
 • и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь вместе со мной, потому что моя овца пропала, а я ее нашел!»
 • Говорю вам, что так и на небе больше будет радости из-за одного раскаявшегося грешника, чем из-за девяносто девяти праведников, не имеющих надобности в покаянии.
 • Или если у женщины есть десять драхм и одну она потеряет, – разве не зажжет она светильника и не примется выметать комнату и прилежно искать, пока не найдет?
 • А когда найдет, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, потому что моя драхма пропала, а я ее нашла!»
 • Такова, говорю вам, бывает радость пред лицом ангелов Божьих из-за одного грешника, который раскаялся».
 • А еще сказал Он:
  »У некоего человека было два сына.
 • И вот младший сын сказал отцу: «Отец, выдай мне ту долю семейного достатка, которая мне причитается!» А тот разделил между ними свое имущество.
 • Через малое число дней младший сын, забрав все, уехал в дальнюю страну и там, ведя жизнь беспутную, промотал весь свой достаток.
 • А когда он все истратил, в стране той случился сильный голод, и нужда стала для него чувствительна.
 • Он пошел и нанялся к одному из обитателей страны той, и тот послал его на свои пастбища пасти свиней.
 • И он рад был бы поесть досыта хоть рожков, какими кормились свиньи, но никто ему не позволял.
 • И тогда он, придя в ум, сказал себе: «Сколько работников у моего отца получают еду в изобилии, а я тут погибаю с голоду!
 • Встану, пойду к отцу моему и скажу ему «Отец, я согрешил против Неба и против тебя;
 • я уже недостоин называться твоим сыном, пусть я буду для тебя, как один из твоих работников!»
 • И он встал и пошел к своему отцу. Еще издали увидел его отец, и сердечно сжалился над ним, и побежал навстречу, и кинулся ему на шею, и поцеловал его.
 • А сын сказал ему: «Отец, я согрешил против Неба и против тебя; я уже недостоин называться твоим сыном!»
 • Но отец сказал своим рабам: «Скорее несите сюда самую лучшую одежду и нарядите его, наденьте ему на руку перстень, а на ноги – обувь!
 • Да возьмите из стада откормленного теленка и заколите, будем пировать и веселиться!
 • Вот ведь, этот мой сын был мертв – и ожил, он пропадал – и нашелся!» И стали они веселиться.
 • А старший его сын был в поле; подходя на обратном пути к дому, он услышал музыку и пляску,
 • подозвал одного из рабов и спрашивал, что бы это значило.
 • Тот сказал ему: «Это вернулся твой брат, и твой отец заколол откормленного теленка, на радостях, что нашел его в добром здравии».
 • А он осерчал и не хотел входить; но отец, выйдя, стал его приглашать.
 • И сказал он в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не ослушался веления твоего; и мне ты ни разу козленка не дал, чтобы я мог попировать с друзьями.
 • А как вернулся этот твой сын, который проел твое имущество с блудницами, – для него ты заколол откормленного теленка!»
 • Но тот сказал ему: «Чадо, ты всегда со мною, и все мое – твое;
 • но надо было веселиться и ликовать, что этот твой брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся»».
 • Іисусъ катына Аны тыҥнар öчöн мытарлар, жазыклы кешеляр барысы да жакыннашканнар.
 • Фарисейляр белян княгячеляр жаратмыйчы äйткянняр: Ул жазыклыларны кабыл кюреб, алар белян бергя ашый, дигянняр.
 • Äммя Ул аларга шушы мясялне äйткян:
 • Кем сезнен арагыздан жöз сарыгы булыб, аларнын берсен жугалтса, туксан тугызын буш кырда калдырыб, жугалганын табкынчы эзлей бармас?
 • Аны табкач, сöйöнöб, жилкясеня кютяреб алыр да,
 • Öйöня кайтыб, дусларын, кюрешелярен чакырыб, аларга айтер: минем белян сöйöнöшöгöз, мин жугалган сарыгымны табтым, дирер.
 • Сезгя äйтямен: кюктя дя шулай тяÿбягя килгян бер гня жазыклы кешегя тяÿбя итеу кирякле тöгöл туксан тугыз гаделляргя сöйöнгяннян артыгырак сöйöнöшöрляр.
 • Жя кайсы катын ун драхмасы булыб, бер драхмасын жуйса, аны эшям жандырыб, бюлмясен себереб, табкынчы тырышыб эзлямяс?
 • Äммя табкач, ÿзенен дус катыннарын, кюреше катыннарын чакырыб äйтер: минем белян сöйöнöшöгöз, мин жуйган драхмамны табтым, дирер.
 • Сезгя äйтямен: тяÿбя иткян бер гня жазыклы кешегя дя Алла пяриштяляре гел шулай сöйöнöшяляр, дигян.
 • Тагы äйткян: бер кешенен ике улы бар икян.
 • Аларнын кечесе атасына äйткян: атей! малнын мина теясе öлöшöн айырыб бирче, дигян. Атасы малын аларга öляшеб биргян.
 • Бер-ауык кöн ÿткяч, кече улы бар öлöшöн жыйыб алыб, жырак жиргя киткян; анда азгын тороб, малын таратыб бетергян.
 • Ул бар малын бетергяч, шул жакта бик каты ачлык булган, ул жöдяÿгя калган.
 • Аннары барыб, шул жактагы кешелярнен берсендя тора башлаган; ул кеше аны басыуына дунгызлар кöтяргя жибяргян.
 • Ул шунда дунтызлар ашый торган кузакнын тöшö белян корсагын тутырса да жаратасы икян, äммя аны да аҥар беряÿ дя бирмягян.
 • Аннары уйга тöшöб, äйткян: минем атамнын ней чаклы жалчылары икмяккя тук булыб торалар, äммя мин ачлыктан улям, дигян;
 • Кая, торойом да атама кайтыб, аҥар äйтейем: атей! мин кюккя дя, сина да жазыклы булдым,
 • Инде улыҥ диб äйтелергя дя тормоймын, ичмаса мине жалчыларыҥ исябеня алсана диб.
 • Аннары торган да атасына киткян. Атасы аны жырактын кюреб, бик кызганган да жöгöрöб чыгыб, муйнына асылыныб, аны ÿбеб торган.
 • Улы аҥар äйткян: äтей! мин кюккя дя сина да жазыклы булдым, инде улын диб äйтелергя дя тормоймын, дигян.
 • Äммя атасы ÿз колларына äйткян: иҥ äйбят кейемне китереб, Аҥар кейгезегез, кулына жöзöк, аякларына башмаклар бирегез:
 • Симерткян бызауны китереб суйыгыз; ашыйык, сöйöнöшöйöк,
 • Бу улым ÿлгян эйе, терелде, жугалган ыйы, табылды шул, дигян. Аннары сöйöнöшя башлаганнар.
 • Оло улы басыуда икян; ул кайтышлый, öйгя жакыннашарак, жырлаган ауазлар, сöйöнöшкян тауышлар эшеткян;
 • Бер кызмятчене чакырыб китереб, аннан: бу ней хал? диб сораган.
 • Ул аҥар äйткян: энеҥ кайтты, атан аны исян карышы алганы сяятлей симерткян бызауны суйдырды, дигян.
 • Ул ÿпкяляб, кермей жöргян. Атасы чыгыб, аны чакырган.
 • Äммя ул атасына жауабка äйткян: мына мин ней катле жылдан бирле сиҥа кызмят итямен, ич кайчан кушканыҥны кылмый калдырганым жук; алай да син миҥа дусларым белян бергя сыйланырга бер чакта да кязя бяряне дя бирмядеҥ.
 • Äммя бу бар малын азгын катыннарга таратыб бетергян улыҥ кайткач, анын öчöн син симерткян бызауны суйдырганыҥ, дигян.
 • Атасы Аҥар äйткян: эй улым, син жалан минем беляҥ, минеке барда синеке;
 • Äммя бу энеҥ ÿлгян эйе, терелде, жугалган ыйы, табылды, мынар сöйöнöшöб кыуанышырга тейеш эйе, дигян.
  I Аннары Ул Уз öйрянеÿчеляреҥя дя äйткян: бер кеше бай булган, анын жорт караб тороучысы да бар икян; байга анын турысында малынны таратыб бетеря диб житкезгянняр.