Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • Рече́ же ко ученико́мъ сво­и́мъ: не воз­мо́жно е́сть не прiити́ собла́зномъ, го́ре же, его́же ра́ди при­­хо́дятъ:
 • у́нѣе ему́ бы́ло бы, а́ще жерно́въ осе́лскiй облежа́лъ бы о вы́и его́, и вве́рженъ въ мо́ре, не́же да соблазни́тъ от­ ма́лыхъ си́хъ еди́наго.
 • [Зач. 84.] Внемли́те себѣ́. А́ще согрѣши́тъ къ тебѣ́ бра́тъ тво́й, запрети́ ему́: и а́ще пока́ет­ся, оста́ви ему́:
 • и а́ще седми́щи на де́нь согрѣши́тъ къ тебѣ́, и седми́щи на де́нь обрати́т­ся, глаго́ля: ка́юся: оста́ви ему́.
 • И реко́ша апо́столи Го́сподеви: при­­ложи́ на́мъ вѣ́ру.
 • Рече́ же Госпо́дь: а́ще бы́сте имѣ́ли вѣ́ру я́ко зерно́ гору́шно, глаго́лали бы́сте у́бо я́годичинѣ се́й: восто́ргнися и всади́ся въ мо́ре: и послу́шала бы ва́съ.
 • Кото́рый же от­ ва́съ раба́ имѣ́я орю́ща или́ пасу́ща, и́же при­­ше́дшу ему́ съ села́ рече́тъ: а́бiе мину́въ {прише́дъ} воз­ля́зи?
 • Но не рече́тъ ли ему́: угото́вай, что́ вечеря́ю, и препоя́сався служи́ ми́, до́ндеже я́мъ и пiю́: и пото́мъ я́си и пiе́ши ты́?
 • Еда́ и́мать хвалу́ {благодари́тъ} рабу́ тому́, я́ко сотвори́ повелѣ́н­ная? не мню́.
 • Та́ко и вы́, егда́ сотворите́ вся́ повелѣ́н­ная ва́мъ, глаго́лите, я́ко раби́ неключи́ми есмы́: я́ко, е́же до́лжни бѣ́хомъ сотвори́ти, сотвори́хомъ.
 • И бы́сть иду́щу ему́ во Иерусали́мъ, и то́й прохожда́­ше между́ сама́рiею и Галиле́ею.
 • [Зач. 85.] Входя́щу же ему́ въ нѣ́кую ве́сь, срѣто́ша его́ де́сять прокаже́н­ныхъ муже́й, и́же ста́ша издале́ча:
 • и ті́и воз­несо́ша гла́съ, глаго́люще: Иису́се наста́вниче, поми́луй ны́.
 • И ви́дѣвъ рече́ и́мъ: ше́дше покажи́теся свяще́н­никомъ. И бы́сть иду́щымъ и́мъ, очи́стишася.
 • Еди́нъ же от­ ни́хъ, ви́дѣвъ, я́ко исцѣлѣ́, воз­врати́ся, со гла́сомъ ве́лiимъ сла́вя Бо́га,
 • и паде́ ни́цъ при­­ ногу́ его́, хвалу́ ему́ воз­дая́: и то́й бѣ́ самаряни́нъ.
 • Отвѣща́въ же Иису́съ рече́: не де́сять ли очи́стишася? да де́вять гдѣ́?
 • ка́ко не обрѣто́шася воз­вра́щшеся да́ти сла́ву Бо́гу, то́кмо иноплеме́н­никъ се́й?
 • И рече́ ему́: воста́въ иди́: вѣ́ра твоя́ спасе́ тя.
 • [Зач. 86.] Вопроше́нъ же бы́въ от­ фарисе́й, когда́ прiи́детъ ца́р­ст­вiе Бо́жiе, от­вѣща́въ и́мъ рече́: не прiи́детъ ца́р­ст­вiе Бо́жiе съ соблюде́нiемъ {со усмотре́нiемъ}:
 • ниже́ реку́тъ: се́ здѣ́, или́: о́ндѣ. Се́ бо ца́р­ст­вiе Бо́жiе вну́трь ва́съ е́сть.
 • Рече́ же ко ученико́мъ [сво­и́мъ]: прiи́дутъ дні́е, егда́ вожделѣ́ете еди́наго дне́ Сы́на человѣ́ческаго ви́дѣти, и не у́зрите.
 • И реку́тъ ва́мъ: се́ здѣ́, или́: се́, о́ндѣ: не изы́дите, ни пожени́те.
 • Я́ко бо мо́лнiя блиста́ющися от­ поднебе́сныя на поднебе́снѣй свѣ́тит­ся: та́ко бу́детъ Сы́нъ человѣ́ческiй въ де́нь сво́й.
 • Пре́жде же подоба́етъ ему́ мно́го пострада́ти и искуше́ну {от­ве́ржену} бы́ти от­ ро́да сего́.
 • [Зач. 87.] И я́коже бы́сть во дни́ Но́евы, та́ко бу́детъ и во дни́ Сы́на человѣ́ческа:
 • ядя́ху, пiя́ху, женя́хуся, посяга́ху, до него́же дне́ вни́де Но́е въ ковче́гъ: и прiи́де пото́пъ, и погуби́ вся́.
 • Та́кожде и я́коже бы́сть во дни́ Ло́товы: ядя́ху, пiя́ху, купова́ху, продая́ху, сажда́ху, зда́ху:
 • въ о́нъ же де́нь изы́де Ло́тъ от­ Cодо́млянъ, одожди́ ка́мыкъ горя́щь и о́гнь съ небесе́, и погуби́ вся́.
 • По тому́же бу́детъ и въ де́нь, въ о́нъ же Сы́нъ человѣ́ческiй яви́т­ся.
 • Въ то́й де́нь, и́же бу́детъ на кро́вѣ, и сосу́ди его́ въ дому́, да не сла́зитъ взя́ти и́хъ: и и́же на селѣ́, та́кожде да не воз­врати́т­ся вспя́ть:
 • помина́йте жену́ Ло́тову.
 • И́же а́ще взы́щетъ ду́шу свою́ спасти́, погуби́тъ ю́: и и́же а́ще погуби́тъ ю́, живи́тъ ю́.
 • Глаго́лю ва́мъ: въ ту́ но́щь бу́дета два́ на одрѣ́ еди́номъ: еди́нъ по­е́млет­ся, а другі́й оставля́ет­ся.
 • Бу́детѣ двѣ́ вку́пѣ ме́лющѣ: еди́на по­е́млет­ся, а друга́я оставля́ет­ся.
 • Два́ бу́дета на селѣ́: еди́нъ по­е́млет­ся, а другі́й оставля́ет­ся.
 • И от­вѣща́в­ше глаго́лаша ему́: гдѣ́, Го́споди? О́нъ же рече́ и́мъ: идѣ́же тѣ́ло, та́мо соберу́т­ся и орли́.
 • Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят;
 • лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих.
 • [Зач. 84.] Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему;
 • и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, – прости ему.
 • И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру.
 • Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас.
 • Кто из вас, имея раба па́шущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол?
 • Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам?
 • Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю.
 • Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что́ должны были сделать.
 • Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею.
 • [Зач. 85.] И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали
 • и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
 • Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились.
 • Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога,
 • и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
 • Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?
 • как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
 • И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
 • [Зач. 86.] Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом,
 • и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
 • Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите;
 • и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, – не ходите и не гоняйтесь,
 • ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой.
 • Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим.
 • [Зач. 87.] И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого:
 • ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.
 • Та́к же, ка́к было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили;
 • но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех;
 • так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится.
 • В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад.
 • Вспоминайте жену Лотову.
 • Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.
 • Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится;
 • две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится;
 • двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится.
 • На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы.
 • Аннары Іисусъ Ӱз öйрянеÿчеляреҥя äйткян: алданыулар булмый калмас, алайда алдандырыучы кешегя читен булыр:
 • Шушы кечкенялярнен берсен алдалаудан ул кешегя муйнына тегермян ташы асыб, дингезгя ташланганы жакшырак булыр ыйы.
 • Ӱзегезне ÿзегез сак тотогоз. Äгяр туганыҥ сиҥа карышы жазыкланса, аны аҥар äйтеб оялт; äгяр дя ÿкенся, аҥар кичер;
 • Сиҥа карышы кöнöндя жиде табкыр жазыкланса да кöнöндя жиде табкыр ÿкенся, миҥа кичеря кюр диб äйтся, Аҥар кичер, дигян.
 • Апостоллар Ходайга äйткянняр: бездя ышаныуны арттырсана диб.
 • Ходай äйткян: äгяр сезнен ышаныуыгыз горчица бöртöгö кюк кня булса да шушы смоковница агачына: мыннан кубтарылыб, дингезгя барыб утыртыл дисягез, ул сезне тыҥнар ыйы.
 • Кем сезнен арадан, сукалый торган, жя кöтöÿ кöтя торган коло булыб, басыудан кайткач, анар: кил тизеряк, öстял äйлянясеня утыр дирер?
 • Алай дейеÿ урнына Аҥар былай äйтмяс ме: мина кичке ашны äзерляб куй да биленя эзяр бяйляб, мин ашаганда, эчкяндя, миҥа кызмят итеб жöр, аннары ÿзеҥ дя ашарсыҥ, эчярсеҥ? диб.
 • Кушканны кылганы öчöн, ул шул колга тау итяр ме? итмяс диб уйлыймын.
 • Сез дя шулай, ÿзегезгя кушканны барысын да кылыб бетергяч, äйтегез: без жараусыз коллар, без тик кыларга тейешлене гня кылдык шул, дигез.
 • Іерусалимга барышлый Іисусъ Г алилея белян Самарія арасыннан уткян.
 • Ул бер ауылга кергян чагында, Аны кутырлы тянне ун кеше очратканнар; алар жырактынук туктаб тороб,
 • Каты ауаз белян кычкырганнар: эй Öйрятеÿче Іисусъ, безне жарлыка диб.
 • Ул аларны кюргяч, аларга äйткян: барыгыз, священникляргя кюренегез, дигян. Барган чагында, алар тазарганнар.
 • Аларнын берсесе ÿзенен тöзялгянен кюреб, зур тауыш белян Алланы даннаб, кире кайткан да Іисуснын аягы астына жыгылыб,
 • Аҥар тау иткян; ул Самарія кешесе икян.
 • Шунда Іисусъ äйткян: ун кеше тазарган ыйыгыз тöгöл ме? тугызы кая суҥ?
 • Алар Аллага дан китерергя ничек кире килмяделяр, тик бу жат затныкы гна килгян? дигян.
 • Аннары аҥар äйткян: тор да кайт, ышаныуыҥ сине коткарды, дигян.
 • Фарисейляр Іисустан Алла Падшалыгы кайчан килер диб сорагач, Ул аларга жауаб биргян: Алла Падшалыгы кюренеб килмяс;
 • Мына ул мында, жя ана тегендя диб äйтмясляр; Алла Падшалыгы сезнен эчегездя шул, дигян.
 • Тагы öйрянеÿчеляреҥя äйткян: мына кöнняр килер, ул чакта Äдям Улынын кöнняренен бер гня кöнöн булса да кюрясегез килер, тик кюрмяссез.
 • Сезгя äйтерляр: мына Ул мында, жя ана тегендя дирерлер; сез бармагыз, эзлямягез.
 • Жяшен кюкнен бер кырыйыннан икенче кырыйына чаклы жалтраб, жяшняб киткян кюк, Äдям Улы да Ӱз кöнöндя шулай булыр.
 • Тик элгяре Ул бик кюб азабланырга тейеш, шушы тыума Аны кабыл алмас.
 • Ной кöннярендя ничек булган, Äдям Улынын кöннярендя дя гел шулай булыр:
 • Ной кимягя керер кöнгя чаклы, кешеляр ашаганнар, эчкянняр, öйлянгянняр, кеяÿгя киткянняр, аннары сыу килеб, барысын да ÿтереб бетергян.
 • Лотъ кöннярендя дя шулай булган: ашаганнар, эчкянняр, сатыуалыу иткянняр, агачлар утыртканнар, каралды житкереб торганнар,
 • Äммя Лотъ Содомъ каласыннан чыккан кöннö кюктян ут белян кюкерт жауыб, барысын да жукка чыгарган.
 • Äдям Улы килгян кöннö дя гел шулай булыр.
 • Ул кöннö беряÿ ÿзе ой тюбясендя булыб, äйберляре öй эчендя булса, ул аларны алыб китейем диб тöшмясен; басыуда булганы да öйöня таба боролоб карамасын.
 • Лотъ катынын исегезгя тöшöрöгöз.
 • Ӱз жанын саклаган кеше, аны жуяр, äммя жанын жугалткан кеше, аны терелтер.
 • Сезгя äйтямен: ул тöннö ике кеше бер тюшяктя булса, берсесе алыныр, икенчесе калдырылыр.
 • Ике катын бергя (кул) тегермяне тартсалар, берсесе алыныр, икенчесе калдырылыр.
 • Ике кеше басыуда булсалар, берсесе алыныр, икенчесе калдырылыр, дигян.
 • Мынар карышы Іисуска äйткянняр: эй Ходай, бу кайда булыр? дигянняр. Ул аларга äйткян: улякся жаткан тöшкя бöркöтляр жыйылыр, дигян.