Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • Рече́ же ко ученико́мъ сво­и́мъ: не воз­мо́жно е́сть не прiити́ собла́зномъ, го́ре же, его́же ра́ди при­­хо́дятъ:
 • у́нѣе ему́ бы́ло бы, а́ще жерно́въ осе́лскiй облежа́лъ бы о вы́и его́, и вве́рженъ въ мо́ре, не́же да соблазни́тъ от­ ма́лыхъ си́хъ еди́наго.
 • [Зач. 84.] Внемли́те себѣ́. А́ще согрѣши́тъ къ тебѣ́ бра́тъ тво́й, запрети́ ему́: и а́ще пока́ет­ся, оста́ви ему́:
 • и а́ще седми́щи на де́нь согрѣши́тъ къ тебѣ́, и седми́щи на де́нь обрати́т­ся, глаго́ля: ка́юся: оста́ви ему́.
 • И реко́ша апо́столи Го́сподеви: при­­ложи́ на́мъ вѣ́ру.
 • Рече́ же Госпо́дь: а́ще бы́сте имѣ́ли вѣ́ру я́ко зерно́ гору́шно, глаго́лали бы́сте у́бо я́годичинѣ се́й: восто́ргнися и всади́ся въ мо́ре: и послу́шала бы ва́съ.
 • Кото́рый же от­ ва́съ раба́ имѣ́я орю́ща или́ пасу́ща, и́же при­­ше́дшу ему́ съ села́ рече́тъ: а́бiе мину́въ {прише́дъ} воз­ля́зи?
 • Но не рече́тъ ли ему́: угото́вай, что́ вечеря́ю, и препоя́сався служи́ ми́, до́ндеже я́мъ и пiю́: и пото́мъ я́си и пiе́ши ты́?
 • Еда́ и́мать хвалу́ {благодари́тъ} рабу́ тому́, я́ко сотвори́ повелѣ́н­ная? не мню́.
 • Та́ко и вы́, егда́ сотворите́ вся́ повелѣ́н­ная ва́мъ, глаго́лите, я́ко раби́ неключи́ми есмы́: я́ко, е́же до́лжни бѣ́хомъ сотвори́ти, сотвори́хомъ.
 • И бы́сть иду́щу ему́ во Иерусали́мъ, и то́й прохожда́­ше между́ сама́рiею и Галиле́ею.
 • [Зач. 85.] Входя́щу же ему́ въ нѣ́кую ве́сь, срѣто́ша его́ де́сять прокаже́н­ныхъ муже́й, и́же ста́ша издале́ча:
 • и ті́и воз­несо́ша гла́съ, глаго́люще: Иису́се наста́вниче, поми́луй ны́.
 • И ви́дѣвъ рече́ и́мъ: ше́дше покажи́теся свяще́н­никомъ. И бы́сть иду́щымъ и́мъ, очи́стишася.
 • Еди́нъ же от­ ни́хъ, ви́дѣвъ, я́ко исцѣлѣ́, воз­врати́ся, со гла́сомъ ве́лiимъ сла́вя Бо́га,
 • и паде́ ни́цъ при­­ ногу́ его́, хвалу́ ему́ воз­дая́: и то́й бѣ́ самаряни́нъ.
 • Отвѣща́въ же Иису́съ рече́: не де́сять ли очи́стишася? да де́вять гдѣ́?
 • ка́ко не обрѣто́шася воз­вра́щшеся да́ти сла́ву Бо́гу, то́кмо иноплеме́н­никъ се́й?
 • И рече́ ему́: воста́въ иди́: вѣ́ра твоя́ спасе́ тя.
 • [Зач. 86.] Вопроше́нъ же бы́въ от­ фарисе́й, когда́ прiи́детъ ца́р­ст­вiе Бо́жiе, от­вѣща́въ и́мъ рече́: не прiи́детъ ца́р­ст­вiе Бо́жiе съ соблюде́нiемъ {со усмотре́нiемъ}:
 • ниже́ реку́тъ: се́ здѣ́, или́: о́ндѣ. Се́ бо ца́р­ст­вiе Бо́жiе вну́трь ва́съ е́сть.
 • Рече́ же ко ученико́мъ [сво­и́мъ]: прiи́дутъ дні́е, егда́ вожделѣ́ете еди́наго дне́ Сы́на человѣ́ческаго ви́дѣти, и не у́зрите.
 • И реку́тъ ва́мъ: се́ здѣ́, или́: се́, о́ндѣ: не изы́дите, ни пожени́те.
 • Я́ко бо мо́лнiя блиста́ющися от­ поднебе́сныя на поднебе́снѣй свѣ́тит­ся: та́ко бу́детъ Сы́нъ человѣ́ческiй въ де́нь сво́й.
 • Пре́жде же подоба́етъ ему́ мно́го пострада́ти и искуше́ну {от­ве́ржену} бы́ти от­ ро́да сего́.
 • [Зач. 87.] И я́коже бы́сть во дни́ Но́евы, та́ко бу́детъ и во дни́ Сы́на человѣ́ческа:
 • ядя́ху, пiя́ху, женя́хуся, посяга́ху, до него́же дне́ вни́де Но́е въ ковче́гъ: и прiи́де пото́пъ, и погуби́ вся́.
 • Та́кожде и я́коже бы́сть во дни́ Ло́товы: ядя́ху, пiя́ху, купова́ху, продая́ху, сажда́ху, зда́ху:
 • въ о́нъ же де́нь изы́де Ло́тъ от­ Cодо́млянъ, одожди́ ка́мыкъ горя́щь и о́гнь съ небесе́, и погуби́ вся́.
 • По тому́же бу́детъ и въ де́нь, въ о́нъ же Сы́нъ человѣ́ческiй яви́т­ся.
 • Въ то́й де́нь, и́же бу́детъ на кро́вѣ, и сосу́ди его́ въ дому́, да не сла́зитъ взя́ти и́хъ: и и́же на селѣ́, та́кожде да не воз­врати́т­ся вспя́ть:
 • помина́йте жену́ Ло́тову.
 • И́же а́ще взы́щетъ ду́шу свою́ спасти́, погуби́тъ ю́: и и́же а́ще погуби́тъ ю́, живи́тъ ю́.
 • Глаго́лю ва́мъ: въ ту́ но́щь бу́дета два́ на одрѣ́ еди́номъ: еди́нъ по­е́млет­ся, а другі́й оставля́ет­ся.
 • Бу́детѣ двѣ́ вку́пѣ ме́лющѣ: еди́на по­е́млет­ся, а друга́я оставля́ет­ся.
 • Два́ бу́дета на селѣ́: еди́нъ по­е́млет­ся, а другі́й оставля́ет­ся.
 • И от­вѣща́в­ше глаго́лаша ему́: гдѣ́, Го́споди? О́нъ же рече́ и́мъ: идѣ́же тѣ́ло, та́мо соберу́т­ся и орли́.
 • Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят;
 • лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих.
 • [Зач. 84.] Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему;
 • и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, – прости ему.
 • И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру.
 • Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас.
 • Кто из вас, имея раба па́шущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол?
 • Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам?
 • Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю.
 • Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что́ должны были сделать.
 • Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею.
 • [Зач. 85.] И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали
 • и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
 • Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились.
 • Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога,
 • и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
 • Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?
 • как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
 • И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
 • [Зач. 86.] Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом,
 • и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
 • Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите;
 • и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, – не ходите и не гоняйтесь,
 • ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой.
 • Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим.
 • [Зач. 87.] И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого:
 • ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.
 • Та́к же, ка́к было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили;
 • но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех;
 • так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится.
 • В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад.
 • Вспоминайте жену Лотову.
 • Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.
 • Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится;
 • две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится;
 • двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится.
 • На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы.
 • Исо ўз шогирдларига яна деди: “Васвасалар келиши шаксиздир. Лекин ким орқали келса, ўша одамнинг ҳолига вой!
 • Бу кичиклардан биронтасини йўлдан оздиргандан кўра, унинг бўйнига тегирмон тошини осиб, денгизга ташланиши у учун фойдалироқ бўлар эди.
 • Ўзларингизга эҳтиёт бўлинглар!Агар биродаринг гуноҳ қилса, унга танбеҳ бер. Агар тавба қилса, уни кечир.
 • Агар сенга қарши бир куннинг ўзида етти марта гуноҳ қилса-ю, етти марта сенга қайтиб келиб: “Тавба қилдим”, – деса, уни кечириб юбор”.
 • Ҳаворийлар Раббимиз Исога:- Имонимизга имон қўш, – дедилар.
 • Раббимиз жавоб берди:- Агар зиғирдай имонингиз бўлиб, шу тут дарахтига: “Илдизинг билан қўпорилиб чиқ ва денгизга кўчиб илдиз от”, – десангиз, дарахт сизга бўйсунади.
 • “Орангиздаги қай бирингиз қўш ҳайдовчи ёки подачи хизматкорингиз даладан қайтгач, унга: “Тез келиб дастурхонга ўтир”, – дейсиз?
 • Аксинча: “Кечки овқатимни тайёрла, ишга бел боғлаб, овқатланиб бўлгунимча менга хизмат қил, ундан кейин ўзинг еб-ичасан”, – демайсизми?
 • Хўжайин буюрган ишларни бажарган қул ташаккур олармикин? Қайдам.
 • Сизлар ҳам шунга ўхшаб, ўзингизга буюрилган ҳамма ишни бажаргандан сўнг: “Бизлар арзимайдиган қуллармиз, фақат зиммамиздаги ишни қилдик”, – денглар”.
 • Исо Самария билан Жалила оралиғидан ўтиб, Қуддус томон йўл олди.
 • У бир қишлоққа кираётганда, ўнта моховга дуч келди. Улар узоқда турганча
 • овозларини баланд қилиб:- Эй Устозимиз Исо, бизга раҳм қил! – дейишди.
 • Уларни кўрган Исо:- Бориб, ўзларингни руҳонийларга кўрсатинглар, – деди.Улар эса йўлда кетаётиб, моховдан фориғ бўлишди.
 • Улардан бири ўзининг шифо топганини пайқагач, баланд овоз билан Худони улуғлаб орқага қайтди.
 • Исонинг оёқларига йиқилиб Унга ташаккур билдирди. Бу одам самариялик эди.
 • Исо:- Шифо топган ўн киши эди-ку? Қолган тўққизингиз қани?
 • Худони улуғлаш учун шу бегона кишидан бошқа ҳеч ким қайтиб келмадими? – деди.
 • Сўнг у одамга:- Ўрнингдан туриб бора қол, ишончинг сени қутқарди, – деди.
 • Фарзийлар Исога:- Худонинг Шоҳлиги қачон келади? – деган саволни беришди. Исо уларга жавоб берди:- Худонинг Шоҳлиги кўзга кўриниб келмайди.
 • “Қара, у бу ерда”, ёки “Ана у ерда”, – деб ҳам айтишмайди. Мана, Худонинг Шоҳлиги ўз ичингиздадир.
 • Сўнг Исо шогирдларига қайрилиб, деди:- Шундай кунлар келадики, Инсон Ўғлининг биттагина кунини кўришга ҳавас қиласизлар, бироқ кўролмайсизлар.
 • Сизларга: “Мана, у бу ерда”, ёки “Мана шу ерда”, деб айтишса, борманглар, уларнинг орқасидан қувманглар.
 • Чунки чақмоқ чақиб, фалакни бир учидан бошқа учигача ярқиратиб юборганидек, Инсон Ўғли ҳам Ўз кунида худди шундай пайдо бўлади.
 • Лекин ундан аввал У кўп азоб чекиши ва бу насл томонидан рад қилиниши керак.
 • Нуҳ пайғамбар даврида қандай бўлган бўлса, Инсон Ўғли келадиган кунларда ҳам шундай бўлади.
 • Нуҳ кемага кирган кунига қадар едилар, ичдилар, уйландилар, турмушга чиқдилар. Ва тўфон келиб, ҳаммани ҳалок қилди.
 • Лут кунларида ҳам шундай бўлди: еб-ичдилар, олди-сотди қилдилар, экин-тикин ва бинокорлик билан машғул бўлдилар.
 • Лекин Лут Садўм шаҳридан чиққан куниёқ осмондан олов ва олтингугурт ёғиб, ҳаммани ҳалок қилди.
 • Инсон Ўғли зоҳир бўлган кунда ҳам худди шундай бўлади.
 • У кунда томнинг устида бўлган киши уйда қолдирган анжомларини олиш учун пастга тушмасин. Шунингдек, даладаги ҳам қайтиб келмасин.
 • Лутнинг хотинини эслаб туринглар.
 • Кимки жонини сақлашга ҳаракат қилса, уни йўқотади. Кимки жонини фидо қилса, уни қутқаради.
 • Сизга яна айтаманки, ўша кеча бир тўшакда икки киши бўлади; бири олинади, бири қолдирилади.
 • Икки аёл бирга тегирмон тортаётган бўлади; бири олинади, бири қолдирилади.
 • [Икки киши далада бўлади; бири олинади, бири қолдирилади.]
 • Шогирдлар Исодан сўради:- Раббий, бу воқеалар қаерда юз беради?- Мурда қаерда бўлса, калхатлар ҳам ўша ерда тўпланади, – деди Исо.