Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • Гл҃аше же и҆ при́тчꙋ къ ни̑мъ, ка́кѡ подоба́етъ всегда̀ моли́тисѧ и҆ не стꙋжа́ти (сѝ),
 • гл҃ѧ: [Заⷱ҇ 88] сꙋдїѧ̀ бѣ̀ нѣ́кїй въ нѣ́коемъ гра́дѣ, бг҃а не боѧ́сѧ и҆ человѣ̑къ не срамлѧ́ѧсѧ.
 • Вдова́ же нѣ́каѧ бѣ̀ во гра́дѣ то́мъ: и҆ прихожда́ше къ немꙋ̀, глаго́лющи: ѿмстѝ менє̀ ѿ сопе́рника моегѡ̀.
 • И҆ не хотѧ́ше на до́лзѣ вре́мени. Послѣди́ же речѐ въ себѣ̀: а҆́ще и҆ бг҃а не бою́сѧ, и҆ человѣ̑къ не срамлѧ́юсѧ:
 • но занѐ твори́тъ мѝ трꙋды̀ вдови́ца сїѧ̀, ѿмщꙋ̀ є҆ѧ̀: да не до конца̀ приходѧ́щи застои́тъ {трꙋди́тъ} менѐ.
 • Рече́ же гдⷭ҇ь: слы́шите, что̀ сꙋдїѧ̀ непра́вды глаго́летъ;
 • бг҃ъ же не и҆́мать ли сотвори́ти ѿмще́нїе и҆збра́нныхъ свои́хъ, вопїю́щихъ къ немꙋ̀ де́нь и҆ но́щь, и҆ долготерпѧ̀ ѡ҆ ни́хъ;
 • гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ сотвори́тъ ѿмще́нїе и҆́хъ вско́рѣ: ѻ҆ба́че сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй прише́дъ ᲂу҆́бѡ ѡ҆брѧ́щетъ ли (сѝ) вѣ́рꙋ на землѝ;
 • Рече́ же и҆ ко дрꙋги̑мъ ᲂу҆пова́ющымъ собо́ю, ꙗ҆́кѡ сꙋ́ть пра́вєдницы, и҆ ᲂу҆ничижа́ющымъ про́чихъ, при́тчꙋ сїю̀:
 • [Заⷱ҇ 89] человѣ̑ка два̀ внидо́ста въ це́рковь помоли́тисѧ: є҆ди́нъ фарїсе́й, а҆ дрꙋгі́й мыта́рь.
 • Фарїсе́й же ста́въ, си́це въ себѣ̀ молѧ́шесѧ: бж҃е, хвалꙋ̀ тебѣ̀ воздаю̀, ꙗ҆́кѡ нѣ́смь ꙗ҆́коже про́чїи человѣ́цы, хи̑щницы, непра́вєдницы, прелюбодѣ́є, и҆лѝ ꙗ҆́коже се́й мыта́рь:
 • пощꙋ́сѧ двакра́ты въ сꙋббѡ́тꙋ, десѧти́нꙋ даю̀ всегѡ̀ є҆ли́кѡ притѧжꙋ̀.
 • Мыта́рь же и҆здале́ча стоѧ̀, не хотѧ́ше ни ѻ҆́чїю возвестѝ на не́бо: но бїѧ́ше пє́рси своѧ̑, глаго́лѧ: бж҃е, млⷭ҇тивъ бꙋ́ди мнѣ̀ грѣ́шникꙋ.
 • Гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ сни́де се́й ѡ҆правда́нъ въ до́мъ сво́й па́че ѻ҆́нагѡ: ꙗ҆́кѡ всѧ́къ возносѧ́йсѧ смири́тсѧ, смирѧ́ѧй же себѐ вознесе́тсѧ.
 • [Заⷱ҇ 90] Приноша́хꙋ же къ немꙋ̀ и҆ младе́нцы, да и҆́хъ ко́снетсѧ: ви́дѣвше же ᲂу҆чн҃цы̀ запрети́ша и҆̀мъ.
 • І҆и҃съ же призва́въ и҆̀хъ, гл҃а: ѡ҆ста́вите дѣте́й приходи́ти ко мнѣ̀ и҆ не брани́те и҆̀мъ: таковы́хъ бо є҆́сть црⷭ҇твїе бж҃їе:
 • а҆ми́нь бо гл҃ю ва́мъ: и҆́же а҆́ще не прїи́метъ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀, не и҆́мать вни́ти въ нѐ.
 • [Заⷱ҇ 91] И҆ вопросѝ є҆го̀ нѣ́кїй кнѧ́зь, глаго́лѧ: ᲂу҆чт҃лю бл҃гі́й, что̀ сотвори́въ, живо́тъ вѣ́чный наслѣ́дствꙋю;
 • Рече́ же є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: что́ мѧ глаго́леши бл҃га; никто́же бл҃гъ, то́кмѡ є҆ди́нъ бг҃ъ:
 • за́пѡвѣди вѣ́си: не прелюбы̀ творѝ, не ᲂу҆бі́й, не ᲂу҆кра́ди, не лжесвидѣ́тельствꙋй, чтѝ ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ ма́терь твою̀.
 • Ѻ҆́нъ же речѐ: всѧ̑ сїѧ̑ сохрани́хъ ѿ ю҆́ности моеѧ̀.
 • Слы́шавъ же сїѧ̑ і҆и҃съ речѐ є҆мꙋ̀: є҆щѐ є҆ди́нагѡ не доконча́лъ є҆сѝ: всѧ̑, є҆ли̑ка и҆́маши, прода́ждь и҆ разда́й ни́щымъ: и҆ и҆мѣ́ти и҆́маши сокро́вище на нб҃сѝ: и҆ грѧдѝ в̾слѣ́дъ менє̀.
 • Ѻ҆́нъ же слы́шавъ сїѐ, приско́рбенъ бы́сть: бѣ́ бо бога́тъ ѕѣлѡ̀.
 • Ви́дѣвъ же є҆го̀ і҆и҃съ приско́рбна бы́вша, речѐ: ка́кѡ не ᲂу҆до́бь и҆мꙋ́щїи бога́тство въ црⷭ҇твїе бж҃їе вни́дꙋтъ:
 • ᲂу҆до́бѣе бо є҆́сть вельбꙋ́дꙋ сквозѣ̀ и҆глинѣ̑ ᲂу҆́шы проитѝ, не́же бога́тꙋ въ црⷭ҇твїе бж҃їе вни́ти.
 • Рѣ́ша же слы́шавшїи: то̀ кто̀ мо́жетъ сп҃се́нъ бы́ти;
 • Ѻ҆́нъ же речѐ: невозмѡ́жнаѧ ᲂу҆ человѣ̑къ возмѡ́жна сꙋ́ть ᲂу҆ бг҃а.
 • Рече́ же пе́тръ: сѐ, мы̀ ѡ҆ста́вихомъ всѧ̑ и҆ по тебѣ̀ и҆до́хомъ.
 • Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ никто́же є҆́сть, и҆́же ѡ҆ста́витъ до́мъ, и҆лѝ роди́тєли, и҆лѝ бра́тїю, и҆лѝ сєстры̀, и҆лѝ женꙋ̀, и҆лѝ ча́да, црⷭ҇твїѧ ра́ди бж҃їѧ,
 • и҆́же не прїи́метъ мно́жицею во вре́мѧ сїѐ, и҆ въ вѣ́къ грѧдꙋ́щїй живо́тъ вѣ́чный.
 • [Заⷱ҇ 92] Пое́мь же ѻ҆бана́десѧте ᲂу҆чн҃кѝ своѧ̑, речѐ къ ни̑мъ: сѐ, восхо́димъ во і҆ерⷭли́мъ, и҆ сконча́ютсѧ всѧ̑ пи̑саннаѧ прⷪ҇рѡ́ки ѡ҆ сн҃ѣ чл҃вѣ́честѣ:
 • предадѧ́тъ бо є҆го̀ ꙗ҆зы́кѡмъ и҆ порꙋга́ютсѧ є҆мꙋ̀, и҆ ᲂу҆корѧ́тъ є҆го̀ и҆ ѡ҆плю́ютъ є҆го̀,
 • и҆ би́вше ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀: и҆ въ тре́тїй де́нь воскрⷭ҇нетъ.
 • И҆ ті́и ничесѡ́же ѿ си́хъ разꙋмѣ́ша: и҆ бѣ̀ гл҃го́лъ се́й сокрове́нъ ѿ ни́хъ, и҆ не разꙋмѣва́хꙋ гл҃го́лемыхъ.
 • [Заⷱ҇ 93] Бы́сть же є҆гда̀ прибли́жишасѧ во і҆ерїхѡ́нъ, слѣпе́цъ нѣ́кїй сѣдѧ́ше при пꙋтѝ просѧ̀:
 • слы́шавъ же наро́дъ мимоходѧ́щь, вопроша́ше: что̀ ᲂу҆́бѡ є҆́сть сѐ;
 • Повѣ́даша же є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ назарѧни́нъ мимохо́дитъ.
 • И҆ возопѝ, глаго́лѧ: і҆и҃се сн҃е дв҃довъ, поми́лꙋй мѧ̀.
 • И҆ пред̾идꙋ́щїи преща́хꙋ є҆мꙋ̀, да ᲂу҆молчи́тъ: ѻ҆́нъ же па́че мно́жае вопїѧ́ше: сн҃е дв҃довъ, поми́лꙋй мѧ̀.
 • Ста́въ же і҆и҃съ повелѣ̀ привестѝ є҆го̀ къ себѣ̀. Прибли́жшꙋсѧ же є҆мꙋ̀ къ немꙋ̀, вопросѝ є҆го̀,
 • гл҃ѧ: что̀ хо́щеши, да тѝ сотворю̀; Ѻ҆́нъ же речѐ: гдⷭ҇и, да прозрю̀.
 • І҆и҃съ же речѐ є҆мꙋ̀: прозрѝ: вѣ́ра твоѧ̀ сп҃се́ тѧ.
 • И҆ а҆́бїе прозрѣ̀, и҆ в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆дѧ́ше, сла́вѧ бг҃а. И҆ всѝ лю́дїе ви́дѣвше возда́ша хвалꙋ̀ бг҃ови.
 • Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать,
 • говоря: [Зач. 88.] в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился.
 • В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего.
 • Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь,
 • но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне.
 • И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный?
 • Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
 • сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
 • Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу:
 • [Зач. 89.] два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
 • Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
 • пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что́ приобретаю.
 • Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
 • Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
 • [Зач. 90.] Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им.
 • Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
 • Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.
 • [Зач. 91.] И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
 • Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог;
 • знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою.
 • Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.
 • Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.
 • Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.
 • Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!
 • ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
 • Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?
 • Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.
 • Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою.
 • Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия,
 • и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной.
 • [Зач. 92.] Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом,
 • ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его,
 • и будут бить, и убьют Его: и в третий день воскреснет.
 • Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного.
 • [Зач. 93.] Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни,
 • и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое?
 • Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
 • Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.
 • Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.
 • Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его:
 • чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть.
 • Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя.
 • И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
 • І Він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди, і не занепадати духом,
 • говорячи: У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся, і людей не соромився.
 • У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила й казала: Оборони мене від мого супротивника!
 • Але він довгий час не хотів.
  А згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся,
 • але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила, і не докучала мені.
 • І промовив Господь: Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний?
 • А чи ж Бог в оборону не візьме обраних Своїх, що голосять до Нього день і ніч, хоч і бариться Він щодо них?
 • Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону!
  Та Син Людський, як прийде, чи Він на землі знайде віру?…
 • А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, Він притчу оцю розповів.
 • Два чоловіки до храму ввійшли помолитись, один фарисей, а другий був митник.
 • Фарисей, ставши, так молився про себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди: здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник.
 • Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю!
 • А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди й казав: Боже, будь милостивий до мене грішного!…
 • Говорю вам, що цей повернувся до дому свого більш виправданий, аніж той.
  Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться.
 • До Нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли.
 • А Ісус їх покликав та й каже: Пустіте дітей, щоб до Мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких Царство Боже.
 • Поправді кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, як дитя, той у нього не ввійде!
 • І запитався Його один із начальників, говорячи: Учителю Добрий, що робити мені, щоб вспадкувати вічне життя?
 • Ісус же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим?
  Ніхто не є Добрий, тільки Сам Бог!
 • Знаєш заповіді: Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір.
 • А він відказав: Усе це я виконав від юнацтва свого!
 • Як почув це Ісус, то промовив до нього: Одного тобі ще бракує: Розпродай усе, що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі.
  Вертайся тоді, та й іди вслід за Мною!
 • А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий.
 • Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив: Як тяжко багатим увійти в Царство Боже!
 • Бо верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Божеє Царство ввійти…
 • Ті ж, що чули, спитали: Хто ж тоді може спастися?
 • А Він відповів: Неможливеє людям можливе для Бога!
 • І промовив Петро: От усе ми покинули, та й пішли за Тобою слідом.
 • А Ісус відказав їм: Поправді кажу вам: Немає такого, щоб покинув свій дім, або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого Царства,
 • і не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім життя вічне.
 • І, взявши Дванадцятьох, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали Пророки про Людського Сина.
 • Бо Він виданий буде поганам, і буде осміяний, і покривджений, і опльований,
 • і, збичувавши, уб́ють Його, але третього дня Він воскресне!
 • Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли.
 • І сталось, як Він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі й просив.
 • А коли він прочув, що проходить народ, то спитався: Що це таке?
 • А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин.
 • І став він кричати й казати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною!
 • А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною!
 • І спинився Ісус, і привести його до Себе звелів.
  А коли той наблизивсь до Нього, то Він запитався його:
 • Що ти хочеш, щоб зробив Я тобі?
  А той відповів: Господи, нехай стану видющим!
 • Ісус же до нього сказав.
  Стань видющий!
  Твоя віра спасла тебе!
 • І зараз видющим той став, і пішов вслід за Ним, прославляючи Бога.
  А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові.