Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Евангелие по Луке

 
 • [Заⷱ҇ 1] Поне́же ᲂу҆́бѡ мно́зи нача́ша чини́ти по́вѣсть ѡ҆ и҆звѣ́ствованныхъ въ на́съ ве́щехъ,
 • ꙗ҆́коже преда́ша на́мъ, и҆̀же и҆спе́рва самови́дцы и҆ слꙋги̑ бы́вшїи словесѐ:
 • и҆зво́лисѧ и҆ мнѣ̀ послѣ́довавшꙋ вы́ше всѧ̑ и҆спы́тнѡ, порѧ́дꙋ писа́ти тебѣ̀, держа́вный ѳео́фїле,
 • да разꙋмѣ́еши, ѡ҆ ни́хже наꙋчи́лсѧ є҆сѝ словесѣ́хъ ᲂу҆твержде́нїе.
 • [Заⷱ҇ 2] Бы́сть во дни̑ и҆́рѡда царѧ̀ і҆ꙋде́йска, і҆ере́й нѣ́кїй, и҆́менемъ заха́рїа, ѿ дневны́ѧ чреды̀ а҆вїа́ни: и҆ жена̀ є҆гѡ̀ ѿ дще́рей а҆арѡ́новѣхъ, и҆ и҆́мѧ є҆́й є҆лїсаве́ть.
 • Бѣ́ста же првⷣна ѻ҆́ба пред̾ бг҃омъ, ходѧ̑ща во всѣ́хъ за́повѣдехъ и҆ ѡ҆правда́нїихъ гдⷭ҇нихъ безпорѡ́чна.
 • И҆ не бѣ̀ и҆́ма ча́да, поне́же є҆лїсаве́ть бѣ̀ непло́ды, и҆ ѻ҆́ба заматорѣ̑вша во дне́хъ свои́хъ бѣ́ста.
 • Бы́сть же слꙋжа́щꙋ є҆мꙋ̀ въ чинꙋ̀ чреды̀ своеѧ̀ пред̾ бг҃омъ,
 • по ѡ҆бы́чаю свѧще́нничества ключи́сѧ є҆мꙋ̀ покади́ти вше́дшꙋ въ це́рковь гдⷭ҇ню:
 • и҆ всѐ мно́жество люді́й бѣ̀ моли́твꙋ дѣ́ѧ внѣ̀, въ го́дъ {во вре́мѧ} ѳѷмїа́ма:
 • ꙗ҆ви́сѧ же є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень, стоѧ̀ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆лтарѧ̀ кади́льнагѡ:
 • и҆ смꙋти́сѧ заха́рїа ви́дѣвъ, и҆ стра́хъ нападѐ на́нь.
 • Рече́ же къ немꙋ̀ а҆́гг҃лъ: не бо́йсѧ, заха́рїе: занѐ ᲂу҆слы́шана бы́сть моли́тва твоѧ̀, и҆ жена̀ твоѧ̀ є҆лїсаве́ть роди́тъ сы́на тебѣ̀, и҆ нарече́ши и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆ѡа́ннъ:
 • и҆ бꙋ́детъ тебѣ̀ ра́дость и҆ весе́лїе, и҆ мно́зи ѡ҆ рождествѣ̀ є҆гѡ̀ возра́дꙋютсѧ:
 • бꙋ́детъ бо ве́лїй пред̾ гдⷭ҇емъ: и҆ вїна̀ и҆ сїке́ра не и҆́мать пи́ти, и҆ дх҃а ст҃а́гѡ и҆спо́лнитсѧ є҆щѐ и҆з̾ чре́ва ма́тере своеѧ̀:
 • и҆ мно́гихъ ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ ѡ҆брати́тъ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ и҆́хъ:
 • и҆ то́й пред̾и́детъ пред̾ ни́мъ дꙋ́хомъ и҆ си́лою и҆лїино́ю, ѡ҆брати́ти сердца̀ ѻ҆тцє́мъ на ча̑да, и҆ проти̑вныѧ въ мꙋ́дрости првⷣныхъ, ᲂу҆гото́вати гдⷭ҇еви лю́ди совершє́ны.
 • И҆ речѐ заха́рїа ко а҆́гг҃лꙋ: по чесомꙋ̀ разꙋмѣ́ю сїѐ; а҆́зъ бо є҆́смь ста́ръ, и҆ жена̀ моѧ̀ заматорѣ́вши во дне́хъ свои́хъ.
 • И҆ ѿвѣща́въ а҆́гг҃лъ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́зъ є҆́смь гаврїи́лъ предстоѧ́й пред̾ бг҃омъ, и҆ по́сланъ є҆́смь глаго́лати къ тебѣ̀ и҆ бл҃говѣсти́ти тебѣ̀ сїѧ̑:
 • и҆ сѐ, бꙋ́деши молчѧ̀ и҆ не могі́й проглаго́лати, до негѡ́же днѐ бꙋ́дꙋтъ сїѧ̑: занѐ не вѣ́ровалъ є҆сѝ словесє́мъ мои̑мъ, ꙗ҆̀же сбꙋ́дꙋтсѧ во вре́мѧ своѐ.
 • И҆ бѣ́ша лю́дїе ждꙋ́ще заха́рїю: и҆ чꙋдѧ́хꙋсѧ коснѧ́щꙋ є҆мꙋ̀ въ це́ркви.
 • И҆зше́дъ же не можа́ше глаго́лати къ ни̑мъ: и҆ разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе ви́дѣ въ це́ркви: и҆ то́й бѣ̀ помава́ѧ и҆̀мъ, и҆ пребыва́ше нѣ́мъ.
 • И҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнишасѧ дні́е слꙋ́жбы є҆гѡ̀, и҆́де въ до́мъ сво́й.
 • [Заⷱ҇ 3] По си́хъ же дне́хъ зача́тъ є҆лїсаве́ть жена̀ є҆гѡ̀, и҆ таѧ́шесѧ мцⷭ҇ъ пѧ́ть, глаго́лющи:
 • ꙗ҆́кѡ та́кѡ мнѣ̀ сотворѝ гдⷭ҇ь во дни̑, въ нѧ́же призрѣ̀ ѿѧ́ти поноше́нїе моѐ въ человѣ́цѣхъ.
 • Въ мцⷭ҇ъ же шесты́й по́сланъ бы́сть а҆́гг҃лъ гаврїи́лъ ѿ бг҃а во гра́дъ галїле́йскїй, є҆мꙋ́же и҆́мѧ назаре́тъ,
 • къ дв҃ѣ ѡ҆брꙋче́ннѣй мꙋ́жеви, є҆мꙋ́же и҆́мѧ і҆ѡ́сифъ, ѿ до́мꙋ дв҃дова: и҆ и҆́мѧ дв҃ѣ мр҃їа́мь.
 • И҆ вше́дъ къ не́й а҆́гг҃лъ речѐ: ра́дꙋйсѧ, блгⷣтнаѧ: гдⷭ҇ь съ тобо́ю: блгⷭ҇ве́на ты̀ въ жена́хъ.
 • Ѻ҆на́ же ви́дѣвши смꙋти́сѧ ѡ҆ словесѝ є҆гѡ̀ и҆ помышлѧ́ше, каково̀ бꙋ́детъ цѣлова́нїе сїѐ.
 • И҆ речѐ а҆́гг҃лъ є҆́й: не бо́йсѧ, мр҃їа́мь: ѡ҆брѣла́ бо є҆сѝ блгⷣть ᲂу҆ бг҃а.
 • И҆ сѐ зачне́ши во чре́вѣ, и҆ роди́ши сн҃а, и҆ нарече́ши и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ:
 • се́й бꙋ́детъ ве́лїй, и҆ сн҃ъ вы́шнѧгѡ нарече́тсѧ: и҆ да́стъ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ прⷭ҇то́лъ дв҃да ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀:
 • и҆ воцр҃и́тсѧ въ домꙋ̀ і҆а́кѡвли во вѣ́ки, и҆ црⷭ҇твїю є҆гѡ̀ не бꙋ́детъ конца̀.
 • Рече́ же мр҃їа́мь ко а҆́гг҃лꙋ: ка́кѡ бꙋ́детъ сїѐ, и҆дѣ́же мꙋ́жа не зна́ю;
 • И҆ ѿвѣща́въ а҆́гг҃лъ речѐ є҆́й: дх҃ъ ст҃ы́й на́йдетъ на тѧ̀, и҆ си́ла вы́шнѧгѡ ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀: тѣ́мже и҆ ражда́емое ст҃о нарече́тсѧ сн҃ъ бж҃їй:
 • и҆ сѐ, є҆лїсаве́ть ю҆́жика твоѧ̀, и҆ та̀ зача́тъ сы́на въ ста́рости свое́й: и҆ се́й мцⷭ҇ъ шесты́й є҆́сть є҆́й нарица́емѣй непло́ды:
 • ꙗ҆́кѡ не и҆знемо́жетъ ᲂу҆ бг҃а всѧ́къ гл҃го́лъ.
 • Рече́ же мр҃їа́мь: сѐ, раба̀ гдⷭ҇нѧ: бꙋ́ди мнѣ̀ по глаго́лꙋ твоемꙋ̀. И҆ ѿи́де ѿ неѧ̀ а҆́гг҃лъ.
 • [Заⷱ҇ 4] Воста́вши же мр҃їа́мь во дни̑ ты̑ѧ, и҆́де въ гѡ́рнѧѧ со тща́нїемъ, во гра́дъ і҆ꙋ́довъ:
 • и҆ вни́де въ до́мъ заха́рїинъ и҆ цѣлова̀ є҆лїсаве́ть.
 • И҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́ша є҆лїсаве́ть цѣлова́нїе мр҃і́ино, взыгра́сѧ младе́нецъ во чре́вѣ є҆ѧ̀: и҆ и҆спо́лнисѧ дх҃а ст҃а є҆лїсаве́ть,
 • и҆ возопѝ гла́сомъ ве́лїимъ, и҆ речѐ: блгⷭ҇ве́на ты̀ въ жена́хъ, и҆ блгⷭ҇ве́нъ пло́дъ чре́ва твоегѡ̀:
 • и҆ ѿкꙋ́дꙋ мнѣ̀ сїѐ, да прїи́детъ мт҃и гдⷭ҇а моегѡ̀ ко мнѣ̀;
 • се́ бо, ꙗ҆́кѡ бы́сть гла́съ цѣлова́нїѧ твоегѡ̀ во ᲂу҆́шїю моє́ю, взыгра́сѧ младе́нецъ ра́дощами во чре́вѣ мое́мъ:
 • и҆ бл҃же́нна вѣ́ровавшаѧ, ꙗ҆́кѡ бꙋ́детъ соверше́нїе гл҃гѡ́ланнымъ є҆́й ѿ гдⷭ҇а.
 • И҆ речѐ мр҃їа́мь: вели́читъ дш҃а̀ моѧ̀ гдⷭ҇а,
 • и҆ возра́довасѧ дх҃ъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ:
 • ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀: се́ бо, ѿнн҃ѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди:
 • ꙗ҆́кѡ сотворѝ мнѣ̀ вели́чїе си́льный, и҆ ст҃о и҆́мѧ є҆гѡ̀:
 • и҆ млⷭ҇ть є҆гѡ̀ въ ро́ды родѡ́въ боѧ́щымсѧ є҆гѡ̀:
 • сотворѝ держа́вꙋ мы́шцею свое́ю: расточѝ гѡ́рдыѧ мы́слїю се́рдца и҆́хъ:
 • низложѝ си̑льныѧ со престѡ́лъ, и҆ вознесѐ смирє́нныѧ:
 • а҆́лчꙋщыѧ и҆спо́лни бла̑гъ и҆ богатѧ́щыѧсѧ ѿпꙋстѝ тщы̀:
 • воспрїѧ́тъ і҆и҃лѧ ѻ҆́трока своего̀, помѧнꙋ́ти млⷭ҇ти,
 • ꙗ҆́коже гл҃а ко ѻ҆тцє́мъ на́шымъ, а҆враа́мꙋ и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀ до вѣ́ка.
 • Пребы́сть же мр҃їа́мь съ не́ю ꙗ҆́кѡ трѝ мцⷭ҇ы и҆ возврати́сѧ въ до́мъ сво́й.
 • Є҆лїсаве́ти же и҆спо́лнисѧ вре́мѧ роди́ти є҆́й, и҆ родѝ сы́на.
 • И҆ слы́шаша ѡ҆́крестъ живꙋ́щїи и҆ ᲂу҆́жики є҆ѧ̀, ꙗ҆́кѡ возвели́чилъ є҆́сть гдⷭ҇ь млⷭ҇ть свою̀ съ не́ю: и҆ ра́довахꙋсѧ съ не́ю.
 • И҆ бы́сть во ѻ҆смы́й де́нь, прїидо́ша ѡ҆брѣ́зати ѻ҆троча̀, и҆ нарица́хꙋ є҆̀ и҆́менемъ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀, заха́рїю.
 • И҆ ѿвѣща́вши ма́ти є҆гѡ̀ речѐ: нѝ, но да нарече́тсѧ і҆ѡа́ннъ.
 • И҆ рѣ́ша къ не́й, ꙗ҆́кѡ никто́же є҆́сть въ родствѣ̀ твое́мъ, и҆́же нарица́етсѧ и҆́менемъ тѣ́мъ.
 • И҆ помава́хꙋ ѻ҆тцꙋ̀ є҆гѡ̀, є҆́же ка́кѡ бы хотѣ́лъ нарещѝ є҆̀.
 • И҆ и҆спро́шь дщи́цꙋ, написа̀, глаго́лѧ: і҆ѡа́ннъ бꙋ́детъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀. И҆ чꙋдѧ́хꙋсѧ всѝ.
 • Ѿверзо́шасѧ же ᲂу҆ста̀ є҆гѡ̀ а҆́бїе и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀, и҆ глаго́лаше благословѧ̀ бг҃а.
 • И҆ бы́сть на всѣ́хъ стра́хъ живꙋ́щихъ ѡ҆́крестъ и҆́хъ: и҆ во все́й странѣ̀ і҆ꙋде́йстѣй повѣ́даеми бѧ́хꙋ всѝ глагѡ́ли сі́и.
 • И҆ положи́ша всѝ слы́шавшїи въ се́рдцы свое́мъ, глаго́люще: что̀ ᲂу҆́бѡ ѻ҆троча̀ сїѐ бꙋ́детъ; И҆ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ бѣ̀ съ ни́мъ.
 • И҆ заха́рїа ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ и҆спо́лнисѧ дх҃а ст҃а, и҆ проро́чествова, глаго́лѧ:
 • блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ, ꙗ҆́кѡ посѣтѝ и҆ сотворѝ и҆збавле́нїе лю́демъ свои̑мъ:
 • и҆ воздви́же ро́гъ спⷭ҇нїѧ на́мъ, въ домꙋ̀ дв҃да ѻ҆́трока своегѡ̀:
 • ꙗ҆́коже гл҃а ᲂу҆сты̑ ст҃ы́хъ сꙋ́щихъ ѿ вѣ́ка прⷪ҇рѡ́къ є҆гѡ̀,
 • спⷭ҇нїе ѿ вра̑гъ на́шихъ и҆ и҆з̾ рꙋкѝ всѣ́хъ ненави́дѧщихъ на́съ:
 • сотвори́ти млⷭ҇ть со ѻ҆тцы̑ на́шими и҆ помѧнꙋ́ти завѣ́тъ ст҃ы́й сво́й,
 • клѧ́твꙋ, є҆́юже клѧ́тсѧ ко а҆враа́мꙋ ѻ҆тцꙋ̀ на́шемꙋ, да́ти на́мъ,
 • без̾ стра́ха, и҆з̾ рꙋкѝ вра̑гъ на́шихъ и҆зба́вльшымсѧ,
 • слꙋжи́ти є҆мꙋ̀ прпⷣбїемъ и҆ пра́вдою пред̾ ни́мъ всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ.
 • И҆ ты̀, ѻ҆троча̀, прⷪ҇ро́къ вы́шнѧгѡ нарече́шисѧ: пред̾и́деши бо пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, ᲂу҆гото́вати пꙋти̑ є҆гѡ̀,
 • да́ти ра́зꙋмъ спⷭ҇нїѧ лю́демъ є҆гѡ̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣ̑хъ и҆́хъ,
 • млⷭ҇рдїѧ ра́ди млⷭ҇ти бг҃а на́шегѡ, въ ни́хже посѣти́лъ є҆́сть на́съ восто́къ свы́ше,
 • просвѣти́ти во тьмѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдѧ́щыѧ, напра́вити но́ги на́шѧ на пꙋ́ть ми́ренъ.
 • Ѻ҆троча́ же растѧ́ше и҆ крѣплѧ́шесѧ дꙋ́хомъ: и҆ бѣ̀ въ пꙋсты́нехъ до днѐ ꙗ҆вле́нїѧ своегѡ̀ ко і҆и҃лю.
 • [Зач. 1.] Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях,
 • как передали нам то́ бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова,
 • то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,
 • чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.
 • [Зач. 2.] Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета.
 • Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно.
 • У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных.
 • Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом,
 • по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения,
 • а всё множество народа молилось вне во время каждения, –
 • тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного.
 • Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.
 • Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн;
 • и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются,
 • ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей;
 • и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;
 • и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный.
 • И сказал Захария Ангелу: по чему я узна́ю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных.
 • Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие;
 • и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то́, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время.
 • Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме.
 • Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем.
 • А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой.
 • [Зач. 3.] После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила:
 • так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.
 • В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
 • к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
 • Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.
 • Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что́ бы это было за приветствие.
 • И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
 • и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
 • Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
 • и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
 • Мария же сказала Ангелу: ка́к будет это, когда Я мужа не знаю?
 • Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
 • Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц,
 • ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
 • Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
 • [Зач. 4.] Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин,
 • и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.
 • Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа,
 • и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!
 • И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
 • Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем.
 • И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.
 • И сказала Мария: величит душа Моя Господа,
 • и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
 • что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды;
 • что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;
 • и милость Его в роды родов к боящимся Его;
 • явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями се́рдца их;
 • низложил сильных с престолов, и вознес смиренных;
 • алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем;
 • воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость,
 • ка́к говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
 • Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
 • Елисавете же настало время родить, и она родила сына.
 • И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею.
 • В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею.
 • На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном.
 • И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем.
 • И спрашивали знаками у отца его, ка́к бы он хотел назвать его.
 • Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились.
 • И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога.
 • И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской.
 • Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что́ будет младенец сей? И рука Господня была с ним.
 • И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря:
 • благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему,
 • и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего,
 • ка́к возвестил устами бывших от века святых пророков Своих,
 • что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас;
 • сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой,
 • клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам,
 • небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,
 • служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей.
 • И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему,
 • дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их,
 • по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше,
 • просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
 • Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
 • Поскольку многие уже брались составлять повествования о событиях, совершившихся среди нас и
 • переданных нам теми, кто с самого начала были очевидцами и служителями Слова, –
 • счел за благо и я, тщательно исследовав все с самого начала, связно изложить это для тебя, достойнейший Феофил,
 • чтобы ты мог усмотреть, насколько достоверно учение, которое тебе преподали.
 • Был во времена Ирода, царя Иудеи, некий священник, именем Захария, из разряда Авии, и была у него жена из рода Аарона, имя ее – Елисавета;
 • и были они оба праведны пред Богом, соблюдая безукоризненно все заповеди и установления Господни.
 • И не было у них ребенка, потому что Елисавета была бесплодна, и оба были уже в преклонных годах.
 • И вот, когда был его черед исполнять свои священнические обязанности перед Богом,
 • ему по обычаю, принятому у священников, выпал жребий войти в Храм Господень и совершать каждение,
 • между тем как весь народ во время каждения стоял за дверями и молился.
 • И явился ему ангел Господень, представ по правую руку возле жертвенника каждения.
 • И Захария, увидев, смутился, и напал на него страх.
 • Но ангел сказал ему: «Не страшись, Захария! Ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и ты наречешь имя ему: Иоанн.
 • И будет радость тебе и ликование,
  и многие рождению его возрадуются;
 • ибо он велик будет пред Господом,
  ни вина, ни хмельного пить не станет, и Дух Святой исполнит его
  еще от чрева матери его.
 • И многих из сынов, Израиля
  обратит он к Господу, Богу их.
 • И пойдет он пред Господом
  в духе и силе Илии,
  чтобы возвратить детям – сердца отцов,
  и непокорным – разумение праведных,
  чтобы сделать народ уготованным для Господа».
 • И спросил Захария ангела:
  »По какому знаку я узнаю, что так будет? Ведь я стар, и жена моя в преклонных годах».
 • И сказал ангел ему в ответ:
  »Я – Гавриил и предстою пред лицом Бога, и послан говорить с тобой и возвестить тебе эту благую весть.
 • Смотри же, ты лишишься речи и не сможешь говорить вплоть до того дня, когда это исполнится, за то, что не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
 • И народ дожидался Захарию и дивился, что он так медлит в Храме.
 • А тот, выйдя, не мог с ними говорить, и поняли они, что в Храме явилось ему видение; он подавал им знаки и оставался нем.
 • И было, когда окончились дни его служения, вернулся он в дом свой.
 • А после дней тех зачала Елисавета, жена его, и пять месяцев скрывала себя от всех. Она говорила:
 • «Это сотворил для меня Господь в те дни, когда Ему благоугодно было снять с меня позор перед людьми».
 • А когда была она на шестом месяце, послал Бог ангела Гавриила в галилейский город, именуемый Назарет,
 • к деве, обрученной жениху по имени Иосиф, из рода Давида; и было имя девы той Мариам.
 • И ангел, войдя к ней, сказал:
  »Радуйся, Благодатная! С Тобою Господь!»
 • Но она сильно смутилась от его слов и стала раздумывать, что же значит такое приветствие.
 • И сказал ей ангел:
  »Не страшись, Мариам,
  ибо ты обрела милость у Бога:
 • и вот, ты зачнешь и родишь Сына,
  и наречешь Ему имя: Иисус;
 • и будет Он велик,
  и назовут Его Сыном Вышнего;
  и даст Ему Господь Бог
  престол Давида, праотца Его,
 • и воцарится Он над родом Иакова вовек,
  и Царству Его не будет конца».
 • И сказала Мариам ангелу: «Как же будет это, если я не знаю мужа?»
 • И ангел сказал ей в ответ:
  »Дух Святой сойдет на тебя,
  и Сила Вышнего осенит тебя;
  потому Дитя твое будет свято
  и наречется: Сын Божий.
 • Вот и Елисавета, родственница твоя, в старости своей зачала сына, и тому уже шестой месяц – а ее называли бесплодной.
 • Ибо нет для Бога ничего невозможного».
 • Тогда Мариам сказала:
  »Пред тобою раба Господня; да будет со мною, как ты сказал».
  И удалился от нее ангел.
 • По прошествии нескольких дней Мариам, выйдя в путь, с поспешностью направилась в нагорный край, в иудейский город,
 • и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. И вот, когда услышала Елисавета слова, которыми приветствовала ее Мария, взыграл младенец в ее чреве.
 • И исполнилась Елисавета Духом Святым,
 • и громко вскричала такие слова:
  »Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!
 • И откуда мне такая честь, что Матерь Господа Моего пришла ко мне?
 • Ибо когда звук приветствия Твоего достиг ушей моих, взыграл от радости младенец во чреве моем;
 • и блаженна Уверовавшая, что исполнится предреченное Ей от Господа».
 • И сказала Мариам:
  »Величает душа моя Господа,
 • и ликует дух мой о Боге, Спасителе моем,
 • ибо призрел Он на убожество рабы Своей:
  вот, блаженною назовут меня из рода в род!
 • Ибо великое свершил для меня Сильный,
  и свято Имя Его,
 • и милость Его в род и род
  для чтущих Его.
 • Явил Он силу длани Своей,
  посрамил замыслы горделивых сердец;
 • со престолов низверг властителей,
  а смиренных возвысил,
 • алчущих утолил обилием,
  а богатых отослал ни с чем;
 • пришел на помощь Израилю, рабу Своему,
  вспомнив о милости,
 • обетованной праотцам нашим,
  Аврааму и потомству его, вовеки».
 • И оставалась Мария с нею около трех месяцев, а после возвратилась в дом свой.
 • Елисавете же настало время родов, и родила она сына;
 • и услышали ее соседи и родичи, что Господь явил к ней столь великую милость, и радовались вместе с ней.
 • И вот в день восьмой пришли совершить над младенцем обрезание, и хотели назвать его по имени отца его Захарией.
 • И мать его возразила:
  »Нет, имя ему будет Иоанн».
 • И сказали ей, что, мол, в родне твоей нет никого, кто звался бы так; и
 • стали знаками спрашивать отца, как бы он хотел назвать младенца.
 • И он, потребовав дощечку для письма, написал:
  »Имя ему – Иоанн».
  И все изумились;
 • но в тот же миг разрешились уста Захарии и язык его, и он заговорил, благословляя Бога.
 • И нашел страх на всех, кто обитал по округе, и молва об этом прошла по всему нагорному краю Иудеи.
 • И все слышавшие слагали весть в сердце своем, спрашивая:
  »Чем же будет это дитя?»
  Ибо рука Господня была на нем.
 • И Захария, отец его, исполнился Духа Святого и пророчествовал такими словами:
 • «Благословен Господь, Бог Израиля,
  ибо посетил Он народ Свой и сотворил ему избавление,
 • и воздвиг нам силу спасения
  в роду Давида, слуги Своего,
 • как обещал Он устами святых,
  от века бывших пророков Своих, –
 • спасение от врагов наших
  и от руки всех ненавидящих нас,
 • дабы сотворить милость ради отцов наших
  и вспомнить о Завете Своем святом,
 • о клятве, которою Он клялся
  ко Аврааму, отцу нашему,
  что Он даст нам
 • без страха,
  избавясь от рук врагов наших,
 • служить Ему в святости и праведности пред лицом Его,
  во все дни жизни нашей.
 • И ты, дитя, пророком Всевышнего будешь зваться,
  ты пойдешь пред лицом Господа,
  уготовляя пути Ему,
 • подавая спасительное знание народу Его
  о прощении грехов их;
 • по любвеобильной милости Бога нашего,
  в которой посетит нас Заря свыше –
 • просветить скорбящих во мраке и тени смерти,
  и направить стопы наши на путь мира».
 • А отрок подрастал, и дух его укреплялся; и был он в местах пустынных, пока не пришел ему день явить себя Израилю.