Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 99.] И бы́сть во еди́нъ от­ дні́й о́нѣхъ, уча́щу ему́ лю́ди въ це́ркви и благовѣ­ст­ву́ющу, прiидо́ша свяще́н­ницы и кни́жницы со ста́рцы
 • и рѣ́ша къ нему́, глаго́люще: рцы́ на́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ твори́ши, или́ кто́ е́сть да́вый тебѣ́ вла́сть сiю́?
 • Отвѣща́въ же рече́ къ ни́мъ: вопрошу́ вы и а́зъ еди́наго словесе́, и рцы́те ми́:
 • креще́нiе Иоа́н­ново съ небесе́ ли бѣ́, или́ от­ человѣ́къ?
 • Они́ же помышля́ху въ себѣ́, глаго́люще, я́ко а́ще рече́мъ: съ небесе́, рече́тъ: почто́ у́бо не вѣ́ровасте ему́?
 • а́ще ли же рече́мъ: от­ человѣ́къ, вси́ лю́дiе ка́менiемъ побiю́тъ ны́: извѣ́стно бо бѣ́ о Иоа́н­нѣ, я́ко проро́къ бѣ́.
 • И от­вѣща́ша: не вѣ́мы от­ку́ду.
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: ни а́зъ глаго́лю ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́.
 • [Зач. 100.] Нача́тъ же къ лю́демъ глаго́лати при́тчу сiю́: человѣ́къ нѣ́кiй насади́ виногра́дъ, и вдаде́ его́ дѣ́лателемъ, и отъи́де на лѣ́та мно́га.
 • И во вре́мя посла́ къ дѣ́лателемъ раба́, да от­ плода́ виногра́да даду́тъ ему́: дѣ́латели же би́в­ше его́, посла́ша тща́.
 • И при­­ложи́ посла́ти друга́го раба́: они́ же и того́ би́в­ше и досади́в­ше ему́, посла́ша тща́.
 • И при­­ложи́ посла́ти тре́тiяго: они́ же и того́ уя́звльше изгна́ша.
 • Рече́ же господи́нъ виногра́да: что́ сотворю́? послю́ сы́на мо­его́ воз­лю́блен­наго, еда́ ка́ко, его́ ви́дѣв­ше, усрамя́т­ся.
 • Ви́дѣв­ше же его́ дѣ́лателе, мы́шляху въ себѣ́, глаго́люще: се́й е́сть наслѣ́дникъ: прiиди́те, убiе́мъ его́, да на́­ше бу́детъ достоя́нiе.
 • И изве́дше его́ во́нъ изъ виногра́да, уби́ша. Что́ у́бо сотвори́тъ и́мъ господи́нъ виногра́да?
 • Прiи́детъ и погуби́тъ дѣ́латели сiя́, и вда́стъ виногра́дъ инѣ́мъ. Слы́шав­ше же реко́ша: да не бу́детъ.
 • О́нъ же воз­зрѣ́въ на ни́хъ, рече́: что́ у́бо пи́саное сiе́: ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущiи, се́й бы́сть во главу́ у́гла?
 • Вся́къ пады́й на ка́мени то́мъ, сокруши́т­ся: а на не́мже паде́тъ, стры́етъ его́.
 • [Зач. 101.] И взыска́ша архiере́е и книжни́цы воз­ложи́ти на́нь ру́цѣ въ то́й ча́съ, и убоя́шася наро́да: разумѣ́ша бо, я́ко къ ни́мъ при́тчу сiю́ рече́.
 • И наблю́дше посла́ша ла́ятели {навѣ́тниковъ}, при­­творя́ющихъ себе́ пра́ведники бы́ти: да и́мутъ его́ въ словеси́, во е́же преда́ти его́ нача́л­ст­ву и о́бласти иге́моновѣ.
 • И вопроси́ша его́, глаго́люще: учи́телю, вѣ́мы, я́ко пра́во глаго́леши и учи́ши, и не на лица́ зри́ши, но во­и́стин­ну пути́ Бо́жiю учи́ши:
 • досто́итъ ли на́мъ ке́сареви да́нь дая́ти, или́ ни́?
 • Разумѣ́въ же и́хъ лука́в­ст­во, рече́ къ ни́мъ: что́ мя искуша́ете?
 • покажи́те ми́ ца́ту {дина́рiй}: чі́й и́мать о́бразъ и надписа́нiе? Отвѣща́в­ше же реко́ша: ке́саревъ.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: воз­дади́те у́бо, я́же ке́сарева, ке́сареви, и я́же Бо́жiя, богови.
 • И не мого́ша зазрѣ́ти глаго́ла его́ предъ людьми́: и диви́шася о от­вѣ́тѣ его́, и умолча́ша.
 • [Зач. 102.] Приступи́ша же нѣ́цыи от­ саддуке́й, глаго́лющiи воскресе́нiю не бы́ти, вопроша́ху его́,
 • глаго́люще: учи́телю, Моисе́й написа́ на́мъ: а́ще кому́ бра́тъ у́мретъ имы́й жену́, и то́й безча́денъ у́мретъ, да бра́тъ его́ по́йметъ жену́ и воз­ста́витъ сѣ́мя бра́ту сво­ему́.
 • Се́дмь у́бо бра́тiй бѣ́: и пе́рвый поя́тъ жену́, у́мре безча́денъ:
 • и поя́тъ вторы́й жену́, и то́й у́мре безча́денъ:
 • и тре́тiй поя́тъ ю́: та́кожде же и вси́ се́дмь: и не оста́виша ча́дъ, и умро́ша:
 • по́слѣжде же всѣ́хъ у́мре и жена́:
 • въ воскресе́нiе у́бо, кото́раго и́хъ бу́детъ жена́? се́дмь бо имѣ́ша ю́ жену́.
 • И от­вѣща́въ рече́ и́мъ Иису́съ: сы́нове вѣ́ка сего́ же́нят­ся и посяга́ютъ:
 • а сподо́бльшiися вѣ́къ о́нъ улучи́ти и воскресе́нiе, е́же от­ ме́ртвыхъ, ни же́нят­ся, ни посяга́ютъ:
 • ни умре́ти бо ктому́ мо́гутъ: ра́вни бо су́ть а́нгеломъ, и сы́нове су́ть Бо́жiи, воскресе́нiя сы́нове су́ще.
 • А я́ко востаю́тъ ме́ртвiи, и Моисе́й сказа́ при­­ купинѣ́, я́коже глаго́летъ Го́спода Бо́га Авраа́мля и Бо́га Исаа́кова и Бо́га Иа́ковля.
 • Бо́гъ же нѣ́сть ме́ртвыхъ, но живы́хъ: вси́ бо тому́ жи́ви су́ть.
 • Отвѣща́в­ше же нѣ́цый от­ кни́жникъ реко́ша: учи́телю, до́брѣ ре́клъ еси́.
 • Ктому́же не смѣ́яху его́ вопроси́ти ничесо́же. Рече́ же къ ни́мъ:
 • ка́ко глаго́лютъ Христа́ Сы́на Дави́дова бы́ти?
 • Са́мъ бо Дави́дъ глаго́летъ въ кни́зѣ псало́мстѣй: рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́: сѣди́ одесну́ю мене́,
 • до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе нога́ма тво­и́ма.
 • Дави́дъ у́бо Го́спода его́ нарица́етъ, и ка́ко Сы́нъ ему́ е́сть?
 • [Зач. 103.] Слы́шащымъ же всѣ́мъ лю́демъ, рече́ ученико́мъ сво­и́мъ:
 • внемли́те себѣ́ от­ кни́жникъ, хотя́щихъ ходи́ти во оде́ждахъ, и лю́бящихъ цѣлова́нiя на то́ржищихъ и предсѣда́нiя на со́нмищихъ, и преждевоз­лежа́нiя на ве́черяхъ:
 • и́же снѣда́ютъ до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че мо́лят­ся {и лицемѣ́рно на до́лзѣ мо́лят­ся}: сі́и прiи́мутъ ли́шше осужде́нiе.
 • [Зач. 99.] В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами,
 • и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?
 • Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите Мне:
 • крещение Иоанново с небес было, или от человеков?
 • Они же, рассуждая между собою, говорили: если скажем: с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему?
 • а если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк.
 • И отвечали: не знаем откуда.
 • Иисус сказал им: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
 • [Зач. 100.] И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время;
 • и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, прибив его, отослали ни с чем.
 • Еще послал другого раба; но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем.
 • И еще послал третьего; но они и того, изранив, выгнали.
 • Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся.
 • Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше.
 • И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника?
 • Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет!
 • Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?
 • Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
 • [Зач. 101.] И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу.
 • И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя.
 • И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь;
 • позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет?
 • Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете?
 • Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы.
 • Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
 • И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали.
 • [Зач. 102.] Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили Его:
 • Учитель! Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему.
 • Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездетным;
 • взял ту жену второй, и тот умер бездетным;
 • взял ее третий; также и все семеро, и умерли, не оставив детей;
 • после всех умерла и жена;
 • итак, в воскресение которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?
 • Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж;
 • а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят,
 • и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения.
 • А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова.
 • Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
 • На это некоторые из книжников сказали: Учитель! Ты хорошо сказал.
 • И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им:
 • ка́к говорят, что Христос есть Сын Давидов,
 • а сам Давид говорит в книге псалмов: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
 • доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
 • Итак, Давид Господом называет Его; как же Он Сын ему?
 • [Зач. 103.] И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам Своим:
 • остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах,
 • которые поедают до́мы вдов и лицемерно долго молятся; они примут тем большее осуждение.
 • καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκον­τος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζο­μέ­νου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις
 • καὶ εἶπαν λέγον­τες προ­̀ς αὐτόν εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην
 • ἀπο­κριθεὶς δὲ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον καὶ εἴπατέ μοι
 • τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων
 • οἱ δὲ συν­ελογίσαν­το προ­̀ς ἑαυτοὺς λέγον­τες ὅτι ἐὰν εἴπωμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ δια­̀ τί οὐκ ἐπι­στεύ­σατε αὐτῷ
 • ἐὰν δὲ εἴπωμεν ἐξ ἀνθρώπων ὁ λαὸς ἅπας κατα­λιθάσει ἡμᾶς πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προ­φήτην εἶναι
 • καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν
 • καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
 • ἤρξατο δὲ προ­̀ς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παρα­βολὴν ταύτην ἄνθρωπός τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς
 • καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν προ­̀ς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα ἀπο­̀ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραν­τες κενόν
 • καὶ προ­σέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραν­τες καὶ ἀτιμάσαν­τες ἐξαπέστειλαν κενόν
 • καὶ προ­σέθετο τρίτον πέμψαι οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαν­τες ἐξέβαλον
 • εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τί ποιήσω πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν ἴσως τοῦτον ἐν­τραπήσον­ται
 • ἰδόν­τες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζον­το προ­̀ς ἀλλήλους λέγον­τες οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος ἀπο­κτείνωμεν αὐτόν ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρο­νο­μία
 • καὶ ἐκβαλόν­τες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
 • ἐλεύ­­σε­ται καὶ ἀπο­λέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις ἀκούσαν­τες δὲ εἶπαν μὴ γένοιτο
 • ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦν­τες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
 • πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾿ ἐκεῖνον τὸν λίθον συν­θλασθή­σε­ται ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν
 • καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπι­βαλεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν ἔγνωσαν γὰρ ὅτι προ­̀ς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παρα­βολὴν ταύτην
 • καὶ παρα­τηρήσαν­τες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινο­μέ­νους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι ἵνα ἐπι­λάβων­ται αὐτοῦ λόγου ὥστε παρα­δοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος
 • καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγον­τες διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις προ­́σωπον ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις
 • ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ
 • κατα­νοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν προ­̀ς αὐτούς
 • δείξατέ μοι δηνάριον τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπι­γραφήν οἱ δὲ εἶπαν Καίσαρος
 • ὁ δὲ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς τοίνυν ἀπό­δοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
 • καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπι­λαβέσθαι αὐτοῦ ῥήμα­τος ἐναν­τίον τοῦ λαοῦ καὶ θαυμάσαν­τες ἐπι­̀ τῇ ἀπο­κρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν
 • προ­σελθόν­τες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων οἱ ἀν­τιλέγον­τες ἀνάστασιν μὴ εἶναι ἐπηρώτησαν αὐτὸν
 • λέγον­τες διδάσκαλε Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀπο­θάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
 • ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος
 • καὶ ὁ δεύ­τερος
 • καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον
 • ὕστερον καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
 • ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
 • καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκον­ται
 • οἱ δὲ κατα­ξιωθέν­τες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζον­ται
 • οὐδὲ γὰρ ἀπο­θανεῖν ἔτι δύναν­ται ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄν­τες
 • ὅτι δὲ ἐγείρον­ται οἱ νεκροὶ καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπι­̀ τῆς βάτου ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ
 • θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζών­των πάν­τες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν
 • ἀπο­κριθέν­τες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν διδάσκαλε καλῶς εἶπας
 • οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν
 • εἶπεν δὲ προ­̀ς αὐτούς πῶς λέγουσιν τὸν Χριστὸν εἶναι Δαυὶδ υἱόν
 • αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου κάθου ἐκ δεξιῶν μου
 • ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου
 • Δαυὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν
 • ἀκούον­τος δὲ παν­τὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
 • προ­σέχετε ἀπο­̀ τῶν γραμματέων τῶν θελόν­των περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούν­των ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συν­αγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις
 • οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προ­φάσει μακρὰ προ­σεύ­χον­ται οὗτοι λήμψον­ται περισ­σότερον κρίμα