Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 99.] И бы́сть во еди́нъ от­ дні́й о́нѣхъ, уча́щу ему́ лю́ди въ це́ркви и благовѣ­ст­ву́ющу, прiидо́ша свяще́н­ницы и кни́жницы со ста́рцы
 • и рѣ́ша къ нему́, глаго́люще: рцы́ на́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ твори́ши, или́ кто́ е́сть да́вый тебѣ́ вла́сть сiю́?
 • Отвѣща́въ же рече́ къ ни́мъ: вопрошу́ вы и а́зъ еди́наго словесе́, и рцы́те ми́:
 • креще́нiе Иоа́н­ново съ небесе́ ли бѣ́, или́ от­ человѣ́къ?
 • Они́ же помышля́ху въ себѣ́, глаго́люще, я́ко а́ще рече́мъ: съ небесе́, рече́тъ: почто́ у́бо не вѣ́ровасте ему́?
 • а́ще ли же рече́мъ: от­ человѣ́къ, вси́ лю́дiе ка́менiемъ побiю́тъ ны́: извѣ́стно бо бѣ́ о Иоа́н­нѣ, я́ко проро́къ бѣ́.
 • И от­вѣща́ша: не вѣ́мы от­ку́ду.
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: ни а́зъ глаго́лю ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́.
 • [Зач. 100.] Нача́тъ же къ лю́демъ глаго́лати при́тчу сiю́: человѣ́къ нѣ́кiй насади́ виногра́дъ, и вдаде́ его́ дѣ́лателемъ, и отъи́де на лѣ́та мно́га.
 • И во вре́мя посла́ къ дѣ́лателемъ раба́, да от­ плода́ виногра́да даду́тъ ему́: дѣ́латели же би́в­ше его́, посла́ша тща́.
 • И при­­ложи́ посла́ти друга́го раба́: они́ же и того́ би́в­ше и досади́в­ше ему́, посла́ша тща́.
 • И при­­ложи́ посла́ти тре́тiяго: они́ же и того́ уя́звльше изгна́ша.
 • Рече́ же господи́нъ виногра́да: что́ сотворю́? послю́ сы́на мо­его́ воз­лю́блен­наго, еда́ ка́ко, его́ ви́дѣв­ше, усрамя́т­ся.
 • Ви́дѣв­ше же его́ дѣ́лателе, мы́шляху въ себѣ́, глаго́люще: се́й е́сть наслѣ́дникъ: прiиди́те, убiе́мъ его́, да на́­ше бу́детъ достоя́нiе.
 • И изве́дше его́ во́нъ изъ виногра́да, уби́ша. Что́ у́бо сотвори́тъ и́мъ господи́нъ виногра́да?
 • Прiи́детъ и погуби́тъ дѣ́латели сiя́, и вда́стъ виногра́дъ инѣ́мъ. Слы́шав­ше же реко́ша: да не бу́детъ.
 • О́нъ же воз­зрѣ́въ на ни́хъ, рече́: что́ у́бо пи́саное сiе́: ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущiи, се́й бы́сть во главу́ у́гла?
 • Вся́къ пады́й на ка́мени то́мъ, сокруши́т­ся: а на не́мже паде́тъ, стры́етъ его́.
 • [Зач. 101.] И взыска́ша архiере́е и книжни́цы воз­ложи́ти на́нь ру́цѣ въ то́й ча́съ, и убоя́шася наро́да: разумѣ́ша бо, я́ко къ ни́мъ при́тчу сiю́ рече́.
 • И наблю́дше посла́ша ла́ятели {навѣ́тниковъ}, при­­творя́ющихъ себе́ пра́ведники бы́ти: да и́мутъ его́ въ словеси́, во е́же преда́ти его́ нача́л­ст­ву и о́бласти иге́моновѣ.
 • И вопроси́ша его́, глаго́люще: учи́телю, вѣ́мы, я́ко пра́во глаго́леши и учи́ши, и не на лица́ зри́ши, но во­и́стин­ну пути́ Бо́жiю учи́ши:
 • досто́итъ ли на́мъ ке́сареви да́нь дая́ти, или́ ни́?
 • Разумѣ́въ же и́хъ лука́в­ст­во, рече́ къ ни́мъ: что́ мя искуша́ете?
 • покажи́те ми́ ца́ту {дина́рiй}: чі́й и́мать о́бразъ и надписа́нiе? Отвѣща́в­ше же реко́ша: ке́саревъ.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: воз­дади́те у́бо, я́же ке́сарева, ке́сареви, и я́же Бо́жiя, богови.
 • И не мого́ша зазрѣ́ти глаго́ла его́ предъ людьми́: и диви́шася о от­вѣ́тѣ его́, и умолча́ша.
 • [Зач. 102.] Приступи́ша же нѣ́цыи от­ саддуке́й, глаго́лющiи воскресе́нiю не бы́ти, вопроша́ху его́,
 • глаго́люще: учи́телю, Моисе́й написа́ на́мъ: а́ще кому́ бра́тъ у́мретъ имы́й жену́, и то́й безча́денъ у́мретъ, да бра́тъ его́ по́йметъ жену́ и воз­ста́витъ сѣ́мя бра́ту сво­ему́.
 • Се́дмь у́бо бра́тiй бѣ́: и пе́рвый поя́тъ жену́, у́мре безча́денъ:
 • и поя́тъ вторы́й жену́, и то́й у́мре безча́денъ:
 • и тре́тiй поя́тъ ю́: та́кожде же и вси́ се́дмь: и не оста́виша ча́дъ, и умро́ша:
 • по́слѣжде же всѣ́хъ у́мре и жена́:
 • въ воскресе́нiе у́бо, кото́раго и́хъ бу́детъ жена́? се́дмь бо имѣ́ша ю́ жену́.
 • И от­вѣща́въ рече́ и́мъ Иису́съ: сы́нове вѣ́ка сего́ же́нят­ся и посяга́ютъ:
 • а сподо́бльшiися вѣ́къ о́нъ улучи́ти и воскресе́нiе, е́же от­ ме́ртвыхъ, ни же́нят­ся, ни посяга́ютъ:
 • ни умре́ти бо ктому́ мо́гутъ: ра́вни бо су́ть а́нгеломъ, и сы́нове су́ть Бо́жiи, воскресе́нiя сы́нове су́ще.
 • А я́ко востаю́тъ ме́ртвiи, и Моисе́й сказа́ при­­ купинѣ́, я́коже глаго́летъ Го́спода Бо́га Авраа́мля и Бо́га Исаа́кова и Бо́га Иа́ковля.
 • Бо́гъ же нѣ́сть ме́ртвыхъ, но живы́хъ: вси́ бо тому́ жи́ви су́ть.
 • Отвѣща́в­ше же нѣ́цый от­ кни́жникъ реко́ша: учи́телю, до́брѣ ре́клъ еси́.
 • Ктому́же не смѣ́яху его́ вопроси́ти ничесо́же. Рече́ же къ ни́мъ:
 • ка́ко глаго́лютъ Христа́ Сы́на Дави́дова бы́ти?
 • Са́мъ бо Дави́дъ глаго́летъ въ кни́зѣ псало́мстѣй: рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́: сѣди́ одесну́ю мене́,
 • до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе нога́ма тво­и́ма.
 • Дави́дъ у́бо Го́спода его́ нарица́етъ, и ка́ко Сы́нъ ему́ е́сть?
 • [Зач. 103.] Слы́шащымъ же всѣ́мъ лю́демъ, рече́ ученико́мъ сво­и́мъ:
 • внемли́те себѣ́ от­ кни́жникъ, хотя́щихъ ходи́ти во оде́ждахъ, и лю́бящихъ цѣлова́нiя на то́ржищихъ и предсѣда́нiя на со́нмищихъ, и преждевоз­лежа́нiя на ве́черяхъ:
 • и́же снѣда́ютъ до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че мо́лят­ся {и лицемѣ́рно на до́лзѣ мо́лят­ся}: сі́и прiи́мутъ ли́шше осужде́нiе.
 • [Зач. 99.] В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами,
 • и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?
 • Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите Мне:
 • крещение Иоанново с небес было, или от человеков?
 • Они же, рассуждая между собою, говорили: если скажем: с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему?
 • а если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк.
 • И отвечали: не знаем откуда.
 • Иисус сказал им: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
 • [Зач. 100.] И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время;
 • и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, прибив его, отослали ни с чем.
 • Еще послал другого раба; но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем.
 • И еще послал третьего; но они и того, изранив, выгнали.
 • Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся.
 • Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше.
 • И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника?
 • Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет!
 • Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?
 • Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
 • [Зач. 101.] И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу.
 • И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя.
 • И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь;
 • позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет?
 • Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете?
 • Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы.
 • Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
 • И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали.
 • [Зач. 102.] Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили Его:
 • Учитель! Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему.
 • Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездетным;
 • взял ту жену второй, и тот умер бездетным;
 • взял ее третий; также и все семеро, и умерли, не оставив детей;
 • после всех умерла и жена;
 • итак, в воскресение которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?
 • Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж;
 • а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят,
 • и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения.
 • А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова.
 • Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
 • На это некоторые из книжников сказали: Учитель! Ты хорошо сказал.
 • И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им:
 • ка́к говорят, что Христос есть Сын Давидов,
 • а сам Давид говорит в книге псалмов: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
 • доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
 • Итак, Давид Господом называет Его; как же Он Сын ему?
 • [Зач. 103.] И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам Своим:
 • остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах,
 • которые поедают до́мы вдов и лицемерно долго молятся; они примут тем большее осуждение.
 • 有 一 天 耶 稣 在 殿 里 教 训 百 姓 , 讲 福 音 的 时 候 , 祭 司 长 和 文 士 并 长 老 上 前 来 ,
 • 问 他 说 , 你 告 诉 我 们 , 你 仗 着 什 么 权 柄 作 这 些 事 , 给 你 这 权 柄 的 是 谁 呢 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 我 也 要 问 你 们 一 句 话 。 你 们 且 告 诉 我 。
 • 约 翰 的 洗 礼 , 是 从 天 上 来 的 , 是 从 人 间 来 的 呢 。
 • 他 们 彼 此 商 议 说 , 我 们 若 说 从 天 上 来 , 他 必 说 你 们 为 什 么 不 信 他 呢 。
 • 若 说 从 人 间 来 , 百 姓 都 要 用 石 头 打 死 我 们 。 因 为 他 们 信 约 翰 是 先 知 。
 • 于 是 回 答 说 , 不 知 道 是 从 那 里 来 的 。
 • 耶 稣 说 , 我 也 不 告 诉 你 们 , 我 仗 着 什 么 权 柄 作 这 些 事 。
 • 耶 稣 就 设 比 喻 , 对 百 姓 说 , 有 人 栽 了 一 个 葡 萄 园 , 租 给 园 户 , 就 往 外 国 去 住 了 许 久 。
 • 到 了 时 候 , 打 发 一 个 仆 人 到 园 户 那 里 去 , 叫 他 们 把 园 中 当 纳 的 果 子 交 给 他 。 园 户 竟 打 了 他 , 叫 他 空 手 回 去 。
 • 又 打 发 一 个 仆 人 去 。 他 们 也 打 了 他 , 并 且 凌 辱 他 , 叫 他 空 手 回 去 。
 • 又 打 发 第 三 个 仆 人 去 。 他 们 也 打 伤 了 他 , 把 他 推 出 去 了 。
 • 园 主 说 , 我 怎 麽 办 呢 。 我 要 打 发 我 的 爱 子 去 。 或 者 他 们 尊 敬 他 。
 • 他 不 料 , 园 户 刻 见 他 , 就 彼 此 商 量 说 , 这 是 承 受 产 业 的 。 我 们 杀 他 吧 , 使 产 业 归 于 我 们 。
 • 于 是 把 他 推 出 葡 萄 园 外 杀 了 。 这 样 , 葡 萄 园 的 主 人 , 要 怎 样 处 治 他 们 呢 。
 • 他 要 求 除 灭 这 些 园 户 , 将 葡 萄 园 转 给 别 人 。 听 见 的 人 说 , 这 是 万 不 可 的 。
 • 耶 稣 看 着 他 们 说 , 经 上 记 着 , 匠 人 所 弃 的 石 头 , 已 作 了 房 角 的 头 块 石 头 。 这 是 什 么 意 思 呢 。
 • 凡 掉 在 那 石 头 上 的 , 必 要 跌 碎 。 那 石 头 掉 在 谁 的 身 上 , 就 要 把 谁 砸 得 稀 烂 。
 • 文 士 和 祭 司 长 , 看 出 这 比 喻 是 指 着 他 们 说 的 , 当 时 就 想 要 下 手 拿 他 。 只 是 惧 怕 百 姓 。
 • 于 是 窥 探 耶 稣 , 打 发 奸 细 装 作 好 人 , 要 在 他 的 话 上 得 把 柄 , 好 将 他 交 在 巡 抚 的 政 权 之 下 。
 • 奸 细 就 问 耶 稣 说 , 夫 子 , 我 们 晓 得 你 所 讲 所 传 都 是 正 道 , 也 不 取 人 的 外 貌 , 乃 是 诚 诚 实 实 传 神 的 道 。
 • 我 们 纳 税 给 该 撒 , 可 以 不 可 以 。
 • 耶 稣 看 出 他 们 的 诡 诈 , 就 对 他 们 说 ,
 • 拿 一 个 银 钱 来 给 我 看 。 这 像 和 这 号 是 谁 的 。 他 们 说 , 是 该 撒 的 。
 • 耶 稣 说 , 这 样 , 该 撒 的 物 当 归 给 该 撒 , 神 的 物 当 归 给 神 。
 • 他 扪 当 着 百 姓 , 在 这 话 上 得 不 着 把 柄 。 又 希 奇 他 的 应 对 , 就 闭 口 无 言 了 。
 • 撒 都 该 人 常 说 没 有 复 活 的 事 。 有 几 个 来 问 耶 稣 说 ,
 • 夫 子 , 摩 西 为 我 们 写 着 说 , 人 若 有 妻 无 子 就 死 了 , 他 兄 弟 当 娶 他 的 妻 , 为 哥 哥 生 子 立 后 。
 • 有 弟 兄 七 人 。 第 一 个 娶 了 妻 , 没 有 孩 子 死 了 。
 • 第 二 个 , 第 三 个 , 也 娶 过 他 。
 • 那 七 个 人 , 都 娶 过 他 , 没 有 留 下 孩 子 就 死 了 。
 • 后 来 妇 人 也 死 了 。
 • 这 样 当 复 活 的 时 候 , 他 是 那 一 个 的 妻 子 呢 。 因 为 他 们 七 个 人 都 娶 过 他 。
 • 耶 稣 说 , 这 世 界 的 人 , 有 娶 有 嫁 。
 • 惟 有 算 为 配 得 那 世 界 , 与 从 死 里 复 活 的 人 , 也 不 娶 也 不 嫁 。
 • 因 为 他 们 不 能 再 死 。 和 天 使 一 样 。 既 是 复 活 的 人 , 就 为 神 的 儿 子 。
 • 至 于 死 人 复 活 , 摩 西 在 荆 棘 篇 上 , 称 主 是 亚 伯 拉 罕 的 神 , 以 撒 的 神 , 雅 各 的 神 , 就 指 示 明 白 了 。
 • 神 原 不 是 死 人 的 神 , 乃 是 活 人 的 神 。 因 为 在 他 那 里 , 人 都 是 活 的 。 那 里 或 作 看 来
 • 有 几 个 文 士 说 , 夫 子 , 你 说 得 好 。
 • 以 后 他 们 不 敢 再 问 他 什 么 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 人 怎 麽 说 基 督 是 大 卫 的 子 孙 呢 。
 • 诗 篇 上 , 大 卫 自 己 说 , 主 对 我 主 说 , 你 坐 在 我 的 右 边 ,
 • 等 我 使 你 的 仇 敌 作 你 的 脚 凳 。
 • 大 卫 既 称 他 为 主 , 他 怎 麽 又 是 大 卫 的 子 孙 呢 。
 • 众 百 姓 听 的 时 候 , 耶 稣 对 门 徒 说 ,
 • 你 们 要 防 备 文 士 。 他 们 好 穿 长 衣 游 行 , 喜 爱 人 在 街 市 上 问 他 们 安 , 又 喜 爱 会 堂 里 的 高 位 , 筵 席 上 的 首 座 。
 • 他 们 侵 吞 寡 妇 的 家 产 , 假 意 作 很 长 的 祷 告 。 这 些 人 要 受 更 重 的 刑 罚 。

 • Eines Tages lehrte Jesus wieder im Tempel und verkündete dem Volk die Gute Nachricht. Da kamen die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und auch die Ratsältesten
 • und fragten: »Sag uns, woher nimmst du das Recht, hier so aufzutreten? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben?«
 • Jesus antwortete ihnen: »Auch ich will euch eine Frage stellen. Sagt mir:
 • Woher hatte der Täufer Johannes den Auftrag, zu taufen? Von Gott oder von Menschen?«
 • Sie überlegten: »Wenn wir sagen ́Von Gott́, dann wird er fragen: Warum habt ihr dann Johannes nicht geglaubt?
 • Wenn wir aber sagen ́Von Menscheń, dann wird uns das Volk steinigen, denn alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war.«
 • So sagten sie zu Jesus, dass sie es nicht wüssten.
 • »Gut«, erwiderte Jesus, »dann sage ich euch auch nicht, wer mich bevollmächtigt hat.«
 • Darauf wandte sich Jesus wieder dem Volk zu und erzählte ihm dieses Gleichnis:

  »Ein Mann legte einen Weinberg an. Den verpachtete er und verreiste dann für längere Zeit.

 • Zum gegebenen Zeitpunkt schickte er einen Boten zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Aber die Pächter verprügelten den Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen.
 • Der Besitzer schickte einen zweiten, aber auch den verprügelten sie, behandelten ihn auf die schimpflichste Weise und schickten ihn mit leeren Händen weg.
 • Er sandte auch noch einen dritten. Den schlugen die Pächter blutig und jagten ihn ebenfalls davon.
 • Da sagte der Besitzer des Weinbergs: ́Was soll ich tun? Ich werde meinen Sohn schicken, dem meine ganze Liebe gilt; vor dem werden sie wohl Respekt haben.́
 • Aber als die Pächter ihn kommen sahen, sagten sie zueinander: ́Das ist der Erbe! Wir bringen ihn um, dann gehört seine Erbschaft, der Weinberg, uns.́
 • So stießen sie ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn.

  Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit ihnen machen?

 • Er wird kommen und diese bösen Pächter töten und wird den Weinberg anderen anvertrauen.«

  Als die Leute das hörten, sagten sie: »Das darf nicht geschehen!«

 • Jesus schaute sie an und sagte: »Was bedeutet denn dieses Wort in den Heiligen Schriften:

  ́Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben,
  ist zum Eckstein gewordeń?
  zit Ps 118,22

 • Wer auf diesen Stein stürzt, wird zerschmettert, und auf wen er fällt, den zermalmt er!«
 • Die Gesetzeslehrer und die führenden Priester hätten Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen; denn sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Aber sie hatten Angst vor dem Volk.
 • Die Gesetzeslehrer und die führenden Priester ließen Jesus jetzt nicht mehr aus den Augen. Sie schickten Spitzel zu ihm, die so tun sollten, als ob es ihnen nur um die gewissenhafte Befolgung des Gesetzes ginge. Die sollten Jesus bei einem verfänglichen Wort ertappen, damit sie ihn an den römischen Statthalter ausliefern könnten.
 • Diese Leute legten Jesus die Frage vor: »Lehrer, wir wissen, dass du die richtige Lehre hast. Du lässt dich auch nicht von Menschen beeinflussen, selbst wenn sie noch so mächtig sind, sondern sagst uns klar und deutlich, wie wir nach Gottes Willen leben sollen.
 • Sag uns: Ist es uns nach dem Gesetz Gottes erlaubt, dem römischen Kaiser Steuer zu zahlen, oder nicht?«
 • Jesus durchschaute ihre Hinterlist und sagte zu ihnen:
 • »Zeigt mir eine Silbermünze her! Wessen Bild und Name ist denn hier aufgeprägt?«

  »Das Bild und der Name des Kaisers«, antworteten sie.

 • Da sagte Jesus: »Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört – aber gebt Gott, was Gott gehört!«
 • So konnten sie ihn vor dem Volk nicht zu einer verfänglichen Aussage verleiten. Sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie nichts mehr zu sagen wussten.
 • Dann kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Die Sadduzäer bestreiten, dass die Toten auferstehen werden.
 • »Lehrer«, sagten sie, »Mose hat uns die Vorschrift gegeben: ́Wenn ein Mann stirbt und er hat eine Frau, ist aber kinderlos, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen.́
  nach Dtn 25,5-6 und Gen 38,8
 • Nun gab es einmal sieben Brüder. Der älteste heiratete und starb kinderlos.
 • Darauf heiratete der zweite die Witwe,
 • darauf der dritte. Und so alle sieben: Sie heirateten die Frau, hinterließen keine Kinder und starben.
 • Zuletzt starb auch die Frau.
 • Wie ist das nun mit dieser Frau bei der Auferstehung der Toten? Wem von den Männern soll sie dann gehören? Sie war ja mit allen sieben verheiratet!«
 • Jesus antwortete: »Heiraten ist eine Sache für diese gegenwärtige Welt.
 • Die Menschen aber, die Gott auferstehen lässt und die in seiner kommenden Welt leben dürfen, werden nicht mehr heiraten.
 • Sie können dann ja auch nicht mehr sterben und brauchen nicht mehr für Nachkommen zu sorgen. Weil sie vom Tod auferstanden sind, sind sie wie die Engel: Sie sind Söhne und Töchter Gottes!
 • Dass Gott aber wirklich die Toten auferwecken wird, das hat Mose schon bei der Begegnung am Dornbusch deutlich zu verstehen gegeben, als er den Herrn dort den ́Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobś nannte.
 • Gott ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden! Für ihn sind alle lebendig.«
 • Einige Gesetzeslehrer sagten dazu: »Lehrer, das war eine gute Antwort.«
 • Die Sadduzäer wagten es nämlich nicht mehr, ihm noch irgendeine weitere Frage zu stellen.
 • Nun wandte Jesus sich an sie alle und fragte: »Wie lässt sich behaupten, der versprochene Retter müsse ein Sohn Davids sein?
 • David selbst sagt doch im Buch der Psalmen:

  ́Gott, der Herr, sagte zu meinem Herrn:
  Setze dich an meine rechte Seite!
  nach Ps 110,1; Mk 12,36S

 • Ich will dir deine Feinde unterwerfen,
  sie als Schemel unter deine Füße legen.́
 • David nennt ihn also ́Herŕ – wie kann er dann sein Sohn sein?«
 • Vor dem ganzen versammelten Volk warnte Jesus seine Jünger, die Männer und Frauen:
 • »Nehmt euch in Acht vor den Gesetzeslehrern! Sie zeigen sich gern in ihren Talaren und fühlen sich geschmeichelt, wenn sie auf der Straße respektvoll gegrüßt werden. Beim Gottesdienst sitzen sie in der vordersten Reihe und bei Festmählern nehmen sie die Ehrenplätze ein.
 • Sie sprechen lange Gebete, um einen guten Eindruck zu machen; in Wahrheit aber sind sie Betrüger, die schutzlose Witwen um ihren Besitz bringen. Sie werden einmal besonders streng bestraft werden.«