Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 99.] И бы́сть во еди́нъ от­ дні́й о́нѣхъ, уча́щу ему́ лю́ди въ це́ркви и благовѣ­ст­ву́ющу, прiидо́ша свяще́н­ницы и кни́жницы со ста́рцы
 • и рѣ́ша къ нему́, глаго́люще: рцы́ на́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ твори́ши, или́ кто́ е́сть да́вый тебѣ́ вла́сть сiю́?
 • Отвѣща́въ же рече́ къ ни́мъ: вопрошу́ вы и а́зъ еди́наго словесе́, и рцы́те ми́:
 • креще́нiе Иоа́н­ново съ небесе́ ли бѣ́, или́ от­ человѣ́къ?
 • Они́ же помышля́ху въ себѣ́, глаго́люще, я́ко а́ще рече́мъ: съ небесе́, рече́тъ: почто́ у́бо не вѣ́ровасте ему́?
 • а́ще ли же рече́мъ: от­ человѣ́къ, вси́ лю́дiе ка́менiемъ побiю́тъ ны́: извѣ́стно бо бѣ́ о Иоа́н­нѣ, я́ко проро́къ бѣ́.
 • И от­вѣща́ша: не вѣ́мы от­ку́ду.
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: ни а́зъ глаго́лю ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́.
 • [Зач. 100.] Нача́тъ же къ лю́демъ глаго́лати при́тчу сiю́: человѣ́къ нѣ́кiй насади́ виногра́дъ, и вдаде́ его́ дѣ́лателемъ, и отъи́де на лѣ́та мно́га.
 • И во вре́мя посла́ къ дѣ́лателемъ раба́, да от­ плода́ виногра́да даду́тъ ему́: дѣ́латели же би́в­ше его́, посла́ша тща́.
 • И при­­ложи́ посла́ти друга́го раба́: они́ же и того́ би́в­ше и досади́в­ше ему́, посла́ша тща́.
 • И при­­ложи́ посла́ти тре́тiяго: они́ же и того́ уя́звльше изгна́ша.
 • Рече́ же господи́нъ виногра́да: что́ сотворю́? послю́ сы́на мо­его́ воз­лю́блен­наго, еда́ ка́ко, его́ ви́дѣв­ше, усрамя́т­ся.
 • Ви́дѣв­ше же его́ дѣ́лателе, мы́шляху въ себѣ́, глаго́люще: се́й е́сть наслѣ́дникъ: прiиди́те, убiе́мъ его́, да на́­ше бу́детъ достоя́нiе.
 • И изве́дше его́ во́нъ изъ виногра́да, уби́ша. Что́ у́бо сотвори́тъ и́мъ господи́нъ виногра́да?
 • Прiи́детъ и погуби́тъ дѣ́латели сiя́, и вда́стъ виногра́дъ инѣ́мъ. Слы́шав­ше же реко́ша: да не бу́детъ.
 • О́нъ же воз­зрѣ́въ на ни́хъ, рече́: что́ у́бо пи́саное сiе́: ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущiи, се́й бы́сть во главу́ у́гла?
 • Вся́къ пады́й на ка́мени то́мъ, сокруши́т­ся: а на не́мже паде́тъ, стры́етъ его́.
 • [Зач. 101.] И взыска́ша архiере́е и книжни́цы воз­ложи́ти на́нь ру́цѣ въ то́й ча́съ, и убоя́шася наро́да: разумѣ́ша бо, я́ко къ ни́мъ при́тчу сiю́ рече́.
 • И наблю́дше посла́ша ла́ятели {навѣ́тниковъ}, при­­творя́ющихъ себе́ пра́ведники бы́ти: да и́мутъ его́ въ словеси́, во е́же преда́ти его́ нача́л­ст­ву и о́бласти иге́моновѣ.
 • И вопроси́ша его́, глаго́люще: учи́телю, вѣ́мы, я́ко пра́во глаго́леши и учи́ши, и не на лица́ зри́ши, но во­и́стин­ну пути́ Бо́жiю учи́ши:
 • досто́итъ ли на́мъ ке́сареви да́нь дая́ти, или́ ни́?
 • Разумѣ́въ же и́хъ лука́в­ст­во, рече́ къ ни́мъ: что́ мя искуша́ете?
 • покажи́те ми́ ца́ту {дина́рiй}: чі́й и́мать о́бразъ и надписа́нiе? Отвѣща́в­ше же реко́ша: ке́саревъ.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: воз­дади́те у́бо, я́же ке́сарева, ке́сареви, и я́же Бо́жiя, богови.
 • И не мого́ша зазрѣ́ти глаго́ла его́ предъ людьми́: и диви́шася о от­вѣ́тѣ его́, и умолча́ша.
 • [Зач. 102.] Приступи́ша же нѣ́цыи от­ саддуке́й, глаго́лющiи воскресе́нiю не бы́ти, вопроша́ху его́,
 • глаго́люще: учи́телю, Моисе́й написа́ на́мъ: а́ще кому́ бра́тъ у́мретъ имы́й жену́, и то́й безча́денъ у́мретъ, да бра́тъ его́ по́йметъ жену́ и воз­ста́витъ сѣ́мя бра́ту сво­ему́.
 • Се́дмь у́бо бра́тiй бѣ́: и пе́рвый поя́тъ жену́, у́мре безча́денъ:
 • и поя́тъ вторы́й жену́, и то́й у́мре безча́денъ:
 • и тре́тiй поя́тъ ю́: та́кожде же и вси́ се́дмь: и не оста́виша ча́дъ, и умро́ша:
 • по́слѣжде же всѣ́хъ у́мре и жена́:
 • въ воскресе́нiе у́бо, кото́раго и́хъ бу́детъ жена́? се́дмь бо имѣ́ша ю́ жену́.
 • И от­вѣща́въ рече́ и́мъ Иису́съ: сы́нове вѣ́ка сего́ же́нят­ся и посяга́ютъ:
 • а сподо́бльшiися вѣ́къ о́нъ улучи́ти и воскресе́нiе, е́же от­ ме́ртвыхъ, ни же́нят­ся, ни посяга́ютъ:
 • ни умре́ти бо ктому́ мо́гутъ: ра́вни бо су́ть а́нгеломъ, и сы́нове су́ть Бо́жiи, воскресе́нiя сы́нове су́ще.
 • А я́ко востаю́тъ ме́ртвiи, и Моисе́й сказа́ при­­ купинѣ́, я́коже глаго́летъ Го́спода Бо́га Авраа́мля и Бо́га Исаа́кова и Бо́га Иа́ковля.
 • Бо́гъ же нѣ́сть ме́ртвыхъ, но живы́хъ: вси́ бо тому́ жи́ви су́ть.
 • Отвѣща́в­ше же нѣ́цый от­ кни́жникъ реко́ша: учи́телю, до́брѣ ре́клъ еси́.
 • Ктому́же не смѣ́яху его́ вопроси́ти ничесо́же. Рече́ же къ ни́мъ:
 • ка́ко глаго́лютъ Христа́ Сы́на Дави́дова бы́ти?
 • Са́мъ бо Дави́дъ глаго́летъ въ кни́зѣ псало́мстѣй: рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́: сѣди́ одесну́ю мене́,
 • до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе нога́ма тво­и́ма.
 • Дави́дъ у́бо Го́спода его́ нарица́етъ, и ка́ко Сы́нъ ему́ е́сть?
 • [Зач. 103.] Слы́шащымъ же всѣ́мъ лю́демъ, рече́ ученико́мъ сво­и́мъ:
 • внемли́те себѣ́ от­ кни́жникъ, хотя́щихъ ходи́ти во оде́ждахъ, и лю́бящихъ цѣлова́нiя на то́ржищихъ и предсѣда́нiя на со́нмищихъ, и преждевоз­лежа́нiя на ве́черяхъ:
 • и́же снѣда́ютъ до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че мо́лят­ся {и лицемѣ́рно на до́лзѣ мо́лят­ся}: сі́и прiи́мутъ ли́шше осужде́нiе.
 • [Зач. 99.] В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами,
 • и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?
 • Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите Мне:
 • крещение Иоанново с небес было, или от человеков?
 • Они же, рассуждая между собою, говорили: если скажем: с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему?
 • а если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк.
 • И отвечали: не знаем откуда.
 • Иисус сказал им: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
 • [Зач. 100.] И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время;
 • и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, прибив его, отослали ни с чем.
 • Еще послал другого раба; но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем.
 • И еще послал третьего; но они и того, изранив, выгнали.
 • Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся.
 • Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше.
 • И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника?
 • Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет!
 • Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?
 • Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
 • [Зач. 101.] И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу.
 • И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя.
 • И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь;
 • позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет?
 • Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете?
 • Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы.
 • Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
 • И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали.
 • [Зач. 102.] Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили Его:
 • Учитель! Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему.
 • Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездетным;
 • взял ту жену второй, и тот умер бездетным;
 • взял ее третий; также и все семеро, и умерли, не оставив детей;
 • после всех умерла и жена;
 • итак, в воскресение которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?
 • Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж;
 • а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят,
 • и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения.
 • А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова.
 • Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
 • На это некоторые из книжников сказали: Учитель! Ты хорошо сказал.
 • И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им:
 • ка́к говорят, что Христос есть Сын Давидов,
 • а сам Давид говорит в книге псалмов: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
 • доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
 • Итак, Давид Господом называет Его; как же Он Сын ему?
 • [Зач. 103.] И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам Своим:
 • остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах,
 • которые поедают до́мы вдов и лицемерно долго молятся; они примут тем большее осуждение.
 • Ўша кунларнинг бирида Исо маъбадда таълим бериб, халққа Хушхабарни баён этар эди. Олий руҳонийлар ва уламолар эса оқсоқоллар билан бирга келиб,
 • Исога савол беришди:- Бизларга айт-чи, Сен бу ишларни қандай ҳуқуқ билан қиляпсан? Буларни қилиш учун Сенга ким ваколат берган?
 • Исо уларга шундай жавоб берди:- Мен ҳам сизларга бир савол берайин, Менга айтинглар:
 • Яҳё пайғамбар одамларни сувда тавба қилдириш учун кимдан ваколат олган эди? Худоданми, инсонданми?
 • Улар эса ўзаро мулоҳаза юритдилар: “Агар Худодан десак, У: “Нега Яҳёга ишонмадингизлар?” – дейди.
 • Агар инсондан десак, бутун халқ бизни тошбўрон қилади, чунки халқ Яҳёнинг пайғамбарлигига қатъий ишонади”.
 • Ниҳоят Исога жавобан:- Қаерданлигини билмаймиз, – дедилар.
 • Исо уларга:- Ундай бўлса, Мен ҳам бу ишларни қайси ваколат билан қилаётганимни сизга айтмайман, – деди.
 • Исо сўзини давом эттириб, халққа ушбу масални айтиб берди:“Бир одам узумзор яратиб, уни боғбонларга ижарага бериб, ўзи узоқ вақтга бошқа мамлакатга кетибди.
 • Ҳосил чоғи узумзор маҳсулидан унга беришлари учун боғбонлар олдига бир хизматкорини юборибди. Лекин боғбонлар уни уриб, қуруқ қайтаришибди.
 • Узумзор эгаси яна бир хизматкорини юборибди. Уни ҳам уриб, ҳақорат қилиб, қуруқ қайтариб юборишибди.
 • Яна учинчисини юборганда, уни ҳам ярадор қилиб, қувиб чиқаришибди.
 • Шунда узумзор эгаси:- Нима қилсам экан? Севикли ўғлимни юбора қолай. Балки уни кўриб, инсофга келишар, – дебди.
 • Аммо боғбонлар унинг ўғлини кўришлари билан ўзаро муҳокамага тушиб:- Бу меросхўр-ку! Уни ўлдирамиз, мероси бизга қолади, – дейишибди-да,
 • ўғлини узумзордан ташқарига ҳайдаб, ўлдиришибди.Начора, узумзор эгаси уларни нима ҳам қиларди?
 • У келиб бояги боғбонларни йўқ қилади, узумзорни эса бошқаларга топширади”.Буни эшитганлар:- Худо кўрсатмасин! – деб юборишди.
 • Исо эса уларга тикилиб, шундай деди:- У ҳолда, Забурдаги*: “Бинокорлар кераксиз деб ташлаган тошНақ бинонинг пештоқидан ўрин олди”,- деган оят нимани ифодалайди?
 • Кимки бу тошга йиқилса, парчаланиб кетади. Тош кимнинг устига тушса, уни эзиб юборади.
 • Исо бу масални уларга қарата айтганини олий руҳонийлар билан уламолар пайқаб, шу онда Унга қўл узатмоқчи бўлдилар, лекин халқдан ҳайиқдилар.
 • Исони зимдан кузатиб, Унинг олдига ўзларини мўмин-қобил кишилардек кўрсатувчи исковучларни юбордилар. Айтадиган бирон ножўя сўзи учун Уни тузоққа илинтириш ва шу йўсин ҳокимнинг қўли ва ҳукмига топшириш ниятлари бор эди.
 • Улар Исодан сўрадилар:- Устоз! Биз биламизки, Сен ҳақиқатгўйсан, тўғри таълим берасан, ҳеч кимга юз-хотир қилмасдан Худонинг ҳақиқий йўлини ўргатмоқдасан.
 • Бизга айт-чи, Қайсарга қарамлик солиғи тўлашимиз динга мувофиқми, йўқми?
 • Исо уларнинг маккорлигини англаб:- [Нега Мени синаб кўрмоқчисизлар?]
 • Қани, Менга бир динор кўрсатинглар! Бу тангадаги сурат ва ёзув кимники? – деди.- Қайсарники, – жавоб берди улар.
 • Исо:- Ундай бўлса, Қайсарнинг ҳақини Қайсарга, Худонинг ҳақини Худога беринглар, – деди.
 • Шундай қилиб, халқ олдида айтган биронта сўзи учун ҳам Исони тузоққа туширолмадилар. Унинг жавобидан ҳайрон бўлиб, лол қолдилар.
 • Ўшанда қайта тирилиш бўлишини инкор этадиган саддуқийлардан баъзилари келиб, Исога савол бердилар:
 • - Эй Устоз! Мусо пайғамбаримиз шундай ёзиб қолдирган: “Агар хотини бор одам фарзандсиз қазо қилса, укаси унинг хотинини олиб, ўз акасига авлод тикласин”.
 • Хўш, етти ака-ука бор эди. Биринчиси уйланиб, боласиз ўтиб кетди.
 • Иккинчиси ҳам ўша хотинни олиб, ўлди.
 • Шунингдек, учинчиси ҳам, ҳатто еттинчисигача ҳаммаси ҳам ўша хотинни олиб, фарзанд кўрмай ўлиб кетдилар.
 • Ҳаммасидан кейин хотин ҳам ўлди.
 • Хўш, қиёматда у қайси бирининг хотини бўлади экан? Чунки у еттовига ҳам хотинлик қилган эди-ку.
 • Исо уларга жавобан деди:- Бу дунёнинг болалари уйланадилар ва эрга тегадилар.
 • Лекин у дунёга кетганлар ҳамда тирилишга сазовор бўлганлар уйланмайдилар ҳам, эрга тегмайдилар ҳам.
 • Улар энди ўлим кўрмайдилар. Улар фаришталар билан тенг бўлиб, қиёмат аҳли сифатида Худонинг болалари бўладилар.
 • Мусо пайғамбарнинг ўзи ҳам ёнаётган* бута тўғрисидаги оятда Худовандни “Иброҳимнинг Худоси, Исҳоқнинг Худоси ва Ёқубнинг Худоси” деб атаб, ўликларнинг тирилишига ишора қилган эди.
 • Зотан Худо ўликларнинг эмас, тирикларнинг Худосидир. Унга нисбатан ҳамма тирикдир.
 • Шунда уламолардан баъзилари:- Устоз, Сен яхши сўзладинг, – дедилар.
 • Ва Исодан яна бирон гап сўрашга ботинолмадилар.
 • Исо уларга деди: “Нега Масиҳни Довуднинг ўғли дейишади?
 • Мана, Довуднинг ўзи Забур китобида нима деган:
 • “Худованд менинг Раббимга айтди:Ёвларингни оёқларинг остига йиқитмагунимча,Сен Менинг ўнг томонимда ўлтириб тургин”.
 • Демак, Довуд Масиҳни Раббим деб атаган бўлса, қандай қилиб Масиҳ Довуднинг ўғли бўлади?”
 • Бутун халойиқ тинглаб турганда, Исо ўз шогирдларига бурилиб деди:
 • “Узун кийимлар кийиб юришни ва халқ йиғинларида алик олишни севадиган, ибодатхоналарда юқори ўринни олиш ва зиёфатларда тўрда ўтиришни яхши кўрадиган уламолардан эҳтиёт бўлинглар!
 • Улар беваларнинг уй-жойларини шилиб, хўжа кўрсинга узоқ дуо ўқийдилар. Ана бундайлар оғирроқ жазога мубтало бўлғусидир”.