Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 99.] И бы́сть во еди́нъ от­ дні́й о́нѣхъ, уча́щу ему́ лю́ди въ це́ркви и благовѣ­ст­ву́ющу, прiидо́ша свяще́н­ницы и кни́жницы со ста́рцы
 • и рѣ́ша къ нему́, глаго́люще: рцы́ на́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ твори́ши, или́ кто́ е́сть да́вый тебѣ́ вла́сть сiю́?
 • Отвѣща́въ же рече́ къ ни́мъ: вопрошу́ вы и а́зъ еди́наго словесе́, и рцы́те ми́:
 • креще́нiе Иоа́н­ново съ небесе́ ли бѣ́, или́ от­ человѣ́къ?
 • Они́ же помышля́ху въ себѣ́, глаго́люще, я́ко а́ще рече́мъ: съ небесе́, рече́тъ: почто́ у́бо не вѣ́ровасте ему́?
 • а́ще ли же рече́мъ: от­ человѣ́къ, вси́ лю́дiе ка́менiемъ побiю́тъ ны́: извѣ́стно бо бѣ́ о Иоа́н­нѣ, я́ко проро́къ бѣ́.
 • И от­вѣща́ша: не вѣ́мы от­ку́ду.
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: ни а́зъ глаго́лю ва́мъ, ко́­ею о́бластiю сiя́ творю́.
 • [Зач. 100.] Нача́тъ же къ лю́демъ глаго́лати при́тчу сiю́: человѣ́къ нѣ́кiй насади́ виногра́дъ, и вдаде́ его́ дѣ́лателемъ, и отъи́де на лѣ́та мно́га.
 • И во вре́мя посла́ къ дѣ́лателемъ раба́, да от­ плода́ виногра́да даду́тъ ему́: дѣ́латели же би́в­ше его́, посла́ша тща́.
 • И при­­ложи́ посла́ти друга́го раба́: они́ же и того́ би́в­ше и досади́в­ше ему́, посла́ша тща́.
 • И при­­ложи́ посла́ти тре́тiяго: они́ же и того́ уя́звльше изгна́ша.
 • Рече́ же господи́нъ виногра́да: что́ сотворю́? послю́ сы́на мо­его́ воз­лю́блен­наго, еда́ ка́ко, его́ ви́дѣв­ше, усрамя́т­ся.
 • Ви́дѣв­ше же его́ дѣ́лателе, мы́шляху въ себѣ́, глаго́люще: се́й е́сть наслѣ́дникъ: прiиди́те, убiе́мъ его́, да на́­ше бу́детъ достоя́нiе.
 • И изве́дше его́ во́нъ изъ виногра́да, уби́ша. Что́ у́бо сотвори́тъ и́мъ господи́нъ виногра́да?
 • Прiи́детъ и погуби́тъ дѣ́латели сiя́, и вда́стъ виногра́дъ инѣ́мъ. Слы́шав­ше же реко́ша: да не бу́детъ.
 • О́нъ же воз­зрѣ́въ на ни́хъ, рече́: что́ у́бо пи́саное сiе́: ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущiи, се́й бы́сть во главу́ у́гла?
 • Вся́къ пады́й на ка́мени то́мъ, сокруши́т­ся: а на не́мже паде́тъ, стры́етъ его́.
 • [Зач. 101.] И взыска́ша архiере́е и книжни́цы воз­ложи́ти на́нь ру́цѣ въ то́й ча́съ, и убоя́шася наро́да: разумѣ́ша бо, я́ко къ ни́мъ при́тчу сiю́ рече́.
 • И наблю́дше посла́ша ла́ятели {навѣ́тниковъ}, при­­творя́ющихъ себе́ пра́ведники бы́ти: да и́мутъ его́ въ словеси́, во е́же преда́ти его́ нача́л­ст­ву и о́бласти иге́моновѣ.
 • И вопроси́ша его́, глаго́люще: учи́телю, вѣ́мы, я́ко пра́во глаго́леши и учи́ши, и не на лица́ зри́ши, но во­и́стин­ну пути́ Бо́жiю учи́ши:
 • досто́итъ ли на́мъ ке́сареви да́нь дая́ти, или́ ни́?
 • Разумѣ́въ же и́хъ лука́в­ст­во, рече́ къ ни́мъ: что́ мя искуша́ете?
 • покажи́те ми́ ца́ту {дина́рiй}: чі́й и́мать о́бразъ и надписа́нiе? Отвѣща́в­ше же реко́ша: ке́саревъ.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: воз­дади́те у́бо, я́же ке́сарева, ке́сареви, и я́же Бо́жiя, богови.
 • И не мого́ша зазрѣ́ти глаго́ла его́ предъ людьми́: и диви́шася о от­вѣ́тѣ его́, и умолча́ша.
 • [Зач. 102.] Приступи́ша же нѣ́цыи от­ саддуке́й, глаго́лющiи воскресе́нiю не бы́ти, вопроша́ху его́,
 • глаго́люще: учи́телю, Моисе́й написа́ на́мъ: а́ще кому́ бра́тъ у́мретъ имы́й жену́, и то́й безча́денъ у́мретъ, да бра́тъ его́ по́йметъ жену́ и воз­ста́витъ сѣ́мя бра́ту сво­ему́.
 • Се́дмь у́бо бра́тiй бѣ́: и пе́рвый поя́тъ жену́, у́мре безча́денъ:
 • и поя́тъ вторы́й жену́, и то́й у́мре безча́денъ:
 • и тре́тiй поя́тъ ю́: та́кожде же и вси́ се́дмь: и не оста́виша ча́дъ, и умро́ша:
 • по́слѣжде же всѣ́хъ у́мре и жена́:
 • въ воскресе́нiе у́бо, кото́раго и́хъ бу́детъ жена́? се́дмь бо имѣ́ша ю́ жену́.
 • И от­вѣща́въ рече́ и́мъ Иису́съ: сы́нове вѣ́ка сего́ же́нят­ся и посяга́ютъ:
 • а сподо́бльшiися вѣ́къ о́нъ улучи́ти и воскресе́нiе, е́же от­ ме́ртвыхъ, ни же́нят­ся, ни посяга́ютъ:
 • ни умре́ти бо ктому́ мо́гутъ: ра́вни бо су́ть а́нгеломъ, и сы́нове су́ть Бо́жiи, воскресе́нiя сы́нове су́ще.
 • А я́ко востаю́тъ ме́ртвiи, и Моисе́й сказа́ при­­ купинѣ́, я́коже глаго́летъ Го́спода Бо́га Авраа́мля и Бо́га Исаа́кова и Бо́га Иа́ковля.
 • Бо́гъ же нѣ́сть ме́ртвыхъ, но живы́хъ: вси́ бо тому́ жи́ви су́ть.
 • Отвѣща́в­ше же нѣ́цый от­ кни́жникъ реко́ша: учи́телю, до́брѣ ре́клъ еси́.
 • Ктому́же не смѣ́яху его́ вопроси́ти ничесо́же. Рече́ же къ ни́мъ:
 • ка́ко глаго́лютъ Христа́ Сы́на Дави́дова бы́ти?
 • Са́мъ бо Дави́дъ глаго́летъ въ кни́зѣ псало́мстѣй: рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́: сѣди́ одесну́ю мене́,
 • до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе нога́ма тво­и́ма.
 • Дави́дъ у́бо Го́спода его́ нарица́етъ, и ка́ко Сы́нъ ему́ е́сть?
 • [Зач. 103.] Слы́шащымъ же всѣ́мъ лю́демъ, рече́ ученико́мъ сво­и́мъ:
 • внемли́те себѣ́ от­ кни́жникъ, хотя́щихъ ходи́ти во оде́ждахъ, и лю́бящихъ цѣлова́нiя на то́ржищихъ и предсѣда́нiя на со́нмищихъ, и преждевоз­лежа́нiя на ве́черяхъ:
 • и́же снѣда́ютъ до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че мо́лят­ся {и лицемѣ́рно на до́лзѣ мо́лят­ся}: сі́и прiи́мутъ ли́шше осужде́нiе.
 • [Зач. 99.] В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами,
 • и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?
 • Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите Мне:
 • крещение Иоанново с небес было, или от человеков?
 • Они же, рассуждая между собою, говорили: если скажем: с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему?
 • а если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк.
 • И отвечали: не знаем откуда.
 • Иисус сказал им: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
 • [Зач. 100.] И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время;
 • и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, прибив его, отослали ни с чем.
 • Еще послал другого раба; но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем.
 • И еще послал третьего; но они и того, изранив, выгнали.
 • Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся.
 • Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше.
 • И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника?
 • Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет!
 • Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?
 • Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
 • [Зач. 101.] И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу.
 • И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя.
 • И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь;
 • позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет?
 • Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете?
 • Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы.
 • Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
 • И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали.
 • [Зач. 102.] Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили Его:
 • Учитель! Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему.
 • Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездетным;
 • взял ту жену второй, и тот умер бездетным;
 • взял ее третий; также и все семеро, и умерли, не оставив детей;
 • после всех умерла и жена;
 • итак, в воскресение которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?
 • Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж;
 • а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят,
 • и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения.
 • А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова.
 • Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
 • На это некоторые из книжников сказали: Учитель! Ты хорошо сказал.
 • И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им:
 • ка́к говорят, что Христос есть Сын Давидов,
 • а сам Давид говорит в книге псалмов: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
 • доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
 • Итак, Давид Господом называет Его; как же Он Сын ему?
 • [Зач. 103.] И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам Своим:
 • остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах,
 • которые поедают до́мы вдов и лицемерно долго молятся; они примут тем большее осуждение.
 • 有 一 天 耶 稣 在 殿 里 教 训 百 姓 , 讲 福 音 的 时 候 , 祭 司 长 和 文 士 并 长 老 上 前 来 ,
 • 问 他 说 , 你 告 诉 我 们 , 你 仗 着 什 么 权 柄 作 这 些 事 , 给 你 这 权 柄 的 是 谁 呢 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 我 也 要 问 你 们 一 句 话 。 你 们 且 告 诉 我 。
 • 约 翰 的 洗 礼 , 是 从 天 上 来 的 , 是 从 人 间 来 的 呢 。
 • 他 们 彼 此 商 议 说 , 我 们 若 说 从 天 上 来 , 他 必 说 你 们 为 什 么 不 信 他 呢 。
 • 若 说 从 人 间 来 , 百 姓 都 要 用 石 头 打 死 我 们 。 因 为 他 们 信 约 翰 是 先 知 。
 • 于 是 回 答 说 , 不 知 道 是 从 那 里 来 的 。
 • 耶 稣 说 , 我 也 不 告 诉 你 们 , 我 仗 着 什 么 权 柄 作 这 些 事 。
 • 耶 稣 就 设 比 喻 , 对 百 姓 说 , 有 人 栽 了 一 个 葡 萄 园 , 租 给 园 户 , 就 往 外 国 去 住 了 许 久 。
 • 到 了 时 候 , 打 发 一 个 仆 人 到 园 户 那 里 去 , 叫 他 们 把 园 中 当 纳 的 果 子 交 给 他 。 园 户 竟 打 了 他 , 叫 他 空 手 回 去 。
 • 又 打 发 一 个 仆 人 去 。 他 们 也 打 了 他 , 并 且 凌 辱 他 , 叫 他 空 手 回 去 。
 • 又 打 发 第 三 个 仆 人 去 。 他 们 也 打 伤 了 他 , 把 他 推 出 去 了 。
 • 园 主 说 , 我 怎 麽 办 呢 。 我 要 打 发 我 的 爱 子 去 。 或 者 他 们 尊 敬 他 。
 • 他 不 料 , 园 户 刻 见 他 , 就 彼 此 商 量 说 , 这 是 承 受 产 业 的 。 我 们 杀 他 吧 , 使 产 业 归 于 我 们 。
 • 于 是 把 他 推 出 葡 萄 园 外 杀 了 。 这 样 , 葡 萄 园 的 主 人 , 要 怎 样 处 治 他 们 呢 。
 • 他 要 求 除 灭 这 些 园 户 , 将 葡 萄 园 转 给 别 人 。 听 见 的 人 说 , 这 是 万 不 可 的 。
 • 耶 稣 看 着 他 们 说 , 经 上 记 着 , 匠 人 所 弃 的 石 头 , 已 作 了 房 角 的 头 块 石 头 。 这 是 什 么 意 思 呢 。
 • 凡 掉 在 那 石 头 上 的 , 必 要 跌 碎 。 那 石 头 掉 在 谁 的 身 上 , 就 要 把 谁 砸 得 稀 烂 。
 • 文 士 和 祭 司 长 , 看 出 这 比 喻 是 指 着 他 们 说 的 , 当 时 就 想 要 下 手 拿 他 。 只 是 惧 怕 百 姓 。
 • 于 是 窥 探 耶 稣 , 打 发 奸 细 装 作 好 人 , 要 在 他 的 话 上 得 把 柄 , 好 将 他 交 在 巡 抚 的 政 权 之 下 。
 • 奸 细 就 问 耶 稣 说 , 夫 子 , 我 们 晓 得 你 所 讲 所 传 都 是 正 道 , 也 不 取 人 的 外 貌 , 乃 是 诚 诚 实 实 传 神 的 道 。
 • 我 们 纳 税 给 该 撒 , 可 以 不 可 以 。
 • 耶 稣 看 出 他 们 的 诡 诈 , 就 对 他 们 说 ,
 • 拿 一 个 银 钱 来 给 我 看 。 这 像 和 这 号 是 谁 的 。 他 们 说 , 是 该 撒 的 。
 • 耶 稣 说 , 这 样 , 该 撒 的 物 当 归 给 该 撒 , 神 的 物 当 归 给 神 。
 • 他 扪 当 着 百 姓 , 在 这 话 上 得 不 着 把 柄 。 又 希 奇 他 的 应 对 , 就 闭 口 无 言 了 。
 • 撒 都 该 人 常 说 没 有 复 活 的 事 。 有 几 个 来 问 耶 稣 说 ,
 • 夫 子 , 摩 西 为 我 们 写 着 说 , 人 若 有 妻 无 子 就 死 了 , 他 兄 弟 当 娶 他 的 妻 , 为 哥 哥 生 子 立 后 。
 • 有 弟 兄 七 人 。 第 一 个 娶 了 妻 , 没 有 孩 子 死 了 。
 • 第 二 个 , 第 三 个 , 也 娶 过 他 。
 • 那 七 个 人 , 都 娶 过 他 , 没 有 留 下 孩 子 就 死 了 。
 • 后 来 妇 人 也 死 了 。
 • 这 样 当 复 活 的 时 候 , 他 是 那 一 个 的 妻 子 呢 。 因 为 他 们 七 个 人 都 娶 过 他 。
 • 耶 稣 说 , 这 世 界 的 人 , 有 娶 有 嫁 。
 • 惟 有 算 为 配 得 那 世 界 , 与 从 死 里 复 活 的 人 , 也 不 娶 也 不 嫁 。
 • 因 为 他 们 不 能 再 死 。 和 天 使 一 样 。 既 是 复 活 的 人 , 就 为 神 的 儿 子 。
 • 至 于 死 人 复 活 , 摩 西 在 荆 棘 篇 上 , 称 主 是 亚 伯 拉 罕 的 神 , 以 撒 的 神 , 雅 各 的 神 , 就 指 示 明 白 了 。
 • 神 原 不 是 死 人 的 神 , 乃 是 活 人 的 神 。 因 为 在 他 那 里 , 人 都 是 活 的 。 那 里 或 作 看 来
 • 有 几 个 文 士 说 , 夫 子 , 你 说 得 好 。
 • 以 后 他 们 不 敢 再 问 他 什 么 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 人 怎 麽 说 基 督 是 大 卫 的 子 孙 呢 。
 • 诗 篇 上 , 大 卫 自 己 说 , 主 对 我 主 说 , 你 坐 在 我 的 右 边 ,
 • 等 我 使 你 的 仇 敌 作 你 的 脚 凳 。
 • 大 卫 既 称 他 为 主 , 他 怎 麽 又 是 大 卫 的 子 孙 呢 。
 • 众 百 姓 听 的 时 候 , 耶 稣 对 门 徒 说 ,
 • 你 们 要 防 备 文 士 。 他 们 好 穿 长 衣 游 行 , 喜 爱 人 在 街 市 上 问 他 们 安 , 又 喜 爱 会 堂 里 的 高 位 , 筵 席 上 的 首 座 。
 • 他 们 侵 吞 寡 妇 的 家 产 , 假 意 作 很 长 的 祷 告 。 这 些 人 要 受 更 重 的 刑 罚 。