Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • Воззрѣ́въ же ви́дѣ вмета́ющыя въ хра́мъ набдя́щiй имѣ́нiя {въ сокро́вищное храни́лище} дары́ своя́ бога́тыя.
 • Ви́дѣ же и нѣ́кую вдови́цу убо́гу вмета́ющу ту́ двѣ́ ле́птѣ,
 • и рече́: во­и́стин­ну глаго́лю ва́мъ, я́ко вдови́ца сiя́ убо́гая мно́жае всѣ́хъ вве́рже:
 • вси́ бо сі́и от­ избы́тка сво­его́ вверго́ша въ да́ры богови: сiя́ же от­ лише́нiя сво­его́ все́ житiе́, е́же имѣ́, вве́рже.
 • [Зач. 104.] И нѣ́кимъ глаго́лющымъ о це́ркви, я́ко ка́менiемъ до́брымъ и сосу́ды укра́­шена, рече́:
 • сiя́ я́же ви́дите, прiи́дутъ дні́е, въ ня́же не оста́нетъ ка́мень на ка́мени, и́же не разори́т­ся.
 • Вопроси́ша же его́, глаго́люще: учи́телю, когда́ у́бо сiя́ бу́дутъ? и что́ е́сть зна́менiе, егда́ хотя́тъ сiя́ бы́ти?
 • [Зач. 105.] О́нъ же рече́: блюди́те, да не прельще́ни бу́дете: мно́зи бо прiи́дутъ во и́мя мое́, глаго́люще, я́ко а́зъ е́смь: и вре́мя при­­бли́жися. Не изы́дите у́бо вослѣ́дъ и́хъ.
 • Егда́ же услы́шите бра́ни и нестрое́нiя, не убо́йтеся: подоба́етъ бо си́мъ бы́ти пре́жде: но не у́ а́бiе кончи́на.
 • Тогда́ глаго́лаше и́мъ: воста́нетъ бо язы́къ на язы́къ, и ца́р­ст­во на ца́р­ст­во:
 • тру́си же вели́цы по мѣ́стомъ, и гла́ди и па́губы бу́дутъ, страхова́нiя же и зна́менiя ве́лiя съ небесе́ бу́дутъ.
 • [Зач. 106.] Пре́жде же си́хъ всѣ́хъ воз­ложа́тъ на вы́ ру́ки своя́, и иждену́тъ, предаю́ще на со́нмища и темни́цы, ведо́мы къ царе́мъ и влады́камъ, и́мене мо­его́ ра́ди:
 • при­­лучи́т­ся же ва́мъ во свидѣ́тел­ст­во.
 • Положи́те у́бо на сердца́хъ ва́шихъ, не пре́жде по­уча́тися от­вѣщава́ти:
 • а́зъ бо да́мъ ва́мъ уста́ и прему́дрость, е́йже не воз­мо́гутъ проти́витися или́ от­вѣща́ти вси́ противля́ющiися ва́мъ.
 • Пре́дани же бу́дете и роди́тели и бра́тiею и ро́домъ и дру́ги, и умертвя́тъ от­ ва́съ:
 • и бу́дете ненави́дими от­ всѣ́хъ и́мене мо­его́ ра́ди.
 • И вла́съ главы́ ва́­шея не поги́бнетъ.
 • Въ терпѣ́нiи ва́­шемъ стяжи́те ду́шы ва́шя.
 • Егда́ же у́зрите обсто­и́мь Иерусали́мъ во́и, тогда́ разумѣ́йте, я́ко при­­бли́жися запустѣ́нiе ему́.
 • Тогда́ су́щiи во Иуде́и да бѣ́гаютъ въ го́ры: и и́же посредѣ́ его́, да исхо́дятъ: и и́же во страна́хъ, да не вхо́дятъ въ о́нъ:
 • я́ко дні́е от­мще́нiю сі́и су́ть, я́ко испо́лнитися всему́ пи́сан­ному.
 • Го́ре же иму́щымъ во утро́бѣ и доя́щымъ въ ты́я дни́: бу́детъ бо бѣда́ ве́лiя на земли́, и гнѣ́въ на лю́дехъ си́хъ,
 • и паду́тъ во о́стрiи меча́, и плѣне́ни бу́дутъ во вся́ язы́ки: и Иерусали́мъ бу́детъ попира́емь язы́ки, до́ндеже сконча́ют­ся времена́ язы́къ.
 • И бу́дутъ зна́менiя въ со́лнцѣ и лунѣ́ и звѣзда́хъ: и на земли́ туга́ язы́комъ от­ неча́янiя, шу́ма морска́го и воз­муще́нiя,
 • издыха́ющымъ человѣ́комъ от­ стра́ха и ча́янiя гряду́щихъ на вселе́н­ную: си́лы бо небе́сныя подви́гнут­ся.
 • И тогда́ у́зрятъ Сы́на человѣ́ческа гряду́ща на о́блацѣхъ съ си́лою и сла́вою мно́гою.
 • [Зач. 107.] Начина́ющымъ же си́мъ быва́ти, восклони́теся и воз­дви́гните главы́ ва́шя: зане́ при­­ближа́ет­ся избавле́нiе ва́­ше.
 • И рече́ при́тчу и́мъ: ви́дите смоко́вницу и вся́ древа́:
 • егда́ прошиба́ют­ся уже́, ви́дяще са́ми вѣ́сте, я́ко бли́зъ жа́тва е́сть.
 • Та́ко и вы́, егда́ у́зрите сiя́ быва́юща, вѣ́дите, я́ко бли́зъ е́сть ца́р­ст­вiе Бо́жiе.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко не и́мать прейти́ ро́дъ се́й, до́ндеже вся́ сiя́ бу́дутъ.
 • Не́бо и земля́ мимо­и́детъ, а словеса́ моя́ не и́мутъ прейти́.
 • Внемли́те же себѣ́, да не когда́ отягча́ютъ сердца́ ва́ша объяде́нiемъ и пiя́н­ствомъ и печа́льми жите́йскими, и на́йдетъ на вы́ внеза́пу де́нь то́й:
 • я́ко сѣ́ть бо прiи́детъ на вся́ живу́щыя на лицы́ всея́ земли́.
 • Бди́те у́бо на вся́ко вре́мя моля́щеся, да сподо́битеся убѣжа́ти всѣ́хъ си́хъ хотя́щихъ бы́ти, и ста́ти предъ сы́номъ человѣ́ческимъ.
 • [Зач. 108.] Бѣ́ же во дни́ во це́ркви учя́: но́щiю же исходя́ водворя́шеся въ горѣ́ нарица́емѣй Елео́нъ.
 • И вси́ лю́дiе изъ у́тра при­­хожда́ху къ нему́ во це́рковь послу́шати его́.
 • Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу;
 • увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты,
 • и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила;
 • ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела.
 • [Зач. 104.] И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, Он сказал:
 • придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено.
 • И спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти?
 • [Зач. 105.] Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их.
 • Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец.
 • Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство;
 • будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба.
 • [Зач. 106.] Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое;
 • будет же это вам для свидетельства.
 • Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать,
 • ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам.
 • Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят;
 • и будете ненавидимы всеми за имя Мое,
 • но и волос с головы вашей не пропадет, –
 • терпением вашим спасайте души ваши.
 • Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его:
 • тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него,
 • потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное.
 • Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей:
 • и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников.
 • И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;
 • люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются,
 • и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою.
 • [Зач. 107.] Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.
 • И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья:
 • когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето.
 • Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие.
 • Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет;
 • небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
 • Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,
 • ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному;
 • итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.
 • [Зач. 108.] Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою.
 • И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его.
 • Іисусъ кюзен кютяреб карагач, чиркяÿ тартмасына акча салыб торган байларны кюргян;
 • Шулай тагы ике лепта салган бер жарлы тол катынны кюргян;
 • Кюргяч, äйткян: чыннаб äйтямен сезгя: бу жарлы тол катын барысыннан да кюберяк салды;
 • Тегеляр барда Аллага бюлякне артыклары бардан салдылар шул, äммя бу катын жарлы кöйö бар барлыгын, бар тормошон салды, дигян.
 • Аннары кайсы кешеляр чиркяÿ турысында, ул бик асыл ташлар белян, китергян бюлякляр белян äйбятлягян диб сöйляшкян чагында,
 • Іисусъ äйткян: мына кöнняр килер, мында сез кюря торган нястялярдян таш öстöндя таш та калмас, барысы да жимерелеб бетерелер, дигян.
 • Шунда Аннан сораганнар: эй Öйрятеÿче, бу кайчан булыр? былар буласы багытнын билгеляре ничек? дигянняр.
 • Ул äйткян: сак булыгыз, сезне жангыштырмасыннар; кюбесе Минем исемем белян килерляр, мин (Христосъ) дирерляр. Ул багыт инде жакын: сез аларга эяреб жöрмягез.
 • Сугышлар булганны, калык болганышканны эшеткяч, курыкмагыз, былар элеке булырга тейеш шул, алайда ул äле бетеÿ тöгöл, дигян.
 • Аларга тагы äйткян: калык калыкка, падшалык падшалыкка карышы торор;
 • Урны-урны белян жир бик каты титряр, ачлык булыр, ÿлят булыр, кот чыгаргыч нястяляр кюренер, кюктян зур билгеляр беленер.
 • Быларнын барысыннан да элгяре Минем исемем öчöн сезне тотоб алырлар, сезне кыуарлар, сезне синагогаларга, жя öтöрмянняргя итеб табшырырлар, сезне падшалар алдына, тюряляр алдына алыб барырлар.
 • Былар сезгя (Минем турда) таныклык итяр öчöн булыр.
 • Сез äйтясе жауабыгызны алдан уйлаб тороуны кюҥелегездя тотмагыз,
 • Мин Ӱзем сезгя сюз дя, белемнек тя бирем, сезгя карышы тороучылар барысы да ул белемнеккя карышы бер сюз дя äйтя алмаслар, аҥар карышы тора алмаслар.
 • Ӱз аталарыгыз, ага-энелярегез, туганнарыгыз, дусларыгыз да сезне тотоб бирерляр, кайсыларыгызны ÿтерерляр дя.
 • Минем исемем öчöн сезне барысыда кюрялмаслар.
 • Алайда башыгыздагы чячегезнен бöртöгö дя жугалмас.
 • Жаннарыгызны тюземнек белян саклаб торогоз.
 • Іерусалимны дошман чиреÿляр чырмаб алганны кюргяч, анын бöлöб бетяре житте диб белегез.
 • Шул чакта Іудеядагылар тауларга качсыннар; кала эчендягеляр аннан чыксыннар: кала тирясендягеляр калага кермясенняр,
 • Ул кöнняр, жазылган барыда жиреня килер öчöн, (Іерусалимга) кайтарасы кöнняр шул.
 • Ул кöннярдя ауырлы катыннарга, имчяк имезеÿчеляргя читен булыр. Ул чакта жир öстöндя бик зур ауырлык булыр, бу калыкка каты азаб булыр:
 • Кылыч жöзö белян чабылыб ÿтерелерляр, тоткон итеб бар калыкларга да тотконнокка таратылырлар; жалган деннеляр багыты узгынчы, Іерусалимны жалган деннеляр табтарлар.
 • Кояшта, айда, жондозларда билгеляр булырлар, äммя жирдя калыклар жöдяшерляр, кöйöнöшöрляр; дингез дя шаулар, болганыр;
 • Курыкканныктан, дöньягя киля торган бялялярне кöткяннектян, кешелярнен тыннары бетяр, кюктяге чиреÿляр кузгалышырлар шул.
 • Шуннан суҥ болотлар öстöндя зур кыуат белян, ололок белян килеÿче Äдям Улын кюрерляр.
 • Сез шул эшляр була башлагач, тöзлянеб, башыгызны кютярегез, сезнен котолоуыгыз жакыннаша шул, дигян.
 • Аннары аларга ошаш китереб äйткян: смоковница агачына да, бар агачларга да карагыз.
 • Алар жапрак жара башлагач, аны кюреб, жяй жакынны ÿзегез белясез.
 • Шунын кюк бу билгеляр була башлаганны кюргяч тя, Алла Падшалыгы жакын диб белегез.
 • Чыннаб äйтямен сезгя: шушы тыума беткенче, былар барысы да булыр.
 • Кюк белян жир бетярляр, äммя Минем сюзлярем торор.
 • Ӱзегезне ÿзегез сак тотогоз, кюб ашаб-эчеб, исереб, дöнья сагышларына биренеб, кюҥеллярегезне ауырайтмагыз, ул кöн сезгя тоймастын килеб житмясен,
 • Ул кöн бöтöн жир жöзöндя тороучыларны барысын да ау кюк килеб каблар.
 • Шуҥар кюря шушы буласы бялялярдян котолоб, Äдям Улы алдына килергя тейешле булыр öчöн, жалан уяу тороб, теляк итегез, дигян.
 • Іисусъ кОндОз чиркяÿдя Öйряткян, аннан чыгыб, тöннö Елеонъ исемне тау öстöндя ÿткязгян.
 • Бар калык та Анын катына иртядянюк чиркяÿгя Аны тыннарга жöргянняр.